Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 8_2_ZMP_04 Datum vytvoření 10. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 8_2_ZMP_04 Datum vytvoření 10. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 8_2_ZMP_04 Datum vytvoření 10. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu a procvičování Ročník 1. ročník, seminář 3., 4. ročník Anotace Severní Afrika Klíčová slova státy severní Afriky a jejich charakteristika, politické a hospodářské organizace, Nil – zdroj vody, Sahara, Suezský průplav, aktuální politické změny v severní Africe Vzdělávací oblast Člověk a příroda - zeměpis Očekávaný výstup Žák podle mapy vymezí oblast severní Afriky, určí státy, hlavní města, charakterizuje přírodní a hospodářské poměry, popíše aktuální politické změny Zdroje a citace BIČÍK, Ivan. Regionální zeměpis světadíl°u: učebnice zeměpisu pro střední školy. 2. vyd. Praha: Nakl. České Geogr. Spol, 2007. ISBN 978-808-6034-713. KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy : [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 184 s. Maturita v kostce. ISBN 978-802-5305-850.

2 http://www.hajduch.net/system/files/image/svet/afrika/s-afrika.jpg SEVERNÍ AFRIKA · určete název státu, hlavní město · které 2 španělské enklávy leží v severní Africe? · který stát na S Afriky je závislým územím Maroka? · jak se jmenuje poslední vzniklý stát v r.2011? · co bylo hlavními důvody vzniku nového státu?

3 NIL ·určete 3 hlavní přítoky - zdrojnice Nilu ·jaké je podnebí a vodní režim v povodí Nilu? · které státy státy leží v povodí Nilu, ale jakým způsobem se rozděluje voda z Nilu? (zdroj konfliktů) ·jaká jsou největší vodní díla na Nilu ( v Egyptě )?, jinde; jaké jsou důsledky jejich výstavby?

4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Nile_watershed_topo.png Atbara ( Etiopie ) Modrý Nil (Etiopie) Kagera (Rwanda - Uganda) 3 hlavní zdrojnice Nilu

5 Asuánská přehrada http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/422/473/c9414e1c85_46420817_o2.jpg

6 http://www.tripzone.cz/content_img_cs/004/plavba-po-rece-nil-w-4063.jpg felúky na Nilu

7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Vallee_fertile_du_Nil_a_Louxor.jpg oáza a poušť v povodí Nilu

8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Nile_River_and_delta_from_orbit.jpg delta Nilu, Suezský průplav

9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/USS_America_(CV- 66)_in_the_Suez_canal_1981.jpg Suezský průplav Suez - dlouhý 163 km, propustnost 20 000 lodí/rok, doba plavby 10-15 hodin, úzký pro supertankery otevřen 1869, stavitel Francouz Ferdinand Lesseps, dohled nad průlivem Anglie, znárodnění 50.léta 20.století, v 70. letech pro politickou krizi uzavřen

10 SAHARA ·největší poušť světa - uveďte názvy dílčích pouští · jaké jsou 3 hlavní příčiny vzniku pouští (nejen Sahary): a) celoroční oblast TV + SV pasát b) Z pobřeží - studené mořské proudy c) srážkový stín v pánevní oblasti uveďte příklady

11 Sahara http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Sahara_satellite_hires.jpg ·jaké rozlišujeme 3 druhy pouští podle typu povrchu? · jaké typ zvětrávání probíhá na poušti a jaké útvary vznikají?

12 http://www.worldofstock.com/slides/NAL1439.jpg hamada - kamenitá poušť

13 písečná poušť - erg http://farm8.staticflickr.com/7434/9807261533_3b4ca816f1.jpg

14 http://maghrebreise.files.wordpress.com/2010/10/pict0004.jpg serír - štěrkovitá poušť, Sahara nejčastěji

15 SPOLEČNÁ CHARAKTERISTIKA STÁTŮ SEVERNÍ AFRIKY · na základě předchozích znalostí charakterizujte obyvatelstvo podle následující osnovy: - rasové, národnostní složení, - náboženství ( 2 formy islámu) - státní zřízení - koloniální závislost - největší města ·organizace spojené se S Afrikou: AU ( dříve OAJ) Liga arabských států země Maghribu

16 ·S Afrika - nejvyspělejší region po JAR ·charakterizujte: - zemědělství ( rozšíření, zaměření RV, ŽV) - skladbu průmyslové výroby, nerostné suroviny - cestovní ruch ( Egypt, Tunisko ) · co víte o politických změnách v S Africe v poslední době? - Súdán - Libye - Egypt

17 pozůstatky starověkého města Kartága - Tunisko http://www.tripzone.cz/content_img_cs/002/beduinske-obydli-v-tuniske-pousti-w-2977.jpg

18 http://media.novinky.cz/460/174607-original1-tmk28.jpg pyramidy v Gíze

19 Egypt - Chrám královny Hatšepsovet http://nd01.jxs.cz/992/808/c0354c2bf9_30236455_o2.jpg

20 http://img8.rajce.idnes.cz/d0802/0/612/612812_4a6791517156c62f951f7f1d4e4ed300 /images/13._dilny_na_alabastr_1_.jpg úprava alabastru (sádrovec)

21 http://www.orbis pictus.cz/Zeme(2/mapa/Afrika/Severni(1_Afrika/Egypt/Kultura/Ume(2ni(1/Vy(1tvarne( 1_ume(2ni(1/Starovek/tutanchamon/096_detail_tutanchamonovych_kanop_z_alabast ru.jpe alabastrové sošky

22 ODPOVĚDI: · které 2 španělské enklávy leží v severní Africe? Ceuta, Mellila · který stát na S Afriky je závislým územím Maroka? Západní Sahara · jak se jmenuje poslední vzniklý stát v r.2011? Jižní Súdán odtržením od Súdánu · co bylo hlavními důvody vzniku nového státu?

