Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neuroborrelióza – úskalí diagnostiky a léčby M. Bojar, Karlova Univerzita v Praze, 2. lékařská fakulta, neurologická klinika, FN Motol, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neuroborrelióza – úskalí diagnostiky a léčby M. Bojar, Karlova Univerzita v Praze, 2. lékařská fakulta, neurologická klinika, FN Motol, Praha."— Transkript prezentace:

1 Neuroborrelióza – úskalí diagnostiky a léčby M. Bojar, Karlova Univerzita v Praze, 2. lékařská fakulta, neurologická klinika, FN Motol, Praha

2 Co jsme věděli. Neuroborrelióza {Nb} – skutečnost či fikce? • Jak diagnostikovat NB? • Kdo má stanovit dg.? • Jak léčit a jak pečovat o pac. s NB ? • Má se NB léčit? • Prognóza NB

3 RS vs. obrna N. abducentis po poštípání hmyzem. Kasuistika č. 1 ž, 1981, Strakonicko. Příjem 16.6. 2006 pro cefaleu & diplopii – RS či expanzivní proces susp. Dg. na Uni klinice. OA: APE dětství.1995 Lyme meningoencephalitis. CT neg. Th. doxycycline 200 mg/d. 2004- hypotenze s kolapsy & bradycardia. EA- opakov.klíšťata- j.Čechy. NO: 2.6. 2006 neostrý visus, diplopie od 9.6.06. Vyš. ve FN neurol., oční, MRI.

4 N.VI obrna– susp. aneurysma, tumor či RS Kasuistika č. 1 •Oftalmolog. vyš: neurogenní diplopia- obrna N.VI, OP norm. •Neurolog. vyš..: N.VI obrna– susp. aneurysma, tumor či RS. •MRI mo+.C mí: nevýrazné pozánětlivé gliózy v obou hemisf. bez enhance. mícha - norm. •Dop. – hospit. a dovyš.- susp. RS

5 Jak postupovat u pacientky s obrnou N. VI v.s. pozánětlivou po atyp. EM ? Kasuistika č. 1 •Po přijetí ihned LP. Neurostatus- PO N.VI,vestibulár. sy, areflexie břiš.rr. •Mok 160606 – CB 340 mg/l, IgM 7,8 40/3 Le, 92% Ly, 4% Plasmo, 4% Mo. IEF neg. •1.Th. Dexamethason 96 mg i.v/ d., cefuroxim 2x500 mg p.o. •ELISA posit.v MM. 2.Th. ceftr 2 gr i.v. •PCR mm posit. B.gar. genom & plasmid DNA

6 Lyme neuroborrelióza – kraniál. neuritis s obrnou N. VI. Kasuistika č. 1 • VEP norm. • MM 26.6.06 kontr. CB 240 mg/l, 18/3 El, IgM 1.7 • Jak dál? Dg. Lyme NB vs. MS/like vs. RS • Dále atb. i.v. {amb}. ceftr. i.v., doxycyklin p.o.3 týd. • Ko hospit 14.9.06 Zhojena. Neurost. norm, arefl. břišní. Lab. norm. MM – CB 150 mg/l, 0/3 El IgM 0,24. IEF neg. Sérol. Elisa s IgG pozit, mok negat. PCR Bb – s,m neg. PCR - DNA Anaplasma phag. s neg, mo pozit. 3. Th.- doxycyklin

7 Lyme neuroborrelióza – kraniál. neuritis s obrnou N. VI Kasuistika č. 1 • Ko -02/07. Zhojena. Nadále areflexie břiš. •Otázky – Kdy vyslovit podezření na RS? Šlo o duální infekci? Jak hodnotit MM? – úvaha o virové etiologii. Přínos PCR. Dynamika nálezů v MM? Racionální th.- cef p.o. či i.v.? Steroidy ano, ne? Duplicita Lb a Ehrlichiosy? Proč provádět IEF, jak interpretovat? Kdy kontrolní MRI?

8 Co jsme dělali Duální infekce? Borrelia gar. a Anaplasma phag. • Jak dál? Lyme borrelióza s kraniál. neuritidou. • Pokračovat v th. atb i.v. Ceftriaxon i.v., pak atb p.o. při posit.Anapl.ph. doxycyklin 200 mg po 20 d. • 09/06 kontrol. mok – normál. nález. Zhojena. • Prvá dg. pouze podle ne zcela průkazného MRI a klin. nálezu, bez opakovaného vyšetření moku a komplexního vyš. sérol. + DNA sondy - chybná a zavádějící.

9 Lyme borrelióza (Lb)- nejčastější antropozoonóza v ČR • Pouze u 50% infikov. osob kožní symptomy-ECM. • Neuroborrelióza (Nb) - 15% všech případů Lb– jak s ECM či ACA, tak bez. U neléčených (častěji) ale i u přeléčených pacientů • Nb nejprve invaze spirochet - navodí zánětlivé a imunitní, a pak i autoimunitní reakce. • Perifer. obrna N. VII, kraniál. neuritis a meningmyeloradiculoneuritis (Bannwarth sy)- nejtypičtější klinická manifestace Nb.

