Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentační a komunikační dovednosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentační a komunikační dovednosti"— Transkript prezentace:

1 Prezentační a komunikační dovednosti
Vyučuje: Ing. Eva Hrdličková

2 Učební plán a KK Úvod Význam prezentace Strukturování prezentace
Prezentace s AV technikou Základní pravidla prezentování Interaktivní prezentace Obtížné situace a jejich zvládání Prezentační desatero

3 Pomůcky Dopsaný sešit Psací potřeby
Připravené elektronické prezentace podle pokynu vyučujícího Pomocný pracovní materiál Laserové ukazovátko – dobrovolně

4 Hodnocení Teoretické znalosti Dopsaný sešit Aktivita v hodině
Připravenost na mluvnická cvičení Kvalita e-prezentací Celkový přístup k předmětu

5 Význam PREZENTACE Co je to PREZENTACE?
je představení určité „věci“ lidem, kteří mohou být jejími příjemci, vlastníky nebo uživateli. „Věc“ = myšlenka, návrh, nabídka, výrobek, projekt apod.

6 Význam PREZENTACE Co je to PREZENTACE?
Příklad: Uveďte do sešitu 3 příklady vhodné podle vašeho názoru k prezentování.

7 Druhy prezentací MANAŽERSKÁ Cíl:
Členové týmu musejí přijmout myšlenku za svou a ztotožnit se s ní OBCHODNÍ Přimět klienta k nákupu zboží nebo služby

8 Druhy prezentací OSOBNÍ Realizuje ji člověk s využitím různých pomůcek
ELEKTRONICKÁ Volně pouštěná z počítače. MULTIMEDIÁLNÍ Zpracovaná v podobě filmu. TIŠTĚNÁ Článek nebo plakát.

9 CÍL PREZENTACE Co je cílem prezentace? PREZENTOVAT = PŘEDAT INFORMACE ?
Příklad: Čeho chcete dosáhnout, prezentujete-li před třídou váš návrh na třídní výlet? Čeho chcete dosáhnou při prezentaci vaší maturitní práce?

10 CÍL PREZENTACE Co je cílem prezentace?
ZÍSKÁNÍ POZITIVNÍ ZPĚTNÉ VAZBY !! Zpětná vazba? Přijetí návrhu, souhlas s prodejem, ovlivnění hlasování, získání výborné klasifikace apod.

11 Shrnutí Přistupujte k prezentaci jako k představení určité věci účastníkům s cílem je pro tuto věc získat ! Nepleťte si cíle a prostředky. Cílem prezentace není předat informaci, to je pouze jeden z prostředků!

12 Úspěšnost PREZENTACE Jaké faktory rozhodují o úspěšnosti prezentace?
Příklad - DÚ: Co všechno může ovlivnit úspěšnost vaší prezentace? Co může být příčinou neúspěchu vaší prezentace?

13 Úspěšnost PREZENTACE Příkladová studie - průzkum
Do průzkumu bylo zařazeno 30 obchodních a manažerských prezentací, které účastníci označili jako velmi úspěšné. Jak se na úspěšnosti podílely jednotlivé faktory?

14 Faktory úspěšnosti PREZENTACE
PROSTŘEDÍ Naladění na posluchače, typ místnosti, vybavení AV technikou, teplota, klid, osvětlení apod. OSOBNOST PREZENTUJÍCÍHO První dojem, charisma. OBSAH A PŘEHLEDNOST PREZENTACE Přehlednost, logická a srozumitelná stavba (architektura) prezentace INTERAKCE S PUBLIKEM Schopnost prezentujícího vtáhnout účastníky do hry a udělat z nich spolutvůrce, reakce na obtížné otázky a námitky. FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ PREZENTACE Využívání neverbálních prvků (oční kontakt, mimika, gesta, postoj a pohyb, práce s hlasem, vizualizace a funkční využití AV techniky)

15 Faktory úspěšnosti PREZENTACE
V čem vynikáte vy?

16 Shrnutí Nespoléhejte na fakt, že dokážete prezentaci dobře připravit po obsahové stránce! Nespoléhejte ani na své schopnosti improvizovat a vtahovat účastníky do hry! Chcete-li si být jisti úspěchem, zkompletujte celou sadu zdánlivě banálních prezentačních dovedností v celek, který bude ladit všem účastníkům!