23 ODPOVĚDI: · europoidní rasa: Arabové, Berbeři- Tuaregové, islám · stát. zřízení-všechny republiky, pouze Maroko monarchie • kolonie Anglie- Egypt, Súdán, FR-Alžírsko, Tunisko, Itálie = Etiopie=Habeš, Libye, Španělsko – Maroko · vyšší urbanizace -asi 45%,největší města - konurbace Káhira- Giza 14.mil.obyv., přes 1 mil.- Alexandrie, Tripolis, Alžír, Casablanka ·OAJ (Organizace africké jednoty) - dnes AU (Africká unie) - sídlo Etiopie - Addis Abeba, r.1963 - vznik, řeší ekonomické a polit. problémy ·LAS (Liga arabských států) - vojensko-politická organizace ·země Maghribu - státy SZ Afriky ( od Z Sahary, Mauretánie po Libyi)

24 Súdán Súdán - max rozlohou v Af. do r. 2011, dnes Alžírsko, občanská válka - boj o nezávislost Jižního Súdánu (hl.město Džuba), nejprve autonomie, v r. 2011 referendum, vznik samostatného státu 3 hlavní problémy bývalého Súdánu: ·most mezi arabskou (bílou) a černou rasou( Bantuové, Niloti) ·arabizace spol.(i obyv. rasy černé), na J křesťanství, animismus ·nerostné suroviny - J ropa, ropovod na pobřeží Búr Súdán x rozdělení financí více S ·Z Dárfúr rezervoár srážkové vody celého S., dlouhotrvající sucho - občanská válka (cca 1950-2000), běženci do Čadu, Středoafrické republiky, asi 2 mil. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/South_Sudan_in_its_region_%28 undisputed%29.svg

25 NIL - ODPOVĚDI ·určete 3 hlavní přítoky - zdrojnice Nilu - Modrý Nil a Atbara (z Etiopie) - pramen Nilu Kagera pramení na hranici Rwandy a Ugandy) ·jaké je podnebí a vodní režim v povodí Nilu? -v pramenné oblasti vlhký tropický pás se 2 max a 2 min srážek, rovnoměrný průtok - v oblasti středního toku suché pouštní klima, ale vodou bohaté pravé přítoky z Etiopie(max přítok v pozdním létě a podzimu) – pravidelné záplavy na dolním toku · které státy státy leží v povodí Nilu? Egypt, Súdán, Etiopie, Uganda, Keňa,.. · jakým způsobem se rozděluje voda z Nilu? rozdělení vody na základě smlouvy z dob kolonialismu hlavně mezi Egypt a Súdán zdroj konfliktů – nesouhlas E.+S. s výstavbou vodním děl Etiopie, ostatní státy uplatňují na vodu také své právo ·jaká jsou největší vodní díla na Nilu ( v Egyptě ), jinde? Asuánská přehrada I. (stará) – zač.20.stol., Asuánská přehrada II. (Násirovo jezero) – 2.pol.20.stol s Ruskem Owen Falls – Uganda, Viktoriin Nil jaké jsou důsledky jejich výstavby? 2.přehrada vyrovnala průtok – celoroční plavba, větší plocha zavlažována, zdroj energie, ne katastrofální záplavy, ale chybí přirozené hnojení dolního toku a postupný zánik delty, chybí přirozené vyčištění toku

26 ODPOVĚDI: Severní Af. + Saharská Af. = Islámská Af. Saharská Af.( od Mauretánie.. po Somálsko ) - zemědělství: - aridní oblast (oázy), ovce,kozy, velbloudi, desertifikace - spásání, min srážek, dřevo-otop- podvýživa, hlad, problém s vodou, nejchudší oblast světa -pobřeží Středomoří - subtropy (pšenice, proso, pomeranče, olivy, bavlník, cukrová třtina) - suroviny: fosfáty, Fe ruda, měď, ropa, těžební a chemický, potravinářský p. · co víte o politických změnách v S Africe v poslední době? - Súdán - Libye – 2011- občanská válka mezi stoupenci M. Kaddáfího a povstavci podporovanými NATO, vítězí povstalci, demokratizace země, Kaddáfí u moci 1969 – 2011 – autoritářský režim, znárodněn zahraniční ropný průmysl, stát v mezinár. eko izolaci, podpora terorismu v Africe - Egypt – 2011 svržen autoritářský režim Husního Mubaraka, prezidentské volby – vyhrál islamista Mursí, nová ústava umožňuje vznik islámského státu – odpor veřejnosti


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor RNDr. Běla Vobecká Číslo materiálu 8_2_ZMP_04 Datum vytvoření 10. 2. 2014 Druh učebního materiálu Prezentace k výkladu."

Podobné prezentace


Reklamy Google