Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ ŘEŠIT ŠKOLNÍ ŠIKANU A KYBERŠIKANU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ ŘEŠIT ŠKOLNÍ ŠIKANU A KYBERŠIKANU"— Transkript prezentace:

1 JAK ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ ŘEŠIT ŠKOLNÍ ŠIKANU A KYBERŠIKANU
Konference Šikana a kyberšikana ve školách Hradec Králové, Michal Kolář 2013

2 Jak účinně a bezpečně řešit školní šikanu a kyberšikanu
 I. Vstupní a nové informace o fenoménu školní šikany a kyberšikany II. Nejnutnější termíny pro porozumění scénářům III. Metodika řešení šikanování a kyberšikany

3 Metodická opora Materiály v deskách
Webové stránky OS Společenství proti šikaně: Literatura: Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: PVŠPS, 2013. Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách (2013).

4 I. Část: VSTUPNÍ a NĚKTERÉ NOVÉ INFORMACE
(Kazuistika 1) Výskyt šikanování na českých školách Na podkladě výzkumů a empirické praxe odhaduji výskyt oběti šikanování na ZŠ a SŠ na 20%. Nicméně i kdybychom pracovali s nejnižší možným odhadem 10% obětí, šikanování by se týkalo více než sta tisíc lidských bytostí. Je to ohromné číslo, které naznačuje, že šikana může být nejčastější příčinou traumatizace našich dětí. + VÝSKYT KYBERŠIKANY

5 Tři výzkumy kyberšikany v ČR (2009 až 2010)
Projekt EU Kids Online (věk: 9-16 let, 25 zemí): V ČR je ročně šikanováno online 8% dotázaných; evropský průměr činí 6%. Projekt E bezpečí (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace): 59,38% dětí má někdy potíže s kyberšikanou, tedy více než polovina respondentů Mediaresearch (věk 8-15 let): v posledním půlroce se setkalo s kyberšikanou 10% respondentů.

6 ZÁVĚR Šikanování se více či méně vyskytuje na Všech školách… LZE SITUACI ZLEPŠIT? V Česku máme k dispozici Hradecký školní program proti šikanování, jehož výsledky patří mezi nejlepší na světě.

7 HRADECKÝ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
V programu se podařilo za 4 měsíce snížit na experimentální škole výskyt šikanování o 42,5%. Ve třídách, kde pracovali členové užšího realizačního týmu, se snížil výskyt šikanování o 50 až 75%. Přitom v kontrolní škole nedošlo k žádné změně. Poznámka: Podobné výsledky byly získány při zavádění programu do 17 škol v rámci MIŠ I. Příznivé zprávy rovněž z MIŠi II (50 škol).

8 Výsledky programu patří mezi nejlepší na světě
Účinnost Hradeckého školního programuj lze srovnat pouze s nejúspěšnějším programem na světě. Tím je Program profesora Dana Olweuse. Tomu se podařilo za 2 až 3 roky snížit šikanování o 50%. To se však později v USA (v Jižní Karolíně) a v Německu (Schleivig-Holsteinu) nepodařilo zopakovat… Ostatní nejúspěšnější programy mají Účinnost maximálně 15% (Shefieldský projekt). Existuje nemálo programů, které neměly žádný efekt. Je opravdu těžké…

9 PODSTATA ÚČINNOSTI PROGRAMU Podstata a specifikum programu
Neobvyklé součásti: Propojení obecného preventivního programu Zdravá škola se speciálním programem proti šikaně. Ne zcela obvyklá je systémová struktura opatření – 13 klíčových komponent (Olweus: existují programy, kde se pouze vrší různé metody, o nichž autoři netuší, jak fungují. Podstata a specifikum programu Nová metodika řešení existujících šikan a ta se promítá do všech 13 komponent. (Připomenutí o co jde.)

10 13 KLÍČOVÝCH KOMPONENT PROGRAMU
Evaluace před zavedením programu a po něm Motivace pedagogů Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Prevence ve třídních hodinách Prevence ve výuce Prevence ve školním životě mimo vyučování Ochranný režim Spolupráce s rodiči Školní poradenské služby Spolupráce se specializovanými zařízeními Vztahy se školami v okolí

11 ÚKOLY V KOSTCE, KTERÉ VEDOU K EFEKTU
Všichni pedagogové musí být vycvičeni ve zvládání šesti skupin scénářů. První a druhou skupinu by měli zvládnout sami… Odborníci ze servisních zařízení umí pracovat se třetí až šestou skupinou scénářů… V celé škole musí být zmapován výskyt šikanování před (a samozřejmě po zavedení) programu. Metody dovolují nastavit základní směr léčby pro jednotlivé případy. Po doplnění diagnostiky lze vypracovat programy šité na míru.

