Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pěstouni mají právo na služby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pěstouni mají právo na služby"— Transkript prezentace:

1 Pěstouni mají právo na služby
Prezentace výsledků sociologického výzkumu

2 Občanské sdružení Rozum a Cit ve spolupráci se Střediskem náhradní rodinné péče v Praze. Dotazníky zpracovala a vyhodnotila paní PhDr. Věra Haberlová ve spolupráci s paní PhDr. Vědunou Bubleovou. Projekt „Pěstouni mají právo na služby“ je financován z programu Transition Facility Evropské unie.

3 Údaje o výzkumu

4 Základní parametry Typ výzkumu: kvantitativní sociologický výzkum
Cílová skupina: pěstounské rodiny Technika dotazování: standardizované dotazování formou poštovní ankety Sběr dat: říjen – listopad 2006 Výběrový soubor: 686 respondentů

5 Tématické okruhy 1. Identifikační údaje o pěstounských rodinách
- sociodemografické charakteristiky pěstounů - doba trvání pěstounské péče - počet dětí - zdravotní stav a problémy dětí - subjektivní hodnocení materiální a celkové životní situace 2. Informovanost o právech a nárocích pěstounů - znalost práv a nároků na pomoc - orientace v jednotlivých oblastech péče o svěřené děti - zdroje informací 3. Využívání služeb - zdroje pomoci a způsoby řešení problémových situací - zkušenosti s využíváním služeb - potřeby a preferované oblasti služeb

6 Výsledky výzkumu

7 Životní postoje pěstounů jsou optimistické
Pěstounské rodiny jsou početné a potýkají se s řadou problémů u svěřených dětí - každá pátá pěstounská rodina ve výzkumu měla 6 a více dětí - dvě třetiny pěstounských rodin vychovávaly děti s vícečetnými poruchami a handicapy - nejčastěji se jednalo o kombinaci dvou až čtyř handicapů (43 % rodin) PŘESTO Naprostá většina pěstounů nevnímá svoje problémy jako velké a těžko řešitelné - 50 % větší problémy nepociťuje - 46 % určité problémy má, ale věří, že je brzy vyřeší

8 Hodnocení životních podmínek není universální
Hůře hodnotí svoji celkovou životní situaci především pěstouni, kteří pečují o děti s vícečetnými handicapy AVŠAK I mezi rodinami s největší kumulací handicapů u dětí je jen málo těch, kteří vnímají svoje problémy jako velké a těžko řešitelné

9 S počtem handicapů u dětí klesá pocit bezproblémového života rodiny

10 Informovanost pěstounů o jejich právech a nárocích je nedostatečná
Více než dvě pětiny pěstounů (44 %) se domnívají, že na náležité poučení o jejich právech se u nás málo dbá ZÁROVEŇ Stejný podíl pěstounů má o svých právech jen částečné nebo zcela minimální informace

11 Informovanost pěstounů o jejich právech a nárocích (%)

12 Zdroje informací o právech pěstounů skrývají některé problémy
Nejdůležitějším poskytovatelem informací o právech pěstounů jsou sociální pracovníci S odstupem za nimi následují občanská sdružení zaměřená na pomoc pěstounským rodinám a pěstouni z jiných rodin PROBLÉMY SPOČÍVAJÍ PŘEDEVŠÍM V poměrně velké roli, kterou v informování o právech pěstounů hrají média (nebezpečí neúplných, zkreslených informací) V malém významu, který je mezi poskytovateli informací přisuzován úředníkům na obecních úřadech

13 Nejdůležitější zdroje informací o právech pěstounů

14 Středně důležité zdroje informací o právech pěstounů

15 Nejméně důležité zdroje informací o právech pěstounů

16 Instituce, které mají povinnosti vůči pěstounům nebo jim mohou být nápomocny, znají pěstouni jen částečně Největší část pěstounů ví o povinnosti sociálních pracovníků navštěvovat pěstounské rodiny (88 %) ALE Podstatně méně je již těch, kteří vědí, že obecní úřady jsou povinny poskytovat radu a pomoc při péči o svěřené děti (56 %)