10 Co jsme se naučili Dubito, ergo sum…. Pražská skupina pro diagnostiku a léčbu Lyme borreliózy • 20 let klinických zkušeností s borreliózou. • 20 l. dg.,th.,sledování pac. s neuroborrel.(Nb) • Lékaři se učí (i) svými omyly. • Je třeba hovořit o omylech, jichž jsme se dopustili. • Především pak o tom, proč k nim došlo. • Leč!!! Cui bono. • V jakém rozsahu být otevřený…Sankce…

11 Diparéza n. facialis. HSV-1? Kas.č.2 • m, 19 l., akut. přijat 13.9.06, diparéza N. VII. • NO – 15.8.06 ve VB subfebrilie, cefalgie, otalgie. 24.8.06 PO VII sin – GP- dg. PO VII ( 60 £). Th. ACV a Prednison – částečná úprava. 13.9.06 ageusie, parestézie. Neurostatus -decharge +, PO VII dx. • Labo FW 7/ Le 4,6 CRP 0,5 JT norm. • ENG, VEP norm.

12 Diparéza N. VII při Lyme NB. Ehrlichióza v.s., reaktivace HSV-1? • Mok - 14.9. CB 1250 mg/l, 720/3 El, 86% Ly, 11% plasmo, 3% mono. IgG 1,42 Elisa IgM s poz. IgG hranič, m-IgM,G poz.WB s IgG poz, m IgG hranič. PCR Bb negat., HV pozit. Krev-cysty.HSV mok sérol. negat. ELM susp. • MM Ko-29.9.06 – CB 550, 112/3 El, 90%Ly, 10% Ly. IEF 5 0P. IgM 19,8. ELISA – s IgM neg, IgG hranič, m IgM,G pozitivní. PCR neg. ELM paramyxo, • MM Ko- 30.10.06 CB 330 0/3 El, IEF 4 OP a více slabých. ELM mok HSV neg, sérum ojed. WB s,m pozit PCR s,m negat. S- pozit. IgM Anapl. phag.

13 Diparéza N. VII při Lyme NB, Ehrlichiosa v.s., reaktivace HSV - 1 •Kontrola 2.2. 07 – zhojen, bez potíží. •Otázky – jaká infekce hrála primár. roli? Jak nálezy v MM? Racionální th. atb či ACV? Steroidy ano, ne? Šlo o duplicitu Lb a Ehrlichiosy s reaktivací HSV 1 infekce? Co s výsledky IEF? •Th. ceftriaxon 2 g i.v./d., dexamethason i.v. 3 dny, ACV 4x200 mg/5 dnů. Vit., pentoxyphyllin Rhb.

14 Co bychom měli dělat Na čem je založena diagnostika NB na Neu Kl 2. LF UK a FNM ? • Přijímáme pac.s PO a diparézou N.VII, kran. neuritidy. Myeloradiculoneuriti s-Bannwarthův sy • Susp. A.69.2 • Ihned LP. • Vyšetření moku • Dg. takřka jistá • při ECM, pak PO N.VII. • letní diparéza N.VII, „chřipka“, myalgie, artralgie, tenesmopatie, • Bannwarthův syndrom !!Cave záměna s VAS, radik.sy C,Th,LS, • HK- plexitis, radiculitis - únavový sy.

15 K zapamatování Post-borreliový syndrom?Somatoformní potíže či NB? • Diagnostický, léčebný, psychosociál. problém, dg. bývá založena na • ANAMNÉZE, EA • VELKÝCH stescích a nevýrazném neurol. nálezu. • Lehce abnormál. či neg./ sporném MRI. • Malém či neg.neurofys. nálezu { EEG,SSEP,EMG, ENG} • Negativ./ hraničním sérolog. nálezu či PCR. • A co vyšetření MM ? Normál. či abnormál. ?

16 Role PL a dalších specialistů v dg. a léčbě pac. s možnou NB •Léčit včas typické kožní projevy – EM a ECM. Nečekat na ELISA či WB. •Při nejasnosti a víceorgán. sy df.dg. rozvaha – konzultace DV, revmatolog, neurol., ORL. •Nepodceňovat PO N.VII, kraniál. neuritidy. • -“- radikulitidy, nezaměňovat s diskog. LI sy. •Jsou to „královské rady“??? •Limituje dostupnost a ochota vyšetřovat MM u „letně-podzimních“ obrn a alg.sy.

17 Díky za pozornost!

18 Otázky ? Odpovědi !


Stáhnout ppt "Neuroborrelióza – úskalí diagnostiky a léčby M. Bojar, Karlova Univerzita v Praze, 2. lékařská fakulta, neurologická klinika, FN Motol, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google