12 Program, nečeká, co se bude dít ale šikanu aktivně vyhledává a
ÚKOLY V KOSTCE, KTERÉ VEDOU K EFEKTU Program, nečeká, co se bude dít ale šikanu aktivně vyhledává a prostřednictvím, nové metodiky diagnostikuje a následně diferencovaně léčí. Touto neprodlenou, cílenou a alternativní léčbou se dosahuje mimořádný a rychlý efekt.

13 NOVÝ METODICKÝ POKYN MŠMT K ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ (poznámka)
Odborná koncepce a nosná logická struktura Roční práce na MP, připomínkování mnoha organizacemi… Počítá se v něm s propojením s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování…atd.

14 NĚKTERÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY –
UŽITEČNÉ PRO PRAXI Minimální požadavky na řešení šikany, které musí splnit každá škola. Za 1.,2..3…. Účinná a bezpečná první pomoc při řešení šikanování. Proškolený pracovník odhadne stadium a formu šikany a rozhodne, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka specialistu. Doporučený metodický postup k vytváření školního programu proti šikanování – 13 komponent… Vychází…

15 2. (KAZUISTIKA 2) Připravenost pedagogů a dalších odborníků řešit školní šikanu a kyberšikanu
V současnosti je armáda pedagogů a dalších odborníků prvního kontaktu z větší části na holičkách. Specialistů, kteří umí řešit pokročilé a neobvyklé případy šikany, je velice málo. Expertů, kteří své praktické zkušenosti přetavili do vzdělávání ještě méně. Východisko z neutěšeného stavu existuje. Cestou je praktické kvalitní vzdělání pro učitele a další odborníky, kteří se pohybují v oblasti prevence šikanování.

16 Pětiúrovňová koncepce vzdělávání odborníků v léčbě šikany
Zatím neexistuje oficiální vzdělání pro odborníky na řešení šikany. V rámci EP a ve spolupráci s PVŠPS a MŠMT ČR jsem vytvořil NÁVRH KONCEPČNÍHO VZDĚLÁNÍ. Má pět úrovní: Minimální úroveň (minimální připravenost) Základní úroveň (odborník na základní úrovni) Středně pokročilá úroveň (specialista na středně pokročilé úrovni) Pokročilá úroveň (specialista na pokročilé úrovni) Expertní roveň (expert praktické šikanologie) Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: PVŠPS.

17 DEFINOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH ÚROVNÍ
Vzdělávací úrovně jsou popsány z pěti hledisek: Definována je základní charakteristika úrovně. To znamená, že je vysvětleno, jaký má smysl a o co v ní jde. Je řečeno, komu je určena. Osvětleny jsou kompetence (způsobilosti), které frekventant získá po absolvování konkrétní úrovně. Nabídnut je vhodný program pro danou úroveň. Stanoveny jsou požadavky pro úspěšné absolvování konkrétní úrovně.

18 Kompetence absolventa – pokročilé úrovně vzdělání)
Odbornost A - Řešení pokročilých stadií šikany s neobvyklou formou a léčba všech základních forem šikanování. Odbornost B - Připravenost pro práci s celou skupinou, která onemocněla šikanou ve třetím stadiu. Odbornost C - Supervizní podpora při zavádění školního programu proti šikanování. Odbornost D – Supervize pokročilých šikan.

19 Kompetence absolventa – základní úrovně
Bezpečná první pomoc pro šikany do třetího stadia s obvyklou formou. Orientace v problematice celkové léčby pro první dvě – rozptýlená - stadia šikany. Připravenost na účast při vytváření školního programu proti šikanování. Orientace v metodách supervize

20 VÝZNAM PRO PRAXI Úhelným kamenem pro obrat v boji proti epidemii
Šikanován ve školách je účinné vzdělání pedagogů a dalších odborníků na různých úrovních. Nicméně koncepční vzdělání zatím neexistuje. Je nutné vyvolat veřejnou diskusi o návrhu koncepčního vzdělávání s MŠMT, zainteresovanými institucemi – zejména vysokými školami, pedagogickými fakultami a odborníky působícími na kterékoliv úrovni prevence školního násilí a šikanování. Poznámka: Vize 2. základní úroveň standardní vzdělání na PedF.