17 Strukturování PREZENTACE
Jak připravit zapamatovatelnou prezentaci?

18 Definujte CÍL a PROSTŘEDEK
Př. Připravte prezentaci na téma KOUŘENÍ Co všechno do prezentace dát? POZOR PAST ! „Metoda pejska a kočičky“ Špatný postup !

19 Metoda „KRITÉRIA a CÍLE“
Nezačínejte otázkou CO? , ale PROČ ? Nejprve si odpovězte: Proč připravuji prezentaci? Čeho chci prezentací dosáhnout? Kdo budou účastníci? Jak se mají cítit? Co pro ně bude užitečné? Jak chci, aby posluchači reagovali? Co si mají z tréninku odnést?

20 Definujte si CÍL prezentace
Napište 1 hlavní cíl a 2 nebo 3 podcíle POZOR! „Mnoho zajíců, myslivcova smrt !“

21 Jak ověřit správnost cíle?
S Specifický ( konkrétní) M Měřitelný (z hlediska výsledků) A Akceptovatelný (přijatelný pro posluchače) R Realizovatelný (prezentujícím i posluchači) T Termínovaný (časové omezení prezentace) E Exciting (zajímavý, motivující pro posluchače) R Registered (zapsaný na snímku, v materiálech)

22 Koncepce PREZENTACE MYŠLENKOVÉ MAPY ISHIKAVA DIAGRAM
Využijte jednu z metod MYŠLENKOVÉ MAPY ISHIKAVA DIAGRAM

23 Myšlenkové mapy je graficky uspořádaný text doplněný obrázky
Co to je? je graficky uspořádaný text doplněný obrázky s vyznačením souvislostí K čemu slouží? k uspořádání myšlenek, ke sběru informací, myšlenek, k vytvoření struktury prezentace, Cvičení: Rozdělte se do skupin. Vytvořte Myšlenkovou mapu na téma Jak vytvořit dokonalou prezentaci

24 Důsledně rozlišujte ! Myšlenkové mapy Kritérium cíle Co musíte říct
Co můžete říct Co se dá vynechat Důsledně rozlišujte !

25 Prezentujte UŽITKY Proč?
Lidé potřebují slyšet, PROČ mají prezentaci vyslechnout. Nestačí sdělit pouze její obsah! Charakteristika vlastnosti, popis skutečnosti ( př. charakteristika SŠŽS) Výhody ukazují obecně lepší vlastnosti ve srovnání s jinou skutečností (př. srovnání SŠŽS s COP) Užitky výhody, které uspokojí potřeby konkrétního posluchače (př. proč je dobré pro vás studovat na SŠŽS)

26 Prezentujte UŽITKY Výhody Charakteristiky Užitky

27 Zeptejte se posluchačů ! PROČ na vaši prezentaci přišli?
Jak najít UŽITEK? Zeptejte se posluchačů ! PROČ na vaši prezentaci přišli? Obecně posluchač slyší na: ušetření času nebo peněz zjednodušení práce vyhnutí se problému nebo chybě zvýšení prestiže, získání pozice zlepšení zdraví, prevence apod.

