Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_1B1 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř PaedDr. Miroslava Drahorádová Cesta k Mnichovu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_1B1 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř PaedDr. Miroslava Drahorádová Cesta k Mnichovu."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_1B1 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř PaedDr. Miroslava Drahorádová Cesta k Mnichovu

2 Cesta k Mnichovu Rok 1938

3 Únor 1938 20. února v říšském sněmu A. Hitler označil ochranu práv Němců žijících v Rakousku a v Československu za životní zájmy Německa a prohlásil, že je odhodlán „osvobodit 10 milionů Němců“ žijících v zahraničí premiér M. Hodža odmítl tento Hitlerův projev a označil ho za vměšování se do vnitřních záležitostí ČSR

4 Březen 1938 – anšlus Rakouska
12. – 13. března anšlus Rakouska tím se výrazně oslabila obranyschopnost ČSR hranice s Německem se prodloužila z 1539 km na 2117 km

5 Březen 1938 28. března porada A. Hitlera s K. Henleinem a K. H. Frankem říšský vůdce vyzval vedení SdP, aby československé vládě kladlo „nepřijatelné podmínky“ vedení SdP to ruku v ruce s říšskoněmeckou diplomacíí dodržuje až do září 1938 Proč chtěl Hitler zlikvidovat Československo?

6 Československo mělo strategicky výhodnou polohu v srdci Evropy
bylo francouzským spojencem - na Francii se AH také chystal zaútočit; bylo strategické nejdříve zlikvidovat jejího „malého spojence“ mělo vyspělý strojní, zbrojní i hutní průmysl a naleziště uhlí - to vše mělo AH pomoci při budování armády na ovládnutí celého kontinentu bylo AH trnem v oku - jako demokratický stát, kam před nacistickým řáděním utíkalo mnoho obyvatel Německa, žila zde početná německá menšina - agrese mohla být vydávána za „ochranu německého obyvatelstva; německá propaganda se postarala o to, aby v zahraničí vznikl dojem, že jsou Němci v Československu skutečně utiskováni

7 Duben 1938 – karlovarské požadavky
24. dubna 1938 na sjezdu SdP v Karlových Varech Konrád Henlein vyhlásil osm požadavků své strany, které už přímo zasahují do státní suverenity Československa Henlein prohlásil tento program za minimální a naznačil tak, že usiluje o odtržení pohraničních oblastí a jejich připojení k Hitlerově říši Co bylo obsahem karlovarských požadavků?

8 Karlovarské požadavky
Uznání úplné rovnoprávnosti německé národní skupiny s českým národem Vytvoření uzavřeného německého národního území s německou samosprávou Zákonnou ochranu všech Němců žijících v ČSR Úplnou svobodu přihlásit se k nacistické ideologii Henlein prohlásil tento program za minimální a naznačil tak, že usiluje a připojení požadovaného autonomního území k Hitlerově říši

9 Květen 1938 20. května československá vláda po obdržení zpráv o soustřeďování německých vojsk u hranic a z obavy z možných incidentů při obecních volbách vyhlásila částečnou mobilizaci

10 Květen 1938 – obecní volby 22. května poslední volby před válkou
v oblastech obývaných Němci vítězí SdP Henlein je na německém území pojal jako plebiscit pro karlovarské požadavky, pouhých 10% německého obyvatelstva nehlasovalo v jeho prospěch

11 Srpen 1938 – mise lorda Runcimena
britský diplomat, prostředník při jednání československé vlády s SdP v duchu politiky appeasementu usilovala mise o dohodu západních mocností s nacistickým Německem, snažila se přemlouvat Hodžovu vládu k maximálním ústupkům vůči henleinovcům členové mise neměli velký zájem o objektivitu, jejich zpráva vyzněla tak, že soužití Čechů a Němců v jednom státě není možné a viníky toho jsou Češi

12 Září 1938 – tzv. čtvrtý plán 5. září
československá vláda přijala tzv. čtvrtý plán na řešení sudetoněmecké otázky (ten představoval v podstatě akceptování Henleinových autonomistických požadavků) 7. září M. Hodža předává plán henleinovcům, ti o něm jednat nechtěli, i když měli dostat do rukou celé pohraničí

