Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE DOLÉČOVACÍHO PROGRAMU RESTART.  Zdravotní, psychická a sociální stabilizace klienta a podpora klienta při integraci do běžného života většinové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE DOLÉČOVACÍHO PROGRAMU RESTART.  Zdravotní, psychická a sociální stabilizace klienta a podpora klienta při integraci do běžného života většinové."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE DOLÉČOVACÍHO PROGRAMU RESTART

2  Zdravotní, psychická a sociální stabilizace klienta a podpora klienta při integraci do běžného života většinové společnosti  Podpora udržení změny životního stylu - chování, kterou klient uskutečnil v předcházející léčbě  Osvojování dovedností a znalostí pro každodenní život  Řešení vztahových a rodinných problémů  Řešení otázek spojených s bydlením, se zaměstnáním – pracovním uplatněním  Samotné přijetí sociální normy  Sekundární cíle: vytváření hodnotového systému, zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělání, zaměstnání, nezávislost na rodině. CÍLE PROJEKTU

3  Doléčovací centrum Restart je určeno klientům s absolvovanou rezidenční léčbou závislosti na návykových látkách, kteří jsou rozhodnuti změnit dosavadní způsob života, jsou pro změnu připraveni a chtějí se na ní sami aktivně podílet, jsou schopni dodržovat dohodnutá pravidla.  Podmínkou účasti v programu je absolvování některého z typů léčby drogové a/nebo alkoholové závislosti (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá). Do ambulantního programu mohou být zařazeni klienti starší 18 let.  Doléčovací centrum Restart nabízí ubytování v samostatném bytě Darmoděj o.s. (podmínkou je dosažený věk 18 let a zaplacení zálohy 500,-Kč, alespoň 14 dní před domluveným nástupem).  Veškeré sociální a psychoterapeutické služby, které poskytujeme, jsou zdarma, nájemné v bytě činí 3000,-Kč. V programu nejsou omezení ve vztahu k pohlaví, věku, rase, politickému či náboženskému přesvědčení, legálnímu či ekonomickému statusu a zdravotnímu stavu.  Program funguje jako součást komplexního systému péče. POPIS PROJEKTU Podrobná dokumentace programu je k dispozici v kanceláři Restartu, případně na webových stránkách www. darmodej.cz Další Informace

4 Doléčovací centrum Restart dne 27.7.2010 prošlo certifikačním řízením RVKPP, jehož cílem bylo hodnotit kvalitu poskytovaných služeb klientům DC Restart. Hodnocení kvality poskytovaných služeb je pro klienta zárukou odbornosti a profesionality celého programu a odborného týmu DC Restart. Certifikační tým složený z odborníků na danou problematiku navrhl udělit toto hodnocení kvality našemu zařízení v Jeseníku na 4 roky dopředu, což je nejlepší možné hodnocení. Doléčovací centrum Restart je jedním s nejmladších doléčovacích center v ČR a díky svému umístění v Jeseníkách nabízí klientům alternativu v podobě doléčování mimo ruch velkoměsta s bydlením v chráněných civilních bytech. Tyto podmínky jsou největším předpokladem pro zařazení klientů do běžného života a neprodlužuje sociální vyloučení po absolvování léčebných pobytů. Aktivní podpora týmu DC Restart motivuje klienty k získání a osvojení dovedností v běžném životě a v rámci pobytu pomáhá klientům v integraci do většinové společnosti a opětovného získání kvality života. CERTIFIKAČNÍ ŘÍZENÍ

5 9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 Informační setkání (plánování a hodnocení týdne) určeno pro klienty s nestrukturovaným volným časem od 10:00 od 10:00 individuální konzultace, garantské pohovory konzultace o možnostech léčby a dalšího života, poradenství (individuálně možno i v průběhu v trestního řízení), pomoc při komunikaci s úřady (doklady, sociální dávky, sepisování žádostí, sestavování životopisu), pomoc při hledání zaměstnání, samostatného bydlení 12:00 – 12:30p 12:00 – 12:30polední přestávka 13:00 – 17:00 13:00 – 17:00garantské pohovory, individuální konzultace (domluvené schůzky) 17:00 – 18:30 17:00 – 18:30 skupinové terapie úterý – Dynamická psychoterapeutická skupina středa – Zvládání života čtvrtek - Prevence relapsu pátek – Klubík (volnočasové aktivity) 1x měsíčně 1x měsíčně se koná Setkání absolventů - podpůrná skupina klientů, kteří absolvovali doléčovací program a abstinují 1x měsíčně probíhá 1x měsíčně probíhá jednodenní zážitkový program 1x čtvrtletně o víkendu 1x čtvrtletně o víkendu – třídenní zátěžový program DALŠÍ PROVOZNÍ INFORMACE

6 • Doléčovací centrum Restart provází lidi, kteří absolvovali léčbu na posledních úsecích cesty od závislosti k nezávislosti - autonomii. • Svým sociálně-psychoterapeutickým programem chce přispět k prožívání pocitu vlastní kompetence a sebeuvědomění, které je založeno na reálných schopnostech a úspěších. • DC Restart chce být lidem navracejícím se z léčby oporou při opětovném a úspěšném zařazení do života. • DC Restart chce být lidem navracejícím se z léčby oporou při opětovném a úspěšném zařazení do života. POSLÁNÍ DOLÉČOVACÍHO CENTRA RESTART