21 VÝZNAM PRO PRAXI Zájemci o problém se mohou seznámit s publikací v elektronické verzi na stránkách OS Společenství proti šikaně ( Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií. ISBN + Konference MŠMT

22 3. Dopady a následky školní šikany a kyberšikany (KAZUISTIKA 3,4,5)
Školní šikanování je těžkou poruchou vztahů ve skupině. Více či méně poškozuje nejenom oběti, ale i agresory, další členy skupiny a skupinu jako celek. Bolest šikanování se nezastavuje na hranicích postižené skupiny. Často ničivě zasahuje, kdo se připlete do cesty. První na řadě bývá rodina oběti. Při medializovaných pokročilých šikanách bývá odvoláván ředitel školy. Průraznost a krutost kyberšikany – moderního způsobu psychického šikanování si v ničem nezadá s dopady té nejbrutálnější fyzické agrese. Oběti se při ní hroutí, pokoušejí se o sebevraždu apod.

23 II. ČÁST: Ujasnění termínů, které jsou důležité pro porozumění
scénářům v metodickém pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách: Stadia šikany, formy šikany, kyberšikana

24 SPECIÁLNÍ TEORIE POMOCI
3 PRAKTICKÉ POHLEDY NA ŠIKANU: Šikanování jako nemocné chování Šikanování jako závislost Šikanování jako těžká porucha vztahů

25 ŠIKANOVÁNÍ JAKO NEMOCNÉ CHOVÁNÍ
Nejnápadnější projevy, které porušují školní pravidla, nebo naplňují skutkovou podstatu trestných činů. Definice srozumitelná pro starší děti a rodiče. Význam pro praxi – pohled nutný pro první orientaci v situaci. Odhadneme, zda se jedná o šikanování, či nikoliv.

26 ŠIKANOVÁNÍ JAKO ZÁVISLOST
Jde o vzájemnou vazbu mezi agresorem a obětí. Útočník a oběť jsou na sobě závislí, potřebují se, jejich chování se vzájemně posiluje, je komplementární. Existuje rovněž jednostranná závislost nebo žádná závislost. Rozpoznání přítomnosti nějaké podoby závislosti je jedním z kriterií pro výběr vhodných nástrojů diagnostiky a léčby.

27 VÝZNAM PRO PRAXI Nenecháme se obelstít skrytým scénářem Spolupráce – oddanost, provokování apod. Zpozorníme při jednostranném škádlení mezi „kamarády“. Při rozhovoru s obětí jsme opatrní při interpretaci výsledků vyšetřování. Nebezpečí stranění útočníkovi… Nekonfrontovat oběť a agresora… Opatrné vyhodnocování zodpovědnosti za trestní jednání oběti atd.

28 STADIA ŠIKANY – SP POHLED
(Co to jsou stadia šikany? Co to je počáteční a pokročilá šikana) Šikanování není pouze záležitostí agresora a oběti. Neděje se vzduchoprázdnu, ale v kontextu vztahů nějaké konkrétní skupiny. V tomto smyslu je šikanování vždy těžkou poruchou vztahů skupinového organismu, který podlehl infekci. Znalost vnitřního vývoje šikanování umožňuje respektovat stupně obtížnosti léčby.

29 STADIA ŠIKANOVÁNÍ (Kolář, 2011)
První stadium: Zrod ostrakismu Druhé stadium: Přitvrzování manipulace a výskyt fyzické agrese Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra agresorů Čtvrté stadium: většina přijímá normy agresorů Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana

30 StAdia šikanování (Kolář, 2011)
První stadium: Zrod ostrakismu Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není neuznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese. Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. Čtvrté stadium: Většina přijímá normy Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana Násilí jako normu přijímají všichni členové třídy. Šikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.

31 VÝZNAM PRO PRAXI Porozumění stadiím umožňuje zachytit šikanu ještě v rozptýlené podobě… Později, když vyroste již strom pokročilé šikany… Při řešení konkrétního případu šikanování 3 významy: 1. Zásadní rozdíl ve vyšetřování a dílčí léčbě u počátečního a u pokročilého onemocnění skupiny… 2. Celková léčba má specifika pro každé stadium. První dvě stadia – program osobnostní a sociální výchovy… 3. Stadia š. umožnují nastavit hranice možností různých odborníků.

32 VÝVOJ U PSYCHICKÉ ŠIKANY
Princip pěti stádií zůstává nezměněn. Rozdíl je v tom, že se tu nestupňuje fyzické, ale psychické násilí. U psychické šikany se obtížně odhaduje závažnost. Správný kvalifikovaný odhad stupně onemocnění je však zásadním předpokladem účinné pomoci. Nesprávná dg. vede k použití špatných metod, což většinou nejde napravit.

