Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živnostenský rejstřík Katastr nemovitostí Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ EFICIA PRAHA, spol. s r. o. průzkum na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živnostenský rejstřík Katastr nemovitostí Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ EFICIA PRAHA, spol. s r. o. průzkum na."— Transkript prezentace:

1 Živnostenský rejstřík Katastr nemovitostí Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ EFICIA PRAHA, spol. s r. o. průzkum na téma "Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany" Rejstřík trestů Obchodní rejstřík Rozšíření konceptu e-governmentu mezi občany Havlíčkova Brodu

2 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Realizace průzkumu Průzkum byl prováděn telefonickým dotazováním v časovém období 12. – 16. 10. 2009. Svým typem je tento průzkum případovou studií ověřující znalost informací a míru užívání konceptu e-governmentu mezi občany Havlíčkova Brodu. Do průzkumu bylo zahrnuto celkem 500 respondentů/vyplněných dotazníků. Pro výběr respondentů byla použita metoda tzv. kvótního výběru (poměr ženy x muži; poměr věkových kategorií, poměr dle kategorií vzdělání, apod.), která spočívá ve stanovení charakteristik členů zkoumané populace. Jde o stanovení takového souhrnu faktorů, které mohou zásadním způsobem ovlivnit rozdílnost názorů. Celkové průměry jsou průměry vážené, nikoli aritmetické. Takovýto průměr odráží různé poměry podskupin: věkové kategorie, muži a ženy, vzdělání.

3 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 1 Prosím, ohodnoťte na škále od 1 do 5, přičemž 1 znamená zcela spokojen/a a 5 zcela nespokojen/a Vaší spokojenost s profesionálním chováním úředníků na Vámi navštívených úřadech. KategorieHodnota Obyvatelé celkem2,4 Ženy2,6 Muži2,2 Obyvatelé do 30 let2,7 Obyvatelé 30 až 50 let 2,3 Obyvatelé 51 a více let 2,3 Obyvatelé Havlíčkova Brodu hodnotí spokojenost s chováním úředníků jako spíše spokojeni (2,4). Srovnáme-li ženy a muže, zjistíme, že ženy hodnotí chování úředníků horšími známkami (2,6) než muži (2,2). Ženy jsou s chováním úředníků nespokojeny, zatímco muži jsou spíše spokojeni. Tento rozdíl může být způsoben tím, že ženy obecně navštěvují úřady více než muži. Budeme-li komparovat spokojenost občanů s chováním úředníků dle věkových kategorií, najdeme určitou korelaci mezi věkem respondentů a hodnocením spokojenosti s chováním úředníků. Obyvatelé Havlíčkova Brodu, kteří spadají do skupiny méně než 30 let, hodnotí chování úředníků horšími známkami (2,7), než jejich starší spoluobčané (obě skupiny shodně 2,3).

4 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 2 Využíváte internet k vyhledávání informací z oblasti veřejné správy nebo ke kontaktu s úřady? Obyvatelé celkemŽenyMuži Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 524845 5560 40 Obyvatelé do 30 letObyvatelé 30 až 50 letObyvatelé starší 51 let Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 742667232971 52 % obyvatel Havlíčkova Brodu využívá internet k vyhledávání informací z oblasti veřejné správy nebo ke kontaktu s úřady. Výsledky kategorie obyvatel jako celku jsou velmi ovlivněny kategoriemi věku, viz níže. Srovnáme-li ženy a muže, zjistíme, že internet v této oblasti využívají více muži (60 %), než ženy (45 %). Nejzajímavější kategorií na komparaci jsou skupiny respondentů dle věkového rozřazení. U hodnocení této otázky je zcela zřetelné jaké věkové kategorie mají k internetu nejblíže. Obyvatelé Havlíčkova Brodu, kterým je do 30 let, používají internet ke styku s veřejnou správou v 74 % případů. Jejich spoluobčané v kategorii 30 až 50 let již o 7 % zaostávají (67 %). Největší propad jsme zaznamenali ve věkové kategorii 51 a více let, kdy již sledovaný průměr klesl na 29 %!

