Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE DOLÉČOVACÍHO PROGRAMU RESTART

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE DOLÉČOVACÍHO PROGRAMU RESTART"— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE DOLÉČOVACÍHO PROGRAMU RESTART
Darmoděj o.s. PREZENTACE DOLÉČOVACÍHO PROGRAMU RESTART DC RESTART

2 CÍLE PROJEKTU DC RESTART
Zdravotní, psychická a sociální stabilizace klienta a podpora klienta při integraci do běžného života většinové společnosti Podpora udržení změny životního stylu - chování, kterou klient uskutečnil v předcházející léčbě Osvojování dovedností a znalostí pro každodenní život Řešení vztahových a rodinných problémů Řešení otázek spojených s bydlením, se zaměstnáním – pracovním uplatněním Samotné přijetí sociální normy Sekundární cíle: vytváření hodnotového systému, zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělání, zaměstnání, nezávislost na rodině. DC RESTART

3 POPIS PROJEKTU DC RESTART
Doléčovací centrum Restart je určeno klientům s absolvovanou rezidenční léčbou závislosti na návykových látkách, kteří jsou rozhodnuti změnit dosavadní způsob života, jsou pro změnu připraveni a chtějí se na ní sami aktivně podílet, jsou schopni dodržovat dohodnutá pravidla. Podmínkou účasti v programu je absolvování některého z typů léčby drogové a/nebo alkoholové závislosti (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá). Do ambulantního programu mohou být zařazeni klienti starší 18 let. Doléčovací centrum Restart nabízí ubytování v samostatném bytě Darmoděj o.s. (podmínkou je dosažený věk 18 let a zaplacení zálohy 500,-Kč, alespoň 14 dní před domluveným nástupem). Veškeré sociální a psychoterapeutické služby, které poskytujeme, jsou zdarma, nájemné v bytě činí 3000,-Kč. V programu nejsou omezení ve vztahu k pohlaví, věku, rase, politickému či náboženskému přesvědčení, legálnímu či ekonomickému statusu a zdravotnímu stavu. Program funguje jako součást komplexního systému péče. DC RESTART Další Informace Podrobná dokumentace programu je k dispozici v kanceláři Restartu, případně na webových stránkách www. darmodej.cz

4 CERTIFIKAČNÍ ŘÍZENÍ DC RESTART
Doléčovací centrum Restart dne prošlo certifikačním řízením RVKPP, jehož cílem bylo hodnotit kvalitu poskytovaných služeb klientům DC Restart. Hodnocení kvality poskytovaných služeb je pro klienta zárukou odbornosti a profesionality celého programu a odborného týmu DC Restart. Certifikační tým složený z odborníků na danou problematiku navrhl udělit toto hodnocení kvality našemu zařízení v Jeseníku na 4 roky dopředu, což je nejlepší možné hodnocení. Doléčovací centrum Restart je jedním s nejmladších doléčovacích center v ČR a díky svému umístění v Jeseníkách nabízí klientům alternativu v podobě doléčování mimo ruch velkoměsta s bydlením v chráněných civilních bytech. Tyto podmínky jsou největším předpokladem pro zařazení klientů do běžného života a neprodlužuje sociální vyloučení po absolvování léčebných pobytů. Aktivní podpora týmu DC Restart motivuje klienty k získání a osvojení dovedností v běžném životě a v rámci pobytu pomáhá klientům v integraci do většinové společnosti a opětovného získání kvality života. DC RESTART

5 DALŠÍ PROVOZNÍ INFORMACE
9:00 – 10:00 Informační setkání (plánování a hodnocení týdne) určeno pro klienty s nestrukturovaným volným časem od 10: individuální konzultace, garantské pohovory konzultace o možnostech léčby a dalšího života, poradenství (individuálně možno i v průběhu v trestního řízení), pomoc při komunikaci s úřady (doklady, sociální dávky, sepisování žádostí, sestavování životopisu), pomoc při hledání zaměstnání, samostatného bydlení 12:00 – 12:30 polední přestávka 13:00 – 17:00 garantské pohovory, individuální konzultace (domluvené schůzky) 17:00 – 18:30 skupinové terapie úterý – Dynamická psychoterapeutická skupina středa – Zvládání života čtvrtek - Prevence relapsu pátek – Klubík (volnočasové aktivity) 1x měsíčně se koná Setkání absolventů - podpůrná skupina klientů, kteří absolvovali doléčovací program a abstinují 1x měsíčně probíhá jednodenní zážitkový program 1x čtvrtletně o víkendu – třídenní zátěžový program DC RESTART

