Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK 2. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK 2. část."— Transkript prezentace:

1 SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK 2. část

2 Základní větné členy - základní skladební dvojice
V 1. části jsme si zopakovali, jak se ptáme na podmět a na přísudek, jak mezi nimi funguje významový vztah (shoda), a pak jsme se zaměřili na podmět. Uvědomili jsme si, jaké druhy podmětu rozlišujeme a jakými slovními druhy může být vyjádřen. Nakonec jsme si vyzkoušeli jednoduché větné grafy. V 2. části se zaměříme na druhy přísudku a na to, čím se řídí shoda přísudku s několikanásobným podmětem, který je v množném čísle. Vydejme se po stopách! PO

3 Nepleť si slovesný tvar složený u slovesa
Přísudek a jeho druhy I. Přísudek slovesný je vyjádřen slovesem ve tvaru určitém dělí se na: tvořený slovesným tvarem jednoduchým Panda cvičí. Soustředí se. A) jednoduchý tvořený slovesným tvarem složeným Mistr bude trénovat své svěřence. Jedl by. tvořený způsobovým slovesem + infinitivem Tygřice chtěla zvítězit. Mistr se musel soustředit. B) složený tvořený fázovým slovesem + infinitivem Jeřáb se přestal divit. Způsobová slovesa: moci, mít (povinnost), muset, smět, chtít Nepleť si slovesný tvar složený u slovesa s přísudkem složeným! Fázová slovesa: začít, přestat, zůstat

4 Přísudek slovesný - procvičování
Prométheův syn a Pyrrha děkovali bohům PO PŘ je slovesný jednoduchý. syn a Pyrrha děkovali PO je několikanásobný a současně první z nich – syn - rozvíjí slovo Prométheův. (Čí syn? ) Prométheův bohům Slovo bohům rozvíjí sloveso v přísudku. (Komu děkovali?) V následujících větách vyhledej přísudky a blíže je urči: Kadmos se začal obávat o své druhy. Chceš odvézt na ostrov? Neviditelné ruce zbavily vězně okovů. Rozezlený Pentheus se vyřítil z paláce za nimi. Srdce jí téměř přestalo bít. Sjednám si s bratrem tajnou schůzku. PŘ slovesný složený (fázové sloveso + infinitiv) PŘ slovesný složený (způsobové sloveso + infinitiv) PO – (ty) PŘ slovesný jednoduchý PŘ slovesný jednoduchý PŘ slovesný složený (fázové sloveso + infinitiv) PŘ slovesný jednoduchý, PO - (já)

5 Přísudek a jeho druhy II. Přísudek jmenný se sponou
je vyjádřen sponovým slovesem ( ) + jménem ( mohou být v 1. nebo 7. pádě) být, bývat, stát se, stávat se podstatným jménem nebo přídavným jménem A) spona být + podstatné jméno PO Pavel Šporcl je houslistou. Taťána Vilhelmová je herečkou. Dědeček byl kuřák. Bratr není alkoholik. (spona být v záporu) B) spona bývat + podstatné jméno Jiří Holeček býval brankářem. Antonín Panenka býval záložníkem.

6 Přísudek a jeho druhy II. Přísudek jmenný se sponou
je vyjádřen sponovým slovesem ( ) + jménem ( mohou být v 1. nebo 7. pádě) být, bývat, stát se, stávat se podstatným jménem nebo přídavným jménem C) spona stát se + podstatné jméno PO Richard Nedvěd se stal kouzelníkem. Zorro se stal legendou. Sestra se stane lékařkou. Kamila se nestane malířkou. D) spona stávat se + podstatné jméno PO Postupně se stával hrubiánem. (On)

7 Přísudek a jeho druhy II. Přísudek jmenný se sponou
je vyjádřen sponovým slovesem ( ) + jménem ( mohou být v 1. nebo 7. pádě) být, bývat, stát se, stávat se podstatným jménem nebo přídavným jménem E) spona být + přídavné jméno PO Všechny závodnice byly netrpělivé. Cirkusový žonglér je obratný. Jeho děti nejsou rozmazlené . Milanův nápad bude nejlepší. F) spona bývat + přídavné jméno Aprílové počasí bývá nestálé.

