Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyučuje: Ing. Eva Hrdličková.  Úvod  Význam prezentace  Strukturování prezentace  Prezentace s AV technikou  Základní pravidla prezentování  Interaktivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyučuje: Ing. Eva Hrdličková.  Úvod  Význam prezentace  Strukturování prezentace  Prezentace s AV technikou  Základní pravidla prezentování  Interaktivní."— Transkript prezentace:

1 Vyučuje: Ing. Eva Hrdličková

2  Úvod  Význam prezentace  Strukturování prezentace  Prezentace s AV technikou  Základní pravidla prezentování  Interaktivní prezentace  Obtížné situace a jejich zvládání  Prezentační desatero

3  Dopsaný sešit  Psací potřeby  Připravené elektronické prezentace podle pokynu vyučujícího  Pomocný pracovní materiál  Laserové ukazovátko – dobrovolně

4  Teoretické znalosti  Dopsaný sešit  Aktivita v hodině  Připravenost na mluvnická cvičení  Kvalita e-prezentací  Celkový přístup k předmětu

5 Prezentace je představení určité „věci“ lidem, kteří mohou být jejími příjemci, vlastníky nebo uživateli. „Věc“ = myšlenka, návrh, nabídka, výrobek, projekt apod.

6 Příklad: Uveďte do sešitu 3 příklady vhodné podle vašeho názoru k prezentování.

7  MANAŽERSKÁ Cíl: Členové týmu musejí přijmout myšlenku za svou a ztotožnit se s ní  OBCHODNÍ Cíl:  Přimět klienta k nákupu zboží nebo služby

8  OSOBNÍ Realizuje ji člověk s využitím různých pomůcek  ELEKTRONICKÁ Volně pouštěná z počítače.  MULTIMEDIÁLNÍ Zpracovaná v podobě filmu.  TIŠTĚNÁ Článek nebo plakát.

9 Příklad: Čeho chcete dosáhnout, prezentujete-li před třídou váš návrh na třídní výlet? Čeho chcete dosáhnou při prezentaci vaší maturitní práce?

10 ZÍSKÁNÍ POZITIVNÍ ZPĚTNÉ VAZBY !! Zpětná vazba? Přijetí návrhu, souhlas s prodejem, ovlivnění hlasování, získání výborné klasifikace apod.

11  Přistupujte k prezentaci jako k představení určité věci účastníkům s cílem je pro tuto věc získat !  Nepleťte si cíle a prostředky. Cílem prezentace není předat informaci, to je pouze jeden z prostředků!

12 Příklad - DÚ: Co všechno může ovlivnit úspěšnost vaší prezentace? Co může být příčinou neúspěchu vaší prezentace?

13 Do průzkumu bylo zařazeno 30 obchodních a manažerských prezentací, které účastníci označili jako velmi úspěšné. Jak se na úspěšnosti podílely jednotlivé faktory?

14 1.PROSTŘEDÍ Naladění na posluchače, typ místnosti, vybavení AV technikou, teplota, klid, osvětlení apod. 2.OSOBNOST PREZENTUJÍCÍHO První dojem, charisma. 3.OBSAH A PŘEHLEDNOST PREZENTACE Přehlednost, logická a srozumitelná stavba (architektura) prezentace 4.INTERAKCE S PUBLIKEM Schopnost prezentujícího vtáhnout účastníky do hry a udělat z nich spolutvůrce, reakce na obtížné otázky a námitky. 5.FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ PREZENTACE Využívání neverbálních prvků (oční kontakt, mimika, gesta, postoj a pohyb, práce s hlasem, vizualizace a funkční využití AV techniky)

15 V čem vynikáte vy?

16  Nespoléhejte na fakt, že dokážete prezentaci dobře připravit po obsahové stránce!  Nespoléhejte ani na své schopnosti improvizovat a vtahovat účastníky do hry!  Chcete-li si být jisti úspěchem, zkompletujte celou sadu zdánlivě banálních prezentačních dovedností v celek, který bude ladit všem účastníkům!

17 Jak připravit zapamatovatelnou prezentaci?

18 Př. Připravte prezentaci na téma KOUŘENÍ Co všechno do prezentace dát? POZOR PAST ! „Metoda pejska a kočičky“

19 CO? PROČ ? Nezačínejte otázkou CO?, ale PROČ ? Nejprve si odpovězte: Proč připravuji prezentaci? Čeho chci prezentací dosáhnout? Kdo budou účastníci? Jak se mají cítit? Co pro ně bude užitečné? Jak chci, aby posluchači reagovali? Co si mají z tréninku odnést?

20 1 hlavní cíl Napište 1 hlavní cíl a 2 nebo 3 podcílePOZOR! „Mnoho zajíců, myslivcova smrt !“

21 S Specifický S Specifický ( konkrétní) M Měřitelný M Měřitelný (z hlediska výsledků) A Akceptovatelný A Akceptovatelný (přijatelný pro posluchače) R Realizovatelný R Realizovatelný (prezentujícím i posluchači) T Termínovaný T Termínovaný (časové omezení prezentace) E Exciting E Exciting (zajímavý, motivující pro posluchače) R Registered R Registered (zapsaný na snímku, v materiálech)

22 Využijte jednu z metod  MYŠLENKOVÉ MAPY  ISHIKAVA DIAGRAM

23 K čemu slouží? • k uspořádání myšlenek, • ke sběru informací, myšlenek, • k vytvoření struktury prezentace, Co to je? • je graficky uspořádaný text doplněný obrázky s vyznačením souvislostí Cvičení: Rozdělte se do skupin. Vytvořte Myšlenkovou mapu na téma Jak vytvořit dokonalou prezentaci

24 Kritérium cíle ◦ Co musíte říct ◦ Co můžete říct ◦ Co se dá vynechat

25 Charakteristika • vlastnosti, popis skutečnosti ( př. charakteristika SŠŽS) Výhody • ukazují obecně lepší vlastnosti ve srovnání s jinou skutečností (př. srovnání SŠŽS s COP) Užitky • výhody, které uspokojí potřeby konkrétního posluchače (př. proč je dobré pro vás studovat na SŠŽS) Proč? Lidé potřebují slyšet, PROČ mají prezentaci vyslechnout. Nestačí sdělit pouze její obsah!

