Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF včera, dnes a zítra Využití ICT ve výuce Gymnázium Blovice Středisko služeb školám Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF včera, dnes a zítra Využití ICT ve výuce Gymnázium Blovice Středisko služeb školám Plzeň."— Transkript prezentace:

1 ESF včera, dnes a zítra Využití ICT ve výuce Gymnázium Blovice Středisko služeb školám Plzeň

2 program •13:00 Zahájení semináře – Gymnázium Blovice –Zhodnocení projektů ESF •13:30 Představení projektového záměru SSŠ Plzeň –Ing. Zdeněk Pech „Vzdělávací systém ICT pro pedagogy škol Plzeňského kraje“ •14:00 Lektoři Gymnázium Blovice –Inspirativní ukázky pro přítomné učitele z využití ICT •15:00 Prezentace nových moderních ICT nástrojů pro školy –Martin Klečka, SSŠ Plzeň •15:35 Diskuse –Praktické ukázky práce s moderními ICT nástroji - Zdeněk Pech, PPC s.r.o. •16:00 Zakončení semináře Gymnasium Blovice

3 Gymnázium Blovice a jeho zkušenosti s ESF RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

4 •gymnázium je řešitelem dvou projektů ESF z operačního programu platného pro roky 2004-2008 s názvem „Rozvoj lidských zdrojů“ •Gymnázium jako vzdělávací centrum •Školní vzdělávací program – klíč k nejmodernějšímu způsobu vzdělávání

5 Gymnázium jako vzdělávací centrum •projekt spuštěn 8.11.2006, skončí 30.6.2008 •podpora cca 3 000 000 Kč •transformace gymnázia v instituci nabízející další vzdělávání třem cílovým skupinám: –žáci –pedagogičtí pracovníci –ostatní zájemci o další vzdělávání (občané)

6 Gymnázium jako vzdělávací centrum •prostředky využity na: •1. vybavení vzdělávacího centra –rekonstrukce 2 učeben –vybavení vzdělávacího centra (2 dataprojektory, 15 PC stanic, 2 notebooky, 2 tiskárny, 2 kopírky) –nábytek do 2 učeben (cca 100 tis) –softwarové vybavení (cca 100 tis) –publikace (cca 30 tisíc) => výrazné rozšíření nebo inovace stávajícího vybavení

7 Gymnázium jako vzdělávací centrum •2. materiální zabezpečení a nákup služeb –spotřební materiál –správa internetového portálu –paušální poplatky (telefon) •3. propagaci –tisk propagačních materiálů –placená inzerce v denním tisku •4. personální zabezpečení aktivit –podpora manažerského týmu (5 osob) –podpora cca 35 lektorů (zatím) –vzdělávací aktivity jsou pro všechny zcela zdarma

8 Gymnázium jako vzdělávací centrum cílová skupina žáci •výrazné rozšíření volnočasových aktivit pro žáky •jednorázové semináře a přednášky •jazykové kurzy •přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ a VŠ různého směru

9 Gymnázium jako vzdělávací centrum z nabídky volnočasových aktivit v tomto období: •Kresba a grafika •Divadelní dílna •Rétorika a kultura mluveného projevu •Žurnalistika •3D grafika •Macromedia Flash MX •Francouzský jazyk •Ruský jazyk •Matematika •Pěvecký sbor •Instrumentální a pěvecké dovednosti v praxi

10 Gymnázium jako vzdělávací centrum z nabídky seminářů a přednášek pro žáky: •Šikana a její prevence •Historie archeologie a metody archeologické práce •Závislosti. Jak jim nepropadnout? •Národní obrození na Jižním Plzeňsku •Formy náhradní rodinné péče •Ochrana životního prostředí v ČR •Kulturní a historické památky Jižního Plzeňska •Peru - Perla jižní Ameriky •Základy první pomoci •Zvládání stresu, psychické zdraví

11 Gymnázium jako vzdělávací centrum v současné době absolvovalo tyto aktivity 495 žáků naší i dalších škol

12 cílová skupina pedagogičtí pracovníci •81 akreditovaných vzdělávacích aktivit •převažují jazykové, ICT aktivity a vzdělávací akce z oboru biologie •nabídka je doplněna aktivitami ze zeměpisu, dějepisu, českého jazyka a literatury, komunikačních a psychologických oborů

13 Gymnázium jako vzdělávací centrum cílová skupina pedagogičtí pracovníci •relativně malý zájem (cca 100 absolventů) •námitky proti formám DVPP (např. zajišťované KCVJŠ) –nevhodný čas (dopoledne nebo časné odpoledne – učitelé nejsou kvůli nutnosti suplování uvolňováni) –aktivity jsou drahé •aktivity u nás jsou zdarma a odpoledne nebo k večeru => jsou příliš zaneprázdnění nebo již vše umí

14 Gymnázium jako vzdělávací centrum cílová skupina ostatní zájemci •velký zájem •především o jazyky a ICT kurzy

15 Gymnázium jako vzdělávací centrum nabídka ICT kurzů •Základy práce s počítačem I. a II. •Zpracování textu na počítači •Tabulkové kalkulátory pro začátečníky a pokročilé •Tvorba prezentací •Počítačová grafika a digitální fotografie •Vektorová grafika •Tvorba webových stránek •Základy programování v PHP •Základy programování v JavaScriptu •Internetové aplikace založené na PHP a MySQL •Flash - grafika a základy Action Scriptu •Flash - programování v ActionScriptu •Internetové aplikace založené na PHP a MySQL •Objektově orientované programování jazyce JAVA

16 Gymnázium jako vzdělávací centrum v současné době absolvovalo tyto aktivity 520 pedagogických pracovníků a ostatních zájemců o dalších vzdělávání

17 •propagace projektu –více než 10 článků v Blovických, Nepomuckých novinách a Radyňských listech –články v Plzeňském deníku –inzerce v deníku Právo a Mf Dnes –internetová prezentace –www.blovice.cz/esf

18

19 ŠVP – klíč k nejmodernějšímu způsobu vzdělávání •projekt spuštěn leden 2007, skončí 30.6.2008 •podpora cca 1 000 000 Kč •podpora pedagogů tvořících ŠVP •podpora studentů v prvním ročníku osmiletého studia

20 ŠVP – klíč k nejmodernějšímu způsobu vzdělávání •práce na ŠVP

21 ŠVP – klíč k nejmodernějšímu způsobu vzdělávání •podpora vzdělávání žáků

22 ŠVP – klíč k nejmodernějšímu způsobu vzdělávání


Stáhnout ppt "ESF včera, dnes a zítra Využití ICT ve výuce Gymnázium Blovice Středisko služeb školám Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google