7  služby následné péče  sociální, právní a pracovní poradenství  zdravotní poradenství  individuální, skupinové, partnerské a rodinné poradenství a psychoterapie  individuální plánování  krizové intervence  zprostředkování kontaktů se sítí sociálních a zdravotnických zařízení  finanční plánování, pomoc při řešení vyrovnání závazků - řešení dluhů  socioterapeutické a zátěžové programy  zajištění bydlení prostřednictvím Darmoděj o.s POSKYTOVANÉ SLUŽBY

8  DC Restart nabízí klientům strukturovaný ambulantní doléčovací program ve standardní délce 6 měsíců. Program je přizpůsoben nárokům, možnostem a aktuálním potřebám jednotlivých klientů. Program je možno na základě domluvy prodloužit podle individuální potřeby klienta.  Standardní program je rozdělen do 3 fází (každá trvá průměrně 2 – 3 měsíce).  Součástí programu je zprostředkování ubytování v Darmoděj o.s. v délce 4 měsíců. Po domluvě lze délku ubytování prodloužit max. na dobu 1 roku.  Cena za pobyt je 3000,-Kč/měsíc. DÉLKA PROGRAMU

9 vedoucí pracovník: Mgr. Petra Vaňková 774 424 502 vedoucí pracovník: Mgr. Petra Vaňková 774 424 502 - pracovník v soc.službách: Markéta Zindlerová - Vybavení DC Restart: Vybavení DC Restart: kancelář pro individuální konzultace s klienty, místnost pro skupinové terapie, WC, umyvadlo, testovací místnost, kuchyňský kout + dřez, PC s internetem pro klienty - Vybavení bytu: postele + matrace, šatní skříně, osobní skříňky, plně vybavená kuchyň, dvě ledničky, WC, koupelna, obývací pokoj se sedací soupravou, nábytkovou stěnou, televizí atd.. Adresa DC Restart: Adresa DC Restart: Tyršova 242, 790 01 Jeseník Adresa bytu: Adresa bytu: Rejvízská 84, 790 01 Jeseník Rejvízská 84, 790 01 Jeseník TÝM / ZDROJE

10  Klienti po léčbě dlouhodobé závislosti potřebují k udržení změny životního stylu a vztahu k návykovým látkám intenzivní strukturovaný program, který jim dále pomáhá k integraci do společnosti.  Zprostředkované ubytování umožňuje sociální stabilizaci klienta formou přechodně poskytovaného ubytování po dobu 4 měsíců doléčovacího programu (individuálně lze prodloužit na max. 1 rok). Slouží především klientům, kteří v místě svého bydliště nemají příslušné služby nebo je jejich pobyt v místě bydliště vysoce rizikový vzhledem k jejich předchozí drogové kariéře. Pro mladší klienty je dalším cílem osamostatnění se od primární rodiny. Bydlení je časově omezeno a je na něj uzavřena smlouva o ubytování. Klienti přispívají na náklady spojené s bydlením. Podrobnější informace lze získat také na www.drogy-info.cz Další Informace POSTUPY

11  Klienti s absolvovanou rezidenční léčbou se závislostí na drogách a/nebo alkoholu, kteří jsou rozhodnuti změnit dosavadní způsob života, jsou pro změnu připraveni, chtějí se na ní sami aktivně podílet a jsou schopni dodržovat dohodnutá pravidla.  Program je určen pro klienty, kteří absolvovali ambulantní (např. denní stacionář), střednědobou (např. PL) nebo dlouhodobou léčbu (TK).  Do ambulantního programu mohou být zařazeni klienti – muži i ženy starší 18 let. CÍLOVÁ SKUPINA

12  Podat písemnou žádost s přílohami včetně životopisu (rozsah min. 2 strany A4) nejméně 1 měsíc před předpokládaným nástupem, který probíhá v předem domluvenou dobu. Formulář žádosti včetně příloh je ke stažení v elektronické formě na www.darmodej.czwww.darmodej.cz  Přílohou zaslat hodnocení léčby, své plány pro doléčovací program a doporučení terapeutického týmu (viz. materiály ke stažení). O přijetí do programu rozhoduje pracovní tým do 14 dnů od obdržení žádosti. Doporučujeme Vám podat žádost alespoň dva měsíce před koncem léčby.  Absolvovat vstupní rozhovor. PODMÍNKY PŘIJETÍ DO PROGRAMU

13 DC RESTART

14  Kapacita : byt 4+1, počet lůžek 9 UBYTOVÁNÍ


Stáhnout ppt "PREZENTACE DOLÉČOVACÍHO PROGRAMU RESTART.  Zdravotní, psychická a sociální stabilizace klienta a podpora klienta při integraci do běžného života většinové."

Podobné prezentace


Reklamy Google