33 DÍVČÍ ŠIKANA Zbraně dívek mají převážně psychickou podobu
Šikana se děje v kamarádském převleku Častější a intenzivní závislost mezi ničitelkou a Obětí ÚSKALÍ A RIZIKA: Často se zamění pokročilá dívčí šikana za počáteční a první tři stadia šikanování za škádlení. Následkem je použití nesprávných metod. KAZUISTIKA - PETICE

34 FORMY ŠIKANY CO TO JSOU KOMPLIKOVANÉ FORMY ŠIKANY? Základní forma šikany, kterou neznám, nejsem na ní připravený. Neobvyklá forma šikany, která vyžaduje doladění nebo i větší úpravu scénáře.

35 Základní formy šikany (Kolář, 2011)
Šikana podle typu agrese – prostředku týrání: fyzická, psychická a smíšená šikana, kyberšikana - jako specifická forma psychické šikany. Šikana podle věku a typu školy: šikana mezi předškoláky, žáky prvního stupně a druhého stupně, učni, gymnasisty…, šikana mezi vysokoškoláky. Šikana z genderového hlediska: chlapecká a dívčí šikana, homofobní šikana, šikana chlapců vůči děvčatům, šikana dívek vůči chlapcům. Šikana odehrávající se ve školách s různým způsobem řízení: na jedné straně škola s demokratickým vedením a na druhé straně škola, případně výchovný ústav, kde je tvrdý hierarchicko autoritativní systém. Šikana podle speciálních vzdělávacích potřeb aktérů: šikana neslyšících, nevidomých, tělesně postižených, mentálně retardovaných žáků apod.

36 NEOBVYKLÉ FORMY ŠIKANY
Šikany krajně ohrožující potřebu bezpečí pedagoga a život oběti. Šikany se změnou v základním schématu. Prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost u přímých a nepřímých účastníků šikany. Zahrnujeme tam však i odlišnosti v organizování života ve škole a malou míru propojenosti se školou.

37 VÝCHODISKO PRO ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY
Kdo chce řešit kyberšikanu u dětí a mládeže, musí umět řešit školní šikanu. Má to více vážných důvodů: Podstata a řada mechanismů jsou u kyberšikany a tradiční nepřímé šikany společné. Pro účinnou pomoc je potřebujeme znát. Pedagogové, rodiče i odborníci, kteří řeší kyberšikanu technicky správně – bez propracované metodiky pro šikanu, často více ublíží než pomohou. Kyberšikana bývá propojena se šikanou na půdě školy. Role obětí a agresorů při šikaně ve škole se většinou přenášejí i do kyberprostoru. Mediaresearch: 80% kyberútočníků je ze třídy nebo ze školy (KAZUISTIKA 1 – PŘÍMA VAZBA NAS TŘÍDU)

38 Co to je kyberšikana Kyberšikana je záměrné psychické násilí prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií, především prostřednictvím internetu a mobilu. Kyberšikana není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování… Rovněž to není vzájemné psychické násilí… Od kyberšikany je potřeba odlišit příbuzné fenomény (cyberstalking, cybergrooming, happy slapping, sexting, hoax, „Ruskou“ školu…)

39 Zvláštnosti kyberšikany oproti tradiční nepřímé šikaně
Podstata kyberšikany a tradiční psychické šikany stejná. V čem je rozdíl? Tradiční nepřímá šikana se děje především tváří v tvář, zatímco kybrešikana se často odehrává bez přímého kontaktu v kyberprostoru, mimo školu a to i v prostoru domova oběti. Kyberšikana využívá oproti tradiční nepřímé šikaně mnohem účinnější zbraně – obrazně řečeno oproti konvenčním zbraním – dopisy a telefony využívá zbraně hromadného ničení – internet a mobil.

40 „přednosti“ Kyberšikany mají drtivé dopady
Dovolují pronásledování oběti kdykoliv a kdekoliv (24 hodin denně). Zajišťují možnost rozsáhlého a třeba i světového publika. Moderní zbraně zajišťují anonymitu útoku, dovolují předstírat falešnou identitu. I jednorázový útok může působit opakovaně.

41 Zbraně kyberšikany Zasílání urážlivých a zastrašujících textových zpráv. Rozesílání dehonestujících fotografií a videí oběti. Vyvěšení pornografických fotografií s tváří oběti. Vytváření webových stránek, kde je oběť urážena, ponižována… Pořádání negativních internetových anket, kdo je nejošklivější, nejhloupější apod. Nahrávání epizod ponížení oběti, ale i celovečerních filmů. Rafinované a dlouhodobé hry a la film Podraz. Nepřímé útoky a kyberšikana pomocí prostředníka.