26 Charakteristiky Výhody Užitky

27 Obecně posluchač slyší na: • ušetření času nebo peněz • zjednodušení práce • vyhnutí se problému nebo chybě • zvýšení prestiže, získání pozice • zlepšení zdraví, prevence apod. Zeptejte se posluchačů ! PROČ na vaši prezentaci přišli?

28 Úvod Představit strukturu prezentace Vytyčit hlavní body, o kterých se bude mluvit

29 •P - O- P pozdrav-oslovení-představení •získat autoritu jasně vysvětlit cíl prezentace a její přínos, objasnit strukturu a postup •stanovit pravidla, která si necháte odsouhlasit vykání/tykání, vypnutí telefonů, dotazy, časový rozvrh, přestávky, materiály apod. •vytvořit správný vztah s publikem- Icebreak prolomení ledu, úvodní bombička R ozhodují první 3 minuty

30 Odpovězte si:ano ne Upoutá pozornost?1b0b Je to vtipné? 2b0b Vztahuje se k prezentaci? 2b0b Nedotkne se někoho osobně? 0b2b Zapamatují si to? 2b0b Je v tom podobenství, příměr? 1b0b Jednoduchý vtip, příhoda, příměr, hádanka…

31 Odpovězte si:ano ne Je v tom „jasná zpráva“? 2b0b Není to otřepený vtip? 0b1b Vztahuje se k prezentaci? 2b0b Budou si o tom vyprávět i za týden? 2b0b Máš-li alespoň 10 bodů, jdi do toho !!!

32 Hlavní část Vytyčte si trasu prezentace Vyberte si správné strukturotvorné schéma !!!

33 Schéma problém – řešení • • pro prezentaci návrhu projektu, postupu … • stručně se popíše podstata a příčiny problému a potom se pokračuje návrhy možných řešení • je výhodné navrhnout několik alternativ a posluchače necháme vybrat Schéma minulost – budoucnost • • pro prezentaci vize, která má přesah do budoucnosti „ tak takhle to bylo v minulosti, takto to děláme dnes a do budoucna počítáme s tím, že…“ • logika výkladu: „ tak takhle to bylo v minulosti, takto to děláme dnes a do budoucna počítáme s tím, že…“

34 Schéma obecné – konkrétní • • klasický přístup • postupuje se od celku k částem, od systému k detailu, od obecného ke specifikům Chronologické schéma • • pro prezentaci dat, které se mění v čase prezentace výsledků prodejů za poslední léta • logika výkladu: prezentace výsledků prodejů za poslední léta (prezentace na časové ose) Schéma pořadí podle důležitosti • využije se, když neexistuje jiná logika postupu (např. prezentace se skládá z několika nesouvisejících částí)

35 Schéma téma/cíl -D1-D2- tvrzení • • uvede se, co je smyslem vystoupení • D1 – emotivně podbarvený důkaz (příhoda ze života) • D2 – racionální důkaz (data, fakta) • zakončí se tvrzením

36 • vyberte schéma pro strukturu vytvořte si „složky a do nich ukládejte informace“ • dosaďte do struktury jednotlivé bloky • využívejte názorné příklady, vizualizujte… • jasně oddělujte jednotlivé části • ověřujte porozumění • rekapitulujte po jednotlivých blocích

37 Závěr Vytyčte si trasu prezentace Závěrečné doporučení a rekapitulace

38 Nejčastější chyba: V závěru NENÍ jasné, co od nás prezentující vlastně očekává FORMULUJTE JASNÉ ZÁVĚRY

39 Jedna základní myšlenka, jedna věta – zapište ji Základní myšlenka je podporována 2 – 3 dalšími kameny – zapište je S využitím dat vyvozujte závěry – zapište ji Uvádějte jen nezbytné, nechejte si rezervu pro šťouraly

40 •rekapitulace celé prezentace • čistící otázka (Je ještě něco důležité k tomu, abyste mohli zvážit, posoudit, rozhodnout…) • ověřit, zda prezentace splnila očekávání účastníků • kontakt na prezentujícího

41 • motivace a výzva k akci (Ukázali jsme si, kde lze peníze ušetřit a získané využít na….. Jsem přesvědčen, že vám to pomůže k …, Závěrem přeji …) • ukažte další cestu (Jsem rád, že jste se rozhodli pro …. dalším krokem bude…) • závěrečná bombička (Odlehčení na závěr) • poděkování a pozdrav

42 Kontrolujte: • čas • interakci s divákem • rekapitulace • střídání metod • zastoupení všech částí prezentace


Stáhnout ppt "Vyučuje: Ing. Eva Hrdličková.  Úvod  Význam prezentace  Strukturování prezentace  Prezentace s AV technikou  Základní pravidla prezentování  Interaktivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google