Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihy ústní zkouška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihy ústní zkouška."— Transkript prezentace:

1 Knihy ústní zkouška

2 Epos o Gilgamešovi epika – hrdinský epos, město Uruk, krutý vládce, motiv nesmrtelnosti, potopy světa (přejato do bible), charakteristika hrdiny starověk – Mezopotámie (Sumerové, Babyloňané, Asyřané), klínové písmo, hliněné destičky motiv nesmrtelnosti – K. Čapek hra Věc Makropulos. M. Kundera – Nesmrtelnost román

3 Nový zákon evangelia – psáno řecky, dobrá zvěst apoštol Matouš – zachycení života a skutků Ježíše Krista, narození, umučení podobenství – krátké příběhy, vysvětlovala lidem učení Ježíše Krista ( O rozsévači, O marnotratném synovi) části NZ – Zjevení sv. Jana, Skutky apoštolů, Epištoly – dopisy apoštolů Bible – SZ a NZ, biblické postavy

4 Král Oidipus tragédie, město Théby, mor – hledání viníka
příběh Oidipa – naplnění osudu, sám se potrestá, psychologie postav dramatik Sofokles – zavedl dalšího herce jeho dílo – hry Antigona, Elektra vznik řeckého dramatu – Athény, oslavy boha Dionýsa dramatikové Aischylos, Euripides, Aristofanes – ten psal komedie

5 Dekameron rámcová kompozice – 10 urozených lidí na venkově, deset dní vypráví své příběhy novel a 1 rámcový příběh motivy lásky, erotiky, žárlivosti, hlouposti, výsměch církvi – smilnění mnichů první den – 4 příběh autor se zřekl díla před smrtí renesance – Dante, F. Petrarca, G. Chaucer, Cervantes, Shakespeare aj. tvůrci

6 Hamlet veršovaná tragédie
Dánsko, smrt krále Hamleta, kralevic Hamlet má pomstít vraždu otce, váhavý typ, nerozhodnost, umírají kolen něj další lidé rozpad rodiny, pomsta, touha po moci autor Shakespeare – tvorba, tragédie, komedie, historické hry, sonety alžbětinské divadlo, období renesance

7 Bajky období klasicismu, Francie – 17. století, návrat k antice – vzor Ezop, řecký bajkař, vyšší (epos,tragédie) a nižší žánry(bajky) Fontaine – několik knih bajek, náměty – antické, ze soudobého života, postavy zvířata i lidé, morální ponaučení odvěké problémy - alkoholismus, ženská chytrost, zlozvyky se těžce odstraňují, bajkaři – K. Čapek, J. Žáček

8 Utrpení mladého Werthera
sentimentální román v dopisech, ich forma motiv nešťastné lásky, vdaná Lotta, její muž Albert, přítel Werthera – přecitlivělý umělec, sebevražda, zachycení pocitů smutku, zamilovanosti autor Goethe, dílo – Faust, rozpolcená postava období preromantismu – konec 18. století hnutí Bouře a vzdor, F. Schiller, další autoři ve Francii, J.J. Rousseau

9 Velký testament – Balada, epitaf
villonská balada – schéma, tři sloky, poslání lyrický subjekt – já u pramene jsem a žízní hynu, antiteze – spojení protikladů motiv vnitřní rozervanosti člověka přirovnání – nahý jak červ tematika básní Villona – hospody, ženské, užívání života, smutek, samota, pomíjivost prokletý básník, 15. století, využívá argot, mluvu ulice, bohémský život – odsouzen k smrti, ztratil se prokletí básníci – 19. století Velaine, Rimbaud

10 Chrám Matky boží v Paříži
historický román století, Paříž, Notre Dame – kamenná bible, nástup knihtisku pařížský lid, chudina, církev, šlechta, král, umělec - básník Quasimodo – znetvořený, mrzák, nalezenec Claudius Frollo – kněz, jeho proměna, zloduch, ničivá láska k Esmeraldě – tanečnice romány V. Huga – Bídnící, ukázat společenské problémy, romantismus, romantický hrdina

11 Černý kocour psychologická povídka, prvky detektivky, ich forma – zpověď odsouzeného muže, jeho život, démon alkohol, černý kocour Pluto – odkaz na římskou mytologii, vládce podsvětí. symbol – jeho svědomí vražda, ukrytí mrtvoly, odhalení zločinu tvůrce hororových povídek (Jáma a kyvadlo) Poe – pohnutý život, alkohol, smrt manželky romantismus - V. Hugo, A. S. Puškin dnešní horor – S. King aj. tvůrci