5 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 3 Uvedl/a jste, že využíváte internet k vyhledávání informací z oblasti veřejné správy nebo ke kontaktu s úřady. Prosím, jakou z následujících možností využívate? Můžete označit i více možností. KategorieVyhledávání úředních hodin úřadů v % Vyhledávání adres úřadů v % Vyhledávání kontaktů na pracovníky úřadů v % Emailová komunikace s pracovníky úřadů v % Jiné v % Obyvatelé celkem 1562092 Ženy45572 Muži1111520 Obyvatelé do 30 let 63941 Obyvatelé 30 – 50 let 52741 Obyvatelé 51 a více let 41410 Zhodnocení této otázky provedeme na dalším listu.

6 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Tato otázka byla pokládána jen těm respondentům, kteří uvedli, že internet využívají k vyhledáváním informací z oblasti veřejné správy, nebo ke kontaktu s úřady. Obyvatelé Havlíčkova Brodu označili, že internet využívají nejčastěji k vyhledávání kontaktů na pracovníky úřadů (20 % případů, e-mailové a telefonické spojení, číslo kanceláře,..), dále k vyhledávání úředních hodin úřadů (15 % případů), na pomyslném třetím místě se dále nachází e-mailová komunikace s úředníky (9 % případů), následované vyhledáváním adres úřadů (6 %) a na posledním místě je jiné (2 % případů) - organizační struktura úřadů a působnosti jednotlivých odborů. Ze všech žen z Havlíčkova Brodu uvádí nejvíce žen, že využívá možnosti e-mailové komunikace s pracovíky úřadů (7 %), přejdeme-li v našem zkoumání na muže, tak můžeme konstatovat, že 15 % mužů Havlíčkova Brodu vyhledává kontakty na pracovníky úřadů. Ve všech věkových kategoriích používá nevíce obyvatel vyhledávání kontaktů na pracovníky úřadů. Otázka č. 3 Uvedl/a jste, že využíváte internet k vyhledávání informací z oblasti veřejné správy nebo ke kontaktu s úřady. Prosím, jakou z následujících možností využívate? Můžete označit i více možností.

7 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 4 Jaké jsou důvody Vašeho nezájmu o maximální využívání elektronického úřadu prostřednictvím internetu? KategorieAbsence osobního kontaktu v % Nejistota zda můj požadavek bude přijat a vyřízen v % Obava o ochranu osobních údajů v % Nepoužívám internet v % Jiné v % Obyvatelé celkem 17511141 Ženy103761 Muži72480 Obyvatelé do 30 let 51230 Obyvatelé 30 – 50 let 41330 Obyvatelé 51 a více let 83681 Zhodnocení této otázky provedeme na dalším listu.

8 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Tato otázka byla pokládána jen těm respondentům, kteří uvedli, že internet nevyužívají k vyhledávání informací z oblasti veřejné správy a ke kontaktu s úřady. Obyvatelé města Havlíčkův Brod nevyužívají v maximální možné míře elektronický úřad prostřednictvím internetu, jelikož v 17 % uvedených důvodů jim chybí osobní kontakt s úředníkem, ve 14 % případů nevyužívají internet vůbec, v 11 % se obávají o ochranu svých osobních údajů, v 5 % důvodů se nachází obava, zda-li by byl jejich požadavek vyřízen a 1 % respondentů uvedlo jiný důvod. Ženy a muži nejvíce postrádají absenci osobního kontaktu (10 % a 7 %) - pomineme-li kategorii nepoužívám internet. U obyvatel starších 51 let je nejčastějším důvodem nepoužívání internetu a absence osobního kontaktu s úředníkem (obojí 8 %), obyvatelé v kategorii 30 až 50 let o obyvatelé do 30 let taktéž nejvíce postrádají absenci osobního kontaktu (4 a 5%). Otázka č. 4 Jaké jsou důvody Vašeho nezájmu o maximální využívání elektronického úřadu prostřednictvím internetu?

