Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271"— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 8_2_ZMP_04 Datum vytvoření Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu a procvičování Ročník 1. ročník, seminář 3., 4. ročník Anotace Severní Afrika Klíčová slova státy severní Afriky a jejich charakteristika, politické a hospodářské organizace, Nil – zdroj vody, Sahara, Suezský průplav, aktuální politické změny v severní Africe Vzdělávací oblast Člověk a příroda - zeměpis Očekávaný výstup Žák podle mapy vymezí oblast severní Afriky, určí státy, hlavní města, charakterizuje přírodní a hospodářské poměry, popíše aktuální politické změny Zdroje a citace BIČÍK , Ivan. Regionální zeměpis světadíl°u: učebnice zeměpisu pro střední školy. 2. vyd. Praha: Nakl. České Geogr. Spol, 2007. ISBN KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy : [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 184 s. Maturita v kostce. ISBN

2 · určete název státu, hlavní město
SEVERNÍ AFRIKA · určete název státu, hlavní město · které 2 španělské enklávy leží v severní Africe? · který stát na S Afriky je závislým územím Maroka? · jak se jmenuje poslední vzniklý stát v r.2011? · co bylo hlavními důvody vzniku nového státu?

3 NIL ·určete 3 hlavní přítoky - zdrojnice Nilu ·jaké je podnebí a vodní režim v povodí Nilu? · které státy státy leží v povodí Nilu, ale jakým způsobem se rozděluje voda z Nilu? (zdroj konfliktů) ·jaká jsou největší vodní díla na Nilu ( v Egyptě )?, jinde; jaké jsou důsledky jejich výstavby?

4 Kagera (Rwanda - Uganda)
3 hlavní zdrojnice Nilu Atbara (Etiopie) Modrý Nil (Etiopie) Kagera (Rwanda - Uganda)

5 Asuánská přehrada

6 felúky na Nilu

7 oáza a poušť v povodí Nilu

8 delta Nilu, Suezský průplav

9 Suezský průplav Suez - dlouhý 163 km, propustnost lodí/rok, doba plavby hodin, úzký pro supertankery otevřen 1869, stavitel Francouz Ferdinand Lesseps, dohled nad průlivem Anglie, znárodnění 50.léta 20.století, v 70. letech pro politickou krizi uzavřen

10 SAHARA ·největší poušť světa - uveďte názvy dílčích pouští · jaké jsou 3 hlavní příčiny vzniku pouští (nejen Sahary): a) celoroční oblast TV + SV pasát b) Z pobřeží - studené mořské proudy c) srážkový stín v pánevní oblasti uveďte příklady

11 ·jaké rozlišujeme 3 druhy pouští podle typu povrchu?
Sahara ·jaké rozlišujeme 3 druhy pouští podle typu povrchu? · jaké typ zvětrávání probíhá na poušti a jaké útvary vznikají?

12 hamada - kamenitá poušť

13 písečná poušť - erg

14 serír - štěrkovitá poušť, Sahara nejčastěji

15 SPOLEČNÁ CHARAKTERISTIKA STÁTŮ SEVERNÍ AFRIKY
· na základě předchozích znalostí charakterizujte obyvatelstvo podle následující osnovy: - rasové, národnostní složení, - náboženství ( 2 formy islámu) - státní zřízení - koloniální závislost - největší města ·organizace spojené se S Afrikou: AU ( dříve OAJ) Liga arabských států země Maghribu

16 ·S Afrika - nejvyspělejší region po JAR
·charakterizujte: - zemědělství ( rozšíření, zaměření RV, ŽV) - skladbu průmyslové výroby, nerostné suroviny - cestovní ruch ( Egypt, Tunisko ) · co víte o politických změnách v S Africe v poslední době? - Súdán Libye - Egypt

17 pozůstatky starověkého města Kartága - Tunisko

18 pyramidy v Gíze

19 Egypt - Chrám královny Hatšepsovet

20 úprava alabastru (sádrovec)

21 alabastrové sošky pictus.cz/Zeme(2/mapa/Afrika/Severni(1_Afrika/Egypt/Kultura/Ume(2ni(1/Vy(1tvarne(1_ume(2ni(1/Starovek/tutanchamon/096_detail_tutanchamonovych_kanop_z_alabastru.jpe

22 ODPOVĚDI: · které 2 španělské enklávy leží v severní Africe? Ceuta, Mellila · který stát na S Afriky je závislým územím Maroka? Západní Sahara · jak se jmenuje poslední vzniklý stát v r.2011? Jižní Súdán odtržením od Súdánu · co bylo hlavními důvody vzniku nového státu?

