Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihy ústní zkouška. Epos o Gilgamešovi  epika – hrdinský epos, město Uruk, krutý vládce, motiv nesmrtelnosti, potopy světa (přejato do bible), charakteristika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihy ústní zkouška. Epos o Gilgamešovi  epika – hrdinský epos, město Uruk, krutý vládce, motiv nesmrtelnosti, potopy světa (přejato do bible), charakteristika."— Transkript prezentace:

1 Knihy ústní zkouška

2 Epos o Gilgamešovi  epika – hrdinský epos, město Uruk, krutý vládce, motiv nesmrtelnosti, potopy světa (přejato do bible), charakteristika hrdiny  starověk – Mezopotámie (Sumerové, Babyloňané, Asyřané), klínové písmo, hliněné destičky  motiv nesmrtelnosti – K. Čapek hra Věc Makropulos. M. Kundera – Nesmrtelnost román

3 Nový zákon  evangelia – psáno řecky, dobrá zvěst apoštol Matouš – zachycení života a skutků Ježíše Krista, narození, umučení  podobenství – krátké příběhy, vysvětlovala lidem učení Ježíše Krista ( O rozsévači, O marnotratném synovi)  části NZ – Zjevení sv. Jana, Skutky apoštolů, Epištoly – dopisy apoštolů  Bible – SZ a NZ, biblické postavy

4 Král Oidipus  tragédie, město Théby, mor – hledání viníka  příběh Oidipa – naplnění osudu, sám se potrestá, psychologie postav  dramatik Sofokles – zavedl dalšího herce  jeho dílo – hry Antigona, Elektra  vznik řeckého dramatu – Athény, oslavy boha Dionýsa  dramatikové Aischylos, Euripides, Aristofanes – ten psal komedie

5 Dekameron  rámcová kompozice – 10 urozených lidí na venkově, deset dní vypráví své příběhy - 100 novel a 1 rámcový příběh  motivy lásky, erotiky, žárlivosti, hlouposti, výsměch církvi – smilnění mnichů  první den – 4 příběh  autor se zřekl díla před smrtí  renesance – Dante, F. Petrarca, G. Chaucer, Cervantes, Shakespeare aj. tvůrci

6 Hamlet  veršovaná tragédie  Dánsko, smrt krále Hamleta, kralevic Hamlet má pomstít vraždu otce, váhavý typ, nerozhodnost, umírají kolen něj další lidé  rozpad rodiny, pomsta, touha po moci  autor Shakespeare – tvorba, tragédie, komedie, historické hry, sonety  alžbětinské divadlo, období renesance

7 Bajky  období klasicismu, Francie – 17. století, návrat k antice – vzor Ezop, řecký bajkař, vyšší (epos,tragédie) a nižší žánry(bajky)  Fontaine – několik knih bajek, náměty – antické, ze soudobého života, postavy zvířata i lidé, morální ponaučení  odvěké problémy - alkoholismus, ženská chytrost, zlozvyky se těžce odstraňují, bajkaři – K. Čapek, J. Žáček

8 Utrpení mladého Werthera  sentimentální román v dopisech, ich forma motiv nešťastné lásky, vdaná Lotta, její muž Albert, přítel Werthera – přecitlivělý umělec, sebevražda, zachycení pocitů smutku, zamilovanosti  autor Goethe, dílo – Faust, rozpolcená postava  období preromantismu – konec 18. století  hnutí Bouře a vzdor, F. Schiller, další autoři ve Francii, J.J. Rousseau

9 Velký testament – Balada, epitaf  villonská balada – schéma, tři sloky, poslání  lyrický subjekt – já u pramene jsem a žízní hynu, antiteze – spojení protikladů  motiv vnitřní rozervanosti člověka  přirovnání – nahý jak červ  tematika básní Villona – hospody, ženské, užívání života, smutek, samota, pomíjivost  prokletý básník, 15. století, využívá argot, mluvu ulice, bohémský život – odsouzen k smrti, ztratil se  prokletí básníci – 19. století Velaine, Rimbaud