12 Opilý koráb báseň, motiv moře – koráb bez posádky
nejdříve pluje v klidných vodách, dostává se do divokých vírů vln metafora – koráb, básník, jeho fantazie, tvorba daleko od domova – stesk po mládí, smutek synestézie – záměny smyslových vjemů slyšet barvy báseň Samohlásky – metoda asociace, jedna představa vyvolá jinou život a dílo Rimbauda, prokletí básníci

13 Revizor hra, komedie, satira na poměry v carském Rusku, strach z revizora, život maloměsta, byrokracie – úředníci, úplatky,vlastní prospěch, kradou, v nepořádku sirotčinec, nemocnice, veřejná správa postava hejtmana, úředníků, statkářů, falešný revizor - bezvýznamný úředníček Chlestakov – chvástal, tlučhuba, pokládají jej za revizora tvorba Gogola – povídky, román Mrtvé duše realismus – Dostojevskij, Čechov, Tolstoj

14 Kulička povídka, satirická ,psychologická, protiválečná
1870 – prohraná válka s Pruskem, zbídačená země, dostavník – pasažéři symbolizují tehdejší společnost –církev, šlechta, buržoazie, prostitutka Kulička větší vlastenka než spořádaní občané autor – povídková tvorba, román Miláček ovlivněn naturalismem – E. Zola, realismus

15 Jekyll a Hyde novela, novoromantismus
vědecké experimenty doktora Jekylla motiv dobra a zla, atmosféra Londýna, zločin a trest - ( F. M. Dostojevskij) odpovědnost vědce za své dílo (obdobné téma M. Shellyová – Frankenstein, K. Čapek – Krakatit) inspirace pro O. Wilda – Obraz Doriana Graye dílo Stevensona – Ostrov pokladů

16 Obraz Doriana Graye román, anglická společnost - konec 19. století
dekadentní motivy, umělci, aristokracie naivní mladík – zasvěcení do života zaprodání duše, stárne obraz, on stále mladý zlaté mládí – d´or, šedé stáří – gray dobro x zlo, motiv od Stevensona Jekyll a Hyde život, dílo Wilda, česká dekadence – K.Hlaváček, J. Karásek ze Lvovic

17 Král Lávra satirická básnická skladba
inspirace irskou pohádkou, antický motiv – král Midas zesměšnění absolutismu – popravy nevinných holičů, čeští muzikanti, prozrazeno tajemství krále Lávry, kritika pasivity život Havlíčka – vyhnanství, Brixen, Tyrolské elegie, novinářská činnost, epigramy,Bachův absolutismus, B. Němcová – trnová koruna

18 Máj lyrickoepická skladba, 4 zpěvy 2 mezihry
motiv krásné přírody x tragický lidský osud, vyděděnec Vilém, vrah, čeká na popravu, loučení, strach ze smrti, úvahy, pocity jazyk díla – personifikace, oxymorón – mrtvé milenky cit, metafory, zvukomalba život a dílo Máchy, nepochopení díla pojetí českého romantismu Tyl – národní, Erben – Záhořovo lože – reakce na Máj, Mácha – evropský romantismus , ovlivněn G. G. Byronem

19 Kytice sbírka balad, inspirace lidovou slovesností
lidské provinění - krutý trest, osud,častý motiv matka a dítě, partnerské vztahy venkovské prostředí, nadpřirozené bytosti poslání ženy, mateřská láska, víra, odpuštění Záhořovo lože – obdoba Máje, jiné vyznění, pokání, odpuštění, záchrana hříšné duše český romantismus – Mácha, Tyl,Němcová, sběratelská činnost - pohádky

20 Povídky malostranské realistické povídky, využit popis, charakteristika, vzpomínky autora na dětství, mládí, pražské prostředí, svérázné postavy – figurky – obchodníci, strážník, žebrák, služky Přivedla žebráka na mizinu malostranské prostředí, pan Vojtíšek, pomluva, umrzne Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku, Hastrman osobnost Nerudy, básník, novinář - fejetony májovci – současné náměty V. Hálek, K. Světlá, J. Arbes

21 Divá Bára povídka, venkovské prostředí
zvyky, tradice, pověry, zaostalost Bára – emancipovaná, nebojácná, odlišná – předsudky vůči ní, zloba venkovanů - pověrčivost dobrý konec, odchází s myslivcem osobnost B. Němcové, nejasný původ, rodiče dílo – povídky, venkov, dobrý člověk, vzor, sběratelská činnost, pohádky další spisovatelky – K. Světlá, T. Nováková, J. Austenová aj., český romantismus, národní obrození

22 Maryša tragédie, napsáno v hanáckém nářečí
sňatky z rozumu, obraz vesnice na konci 19. století, realismus, zvyky - kroje hrdá Maryša provdána za vdovce, miluje chudého Francka, otráví svého muže, jed na krysy, inspirace skutečnou událostí realistické drama – L. Stroupežnický – Naši furianti, G. Preissová Její pastorkyňa, Národní divadlo