28 Strukturování PREZENTACE
Úvod Představit strukturu prezentace Vytyčit hlavní body, o kterých se bude mluvit

29 Jak připravit úvodní část?
Rozhodují první 3 minuty P - O- P pozdrav-oslovení-představení získat autoritu jasně vysvětlit cíl prezentace a její přínos, objasnit strukturu a postup stanovit pravidla, která si necháte odsouhlasit vykání/tykání, vypnutí telefonů, dotazy, časový rozvrh, přestávky, materiály apod. vytvořit správný vztah s publikem- Icebreak prolomení ledu, úvodní bombička

30 Úvodní bombička – není povinná
Jednoduchý vtip, příhoda, příměr, hádanka… Odpovězte si: ano ne Upoutá pozornost? 1b 0b Je to vtipné? 2b 0b Vztahuje se k prezentaci? 2b 0b Nedotkne se někoho osobně? 0b 2b Zapamatují si to? 2b 0b Je v tom podobenství, příměr? 1b 0b

31 Úvodní bombička Máš-li alespoň 10 bodů, jdi do toho !!!
Odpovězte si: ano ne Je v tom „jasná zpráva“? 2b 0b Není to otřepený vtip? 0b 1b Vztahuje se k prezentaci? 2b 0b Budou si o tom vyprávět i za týden? 2b 0b Máš-li alespoň 10 bodů, jdi do toho !!!

32 Hlavní část Vytyčte si trasu prezentace
Vyberte si správné strukturotvorné schéma !!!

33 Strukturotvorná schémata
Schéma problém – řešení pro prezentaci návrhu projektu, postupu … stručně se popíše podstata a příčiny problému a potom se pokračuje návrhy možných řešení je výhodné navrhnout několik alternativ a posluchače necháme vybrat Schéma minulost – budoucnost pro prezentaci vize, která má přesah do budoucnosti logika výkladu: „ tak takhle to bylo v minulosti, takto to děláme dnes a do budoucna počítáme s tím, že…“

34 Strukturotvorná schémata
Schéma obecné – konkrétní klasický přístup postupuje se od celku k částem, od systému k detailu, od obecného ke specifikům Chronologické schéma pro prezentaci dat, které se mění v čase logika výkladu: prezentace výsledků prodejů za poslední léta (prezentace na časové ose) Schéma pořadí podle důležitosti využije se, když neexistuje jiná logika postupu (např. prezentace se skládá z několika nesouvisejících částí)

35 Strukturotvorná schémata
Schéma téma/cíl -D1-D2- tvrzení uvede se, co je smyslem vystoupení D1 – emotivně podbarvený důkaz (příhoda ze života) D2 – racionální důkaz (data, fakta) zakončí se tvrzením

36 Jak připravit hlavní část?
vyberte schéma pro strukturu vytvořte si „složky a do nich ukládejte informace“ dosaďte do struktury jednotlivé bloky využívejte názorné příklady, vizualizujte… jasně oddělujte jednotlivé části ověřujte porozumění rekapitulujte po jednotlivých blocích

37 Vytyčte si trasu prezentace Závěrečné doporučení a rekapitulace

38 Závěrečné doporučení FORMULUJTE JASNÉ ZÁVĚRY
Nejčastější chyba: V závěru NENÍ jasné, co od nás prezentující vlastně očekává FORMULUJTE JASNÉ ZÁVĚRY

39 Pyramida závěrečného doporučení
Jedna základní myšlenka, jedna věta – zapište ji Základní myšlenka je podporována 2 – 3 dalšími kameny – zapište je S využitím dat vyvozujte závěry – zapište ji Uvádějte jen nezbytné, nechejte si rezervu pro šťouraly

40 Jak připravit závěr? rekapitulace celé prezentace čistící otázka
(Je ještě něco důležité k tomu, abyste mohli zvážit, posoudit, rozhodnout…) ověřit, zda prezentace splnila očekávání účastníků kontakt na prezentujícího

41 Jak připravit závěr? motivace a výzva k akci ukažte další cestu
(Ukázali jsme si, kde lze peníze ušetřit a získané využít na….. Jsem přesvědčen, že vám to pomůže k …, Závěrem přeji …) ukažte další cestu (Jsem rád, že jste se rozhodli pro …. dalším krokem bude…) závěrečná bombička (Odlehčení na závěr) poděkování a pozdrav

42 Scénář prezentace Kontrolujte: čas interakci s divákem rekapitulace
střídání metod zastoupení všech částí prezentace


Stáhnout ppt "Prezentační a komunikační dovednosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google