13 Září 1938 – sudetoněmecký puč
Henleinovci se pokusili po Hitlerově protičeskoslovenském projevu na sjezdu NSDAP v Norimberku o puč nepokoje byly potlačeny a vedoucí činitelé SdP v čele s K. Henleinem uprchli do Německa v pohraničí bylo vyhlášeno stanné právo 16. září SdP zakázána, na K. Henleina a K. H. Franka vydán zatykač

14 Září 1938 – nástup britské diplomacie
pokusem SdP o převrat definitivně zmařeno další jednání s henleinovci řešení problému se ujímá britská diplomacie  2 jednání N. Chamberleina s A. Hitlerem v Berchtesgadenu v Bad Godesbergu

15 Září 1938 – Berchtesgaden 15. září
v Berchtesgadenu se konala schůzka A. Hitlera s britským ministerským předsedou N. Chamberlainem Hitler požaduje odstoupení českého pohraničí s více jak 50% německého obyvatelstva Německu britský premiér Hitlerovy nároky na odstoupení čsl. pohraničí uznal

16 Září 1938 19. září britská a francouzská vláda doporučily čsl. vládě odstoupit Německu pohraniční oblasti s více než 50% německého obyvatelstva 20. září Hodžova vláda a prezidnet Beneš požadavek na odstoupení Sudet Německu odmítli

17 Září 1938 21. září Britové a Francouzi požádali ultimativně prezidenta Beneše, aby vláda změnila svůj negativní postoj vláda kapitulovala, vyslovila souhlas s navrhovaným odstoupením pohraničí vzápětí se rozhodla pro demisi

18 Září 1938 – Bad Godesberg 22. září
britský premiér Chamberlaine se sešel s A. Hitlerem v lázních Godesbergu Hitler se už nespokojil s odstoupením Sudet Německu a požaduje splnění územních požadavků Polska a Maďarska Hodžova vláda podává demisi nahradila ji nová úřednická vláda generála Syrového – tzv. vláda obrany republiky

19 Září 1938 – přípravy na válku
vláda gen. Syrového prohlásila Hitlerovy požadavky z Godesbergu za nepřijatelné a vyhlásila všeobecnou mobilizaci spolu s ČSR se připravují na válku i její spojenci = Francie a SSSR, Rumunsko a Jugoslávie ve Velké Británii silná opozice v čele s W. Churchillem proti appeasementu – i VB činí opatření pro případ války

20 Září 1938 – cesta k Mnichovu Hitler
požaduje do 1. října vyklizení pohraničích oblastí a hlasování lidu ve smíšených oblastech do 25. listopadu odmítá britský návrh, aby forma odstoupení území byla stanovena na jednání mezi Němci a Čechy za přítomnosti britských delegátů oznamuje, že pokud nebudou přijaty jeho požadavky do 14 hodin 28. září, německá vojska vpadnou do Československa

21 Září 1938 – cesta k Mnichovu Chamberlain
prohlašuje, že VB není za všech okolností povinna přijít ČSR na pomoc 28. září žádá Mussoliniho, aby se ujal funkce prostředníka v mezinárodním jednání o Hitlerových požadavcích pro toto jednání intervenuje i Francie

22 Září 1938 – cesta k Mnichovu  z iniciativy britské diplomacie a z podnětu Mussoliniho se 29. září schází v Mnichově konference evropských velmocí k jednání o německých požadavcích

23 DĚKUJI ZA POZORNOST

24 Knižní zdroje: ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 1. vyd. Praha: Libri, 1999, 1001 s. ISBN VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 9 pro základní školy: nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009, 159 s. ISBN KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy: nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 215 s. ISBN Obrazové zdroje:

25 Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř
Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_1B1 Jméno autora: PaedDr.Miroslava Drahorádová Název práce: Cesta k Mnichovu Předmět: dějepis Ročník: 3. ročník Časová dotace: cca 35 minut Vzdělávací cíl: osvojit si napjaté vztahy s Němci, proč se Hitler zaměřil na ČSR, cíle SdP, vztah německého obyvatelstva k SdP Pomůcky: počítač, dataprojektor Inovace: využití ICT pro dosažení vzdělávacího cíle Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Datum vzniku:


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_1B1 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř PaedDr. Miroslava Drahorádová Cesta k Mnichovu."

Podobné prezentace


Reklamy Google