10 Chrám Matky boží v Paříži  historický román - 15. století, Paříž, Notre Dame – kamenná bible, nástup knihtisku  pařížský lid, chudina, církev, šlechta, král, umělec - básník  Quasimodo – znetvořený, mrzák, nalezenec  Claudius Frollo – kněz, jeho proměna, zloduch, ničivá láska k Esmeraldě – tanečnice  romány V. Huga – Bídnící, ukázat společenské problémy, romantismus, romantický hrdina

11 Černý kocour  psychologická povídka, prvky detektivky, ich forma – zpověď odsouzeného muže, jeho život, démon alkohol, černý kocour Pluto – odkaz na římskou mytologii, vládce podsvětí. symbol – jeho svědomí  vražda, ukrytí mrtvoly, odhalení zločinu  tvůrce hororových povídek (Jáma a kyvadlo) Poe – pohnutý život, alkohol, smrt manželky  romantismus - V. Hugo, A. S. Puškin dnešní horor – S. King aj. tvůrci

12 Opilý koráb  báseň, motiv moře – koráb bez posádky  nejdříve pluje v klidných vodách, dostává se do divokých vírů vln  metafora – koráb, básník, jeho fantazie, tvorba  daleko od domova – stesk po mládí, smutek  synestézie – záměny smyslových vjemů slyšet barvy báseň Samohlásky – metoda asociace, jedna představa vyvolá jinou  život a dílo Rimbauda, prokletí básníci

13 Revizor  hra, komedie, satira na poměry v carském Rusku, strach z revizora, život maloměsta, byrokracie – úředníci, úplatky,vlastní prospěch, kradou, v nepořádku sirotčinec, nemocnice, veřejná správa  postava hejtmana, úředníků, statkářů, falešný revizor - bezvýznamný úředníček Chlestakov – chvástal, tlučhuba, pokládají jej za revizora  tvorba Gogola – povídky, román Mrtvé duše  realismus – Dostojevskij, Čechov, Tolstoj

14 Kulička  povídka, satirická,psychologická, protiválečná  1870 – prohraná válka s Pruskem, zbídačená země, dostavník – pasažéři symbolizují tehdejší společnost –církev, šlechta, buržoazie, prostitutka  Kulička větší vlastenka než spořádaní občané  autor – povídková tvorba, román Miláček  ovlivněn naturalismem – E. Zola, realismus

15 Jekyll a Hyde  novela, novoromantismus  vědecké experimenty doktora Jekylla  motiv dobra a zla, atmosféra Londýna, zločin a trest - ( F. M. Dostojevskij)  odpovědnost vědce za své dílo (obdobné téma M. Shellyová – Frankenstein, K. Čapek – Krakatit)  inspirace pro O. Wilda – Obraz Doriana Graye  dílo Stevensona – Ostrov pokladů

16 Obraz Doriana Graye  román, anglická společnost - konec 19. století  dekadentní motivy, umělci, aristokracie  naivní mladík – zasvěcení do života  zaprodání duše, stárne obraz, on stále mladý  zlaté mládí – d´or, šedé stáří – gray  dobro x zlo, motiv od Stevensona Jekyll a Hyde  život, dílo Wilda, česká dekadence – K.Hlaváček, J. Karásek ze Lvovic

17 Král Lávra  satirická básnická skladba  inspirace irskou pohádkou, antický motiv – král Midas  zesměšnění absolutismu – popravy nevinných holičů, čeští muzikanti, prozrazeno tajemství krále Lávry, kritika pasivity  život Havlíčka – vyhnanství, Brixen, Tyrolské elegie, novinářská činnost, epigramy,Bachův absolutismus, B. Němcová – trnová koruna

18 Máj  lyrickoepická skladba, 4 zpěvy 2 mezihry  motiv krásné přírody x tragický lidský osud, vyděděnec Vilém, vrah, čeká na popravu, loučení, strach ze smrti, úvahy, pocity  jazyk díla – personifikace, oxymorón – mrtvé milenky cit, metafory, zvukomalba  život a dílo Máchy, nepochopení díla  pojetí českého romantismu Tyl – národní, Erben – Záhořovo lože – reakce na Máj, Mácha – evropský romantismus, ovlivněn G. G. Byronem