6 POSLÁNÍ DOLÉČOVACÍHO CENTRA RESTART
Doléčovací centrum Restart provází lidi, kteří absolvovali léčbu na posledních úsecích cesty od závislosti k nezávislosti  -  autonomii. Svým sociálně-psychoterapeutickým programem chce přispět k prožívání pocitu vlastní kompetence a sebeuvědomění, které je založeno na reálných schopnostech a úspěších. DC Restart chce být lidem navracejícím se z léčby oporou při opětovném a úspěšném zařazení do života.  DC RESTART

7 POSKYTOVANÉ SLUŽBY DC RESTART služby následné péče
sociální, právní a pracovní poradenství zdravotní poradenství individuální, skupinové, partnerské a rodinné poradenství a psychoterapie individuální plánování krizové intervence zprostředkování kontaktů se sítí sociálních a zdravotnických zařízení finanční plánování, pomoc při řešení vyrovnání závazků - řešení dluhů socioterapeutické a zátěžové programy zajištění bydlení prostřednictvím Darmoděj o.s DC RESTART

8 DÉLKA PROGRAMU DC RESTART
DC Restart nabízí klientům strukturovaný ambulantní doléčovací program ve standardní délce 6 měsíců. Program je přizpůsoben nárokům, možnostem a aktuálním potřebám jednotlivých klientů. Program je možno na základě domluvy prodloužit podle individuální potřeby klienta. Standardní program je rozdělen do 3 fází (každá trvá průměrně 2 – 3 měsíce). Součástí programu je zprostředkování ubytování v Darmoděj o.s. v délce 4 měsíců. Po domluvě lze délku ubytování prodloužit max. na dobu 1 roku. Cena za pobyt je 3000,-Kč/měsíc. DC RESTART

9 TÝM / ZDROJE vedoucí pracovník: Mgr. Petra Vaňková pracovník v soc.službách: Markéta Zindlerová Vybavení DC Restart: kancelář pro individuální konzultace s klienty, místnost pro skupinové terapie, WC, umyvadlo, testovací místnost, kuchyňský kout + dřez, PC s internetem pro klienty Vybavení bytu: postele + matrace, šatní skříně, osobní skříňky, plně vybavená kuchyň, dvě ledničky, WC, koupelna, obývací pokoj se sedací soupravou, nábytkovou stěnou, televizí atd.. Adresa DC Restart: Tyršova 242, Jeseník Adresa bytu: Rejvízská 84 , Jeseník DC RESTART

10 POSTUPY Klienti po léčbě dlouhodobé závislosti potřebují k udržení změny životního stylu a vztahu k návykovým látkám intenzivní strukturovaný program, který jim dále pomáhá k integraci do společnosti. Zprostředkované ubytování umožňuje sociální stabilizaci klienta formou přechodně poskytovaného ubytování po dobu 4 měsíců doléčovacího programu (individuálně lze prodloužit na max. 1 rok). Slouží především klientům, kteří v místě svého bydliště nemají příslušné služby nebo je jejich pobyt v místě bydliště vysoce rizikový vzhledem k jejich předchozí drogové kariéře. Pro mladší klienty je dalším cílem osamostatnění se od primární rodiny. Bydlení je časově omezeno a je na něj uzavřena smlouva o ubytování. Klienti přispívají na náklady spojené s bydlením. DC RESTART Další Informace Podrobnější informace lze získat také na

11 CÍLOVÁ SKUPINA DC RESTART
Klienti s absolvovanou rezidenční léčbou se závislostí na drogách a/nebo alkoholu, kteří jsou rozhodnuti změnit dosavadní způsob života, jsou pro změnu připraveni, chtějí se na ní sami aktivně podílet a jsou schopni dodržovat dohodnutá pravidla. Program je určen pro klienty, kteří absolvovali ambulantní (např. denní stacionář), střednědobou (např. PL) nebo dlouhodobou léčbu (TK). Do ambulantního programu mohou být zařazeni klienti – muži i ženy starší 18 let. DC RESTART

12 PODMÍNKY PŘIJETÍ DO PROGRAMU
Podat písemnou žádost s přílohami včetně životopisu (rozsah min. 2 strany A4) nejméně 1 měsíc před předpokládaným nástupem, který probíhá v předem domluvenou dobu. Formulář žádosti včetně příloh je ke stažení v elektronické formě na Přílohou zaslat hodnocení léčby, své plány pro doléčovací program a doporučení terapeutického týmu (viz. materiály ke stažení). O přijetí do programu rozhoduje pracovní tým do 14 dnů od obdržení žádosti. Doporučujeme Vám podat žádost alespoň dva měsíce před koncem léčby. Absolvovat vstupní rozhovor. DC RESTART

13 DC RESTART DC RESTART

14 UBYTOVÁNÍ Kapacita : byt 4+1, počet lůžek 9 DC RESTART


Stáhnout ppt "PREZENTACE DOLÉČOVACÍHO PROGRAMU RESTART"

Podobné prezentace


Reklamy Google