Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Interní oddělení Strahov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Interní oddělení Strahov"— Transkript prezentace:

1 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Interní oddělení Strahov
Konference k 35. výročí zahájení programu peritoneální dialýzy na Interním oddělení Strahov prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA

2

3

4

5 Program peritoneální dialýzy
• predialyzační ambulantní sledování nemocných s renální insuficiencí s využitím komplementu • zvážení indikace k peritoneální dialýze, edukace a příprava na zařazení do PD • implantace peritoneálního katétru (řešení chirurgických komplikací) – spolupráce s nadregionálním mezioborovým centrem pro chirurgickou léčbu nemocných s peritoneální dialýzou pod vedením prof. MUDr. R. Gürlicha, CSc., Chirurgická klinika FNKV a 3. LF UK • pooperační péče na nefrologickém lůžkovém oddělení Interního odd. Strahov VFN v Praze • edukace nemocného (popř. člena rodiny) a postupné zařazení do programu PD • stanovení a sledování trendu adekvátnosti dialýzy, transportních charakteristik peritonea, nutrice, kvality života apod. • zvážení indikace k automatizované peritoneální dialýze a edukace • řešení akutních i chronických komplikací PD • spolupráce s klinickou psycholožkou • pravidelné domácí návštěvy u nemocných • možnost odborných stáží pro lékaře a sestry • lůžkové zázemí – možnost hospitalizace i při interním onemocnění nesouvisejícím přímo se základní diagnózou selhání ledvin, včetně možnosti rehabilitace • rehabilitačně rekreační víkendová setkání pro nemocné s peritoneální dialýzou, v predialýze či po transplantaci • „cestující pacient“ – odborné zázemí pro nemocné v programu PD i z jiných středisek v ČR či ze zahraničí

6

7 celkem zavedeno Tenckhoffových katétrů 115 - pro jiná střediska 83
Výkony celkem zavedeno Tenckhoffových katétrů pro jiná střediska ambulantní konziliární činnost pro jiná HDS 139 počty hospitalizací pacientů z jiných středisek 593

8

9

10

11 2012 Počet implantací Tenckhoffova katétru v r. 2012 : 26
Z toho kmenových: Počet celkem hospitalizací z jiných HD : PET komplikace implantace počet edukací Počet pacientů vyšetřených k indikaci PD ambulantně :

12 Přehled za r. 2012 Počet kmenových pacientů k Pacienti na APD Flow-in během 2012 : pacientů Flow-out během 2012 : 6 pacientů Tx návrat ke konzervativní terapii chrs – restituce funkcí převod na HD pacient návrat do domovského střediska exitus

13 Aktivní účast 2009 – 2013 EuroPD Strasbourg, : Quality of Life Changes and Clinical Outcomes during Nine Months of Peritoneal Dialysis Treatment, ,poster B. Szonowská, M. Znojová, J. Staňová, J. Mertová, V. Polakovič Jaké faktory mohou ovlivňovat kvalitu života pacientů na PD? 33. kongres ČNS Praha 2010,Szonowská,B., Znojová,M., Mertová,J., Diallo, F., Polakovič,V. Which factors may influence quality of life in peritoneal dialysis patients? ISPD Mexico 2010 Szonowská,B., Znojová,M., Mertová,J., Stanová,J., Diallo,F., Polakovič,V. Which are risk factors for develepment of hernias and leaks in peritoneal dialysis patients? 10th EuroPD Meeting: October 2011, Birmingham, United Kingdom Peritoneální dialýza jako reálná možnost při selhání cévního přístupu pro HD 2012/11, Praha Konference o cévních přístupech:. B. Szonowská, J. Mertová Stanovení transportních charakteristik v klinické praxi, 2013/3 Praha PD day: B. Szonowská Stanovení transportních charakteristik v klinické praxi, B. Szonowská Článek v AV, 2013, roč. 19, č. 2, s ISSN: X; (elektronická verze).

14 Aktivní účasti sester 2009 – 2013 - výběr
PD jako metoda podporující pocit svobody, J.Staňová Telekonference „Sestra v roce 2009/VII – Kvalita je naše priorita“, J.Staňová PD jako metóda podporujúca pocit slobody, článek v časopise Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, ročník XV.,J.Staňová Očekávání pacientů před zahájením PD a jejich korekce po 6.měsících léčby, PD day Baxter, 2011, J.Staňová ZŠ 5.května: Význam primární péče v moderním ošetřovatelství,PD jako Metoda podporující pocit svobody, J.Staňová Patient expectations prior to PD initiation and their corrections after 6 months of the treatment,, 9/2010, EDTNA/ ERCA Dublin  Certifikovaný kurz - Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou,2011, F. Diallo, J. Řeháková Komplikace při léčbě PD, PET + KT/V, Měření intraperitoneálního tlaku, Postup při napojování na CAPD, 2012  Měření intraperitoneálního tlaku, PD Day Brno, Spolupráce s Agenturami domácí péče, F.Diallo, J.Řeháková  Akreditovaný kurz MZd a Aesculap Akademie (Akutní eliminační Metody pro sestry PSS ), 2009, , 2012, J.Řeháková, F.Diallo 

15 Kód platí pro obě možnosti PD
Asistovaná PD kód Od – peritoneální dialýza prováděná sestrou sestra – nositelka výkonu Kód platí pro obě možnosti PD manuální (CAPD) přístrojová (CCPD)

16 Vykazování péče asistované PD registrační list

17 Certifikovaný kurz MZ ČR
kurzy sester kurzy sester kurzy sester Zúčastnilo se celkem 65 sester Plánované termíny – leden, duben, září 2014 přihlášky OVDV Náročná jednání ADP s pojišťovnami – první úspěchy

18 Rehabilitačně rekreační víkend pro pacienty v programu peritoneální dialýzy z Čech a Moravy – Nový Jáchymov 13 pacientů

19 Od 1.1.2014 oddělení ošetřovatelských lůžek stacionář pro asistovanou PD

20

21 www.dialyza-strahov.cz Ambulance peritoneální dialýzy : 225 003 251
Děkuji za pozornost Ambulance peritoneální dialýzy :


Stáhnout ppt "Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Interní oddělení Strahov"

Podobné prezentace


Reklamy Google