19 Kytice  sbírka balad, inspirace lidovou slovesností  lidské provinění - krutý trest, osud,častý motiv matka a dítě, partnerské vztahy  venkovské prostředí, nadpřirozené bytosti  poslání ženy, mateřská láska, víra, odpuštění  Záhořovo lože – obdoba Máje, jiné vyznění, pokání, odpuštění, záchrana hříšné duše  český romantismus – Mácha, Tyl,Němcová, sběratelská činnost - pohádky

20 Povídky malostranské  realistické povídky, využit popis, charakteristika, vzpomínky autora na dětství, mládí, pražské prostředí, svérázné postavy – figurky – obchodníci, strážník, žebrák, služky  Přivedla žebráka na mizinu malostranské prostředí, pan Vojtíšek, pomluva, umrzne  Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku, Hastrman  osobnost Nerudy, básník, novinář - fejetony  májovci – současné náměty V. Hálek, K. Světlá, J. Arbes

21 Divá Bára  povídka, venkovské prostředí  zvyky, tradice, pověry, zaostalost  Bára – emancipovaná, nebojácná, odlišná – předsudky vůči ní, zloba venkovanů - pověrčivost  dobrý konec, odchází s myslivcem  osobnost B. Němcové, nejasný původ, rodiče  dílo – povídky, venkov, dobrý člověk, vzor, sběratelská činnost, pohádky  další spisovatelky – K. Světlá, T. Nováková, J. Austenová aj., český romantismus, národní obrození

22 Maryša  tragédie, napsáno v hanáckém nářečí  sňatky z rozumu, obraz vesnice na konci 19. století, realismus, zvyky - kroje  hrdá Maryša provdána za vdovce, miluje chudého Francka, otráví svého muže, jed na krysy, inspirace skutečnou událostí  realistické drama – L. Stroupežnický – Naši furianti, G. Preissová Její pastorkyňa, Národní divadlo

23 Proměna  psychologická povídka  Řehoř Samsa, jeho rodina, sen x realita  ohyzdný hmyz, pocity hrdiny  expresionismus – vnitřní prožitky, hrůza, ošklivost, samota  osobnost F. Kafky, život, romány – Proces  pražská německá škola – F. Werfel, český expresionismus –J. Deml

24 Na západní frontě klid  protiválečný román  ich forma – Pavel Bäumer, jeho kamarádi, dobrovolníci, zmanipulováni, poznání války, její krutosti, nesmyslnosti, absurdity  ztracená generace – nemožnost zařadit se do společnosti po válce  další romány a život autora  R. Rolland, E. Hemingway, J. Hašek,

25 Petr a Lucie  protiválečná povídka symbolika postav, období – zima, jaro, Velký pátek  motiv milenců a nešťastné látky – Tristan a Izolda, Romeo a Julie, Pavel a Ester  R. Rolland – humanista, román řeka – Jan Kryštof, historický román Dobrý člověk ještě žije, téma války viz Remarque

26 Farma zvířat  alegorická próza - novela, forma bajky  reakce na revoluci v Rusku, komunistický teror – procesy, zabíjení nevinných lidí, víra v lepší život, diktátor Stalin  prasata – komunisté, manipulace, zastrašování zvířat, Napoleon – Stalin  G. Orwell – antiutopie pohled do budoucnosti, ztráta svobody, román 1984 Velký bratr, K. Čapek Válka s mloky, E. Bondy – Invalidní sourozenci, Ray Bradbury – 451° Fahrenheita

27 Lolita  postmoderní román  více interpretací, odkazy na jiná díla, odstranění tabu – sex, mladá dívka – starší muž, skandální dílo, charakteristika postav  filmové adaptace  dílo a život V. Nabokova  pojem postmodernismus, tvůrci U. Eco, M. Kundera, M. Viewegh, J. Topol