9 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 5 Vaše obec provozuje tzv. koncept Úřad Live, který umožňuje sledování jednání zastupitelstva na internetových stránkách města. Víte o této možnosti? Obyvatelé celkemŽenyMuži Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 475337635644 Obyvatelé do 30 letObyvatelé 30 až 50 letObyvatelé starší 51 let Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 326850 5347 Odpovědi ano, znamenají, že respondent ví, že obec provozuje Úřad Live, ale již to neznamená, že dotazovaní sledují přenosy jednání zastupitelstva na internetových stránkách města (viz další otázka). V průměru ví téměř každý druhý občan, že obec Havlíčkův Brod Úřad Live provozuje. Nejvíce mají tuto informaci v podvědomí muži (56 %), obyvatelé starší 51 let (53 %) a obyvatelé ve v letech 30 až 50 let (50 %). Naopak nejméně mají tuto informaci v podvědomí obyvatelé do 30 let (32 %) a ženy (37 %).

10 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 6 Prosím, sledujete na internetových stránkách tyto přenosy? (rozumějme Úřad Live) Obyvatelé celkemŽenyMuži Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 938324614 Obyvatelé do 30 letObyvatelé 30 až 50 letObyvatelé starší 51 let Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 31441529 Tato otázka byla pokládána jen těm respondentům, kteří v minulé otázce odpověděli ano, vím, že naše obec vysílá jednání zastupitelstva na internetových stránkách. Hodnocení této otázky nám tedy ukáže jaké procento obyvatel Havlíčkova Brodu tyto přenosy skutečně sleduje. Z uspořádaného průzkumu vyplynulo, že 9 % obyvatel Havlíčkova Brodu sleduje na internetu přenosy z jednání zastupitelstva. Půjdeme-li do větších podrobností, zjistíme, že těchto 9 % je z 6 % tvořeno muži a ze 3 % ženami. Ve věkových kategoriích nejvíce sledují jednání zastupitelstva obyvatelelé v kategorii 30 až 50 let (4 % ze všech respondentů).

11 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 7 Prosím, jaké následují služby Vašeho městského úřadu využíváte? KategorieElektronickou podatelnu v % Možnost stáhnutí si z internetových stránkách města různé formuláře v % SMS infokanál v % E-mailový odběr novinek města v % Ani z jednu nabízených v % Obyvatelé celkem 52651054 Ženy5175370 Muži53451640 Obyvatelé do 30 let 13580821 Obyvatelé 30 – 50 let 422111944 Obyvatelé 51 a více let 063388 Zhodnocení této otázky provedeme na dalším listu.

12 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 7 Prosím, jaké následují služby Vašeho městského úřadu využíváte? Data z námi provedeného průzkumu ukazují, že mezi nejvíce užívané e-služby městského úřadu patří možnost stáhnutí si z internetových stránek města různých formulářů (26 %), dále mezi populární služby patří e-mailový odběr novinek města (10 %), SMS infokanál a elektronická podatelna (shodně 5 % obyvatel). Nezbytným rezultátem průzkumu je dále sdělení, že 54 % obyvatel Havlíčkova Brodu nevyužívá ani jednu z nabízených možností. Srovnáme-li ženy a muže, zjistíme, že muži využívají e-služby města v mnohem větší míře než ženy. Překvapením je, že 70 % žen nevyužívá ani jednu z nabízených e-služeb! Co se týče věkových kategorií, nebude pro nás překvapením, že 88 % občanů Havlíčkova Brodu ve skupině 51 a více let nevyužívá ani jednu z nabízených možností. Ve skupině obyvatel 30 až 50 let to je již jen 44 % obyvatel a mezi občany Havlíčkova Brodu mladších 30 let, to je již jen 21 %, tedy každý 5. obyvatel.