23 ODPOVĚDI: · europoidní rasa: Arabové, Berbeři- Tuaregové, islám · stát. zřízení-všechny republiky, pouze Maroko monarchie • kolonie Anglie- Egypt, Súdán , FR-Alžírsko, Tunisko, Itálie = Etiopie=Habeš, Libye, Španělsko – Maroko · vyšší urbanizace -asi 45%,největší města - konurbace Káhira- Giza 14.mil.obyv., přes 1 mil.- Alexandrie, Tripolis, Alžír, Casablanka ·OAJ (Organizace africké jednoty) - dnes AU (Africká unie) - sídlo Etiopie - Addis Abeba, r vznik, řeší ekonomické a polit. problémy ·LAS (Liga arabských států) - vojensko-politická organizace ·země Maghribu - státy SZ Afriky ( od Z Sahary, Mauretánie po Libyi)

24 Súdán Súdán - max rozlohou v Af. do r. 2011, dnes Alžírsko, občanská válka - boj o nezávislost Jižního Súdánu (hl.město Džuba), nejprve autonomie, v r referendum, vznik samostatného státu 3 hlavní problémy bývalého Súdánu: ·most mezi arabskou (bílou) a černou rasou( Bantuové, Niloti) ·arabizace spol.(i obyv. rasy černé), na J křesťanství, animismus ·nerostné suroviny - J ropa, ropovod na pobřeží Búr Súdán x rozdělení financí více S ·Z Dárfúr rezervoár srážkové vody celého S., dlouhotrvající sucho -občanská válka (cca ), běženci do Čadu, Středoafrické republiky, asi 2 mil.

25 NIL - ODPOVĚDI ·určete 3 hlavní přítoky - zdrojnice Nilu - Modrý Nil a Atbara (z Etiopie) - pramen Nilu Kagera pramení na hranici Rwandy a Ugandy) ·jaké je podnebí a vodní režim v povodí Nilu? v pramenné oblasti vlhký tropický pás se 2 max a 2 min srážek, rovnoměrný průtok v oblasti středního toku suché pouštní klima, ale vodou bohaté pravé přítoky z Etiopie(max přítok v pozdním létě a podzimu) – pravidelné záplavy na dolním toku · které státy státy leží v povodí Nilu? Egypt, Súdán, Etiopie, Uganda, Keňa,.. · jakým způsobem se rozděluje voda z Nilu? rozdělení vody na základě smlouvy z dob kolonialismu hlavně mezi Egypt a Súdán zdroj konfliktů – nesouhlas E.+S. s výstavbou vodním děl Etiopie, ostatní státy uplatňují na vodu také své právo ·jaká jsou největší vodní díla na Nilu ( v Egyptě ), jinde? Asuánská přehrada I. (stará) – zač.20.stol., Asuánská přehrada II. (Násirovo jezero) – 2.pol.20.stol s Ruskem Owen Falls – Uganda, Viktoriin Nil jaké jsou důsledky jejich výstavby? 2.přehrada vyrovnala průtok – celoroční plavba, větší plocha zavlažována, zdroj energie, ne katastrofální záplavy, ale chybí přirozené hnojení dolního toku a postupný zánik delty, chybí přirozené vyčištění toku

26 ODPOVĚDI: Severní Af. + Saharská Af. = Islámská Af. Saharská Af.( od Mauretánie .. po Somálsko ) - zemědělství: - aridní oblast (oázy), ovce ,kozy, velbloudi, desertifikace -spásání, min srážek, dřevo-otop- podvýživa, hlad, problém s vodou, nejchudší oblast světa pobřeží Středomoří - subtropy (pšenice, proso, pomeranče, olivy, bavlník, cukrová třtina) - suroviny: fosfáty, Fe ruda , měď, ropa, těžební a chemický, potravinářský p. · co víte o politických změnách v S Africe v poslední době? Súdán Libye – občanská válka mezi stoupenci M. Kaddáfího a povstavci podporovanými NATO, vítězí povstalci, demokratizace země, Kaddáfí u moci 1969 – 2011 – autoritářský režim, znárodněn zahraniční ropný průmysl, stát v mezinár. eko izolaci , podpora terorismu v Africe - Egypt – 2011 svržen autoritářský režim Husního Mubaraka, prezidentské volby – vyhrál islamista Mursí, nová ústava umožňuje vznik islámského státu – odpor veřejnosti


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271"

Podobné prezentace


Reklamy Google