28 Cizinec  román, ich forma, dvě části  charakteristika neobvyklého hrdiny, Alžírsko  existenciální situace – smrt matky, zabití člověka, čekání na smrt, absurdní svět  osobnost A. Camuse, jeho další díla  pojem existencialismus  další tvůrci J. P. Sartre, E. Hostovský

29 Stařec a moře  novela, humanistické poselství  oslava člověka, houževnatosti  Kuba, rybář Santiago, nerovný boj s přírodou, morální vítěz  biblické odkazy  osobnost autora, jeho literární metoda ledovce, další díla  příslušník ztracené generace

30 Na cestě  román, ich forma  beatnická bible – nespoutaný život, cestování, hudba, svoboda, sex, radost i smutek  postavy díla, charakteristika  metoda psaní J. Kerouaca – spontánní, bezprostřední výpověď, jeho dílo a život  beatníci – program, tvůrci, básníci – A. Ginsberg, K. Kesey

31 Vyhoďme ho z kola ven  román, blázinec - alegorie – pohled na západní společnost, Amerika, ich forma  charakteristika postav, symboličnost – Velká sestra (Velký bratr – 1984), postava Bromdena, indián, původní obyvatelé, rebel McMurry, boj za svobodu, střet se systémem  osobnost tvůrce, generace hippies  filmová verze – režisér Miloš Forman

32 Tajný deník Adriana Molea  humoristický román, forma deníku  ich forma, intimní zpověď dospívajícího mladíka  pohled na něho, jeho rodinu, první láska  střet s rodiči, se školou  pohled na život anglické společnosti – nezaměstnanost, rozpad rodin, systém školství  obdobná díla – deníky Mácha, Kafka, Mládí v hajzlu,

33 My děti ze stanice ZOO  román  ich forma  zpověď mladé narkomanky - 14 let, Berlín, 70. léta 20. století  svět závislosti – shánění drog, krádeže, žebrání, prostituce  naivní sny, první velká láska x absťáky  nespisovný jazyk, slang, argot  obdobné téma R. John - Memento

34 Krysař  novela, inspirace staroněmeckou pověsti  město Hammeln, měšťané, přemnožené krysy – metafora pro radní  postava krysaře – jsem hůř, než nikdo, bludný Ahasver, neurčitý čas  Agnes – milostné vzplanutí a zklamání  doktor Faust, svádí krysaře, zůstane jen dítě a Sepp Jörgen, ostatní zemřou  filmová verze J. Bárta, muzikál D. Landa  dílo V. Dyka, generace buřičů – F. Gellner, F. Šrámek

35 Nikola Šuhaj loupežník  baladický román Podkarpatská Rus, 1. světová válka, poválečné období  hrdina – zlý samotář Nikola, příběh lásky a zrady, milá Eržika, vesnice Koločava, moderní Jánošík, bohatým bere, chudí jej milovali  osobnost I. Olbrachta, dílo, motiv Podkarpatské Rusi – Golet v údolí, společenskokritická próza – M. Majerová, M. Pujmanová, K. Čapek – Hordubal, muzikál – Balada pro banditu (M. Donutil)

36 Bílá nemoc  divadelní hra, humanistické poselství  odsouzení fašismu, fanatismu  nejmenovaná země – vypukla epidemie,Galén lékař chudých, má lék, podmínka, přestanou války, jeho protivník Maršál (Hitler)  zfanatizovaný dav ušlape Galéna. lék je zničen, také Maršál je nemocen  dílo a osobnost K. Čapka, humanistický proud Lidové noviny, K. Poláček, E. Bass, J. Čapek

37 Edison  polytematická báseň  pocta Edisonovi, vynálezcům – tvůrcům  motiv radosti a smutku, velkoměsta  ozvěna poetismu, definice směru  dílo V. Nezvala, vliv G. Apollinaira – Pásmo  metoda asociace – vyvolávání představ  J. Seifert, V.Vančura – Rozmarné léto, K. Biebel, Osvobozené divadlo - poetismus