42 VZTAH KYBERŠIKANY KE ŠKOLE A JEJÍ ŘEŠENÍ
1. Třída (Kazusitika 1 – Barbíno, uděláme ti ze života peklo) 2. Škola (K 2 – Příma vazba na školu, nikoliv na třídu) 3. Mimo školu – přesto má k. často negativní dopad i na vztahy žáků a oběti (K 3 – Amanda Todd)

43 Kdy škola kyberšikanu řeší
V případě, že kyberšikana zasahuje naše žáky a děje se v době výuky či při jiném programu školy, musíme zajistit přímou léčbu. Na podkladě kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování rozhodneme, zda řešení zvládne škola sama, nebo si povolá odborníka specialistu. Jestliže kyberšikana našich žáků neprobíhá při výuce a na půdě školy, potom šikanu přímo neřešíme. Zcela na místě je pomoc ohroženým žákům radou, jak se mají bezprostředně ochránit, jak zajistit důkazy a na koho se mají obrátit. KAZUISTIKY: 1, 2, 3

44 Technické kroky první pomoci OBĚTI (RODIČU)
Ukončit komunikaci (nereagovat…) Zamezit přístup agresorovi (zablokovat přístup k počítači, tel. číslu i ke zdroji útoků + kontakt poskytovatele služby) Uchovat důkazy (uložit, vytisknout, případně uchovat důkazní materiál + SMS, otisk obrazovky, např. pomoci klávesy Print Screen) Oznámit útok a obrátit se na odborníky

45 Pracoviště, kde lze hledat pomoc
Centra pro boj s nezákonným obsahem na internetu (kontaktní centrum - NCBI, SI) (Nadace naše dítě, Policie ČR + poskytovatelé IS) (Policie ČR) Centra krizové intervence a poradny (Sdružení Linka bezpečí) (Dětské krizové centrum) (Poradna E-bezpečí)

46 III. ČÁST: ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ ŠKOLNÍ ŠIKANY A KYBERŠIKANY
46

47 Východiska pro pomoc OBECNÉ ZJEDNODUŠENÉ NÁVODY V PODOBĚ KUCHAŘEK A RECEPTU NEFUNGUJÍ… ÚČINNÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO PŘÍPADU ŠIKANOVÁNÍ VYŽADUJE DIFERENCIÁLNÍ A POMĚRNĚ JEMNOU VNITŘNÍ DIAGNOSTIKU A ALTERANTIVNÍ LÉČBU.

48 Jak postupovat při řešení šikany Tři kroky kvalifikované pomoci
První krok – Diferenciální diagnostika Když se k nám dostanou signály o možném ubližování silnějšími slabším, musíme co nejrychleji vyhodnotit, zda se jedná o šikanu. Prakticky to znamená: Odlišit šikanování o čtyř typů škádlení (vnější definice šikanování, znaky šikanování, znalost deseti hraničních kamenů – záměr, motiv, postoj, citlivost, zranitelnost, hranice, právo a svoboda, důstojnost, emoční stav, dopad.) Oddělit šikanování mezi žáky od příbuzných fenoménů zla, např. od jednorázového konfliktu či rvačky apod.

49 Druhý krok – Vnitřní diagnostika
Když víme, že se jedná o šikanu, potom se o ní musíme dozvědět co nejvíce, aby naše pomoc byla diferencovaná a cílená. Především se zaměřujeme na dvě základním kriteria. Jsou jimi posouzení šikany ze tří praktických pohledů (š. jako nemocné chování, š. jako závislost, š. jako těžká porucha vztahů ve skupině) a určení formy šikany. Jak to vypadá ukazuje ilustrativní diagnóza.

50 Šikana ze tří praktických pohledů Formy šikany
Ilustrativní diagnóza podle dvou základních kriterií (Kolář, 2011) Šikana ze tří praktických pohledů Vnější pohled Pět agresorek, jedna iniciátorka a čtyři aktivní účastnice, opakovaně, přibližně čtyři měsíce psychicky týrají spolužačku ze třídy. Používají k tomu verbální přímou a nepřímou agresi. Šikanování probíhá jak ve škole, tak v kyberprostoru prostřednictvím mailů a SMS. Závislost Vztahy oběti a agresorek jeví známky skrytého scénáře spolupráce. Oběť vyhledává přítomnost svých trýznitelek. Porucha vztahů Počáteční šikana ve 3. stadiu, je vytvořené jádro agresorek. Formy šikany Základní forma Dívčí a psychická šikana, kyberšikana u žáků v osmé třídě. Neobvyklá forma Změna v základním schématu šikany. Rodiče iniciátorky a jedné aktivní účastnice ubližování jsou učiteli na škole, kde k šikaně došlo.

