Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZTAH K SOBĚ SAMÉMU A K DRUHÝM LIDEM 6. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZTAH K SOBĚ SAMÉMU A K DRUHÝM LIDEM 6. ročník"— Transkript prezentace:

1 VZTAH K SOBĚ SAMÉMU A K DRUHÝM LIDEM 6. ročník
Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

2 „Víš, co jsi. Jsi zázrak. Jsi jedinečný
„Víš, co jsi? Jsi zázrak. Jsi jedinečný. Po celá ta léta, co je svět světem, tu ještě nebylo žádné dítě, jako jsi ty. Žádné nemělo tvoje nohy, ruce, šikovné prsty, tvé pohyby. Může z tebe být Shakespeare, Michelangelo, Beethoven. Můžeš dokázat cokoliv. Jsi opravdu zázrak. A až vyrosteš, copak bys mohl zranit někoho, kdo je zázrak stejně jako ty?“ (Pablo Casals z knihy Canfield, J: Slepičí polévka pro duši.) Na celém světě nenajdeme dva úplně stejné jedince. Nikdy v minulosti se neobjevil a nikdy v budoucnosti se neobjeví jedinec jako ty. Jsi zcela jedinečný a neopakovatelný. Jsi osobnost. Osobnost člověka tvoří: tělesné vlastnosti duševní vlastnosti

3 Které vlastnosti se ti psaly lépe? Záporné nebo kladné?
Úkol pro tebe: Využij písmen svého křestního jména a příjmení a napiš své vlastnosti, schopnosti, přednosti, ale i zápory, slabá místa, nejistoty. N E V A N O Á K Z B E D N Á Které vlastnosti se ti psaly lépe? Záporné nebo kladné? E J I S T Á U P V Í D A N Á K A M A R D S K Á N L A D O V Á

4 Během dospívání si člověk uvědomuje své klady i své zápory
a pokouší se s nimi různým způsobem vyrovnat. Některé vlastnosti samy časem vymizí (citlivost v pubertě), jiné člověk může vůlí a sebevýchovou změnit, s některými se musí smířit. Někdy si člověk své záporné vlastnosti pouze namlouvá, ostatní si to o něm nemyslí. Důležité je uvědomit si své záporné vlastnosti, už jenom to je prvním krokem na cestě k jejich nápravě.

5 Dobré vlastnosti (co tě táhne vzhůru) Špatné vlastnosti
Doplň k balonu vlastnosti, které jsou dobré, kladné, které tě povzbudí a činí lepším a ke koši k pytlům písku dopiš záporné vlastnosti, které tě brzdí. Dobré vlastnosti (co tě táhne vzhůru) Špatné vlastnosti (co tě sráží dolů)

6 4 základní temperamenty
Každý z nás se v běžných situacích projevuje odlišně – naše reakce, nálady, city jsou dány odlišností našeho temperamentu. Temperament je spíše vrozený, nedá se měnit, ale můžeme regulovat a ovládat jeho projevy – sebevýchovou. 4 základní temperamenty melancholik sangvinik flegmatik cholerik

7 Ke čtyřem temperamentům jsou symbolicky přiřazovány barvy:
MODRÁ - k přemýšlivému a zasněnému prožívaní melancholika ŽLUTÁ - k bezstarostnému a radostnému jednání sangvinika ZELENÁ - ke klidnému a rozvážnému chování flegmatika ČERVENÁ - k aktivní činnosti cholerika

8 ? Úkol pro tebe: Vyhledej další vlastnosti jednotlivých druhů temperamentu. Na základě získaných informací popiš reakce na tyto situace: 1. Stojíš ve frontě a někdo ti náhle stoupne na nohu. Jsi cholerik. 2. Stojíš na zastávce a právě jsi někomu omylem šlápl na nohu. Jsi flegmatik. 3. Co se stane, když flegmatik omylem šlápne na nohu cholerikovi?

9 Charakter na rozdíl od temperamentu není vrozený, ale získáváme jej během života. 80% charakteru se utváří ve věku 3 – 8 let. Charakterem vyjadřujeme svůj vztah : 1. ke společnosti 2. k ostatním lidem 3. k práci 4. k prostředí 5. k sobě samému Charakter určuje, zda bude člověk usilovat pouze o své osobní cíle a výhody, nebo bude brát v úvahu i druhé.