13 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 8 Víte o možnosti komunikovat s úřady pomocí tzv. Czech POINTU? Obyvatelé celkemŽenyMuži Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 643658427030 Obyvatelé do 30 letObyvatelé 30 až 50 letObyvatelé starší 51 let Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 643656446832 Podíváme-li se na to, kolik občanů Havlíčkova Brodu ví o možnosti komunikovat s úřady pomocí Czech POINTU, dostaneme se na 64 % obyvatel. Srovnáme-li ženy a muže, zjistíme, že muži (70 %) znají tuto možnost komunikace o něco více než ženy (58 %). V kategoriích dle věku znají tuto možnost nejvíce občané starší 51 let (68 %) a obyvatelé v kategorii mladší 30 let (64 %).

14 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 9 Prosím, využil jste již, nebo chystáte se využít služeb Czech POINTU? Obyvatelé celkemŽenyMuži Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 1648925723 Obyvatelé do 30 letObyvatelé 30 až 50 letObyvatelé starší 51 let Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 9144 320 Tato otázka byla pokládána jen těm respondentům, kteří v minulé otázce odpověděli ano, vím o možnosti komunikovat s úřady pomocí Czech POINTU. Vezmeme-li průměr města, zjistíme, že ze 100 % obyvatel využilo služby Czech POINTU již 16 % obyvatel. Dále můžeme říci, že muži využívají Czech POINT více než muži (ženy 9 % a muži 7 % ze všech respondentů). Budeme-li dále podrobněji zkoumat 16 % obyvatel, kteří využili služby Czech POINTU, např. dle věkových kategorií, zjistíme, že tato skupina je nejpočetněji naplněna obyvateli do 30 let (9 %).

15 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 10 Víte o možnosti, že pomocí datových schránek můžete zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat? Obyvatelé celkemŽenyMuži Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 732768327822 Obyvatelé do 30 letObyvatelé 30 až 50 letObyvatelé starší 51 let Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 683270307822 Ze zjištěných dat vyplývá, že 73 % občanů Havlíčkova Brodu ví, že pomocí datových schránek můžeme komunikovat s orgány veřejné moci. Dále můžeme konstatovat, že veškeré skupiny obyvatel znají tuto možnost komunikace přibližně shodně. Znalost této problematiky se pohybuje od zmíněných 68 % (obyvatelé do 30 let) až k 78 % (muži a obyvatelé starší 51 let).

16 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 11 Vy jako fyzická osoba máte možnost si datovou schránku zřídit. Máte ji zřízenou, nebo uvažujete o možnosti si ji zřídit? Obyvatelé celkemŽenyMuži Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 667232435 Obyvatelé do 30 letObyvatelé 30 až 50 letObyvatelé starší 51 let Ano v %Ne v %Ano v %Ne v %Ano v %Ne v % 0233223 Tato otázka byla pokládána jen těm respondentům, kteří v minulé otázce odpověděli ano, vím, že pomocí datových schránek mohu komunikovat s orgány veřejné moci. Z odpovědí respondentů města Havlíčkova Brodu vyplývá, že 6 % obyvatel města Havlíčkův Brod má datovou schránku zřízenou, nebo o jejím zřízení vážně uvažuje. Z průzkumu dále vyplývá, že o zřízení uvažují 4 % mužů Havlíčkova Brodu a 2 % žen. Ve zkoumání dle věkových kategorií je největším překvapením, že nikdo z občanů Havlíčkova Brodu do 30 let neuvažuje o zřízení datové schránky. Z věkových kategorií mají zřízenou či o zřízení datové schránky uvažují obyvatelé ve skupině 30 až 50 let a obyvatelé starší 51 let (shodně po 3 % obyvatelích).

17 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 12 Máte pro komunikaci s úřady zřízen elektronický podpis? KategorieAno, mám zřízen elektronický podpis v % Ne, nemám zřízen elektronický podpis. Ani o zřízení neuvažuji v % Ne, nemám zřízen elektronický podpis. Ale zvažuji zřízení elektronického podpisu v % Obyvatelé celkem08416 Ženy0955 Muži07327 Obyvatelé do 30 let06337 Obyvatelé 30 – 50 let08812 Obyvatelé 51 a více let 0946 Zhodnocení této otázky provedeme na dalším listu.