38 Bylo nás pět  humoristický román, vzpomínky na dětství  prostředí maloměsta, obchodníci, řemeslníci, chudobinec  ich forma – Péťa Bajza, jeho kamarádi, rodina  klukovské rošťárny, svět dětí x dospělých  mluva, Péťa snaha mluvit spisovně, hovorová čeština, komolení slov, nářeční výrazy  osobnost K. Poláčka, Lidové noviny, K. Čapek  J. Foglar - tvorba pro mládež, Rychlé šípy

39 Rozmarné léto  novela  maloměstská plovárna, trojice přátel  příjezd kouzelníka a krásné Anny  milostné prohry ctihodných mužů, vše se vrací do běžných kolejí, kouzelník odjel  osobnost Vančury, dílo, autorský styl – práce s jazykem - archaismy, úloha vypravěče  ozvěna poetismu, V. Nezval, J. Seifert

40 Směšné lásky  soubor povídek, motiv lásky, erotiky  Falešný autostop modelový příběh, bezejmenná dvojice, hra na řidiče a neznámou stopařku, erotické motivy, odcizení, zklamání, stereotyp života  osobnost autora, román Žert, Nesmrtelnost aj.  problém mezilidských vztahů, 60. léta – rozmach české prózy – B. Hrabal, V. Páral, J. Škvorecký, postmodernismus

41 Báječná léta pod psa  postmoderní román  autobiografický ráz – Kvido, sám autor  60. léta, rok 1968  ruská okupace, období normalizace 70. – 80. léta, rok 1989  útisk, nesvoboda, dospívání hrdiny, jeho rodina, svérázný otec, babička, redaktor  další romány autora, téma normalizace – I. Dousková Hrdý Budžes, P. Šabach - Babičky

42 Spalovač mrtvol  groteskně laděná novela, prvky hororu  konec 30. let – doba okupace, prostředí krematoria, byt rodiny pana Kopfrkingla  vliv ideologie fašismu na pan Kpofrgingla  přítel Reinke – typ Mefistofela  manipulace s lidmi, genocida Židů  dílo a postavy L. Fukse, obraz 2. světové války v české a světové próze – Hrabal, Škvorecký, Otčenášek,Lustig aj.

43 Ostře sledované vlaky  novela, téma války, sexuální motiv  konec války, únor 1945, malé nádraží  elév, záškolák Miloš Hrma, využita ich forma  představuje svou rodinu, pracoviště, výpravčí Hubička, pan přednosta  sexuální problémy, proměna panice v muže  dílo B. Hrabala – pábitelé, život autora  téma války – viz L. Fuks

44 Údolí včel  baladická novela  původně filmový scénář, nejdříve film 1968, knižně 1978  motiv náboženského fanatismu, násilí  malý člověk a dějiny, období středověku, řád německých rytířů, Ondřej z Vlkova, útěk z řádu, žít normální život, jeho přítel Armin  dílo V. Körnera, historická próza – její tradice

45 Básně  typické náměty Krchovského – smrt, samota, erotika, rozklad, znechucení sebou samým, kocovina, hospody  život autora, dílo, samizdat, oficiálně  underground – charakteristika, E. Bondy, I. M. Jirous, skupina Plastici  neodekadent – typické prvky dekadence  pokračovatel české dekadence, F. Gellner, K. Hlaváček, anglická dekadence Oscar Wilde

46 Morový sloup  básnická sbírka, několik verzí  vydáno v samizdatu, exilu i oficiálně  mor - reakce na období normalizace – 70. léta, zákazy, pronásledování umělců režimem  téma – Praha, láska,poezie, smrt  motiv času, bilancování, básnické vyznání  osobnost J. Seiferta – nositel Nobelovy ceny  nástin období normalizace – samizdat


Stáhnout ppt "Knihy ústní zkouška. Epos o Gilgamešovi  epika – hrdinský epos, město Uruk, krutý vládce, motiv nesmrtelnosti, potopy světa (přejato do bible), charakteristika."

Podobné prezentace


Reklamy Google