23 Proměna psychologická povídka Řehoř Samsa, jeho rodina, sen x realita
ohyzdný hmyz, pocity hrdiny expresionismus – vnitřní prožitky, hrůza, ošklivost, samota osobnost F. Kafky, život, romány – Proces pražská německá škola – F. Werfel, český expresionismus –J. Deml

24 Na západní frontě klid protiválečný román
ich forma – Pavel Bäumer, jeho kamarádi, dobrovolníci, zmanipulováni, poznání války, její krutosti, nesmyslnosti, absurdity ztracená generace – nemožnost zařadit se do společnosti po válce další romány a život autora R. Rolland, E. Hemingway, J. Hašek,

25 Petr a Lucie protiválečná povídka symbolika postav, období – zima, jaro, Velký pátek motiv milenců a nešťastné látky – Tristan a Izolda, Romeo a Julie, Pavel a Ester R. Rolland – humanista, román řeka – Jan Kryštof, historický román Dobrý člověk ještě žije, téma války viz Remarque

26 Farma zvířat alegorická próza - novela, forma bajky
reakce na revoluci v Rusku, komunistický teror – procesy, zabíjení nevinných lidí, víra v lepší život, diktátor Stalin prasata – komunisté, manipulace, zastrašování zvířat, Napoleon – Stalin G. Orwell – antiutopie pohled do budoucnosti, ztráta svobody, román 1984 Velký bratr, K. Čapek Válka s mloky, E. Bondy – Invalidní sourozenci, Ray Bradbury – 451° Fahrenheita

27 Lolita postmoderní román
více interpretací, odkazy na jiná díla, odstranění tabu – sex, mladá dívka – starší muž, skandální dílo, charakteristika postav filmové adaptace dílo a život V. Nabokova pojem postmodernismus, tvůrci U. Eco, M. Kundera, M. Viewegh, J. Topol

28 Cizinec román, ich forma, dvě části
charakteristika neobvyklého hrdiny, Alžírsko existenciální situace – smrt matky, zabití člověka, čekání na smrt, absurdní svět osobnost A. Camuse, jeho další díla pojem existencialismus další tvůrci J. P. Sartre, E. Hostovský

29 Stařec a moře novela, humanistické poselství
oslava člověka, houževnatosti Kuba, rybář Santiago , nerovný boj s přírodou, morální vítěz biblické odkazy osobnost autora, jeho literární metoda ledovce, další díla příslušník ztracené generace

30 Na cestě román, ich forma
beatnická bible – nespoutaný život, cestování, hudba, svoboda, sex, radost i smutek postavy díla, charakteristika metoda psaní J. Kerouaca – spontánní, bezprostřední výpověď, jeho dílo a život beatníci – program, tvůrci, básníci – A. Ginsberg, K. Kesey

31 Vyhoďme ho z kola ven román, blázinec - alegorie – pohled na západní společnost, Amerika, ich forma charakteristika postav, symboličnost – Velká sestra (Velký bratr – 1984), postava Bromdena, indián, původní obyvatelé, rebel McMurry, boj za svobodu, střet se systémem osobnost tvůrce, generace hippies filmová verze – režisér Miloš Forman

32 Tajný deník Adriana Molea
humoristický román, forma deníku ich forma, intimní zpověď dospívajícího mladíka pohled na něho, jeho rodinu, první láska střet s rodiči, se školou pohled na život anglické společnosti – nezaměstnanost, rozpad rodin, systém školství obdobná díla – deníky Mácha, Kafka, Mládí v hajzlu,

33 My děti ze stanice ZOO román ich forma
zpověď mladé narkomanky - 14 let, Berlín, 70. léta 20. století svět závislosti – shánění drog, krádeže, žebrání, prostituce naivní sny, první velká láska x absťáky nespisovný jazyk, slang, argot obdobné téma R. John - Memento

34 Krysař novela, inspirace staroněmeckou pověsti
město Hammeln, měšťané, přemnožené krysy – metafora pro radní postava krysaře – jsem hůř, než nikdo, bludný Ahasver, neurčitý čas Agnes – milostné vzplanutí a zklamání doktor Faust, svádí krysaře, zůstane jen dítě a Sepp Jörgen, ostatní zemřou filmová verze J. Bárta, muzikál D. Landa dílo V. Dyka, generace buřičů – F. Gellner, F. Šrámek

35 Nikola Šuhaj loupežník
baladický román Podkarpatská Rus, 1. světová válka, poválečné období hrdina – zlý samotář Nikola, příběh lásky a zrady, milá Eržika, vesnice Koločava, moderní Jánošík, bohatým bere, chudí jej milovali osobnost I. Olbrachta, dílo, motiv Podkarpatské Rusi – Golet v údolí, společenskokritická próza – M. Majerová, M. Pujmanová, K. Čapek – Hordubal, muzikál – Balada pro banditu (M. Donutil)