51 Třetí krok pomoci určení typu scénáře pro základní směr léčby
Vyhodnocení hrubé diagnózy provedeme následovně. Základním kriteriem je zjištění, zda jde o šikanu počáteční v 1., 2. a 3. stadiu nebo pokročilou ve 4. a 5. stadiu. A k němu přidáme široké kriterium, ve kterém se rozhodujeme, zda se jedná o běžnou či komplikovanou formu šikany. Do komplikovaných forem šikany zařadíme především neobvyklé formy šikany. Když tato dvě klíčová kriteria - stadium a formu šikany vyhodnotíme a k výsledkům přiřadíme jedno ze dvou typů řešení - první pomoc nebo celkovou léčbu, tak získáme šest skupin scénářů (viz následující tabulku). Ty nám ukazují základní směr řešení a nastavují hranici, zda konkrétní případ může škola řešit sama nebo potřebuje spolupracovat s odborníky.

52 Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku
Klasifikace scénářů pomoci podle cíle léčby, stadia a formy šikanování (Kolář, 2011) Situace, které zvládne škola sama 1. První pomoc pro obyčejnou počáteční šikanu. 2. Celková léčba pro řešení prvních dvou stadií šikanování, RTP – Rámcový třídní program. Scénáře, kdy potřebuje škola pomoc zvenku 3. První pomoc pro komplikovanou počáteční šikanu. 4. První pomoc (krizové scénáře) pro obyčejnou pokročilou šikanu. 5. První pomoc (krizové scénáře) pro komplikovanou pokročilou šikanu, patří sem např. výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynčování. 6. Celková léčba pro třetí stadium šikanování s běžnou i komplikovanou formou, ZIP - Základní intervenční program (u organizovaných šikan, od třetího stadia vždy v kombinaci s první pomocí).

53 Jaké jsou pádné důvody k vyšetřování?
Přímo alarmující signály + depistážní šetření Informace rodičů o podezření na šikanování Informace od kolegů Náhlé provalení šikany Zoufalá reakce oběti, případně jejího kamaráda Nepřímo varující signály Skryté volání o pomoc (Žák postává o přestávce u kabinetu, přichází pozdě do hodiny…) Subtilní násilí a manipulace (projevy nerovnoprávnosti…)

54 Scénáře, které potřebuje zvládnout každá škola
1. Scénář pro počáteční obvyklou šikanu Metoda první pomoci pro řešení počáteční a obyčejné šikany má největší uplatnění. Takových „klubajících“ se šikan je na školách nejvíce a tvoří obrovské podhoubí pokročilých a neobvyklých šikan. Z tohoto důvodu by měli všichni odborníci prvního kontaktu umět s touto metodou pracovat. Jde o alternativní scénář, který pracuje s vnější a lokální strategií vyšetřování. Jeho taktika je spíše měkčí a méně odborně náročná. Při nápravě používá dvě odlišné metody – metodu vnějšího nátlaku (výchovnou komisi) a metodu usmíření.

55 Základní scénář pro počáteční šikanu s běžnou formou (Kolář, 2011)
Odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany (tab. 12 Ukazatelé pro rozlišení počáteční a pokročilé šikany) 2. Rozhovor s informátory a oběťmi 3. Nalezení vhodných svědků 4. Individuální rozhovory se svědky 5. Ochrana oběti 6. Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru a) Rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření) b) Rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku) 7. Realizace vhodné metody a) Metoda usmíření b) Metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise) 8. Třídní hodina a) Efekt metody usmíření b) Oznámení potrestání agresorů 9. Rozhovor s rodiči oběti 10. Třídní schůzka 11. Práce s celou třídou

56 TAKTIKA VYŠETŘOVÁNÍ Taktika čili dosahování jednotlivých kroků je pružná a alternativní. V praxi to znamená… Základní otázky taktiky vyšetřování Nejdůležitější vypracování přehledu hlavních typů agresorů. Kdo je iniciátor, kdo je aktivní účastník a kdo je obětí i agresorem. U jejich jmen odpovědi… Význam pro praxi: Ochrana pedagoga, materiál pro VK

57 Otázky „ŘÍMSKÉHO“ DEVATERA
Co se stalo? (jádro příběhu) Kde se to stalo? (místo) Kdy se to stalo? (čas a alibi) Proč? (motiv) Kdo to spáchal? (podezřelí a pachatelé) Jak to spáchal? (způsob jednání) Čím to spáchal? (zbraně, nástroje) Komu se to stalo? (oběti) Kdo nám to řekl? (svědkové)