8 Přísudek a jeho druhy II. Přísudek jmenný se sponou
je vyjádřen sponovým slovesem ( ) + jménem ( mohou být v 1. nebo 7. pádě) být, bývat, stát se, stávat se podstatným jménem nebo přídavným jménem G) spona stát se + přídavné jméno PO Karkulka se stala podezřelou. Jan Žižka se stal neporazitelným. Sestra se stane slavnou. Tyto filmy se nestanou vyhledávanými. H) spona stávat se + přídavné jméno PO Stával se mrzutým. (On)

9 Přísudek jmenný - procvičování
PO Jeho rada byla dobrá. rada byla dobrá PŘ jmenný se sponou (spona být je v minulém čase + přídavné jméno dobrá ) PO rozvitý ( slovem jeho – Čí rada? ) jeho Budu horolezcem. PŘ jmenný se sponou (spona být je v budoucím čase + podstatné jméno horolezcem ) PO (já) budu horolezcem PO nevyjádřený (já) V následujících větách vyhledej přísudky: PO Buď spravedlivý. Žralok není ryba. Stal bych se archeologem. Stala se jeho vyvolenou. PŘ jmenný se sponou (být v rozkaz. způsobu + přídavné jméno) (ty) PŘ jmenný se sponou (být v záporu + podstatné jméno) PO PŘ jmenný se sponou (stát se v podmiň. způsobu + pod. jméno) (já) PŘ jmenný se sponou (stát se v minulém čase + příd. jméno) (ona)

10 Shoda přísudku s několikanásobným podmětem v množném čísle
Několikanásobný podmět v množném čísle koncovka příčestí minulého alespoň jeden člen je rodu muž. živ. - i Chlapci a dívky hráli na hříšti odbíjenou. žádný z členů není rodu - y Velká loď a ostatní plavidla opustily přístav. všechny členy jsou rodu stř. - a Kuřata a housata se pásla v ohrádce. několik členů je rodu stř. a alespoň jeden je v jednotném čísle Koťata a štěně si hrály před chalupou.

11 i Shoda přísudku s několikanásobným podmětem v množném čísle
Ve skutečnosti dává slušně vychovaný muž ženě přednost, ale v jazyce to funguje opačně. Stačí totiž, když je součástí několikanásobného podmětu alespoň jeden člen v rodě mužském životném, pak píšeme v koncovce příčestí minulého přednostně: i ve skutečnosti v českém jazyce

12 Shoda přísudku s několikanásobným podmětem v množném čísle
Koťata a štěňata spal_ . Kuřata a housata pobíhal_ . a a Pozor na jednotné číslo u jednoho z podmětu! Kachňátka a kotě odpočíval_ na lavičce. y

13 Shoda přísudku s několikanásobným podmětem v množném čísle
Vyhledej v následujících větách několikanásobný podmět a doplň chybějící koncovky příčestí minulého v přísudku: žen. muž.neživ. žen. muž. živ. Kdysi se konal_ v Athénách slavné hry a zápasy. Vybrané dívky a hoši odcházel_ do přístavu. Starci a děti vyhlížel_ bílou plachtu lodě. Chodby a schodiště vytvářel_ bludiště. Míjel_ dny a roky. Ovce i berani se pokojně pásl_ na svahu hory. Volné nitě a peří propustil_ vzduch. Kůzlata a jehně byl_ přivázán_ u stromu. Kůzlata a jehňata byl_ obětován_. Otroci a otrokyně hloubil_ sklepení. Háje a svěží louky se ztrácel_. y muž. živ. žen. žen. i i stř. muž.neživ. žen. muž. živ. y y žen. stř. stř.mn.č. stř.j.č. i y stř.mn.č. stř.mn.č. muž. živ. žen. y y a a muž.neživ. žen. i y

14 Zpracovala Mgr. Jana Říhová Kontakt: rihovajana@centrum.cz
Zdroje: Jelínek, J. – Styblík, V.: Čtení o českém jazyku, SPN, Praha 1982 Styblík, V. a kol.: Mluvnice se nebojíme, Fortuna, Praha 1992 Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 8. ročník, SPN, Praha 1998, str. 83 Krausová, Z. – Teršová, R.: Český jazyk 6, Fraus, Plzeň 2003, str. 65 Petiška, E.: Staré řecké báje a pověsti, Albatros, Praha 1971 Konec 2. části Zpracovala Mgr. Jana Říhová ZŠ Brno, Kamínky 5 Kontakt:


Stáhnout ppt "SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK 2. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google