36 Bílá nemoc divadelní hra, humanistické poselství
odsouzení fašismu, fanatismu nejmenovaná země – vypukla epidemie,Galén lékař chudých, má lék, podmínka, přestanou války, jeho protivník Maršál (Hitler) zfanatizovaný dav ušlape Galéna. lék je zničen, také Maršál je nemocen dílo a osobnost K. Čapka, humanistický proud Lidové noviny, K. Poláček, E. Bass, J. Čapek

37 Edison polytematická báseň pocta Edisonovi, vynálezcům – tvůrcům
motiv radosti a smutku, velkoměsta ozvěna poetismu, definice směru dílo V. Nezvala, vliv G. Apollinaira – Pásmo metoda asociace – vyvolávání představ J. Seifert, V.Vančura – Rozmarné léto, K. Biebel, Osvobozené divadlo - poetismus

38 Bylo nás pět humoristický román, vzpomínky na dětství
prostředí maloměsta, obchodníci, řemeslníci, chudobinec ich forma – Péťa Bajza, jeho kamarádi, rodina klukovské rošťárny, svět dětí x dospělých mluva, Péťa snaha mluvit spisovně, hovorová čeština, komolení slov, nářeční výrazy osobnost K. Poláčka, Lidové noviny, K. Čapek J. Foglar - tvorba pro mládež, Rychlé šípy

39 Rozmarné léto novela maloměstská plovárna, trojice přátel
příjezd kouzelníka a krásné Anny milostné prohry ctihodných mužů, vše se vrací do běžných kolejí, kouzelník odjel osobnost Vančury, dílo, autorský styl – práce s jazykem - archaismy, úloha vypravěče ozvěna poetismu, V. Nezval, J. Seifert

40 Směšné lásky soubor povídek, motiv lásky, erotiky
Falešný autostop modelový příběh, bezejmenná dvojice, hra na řidiče a neznámou stopařku, erotické motivy, odcizení, zklamání, stereotyp života osobnost autora, román Žert, Nesmrtelnost aj. problém mezilidských vztahů, 60. léta – rozmach české prózy – B. Hrabal, V. Páral, J. Škvorecký, postmodernismus

41 Báječná léta pod psa postmoderní román
autobiografický ráz – Kvido, sám autor 60. léta , rok 1968 ruská okupace, období normalizace 70. – 80. léta, rok 1989 útisk, nesvoboda, dospívání hrdiny, jeho rodina, svérázný otec, babička, redaktor další romány autora, téma normalizace – I. Dousková Hrdý Budžes, P. Šabach - Babičky

42 Spalovač mrtvol groteskně laděná novela, prvky hororu
konec 30. let – doba okupace, prostředí krematoria, byt rodiny pana Kopfrkingla vliv ideologie fašismu na pan Kpofrgingla přítel Reinke – typ Mefistofela manipulace s lidmi, genocida Židů dílo a postavy L. Fukse, obraz 2. světové války v české a světové próze – Hrabal, Škvorecký, Otčenášek,Lustig aj.

43 Ostře sledované vlaky novela, téma války, sexuální motiv
konec války, únor 1945, malé nádraží elév, záškolák Miloš Hrma, využita ich forma představuje svou rodinu, pracoviště, výpravčí Hubička, pan přednosta sexuální problémy, proměna panice v muže dílo B. Hrabala – pábitelé, život autora téma války – viz L. Fuks

44 Údolí včel baladická novela
původně filmový scénář, nejdříve film 1968, knižně 1978 motiv náboženského fanatismu, násilí malý člověk a dějiny, období středověku, řád německých rytířů, Ondřej z Vlkova, útěk z řádu, žít normální život, jeho přítel Armin dílo V. Körnera, historická próza – její tradice

45 Básně typické náměty Krchovského – smrt, samota, erotika, rozklad, znechucení sebou samým, kocovina, hospody život autora, dílo, samizdat, oficiálně underground – charakteristika, E. Bondy, I. M. Jirous, skupina Plastici neodekadent – typické prvky dekadence pokračovatel české dekadence, F. Gellner, K. Hlaváček, anglická dekadence Oscar Wilde

46 Morový sloup básnická sbírka, několik verzí
vydáno v samizdatu, exilu i oficiálně mor - reakce na období normalizace – 70. léta, zákazy, pronásledování umělců režimem téma – Praha, láska,poezie, smrt motiv času, bilancování, básnické vyznání osobnost J. Seiferta – nositel Nobelovy ceny nástin období normalizace – samizdat


Stáhnout ppt "Knihy ústní zkouška."

Podobné prezentace


Reklamy Google