18 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Podívejme se nejprve na výsledky všech obyvatel. Určitým překvapením je pro nás, že všichni dotazovaní odpověděli, že nemají zřízen elektronický podpis. 84 % obyvatel Havlíčkova Brodu v současné době neuvažuje o zřízení elektronického podpisu, 16 % obyvatel o zřízení uvažuje. Nejvíce mají zájem o zřízení elektronického podpisu – obyvatelé do 30 let (37 %) a muži (27 %). Naopak nejmenší zájem o zřízení elektronických podpisů mají ženy (95 %) a obyvatelé města starší 51 let (94 %). Otázka č. 12 Máte pro komunikaci s úřady zřízen elektronický podpis?

19 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Otázka č. 13 Myslíte si, že je Vám ze strany veřejné správy dostatečně prezentováno, jak fungují takové služby jako Czech POINT, datové schránky a elektronická podatelna? Informační kampaň veřejné správy, prosím, ohodnoťte na škále od 1 do 5. KategorieHodnota Obyvatelé celkem2,8 Ženy2,8 Muži2,8 Obyvatelé do 30 let3,4 Obyvatelé 30 až 50 let 3,0 Obyvatelé 51 a více let 2,2 Obyvatelé Havlíčkova Brodu hodnotí kampaň ze strany veřejné správy/státu průměrnou známkou 2,8. Ženy a muži hodnotí již zmíněnou kampaň taktéž průměrnou známkou 2,8. Z věkových kategorií hodnotí nejhůře kampaň ze strany veřejné správy/státu obyvatelé ve skupině do 30 let. Naopak nejlépe hodnotí danou kampaň obyvatelé starší 51 let (2,2).

20 Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Shrnutí Pojďme se společně v závěru naší prezentace podívat na hodnocení obyvatel Havlíčkova Brodu. Víme, že obyvatelé Havlíčkova Brodu hodnotí profesionální chování úředníků průměrnou známkou 2,4. I přes udělenou známku mezi spíše spokojen/a a nespokojen/a s chováním úředníků, dále vidíme, že jen 52 % obyvatel Havlíčkova Brodu využívá internet ke kontaktu s úřady veřejné správy. 20 % ze všech dotázaných uvádí, že nejčastěji vyhledávají kontakty na pracovníky úřadů. Z průzkumu dále vyplývá, že respondenti nevyužívají internet ve vyšší míře hlavně z důvodu absence osobního stysku s úředníkem (17 %). O možnosti sledování zasedání zastupitelstva na internetu ví 47 % respondentů, přičemž jen 9 % dotazovaných tyto přenosy sleduje. Mezi nejvíce populární formu práce s internetovými stránkami města patří možnost stáhnutí si různých formulářů (26 %). Co se týče Czech POINTU, tak 64 % obyvatel města ví k čemu Czech POINTY slouží, nicméně tyto služby využilo jen 16 % respondentů. Datové schránky zná 73 % obyvatel, možnost zavedení datové schránky zvažuje 6 % obyvatel. Přejdeme-li na elektronický podpis, tak jsme zjistili, že žádný z respondentů ho neměl v době konání průzkum zřízen. Určitým pozitivem je, že 16 % obyvatel města o této možnosti uvažuje. Určitým zamyšlením je pro nás hodnocení obyvatel města nad otázkou reflexe informační kampaně, kterou hodnotí dotazovaní známkou 2,8.

21 Živnostenský rejstřík Katastr nemovitostí Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ Rejstřík trestů Obchodní rejstřík DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST Ing. Zuzana Solfronková email: zuzana.solfronkova@eficia.cz www.eficia.cz


Stáhnout ppt "Živnostenský rejstřík Katastr nemovitostí Eficia Praha„ Elektronický úřad – efektivní komunikace úřadu s občany“ EFICIA PRAHA, spol. s r. o. průzkum na."

Podobné prezentace


Reklamy Google