17 Dispozice pěstounů pro uplatňování nároků a vyhledávání pomoci

18 Také v konkrétních nárocích týkajících se péče o svěřené děti se pěstouni příliš neorientují
Nejvíce vědomostí mají pěstouni v základních, obecných záležitostech - 71 % se velmi dobře vyzná v otázkách ohledně uspořádání vztahů mezi pěstouny a dětmi v pěstounské péči - o něco horší znalosti mají pěstouni ve věcech vyřizování nároků pěstounů a dětí (43 % se orientuje velmi dobře, 48 % jen tak na půl) Ve většině zbývajících oblastí se pěstouni orientují již jen tak na půl, mnohdy dokonce vůbec ne

19 Oblasti, v nichž se pěstouni vyznají pouze částečně
Záležitosti, ve kterých většina pěstounů deklaruje neúplné, jen tak na půl znalosti, se týkají: - určování výše příspěvku při převzetí dítěte - nabídek služeb pro pěstounské rodiny - nároků na mateřskou dovolenou a rodičovský příspěvek pro pěstouny - nároku na zvýšenou odměnu pěstounovi

20 Oblasti, v nichž se pěstouni vyznají velmi špatně
Záležitosti, ve kterých většina pěstounů deklaruje špatné nebo vůbec žádné znalosti, se týkají: - nároku na zvýšený příspěvek na úhradu potřeb zdravotně postiženého dítěte - vymáhání výživného na svěřené dítě - peněžitých dávek a příspěvků pro těžce zdravotně postižené dítě - peněžité a věcné pomoci při jednorázových mimořádných výdajích - účasti na důchodovém pojištění pěstounů - zajištění pečovatelské služby pro těžce zdravotně postižené dítě - finanční pomoci s vybavováním vlastní domácnosti dospělého dítěte při odchodu z pěstounské rodiny

21 Názory na pomoc poskytovanou pěstounům nejsou jednoznačné a nemají universální platnost
Polovina pěstounů považuje pomoc poskytovanou pěstounským rodinám za dostatečnou, druhá polovina soudí, že dostatečná není Rodiny, které jsou zatíženy většími starostmi (vyšší počet v rodině, pocit špatného materiálního zajištění atd.), jsou s pomocí pěstounským rodinám spokojeny podstatně méně

22 Spokojenost s pomocí pěstounským rodinám klesá spolu s rostoucím počtem handicapů u dětí

23 Problémy s výchovou dětí v pěstounské péči řeší rodiny především vlastními silami
Více než dvě pětiny pěstounů nevyhledávají pomoc a problémy s péčí o svěřené děti řeší většinou samostatně (35 %) nebo s pomocí širší rodiny (8 %) Pokud rodiny nějakou pomoc potřebují, pak se nejčastěji obracejí na odborníky (19 %) nebo sociální pracovníky (17 %) Pomoc poskytovaná pěstounům se většinou omezuje jen na několik oblastí - pomoc s vyřizováním nároků a podáváním žádostí - doporučení, kde hledat pomoc - rady týkající se výchovných problémů a vzdělání dětí

24 Služby představují pro pěstouny podstatný způsob pomoci
Velká většina pěstounů (70 %) postrádá ve stávající nabídce pomoci něco podstatného, co by mohlo situaci v jejich rodině ulehčit Mírně převládá přesvědčení, že důležitější je rozšiřovat poradenství a služby než zvyšovat finanční příspěvky Větší důraz na služby a poradenství kladou rodiny, které se starají o problémové děti Zvyšování finančních příspěvků preferují především rodiny s horším materiálním standardem

25 S počtem handicapů u dětí roste důraz na služby a poradenství

26 S pocitem špatného materiálního zajištění roste důraz na finanční příspěvky

27 Nejvíce postrádané oblasti pomoci pěstounským rodinám

28 Průměrně postrádané oblasti pomoci pěstounským rodinám

29 Nejméně postrádané oblasti pomoci pěstounským rodinám

30 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Pěstouni mají právo na služby"

Podobné prezentace


Reklamy Google