Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak vyzrát na „krizi“? aneb krizové řízení malých a středních firem v době recese.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak vyzrát na „krizi“? aneb krizové řízení malých a středních firem v době recese."— Transkript prezentace:

1 Jak vyzrát na „krizi“? aneb krizové řízení malých a středních firem v době recese

2 Agenda 1.Co si musíte uvědomit … 2.Co s tím … 3.Co Vám pomůže … 4.Jak pomůžeme my Vám …

3 1.Co si musíte uvědomit!  Dochází ke snížení obratů  Dochází ke snížení marží  Snížení počtu zákazníků  Problémy s plánováním Cashflow  Problémy s fixními náklady  Problémy s využitím zaměstnanců  Problémy s externími finančními zdroji

4  Snižuje se poptávka  Zvětšuje se konkurence  Snižuje se cena  Prodá se méně zboží za nižší cenu  Výsledkem je nižší obrat 1.Dochází ke snížení obratů

5  Snižuje se cena  Náklady zůstávají stejné nebo se jen mírně snižují  Snižuje se marže  Výsledkem je nižší zisk  Vytváří se méně zdrojů pro vytváření rezerv a rozvoj 1.Dochází ke snížení marží

6  Snižuje se poptávka  Zvětšuje se konkurence  Zákazníci mění výběrová kritéria  Rozhoduje cena a platební podmínky  Dochází k přerozdělení zákaznického portfolia 1.Snížení počtu zákazníků

7  K dispozici je menší množství volných finančních prostředků  Úvěry se stávají nedostupné nebo nevýhodné  Tlak na změnu platebních podmínek  Složitější splácení půjček a leasingů  Problémy s volnými finančními prostředky 1.Problémy s plánováním CF

8  Fixní náklady zůstávají  Nelze reagovat okamžitě  Nutno pečlivě zvážit, kde snižovat s ohledem na budoucnost  Snažit se o optimalizaci ne o minimalizaci  Snaha o převedení fixních nákladů na náklady proměnné 1.Problémy s fixními náklady

9  Nižší poptávka, nižší produkce  Nutnost sledování efektivity práce  Snižování stavu zaměstnanců  Rušení pracovních pozic  Orientace na klíčové zaměstnance – motivační programy 1.Využití zaměstnanců

10  Nedostatek provozního kapitálu  Externí zdroje jsou nedostupné nebo drahé  Banky mají specifické požadavky  Zákazníci požadují delší doby splatnosti  Orientace na vnitřní rezervy 1.Problémy s financováním

11 2.Co s tím?  Udržet obraty na přijatelné úrovni  Zvýšit efektivitu, snížit náklady  Udržet si co nejvíce stávajících zákazníků, hledat nové  Vytvářet rezervy finančních zdrojů  Snažit se o převedení fixních nákladů na proměnné  Dělat účinnou personální politiku  Hledat přijatelné externí zdroje

12 2.Udržení obratů - produkce  Hledat nové trhy  Urychlit výzkum a vývoj – inovace výrobku  Nový výrobní program  Hledat partnery pro společné cíle  Převzetí trhů krachující konkurence

13  Hledat rezervy ve zdrojích  Přejít na maximální využití všech dostupných zdrojů  Optimalizovat dodavatelské řetězce  Eliminovat prostoje a odstávky  Snížit počet úrovní na cestě k zákazníkovi 2.Zvýšení efektivity

14 2.Práce se zákazníky  Zaměřit se na udržení stávající klientely  Pružně reagovat na situaci na trhu a podřídit jí interní rozhodování  Hledat nové zákazníky, nové segmenty trhu  Soustředit se na spokojenost zákazníků  Nabídnout v ceně služby, které Vás buď nic nestojí nebo jen zlomek ceny výrobku

15 2.Vytváření finanční rezervy  Soustředit všechny volné zdroje na jedno místo  Lépe plánovat Cashflow  Stanovit přesná pravidla  Snažit si dohodnout s dodavateli lepší podmínky  Pokud to lze, využívat standardní finanční operace a služby

16 2.Převedení fixních nákladů  Podrobná analýza fixních nákladů  Rozdělení na „nesouvisející“ a „související“ (s výrobou)  Hledání zákonitostí mezi souvisejí- cími náklady a výrobní jednotkou  Navržení řešení  Změna kalkulací, změna cen, změna obchodní politiky

17 2.Personální politika  Personální audit  Optimalizace počtu zaměstnanců  Personální replacement  Systém pro hodnocení zaměstnanců  Program stabilizace klíčových lidí

18 2.Externí zdroje financování  EU fondy (OPPI, ROP, …)  Jiné fondy (Norské, Švýcarské, …)  Podpora vlády ČR – prostřednictvím ČMZRB  Využití vlastních vázaných zdrojů  Vstup cizího kapitálu

19 3.Co Vám pomůže?  Podrobná analýza současného stavu  Zvýšení výkonnosti  Optimalizace nákladů  Stabilizace finančních prostředků  Motivace zaměstnanců

20 4.Jak pomůžeme my Vám?  Připravíme bezplatný workshop s managementem společnosti  Vytvoříme „Úvodní studii“  Společně stanovíme preferované oblastí  Analyzujeme vybrané oblasti a navrhneme řešení  Podpoříme Vás při realizaci opatření

21 4.Bezplatný workshop  Cíl: prezentace navrhovaného řešení a rozhodnutí „GO – NO GO“  Rozsah: 4 hodiny  Účast: vrcholový management, vlastníci  Výstup: v případě „GO“ smlouva o spolupráci  Cena: zdarma

22 4.Úvodní studie  Cíl: stanovit kritické oblasti  Rozsah: cca 1 týden (1 - 2 dny u zákazníka), závisí na rozsahu  Účast: vrcholový a střední management, vlastníci procesů  Výstup: strukturovaný dokument popisující kritické oblasti  Cena: 20 000,- - 50.000,- Kč

23 4.Stanovení pref. oblastí  Cíl: určení preferovaných oblasti  Rozsah: 4 hodiny  Účast: vrcholový management, vlastníci  Výstup: návrh dalšího postupu  Cena: zdarma

24 4.Analýza a návrh řešení  Cíl: v každé oblasti nalézt kritická místa a navrhnout opatření  Rozsah: cca 1 týden na oblast  Účast: interwiev se všemi účastníky procesů  Výstup: analýza procesů a návrh opatření  Cena: 1 oblast cca 50.000,- Kč

25 4.Podpora při realizaci  Cíl: zavést všechna navržená opatření v co nejkratší době  Rozsah: dle interních podmínek  Účast: střední management, účastníci procesů  Výstup: akceptační protokol a výstupní zpráva  Cena: závisí na zvolení formy spolupráce (plná realizace, kouching, vzdálená podpora, sazba 12.000,- Kč/člověkoden)


Stáhnout ppt "Jak vyzrát na „krizi“? aneb krizové řízení malých a středních firem v době recese."

Podobné prezentace


Reklamy Google