10 Kterému temperamentu odpovídají následující rčení?
Má horkou krev. Snadno vzplane - cholerik. Může na něm dříví štípat. Nechá si všechno líbit - melancholik. Je jako mouchy snězte si mě. Je mu všechno jedno – melancholik. Krev se v něm vařila. Dostal vztek – cholerik.

11 Diskutuj, kterých temperamentů se rčení týkají:
? Diskutuj, kterých temperamentů se rčení týkají: Tvrdohlavý jako beran. Je do větru. Vzteklý jako pes. Strká hlavu do písku. Řádil jako pominutý. Nosí se jako páv. Řve jako pavián. Čerti s ním šijí. Čilý jako rybička. Dělá z komára velblouda. Dobrák od kosti. Je tichý jako pěna.

12 ? Vztah k sobě samému. Pepa neví, co uvedené vlastnosti znamenají. Vysvětli mu je a uveď příklady: - ješitnost - sebeúcta - ctižádostivost - sebedůvěra - samolibost - sebekritičnost - čestnost - upřímnost - sebekontrola - sebevědomí

13 Vztah k druhým lidem. Vysvětli Pepovi na příkladech:
? Vztah k druhým lidem. Vysvětli Pepovi na příkladech: - dobrosrdečnost - pozornost - štědrost - tolerantnost - taktnost - vypočítavost - slušnost - sobectví - vlídnost - chamtivost

14 Jak dobře vycházet s lidmi:
1. Naučme se naslouchat problémům druhých. 2. Když se zeptáme „Jak se máš?“, počkejme na odpověď. 3. Nezvýrazňujeme své já. Pokud budeme mluvit jen o sobě, nikdo nás nebude poslouchat. 4. Nevyvracejme nikomu jeho názor. 5. Pokud se zmýlíme, přiznejme to. 6. Nekritizujme, spíše chvalme. 7. Nekřičme. 8. Usmívejme se.

15 Jak se chovat při jednání s dospělými lidmi?
1. Vyvarujme se vulgárních slov. 2. Neseďme, když dospělý stojí. 3. Zvláště při pohovoru se ženou je vhodné sundat pokrývku hlavy. 4. Dívejme se do očí. 5. Nejezme a nežvýkejme. 6. Nedávejme si ruce do kapes. 7. Neotáčejme se při hovoru bokem nebo dokonce zády.

16 Jak poznáme lidi, kterým bychom se měli raději vyhnout?
1. Jsou povýšení, mluví jen o sobě. 2. Kritizují, ponižují a zesměšňují druhé. 3. Nic pro ně není dost dobré. 4. Tváří se často nevrle a podezíravě. 5. Vyžadují stále souhlas: „No řekni, že to není pravda?!“ 6. Mohou být nepříjemní nevhodnými dotyky či návrhy. 7. Jsou (viz tajenka křížovky), rozčilují se a křičí.

17 Víš, co slovo z tajenky znamená?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. cestovní doklad 2. latinsky JÁ 3. zábava 4. nejlepší přítel člověka 5. vysoká karta 6. všechno nebo … 7. jméno Adamovy ženy 8. souhlas 9. meruna

18 např. chodit do školy, učit se, pomáhat, poslouchat, ale
Mládí je pozoruhodně krásná doba. Doba, ve které člověk pracuje sám na sobě, tvoří se. Může být dobrým stavitelem, ale leccos může také pořádně pokazit. Teď máš určitě pocit, že neustále něco musíš, jako např. chodit do školy, učit se, pomáhat, poslouchat, ale už teď si sám utváříš svůj život a záleží především na tobě, jaký bude. Svou budoucnost máš ve svých rukou.

19 Janošková, D. , Ondráčková, M. , Čábalová, D. , Marková, H
Janošková, D., Ondráčková, M., Čábalová, D., Marková, H., Šebková, J. Občanská výchova 8 Rodinná výchova 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, ISBN: Janošková, D., Ondráčková, M., Čábalová Občanská výchova 8 Rodinná výchova 8 příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, ISBN: Janošková, D., Ondráčková, M., Čečilová, A. Občanská výchova 6 s blokem rodinná výchova. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, ISBN:


Stáhnout ppt "VZTAH K SOBĚ SAMÉMU A K DRUHÝM LIDEM 6. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google