58 Dr. Michal Kolář michalkolar@volny.cz www.sikana.org
DĚKUJi ZA POZORNOST.

59 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

60 ZMĚNY V DIAGNOSTICE U POKROČILÉ ŠIKANY
Nebývá často ani jeden svědek. Obvykle rozvinut komplot velké šestky do plné síly. Dochází k prorůstání parastruktury násilí s oficální školní strukturou V pohotovosti rozšířená varianta zakrývajícího systému. Pokročilá šikana často naplňuje skutkovou podstatu trestných činů. Poznámka: Změny ve strategii vyšetřování a zvláštnosti v taktice vyšetřování

61 ZMĚNY V NÁPRAVĚ U POKROČILÉ ŠIKANY
Všichni nebo téměř všichni žáci přijali normy agresorů a my nemáme nikoho, o koho se můžeme opřít. Z tohoto důvodu jsou dílčí intervence limitovány. Změnou je i to, že nám v nápravě brání nezřídka všichni přímí a nepřímí účastníci šikany. Například rodiče agresorů obvykle s potrestáním nesouhlasí a často si stěžují u kontrolních orgánů. Používána výhradně metoda vnějšího nátlaku. Může být doprovázena zahájením trestního řízení.

62 DÍLNA: Pokročilá šikana s neobvyklou formou
U tohoto typu šikan se snoubí potíže pokročilé šikany s potížemi komplikovaného vnějšího obrazu. Neobvyklost se zde projevuje nejenom ve změně základního schématu, ale i v přítomnosti extremní fyzické či sexuální brutality. Výbuch násilí nás Může šokovat a zcela vyřadit z provozu. Je to věc, která vyžaduje zásadnější změnu strategie a taktiky vyšetřování a vlastní nápravy.

63 Výbuch skupinového násilí – školní „lynčování“
Pomoc u pokročilé šikany s neobvyklou formou – tzv. výbuchu skupinového násilí nebo také školního „lynčování“ má charakter krizového scénáře. V tomto případě nelze čekat na odborníka - specialistu, protože oběti jsou ohroženy na zdraví nebo dokonce na životě a později je většinou nemožné případ vyšetřit. Je proto nutné, aby každá škola měla svůj „poplachový plán“, jak jednat v takové krizové situaci. Garantem fungování „poplachového plánu“ v případě nouze je pracovník, který prošel výcvikem úplného kursu první pomoci při šikanování (školní metodik prevence, výchovný poradce, školní speciální pedagog nebo psycholog) spolu s ředitelem.

64 DVĚ FORMY ŠKOLNÍHO LYNČOVÁNÍ
Školním „lynčováním“ je označován výbuch skupinového násilí, který je součástí šikanování. „Lynčování“ má více variant. Může jít dokonce o klasické věšení „viníka“… Ve většině případů jde o zkopání spolužáky (Obětní tanec). Velké lynčování: Do násilí se zapojí celá skupina a destruktivní síly pracují na doraz. Obětem hrozí těžké zranění nebo zabití. Malé lynčování: Je předobrazem velkého lynčování. Někteří žáci se šikanování nezúčastní a ani neskandují. Sedí, svačí, čtou si… Kazustiky: 1,2

65 Metodické východisko Musíme počítat s tím, že jde o pokročilou šikanu. (U velkého lynčování je to vždycky a u malého velmi často.) Této erupci šikanování předchází vnitřní vývoj. Náš úkol: Vytvořit krizový scénář pro výbuch skupinového násilí. Vzhledem ke specifice lynčování musí mít charakter poplachového plánu.

66 Přehrání modelové situace (dramatizace) – velký lynč
Role: Oběť Agresoři Skandující přisluhovači Diváci Pedagog Reflexe protagonistů Mapa neočekávaného reagování „herců"

67 Základní krizový scénář pro výbuch skupinového násilí (Kolář, 2011)
První (alarmující) kroky pomoci 1. Zvládnutí vlastního šoku – bleskový odhad závažnosti a formy šikany 2. Bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí Příprava podmínek pro vyšetřování 3. Zalarmování pedagogů na poschodí a informování vedení školy 4. Zabránění domluvě na křivé výpovědi 5. Pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře) 6. Oznámení na policii, paralelně - navázání kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům Vyšetřování 7. Rozhovor s obětí a informátory 8. Nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků 9. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky 10. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory Léčba 11. Metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny

68 OBRANNÉ REAKCE PŘI SETKÁNÍ S BRUTÁLNÍM NÁSILÍM
Chaos a únik (Duševní, někdy i tělesný otřes a naprostý zmatek. Následuje útěk ze třídy.) Regrese (Pedagog upadne do bezmoci malého dítěte, který naproto neví, co má dělat, a volá své mocnější kolegy) Popření („To se mně nemohlo stát“…. Učitel se obrátí a odejde si něco vyřídit.) Bagatelizace (Situace se zlehčí, např. „Nechte toho kočkování“.) Obviňování oběti („Karle ty zase provokuješ…“) Egocentrické ublížení (Propadnutí sebelítosti a výčitkám…) Autoritativní, suverenní postoj („Pseudosilácká reakce“: Okamžitě do lavic, nebo vás srovnám do latě.) Agrese (Impulsivní a nekontrolované jednání.) Sevření strachem (Provalení stuporózního strachu, učitel se nemůže pohnout.)

69 Překonání šoku Když nevidíme a neslyšíme, musíme se zastavit, zhluboka se nadechnout a pomalu vydechnout. Třeba třikrát za sebou. (Cítit vjemy ve svém těle.) Potom provedeme bleskový vhled do situace – odhadneme závažnost šikany. Když identifikujme třídní lynč, víme, že existuje postup, co dělat (viz tabulku). Známe jeho kroky a máme je nachozené. První tři kroky uděláme i v hrůze a potom se chytneme.

70 Dr. Michal Kolář michalkolar@volny.cz www.sikana.org
DĚKUJi ZA POZORNOST.

71 Mohou rodiče poznat, že je dítě šikanováno?
KAPITOLA PRO RODIČE Mohou rodiče poznat, že je dítě šikanováno? Pro oběť je těžké mluvit o šikanování Proč? Nepřehlédněte varovné signály Podezřelé projevy Např.: Dítě je zaražené, posmutnělé depresivní, nemluví o tom, co se děje ve škole. Špatně usíná, má poruchy spánku. Před odchodem do školy ho bolí břicho, znenadání se objeví neomluvená absence…

72 Jak dítě ochránit? Alternativní postup rodičů
A. Poskytněte dítěti maximální oporu B. Rodiče navštíví TU nebo ředitele Úkolem: Co nejlépe pedagogy informovat Zjistit, zda je škola schopna poskytnout odbornou pomoc, a podle toho se rozhodnout dál. Možné otázky: - Jak budete naše dítě chránit? Jak způsobem budete situaci vyšetřovat? Jak nejdete vhodné svědky? Podle čeho poznáte počáteční a pokročilou šikanu? Jaké metody nápravy použijete?... (Důležité, aby rodiče něco o š. věděli)

73 Tři odpovědi školy Škola by ráda pomohla, nemá však odborné zkušenosti Škola šikanu umí řešit, případně spolupracuje s odborníkem Škola nejeví zájem o řešení nebo tvrdí, že problém zvládne, ovšem nepřesvědčí vás o své odbornosti Poznámka: Kdy doporučení a metody platí a kdy ne?

74 Jak se může bránit oběť? Univerzální recepty nefungují
(křik x ignorance?) 1. V počátku nedávat najevo strach a používat asertivní techniky, nenápadné a tvrdé postupy k blokování útočníků. Obecně správně – asertivně (sebevědomá komunikace): neuhýbejte pohledem, udržujte neutrální bezvýrazný obličej, jasný znělý hlas, asertivní pohyby těla. 74

75 Jak se může bránit oběť? 2. Nenápadné postupy(nekonfrontujete se, reagování jako bambusový kmen. Ohnete se, ale nezlomíte…) Např. techn. otevřené dveře. A.: „Jsi děsná trapka.“ O.: „Máš děsně moc pravdu.“ A.: „Seš debil.“ O.:“Moc mě těší, žes mi to prozradil.“ 3. Tvrdé postupy (natvrdo říci, že se agresor chová špatně) A.: „Sklapni…“. O.: „Myslím, že mě šikanuješ.“ A.: „Hej, červe…“ O.: Dělá ti dobře, když mě šikanuješ?“ 4. Když se někdo stane už obětí (do 3. stadia a výše), potom je už jen jedna možnost. Obrátit se o pomoc. Rodiče? TU, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, ředitel? 75

76 Jak pomoci kamarádovi, kterého šikanují?
Morální a duchovní rytíři Počáteční stadia Pokročilá stadia Přímá pomoc Hledání pomoci (rodiče, škola – TU, VP, MŠP, školní psycholog) 76


Stáhnout ppt "JAK ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ ŘEŠIT ŠKOLNÍ ŠIKANU A KYBERŠIKANU"

Podobné prezentace


Reklamy Google