Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference k 35. výročí zahájení programu peritoneální dialýzy na Interním oddělení Strahov Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Interní oddělení Strahov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference k 35. výročí zahájení programu peritoneální dialýzy na Interním oddělení Strahov Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Interní oddělení Strahov."— Transkript prezentace:

1 Konference k 35. výročí zahájení programu peritoneální dialýzy na Interním oddělení Strahov Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Interní oddělení Strahov prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA 14. 11. 2013

2

3

4

5 • predialyzační ambulantní sledování nemocných s renální insuficiencí s využitím komplementu • zvážení indikace k peritoneální dialýze, edukace a příprava na zařazení do PD • implantace peritoneálního katétru (řešení chirurgických komplikací) – spolupráce s nadregionálním mezioborovým centrem pro chirurgickou léčbu nemocných s peritoneální dialýzou pod vedením prof. MUDr. R. Gürlicha, CSc., Chirurgická klinika FNKV a 3. LF UK • pooperační péče na nefrologickém lůžkovém oddělení Interního odd. Strahov VFN v Praze • edukace nemocného (popř. člena rodiny) a postupné zařazení do programu PD • stanovení a sledování trendu adekvátnosti dialýzy, transportních charakteristik peritonea, nutrice, kvality života apod. • zvážení indikace k automatizované peritoneální dialýze a edukace • řešení akutních i chronických komplikací PD • spolupráce s klinickou psycholožkou • pravidelné domácí návštěvy u nemocných • možnost odborných stáží pro lékaře a sestry • lůžkové zázemí – možnost hospitalizace i při interním onemocnění nesouvisejícím přímo se základní diagnózou selhání ledvin, včetně možnosti rehabilitace • rehabilitačně rekreační víkendová setkání pro nemocné s peritoneální dialýzou, v predialýze či po transplantaci • „cestující pacient“ – odborné zázemí pro nemocné v programu PD i z jiných středisek v ČR či ze zahraničí Program peritoneální dialýzy

6

7 celkem zavedeno Tenckhoffových katétrů 115 - pro jiná střediska 83 ambulantní konziliární činnost pro jiná HDS 139 počty hospitalizací pacientů z jiných středisek593 Výkony 2009 - 2013

8

9

10

11 Počet implantací Tenckhoffova katétru v r. 2012 : 26 Z toho kmenových: 6 Počet celkem hospitalizací z jiných HD : 136 PET 47 komplikace 37 implantace 26 počet edukací 26 Počet pacientů vyšetřených k indikaci PD ambulantně : 16 2012

12 Počet kmenových pacientů k 31.12.2012 15 Pacienti na APD 8 Flow-in během 2012 : 6 pacientů Flow-out během 2012 : 6 pacientů - 2 Tx - 1 návrat ke konzervativní terapii chrs – restituce funkcí - 1 převod na HD - 1 pacient návrat do domovského střediska - 1 exitus Přehled za r. 2012

13 EuroPD Strasbourg, : Quality of Life Changes and Clinical Outcomes during Nine Months of Peritoneal Dialysis Treatment,9.-12. 10. 2009,poster B. Szonowská, M. Znojová, J. Staňová, J. Mertová, V. Polakovič Jaké faktory mohou ovlivňovat kvalitu života pacientů na PD? 33. kongres ČNS Praha 2010,Szonowská,B., Znojová,M., Mertová,J., Diallo, F., Polakovič,V. Which factors may influence quality of life in peritoneal dialysis patients? ISPD Mexico 2010 Szonowská,B., Znojová,M., Mertová,J., Stanová,J., Diallo,F., Polakovič,V. Which are risk factors for develepment of hernias and leaks in peritoneal dialysis patients? 10th EuroPD Meeting: 21-24 October 2011, Birmingham, United Kingdom Peritoneální dialýza jako reálná možnost při selhání cévního přístupu pro HD 2012/11, Praha Konference o cévních přístupech:. B. Szonowská, J. Mertová Stanovení transportních charakteristik v klinické praxi, 2013/3 Praha PD day: B. Szonowská Stanovení transportních charakteristik v klinické praxi, B. Szonowská Článek v AV, 2013, roč. 19, č. 2, s.38-42. ISSN: 1210-955X;1213-3248 (elektronická verze). Aktivní účast 2009 – 2013

14 Aktivní účasti sester 2009 – 2013 - výběr PD jako metoda podporující pocit svobody, J.Staňová Telekonference „Sestra v roce 2009/VII – Kvalita je naše priorita“, J.Staňová PD jako metóda podporujúca pocit slobody, článek v časopise Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, ročník XV.,J.Staňová Očekávání pacientů před zahájením PD a jejich korekce po 6.měsících léčby, PD day Baxter, 2011, J.Staňová ZŠ 5.května: Význam primární péče v moderním ošetřovatelství,PD jako Metoda podporující pocit svobody, J.Staňová Patient expectations prior to PD initiation and their corrections after 6 months of the treatment,, 9/2010, EDTNA/ ERCA Dublin Certifikovaný kurz - Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou,2011, F. Diallo, J. Řeháková Komplikace při léčbě PD, PET + KT/V, Měření intraperitoneálního tlaku, Postup při napojování na CAPD, 2012 Měření intraperitoneálního tlaku, PD Day Brno, 5.5.2011 Spolupráce s Agenturami domácí péče, F.Diallo, J.Řeháková Akreditovaný kurz MZd a Aesculap Akademie (Akutní eliminační Metody pro sestry PSS ), 2009, 2010 2011, 2012, J.Řeháková, F.Diallo

15 kód 06141 Od 1.1.2010– peritoneální dialýza prováděná sestrou sestra – nositelka výkonu Kód platí pro obě možnosti PD •manuální (CAPD) •přístrojová (CCPD) Asistovaná PD

16 Vykazování péče asistované PD registrační list

17 •2011 - 2 kurzy - 20 sester •2012 - 3 kurzy - 18 sester •2013 - 3 kurzy - 27 sester Zúčastnilo se celkem 65 sester •Plánované termíny – leden, duben, září 2014 přihlášky OVDV www.vfn.czwww.vfn.cz •Náročná jednání ADP s pojišťovnami – první úspěchy Certifikovaný kurz MZ ČR

18 Rehabilitačně rekreační víkend pro pacienty v programu peritoneální dialýzy z Čech a Moravy 5. – 7. 6. 2009 Nový Jáchymov13 pacientů

19 Od 1.1.2014 oddělení ošetřovatelských lůžek stacionář pro asistovanou PD

20

21 www.dialyza-strahov.cz Ambulance peritoneální dialýzy : 225 003 251 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Konference k 35. výročí zahájení programu peritoneální dialýzy na Interním oddělení Strahov Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Interní oddělení Strahov."

Podobné prezentace


Reklamy Google