Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňové aspekty vývozu zboží do RF Milan Tomíček Налоговые аспекты экспорта товаров в РФ Милан Томичек Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňové aspekty vývozu zboží do RF Milan Tomíček Налоговые аспекты экспорта товаров в РФ Милан Томичек Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г."— Transkript prezentace:

1 Daňové aspekty vývozu zboží do RF Milan Tomíček Налоговые аспекты экспорта товаров в РФ Милан Томичек Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ

2 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Daňové aspekty vývozu zboží do RF Налоговые аспекты экспорта товаров в РФ  Vývoz zboží / Экспорт товаров  Podmínky pro osvobození vývozu zboží od DPH  Условия освобождения экспортируемых товаров от НДС  Příklady dodání zboží do RF / Примеры поставок товаров в РФ  Svobodné sklady a pásma / Свободные склады и зона  Vykázání vývozu zboží v DPH přiznání  Отражение экспорта товара в декларации НДС  Prokázání vývozu zboží / Подтверждение экспорта товаров  Zprostředkování dodání zboží do RF  Посредничество в поставках товаров в РФ Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

3 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Vývoz zboží (§ 66) Экспорт товаров (§ 66)  Výstup zboží z území Evropského společenství na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství  Вывоз товаров с территории Европейского Сообщества на территорию третьей страны, если товары были допущены в таможенный режим экспорта, пассивный режим давальческого сырья или режим внешнего транзита, или были допущены к одобренному таможней обратному вывозу товаров с таможенной территории Европейского Сообщества.  Umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.  Размещение или поставка товаров в свободной зоне или на свободном складе на отечественной территории. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

4 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Podmínky pro osvobození vývozu zboží od DPH Условия для освобождения экспортируемых товаров от DPH  Dodání zboží je osvobozeno od daně, jestliže je: - naplněna definice vývozu, a - přeprava uskutečněna vývozcem nebo jím zmocněnou osobou, nebo - přeprava uskutečněna kupujícím, který nemá v České republice sídlo, místo podnikání ani provozovnu nebo jím zmocněnou osobou Поставляемые товары освобождаются от налога, если: - реализовано определение экспорта; - перевозка предпринята экспортером или уполномоченным им лицом, или - перевозка предпринята покупателем, который не имеет в Чешской Республике юридического лица, места деятельности и места нахождения имущества, или уполномоченным им лицом.  Od daně je rovněž osvobozeno umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v České republice  От налога также освобождается размещение или поставка товаров в свободную зону или на свободный склад в Чешской Республике Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

5 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Přímé dodání zboží spojené s vývozem zboží do RF Прямые поставки товаров, связанные с экспортом товаров в РФ ČR / ЧР AB RF / РФ přeprava / перевозка faktura / счет- фактура JSD Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

6 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dodání zboží slovenské společnosti spojené s vývozem zboží do RF Поставка товаров словацкой фирме, связанной с экспортом товаров в РФ ČR / ЧР A B RF / РФ C faktura / счет- фактура přeprava / перевозка Slovensko Словакия Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

7 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dodání zboží české společnosti spojené s vývozem zboží do RF Поставка товаров чешской компании, связанной с экспортом товаров РФ ČR / ЧР A B RF / РФ C faktura / счет- фактура přeprava / перевоз Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

8 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dodání zboží přes Slovensko spojené s vývozem zboží do RF Поставки товаров через Словакию, связанные с экспортом товаров в РФ ČR / ЧР AB RF / РФ přeprava / перевоз faktura / счет- фактура Словакия proclení / обложение пошлиной Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

9 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dodání zboží s montáží do RF Поставки товаров с монтажом в РФ ČR / ЧР A B RF / РФ faktura / счет-фактура přeprava / перевоз montáž / монтаж Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

10 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Přemístění zboží do RF Перемещение товаров в РФ ČR / ЧР A B RF / РФ faktura / счет-фактура přeprava / перевоз stavba / объект Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

11 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dodání zboží mimo území ČR spojené s vývozem zboží do RF Поставки товаров вне территории ЧР, связанные с экспортом товаров в РФ ČR / ЧР B RF / РФ přeprava / перевозка faktura / счет-фактура C Bulharsko / Болгария výrobce / производитель Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

12 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Dodání zboží mimo území ČR spojené s vývozem zboží do RF Поставки товаров вне территории ЧР, связанные с экспортом товаров в РФ ČR / ЧР AB RF / РФ přeprava / перевозка faktura / счет- фактура C Čína / Китай výrobce / производ итель faktura /счет- фактура Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

13 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Svobodné sklady a pásma Свободные склады и зоны  Umístění zboží ve svobodném skladu nebo svobodném pásmu se považuje za vývoz zboží osvobozený od daně  Размещение товаров на свободных складах или свободной зоне считается экспортом товаров, освобожденным от налога  Vrácení zboží ze SS nebo SP do tuzemska se považuje za dovoz, vyjma dodání do EU a vývozu  Возврат товаров из свободных складов или свободной зоны на отечественную территорию считается импортом, кроме поставок в ЕС и экспорта  Dodání zboží umístěného v SS a SP a služby vztahující se k němu jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně  Поставки товаров, размещенных в свободных складах и свободной зоне и услуги, относящиеся к ним, освобождаются от налога с правом на налоговый вычет Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

14 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Umístění zboží do SS/SP s následným vývozem zboží do RF Размещение товаров в СС/СЗ с последующим экспортом товаров в РФ ČR / ЧР AB RF / РФ faktura / счет-фактура přeprava / перевозка Svobodný sklad / Свободный склад přeprava / перевозка Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

15 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Vykázání vývozu zboží v DPH přiznání Отчетные экспортные товары в DPH декларации  ZDPH neobsahuje specifický postup pro stanovení hodnoty osvobozeného plnění  Закон об НДС не содержит специальных методов определения величины освобождаемого от налога предоставления товаров или услуг  Obecný postup dle § 36 ZDPH – úplata za dodané zboží, tj. fakturovaná hodnota  общий метод согласно § 36 Закону об НДС – уплата за поставленный товар, то есть сумма, сказанная в счете фактуре  povinnost přiznat uskutečnění vývozu zboží vzniká ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve (rok 2009)  обязанность признать осуществление импорта товаров возникает к дню его реализации или к дню зачисления оплаты - к тому дню, который наступит прежде (2009 г.)  povinnost přiznat uskutečnění vývozu zboží vzniká dne výstupu zboží z území Evropského společenství potvrzený celním orgánem (novela zákona o DPH pro rok 2010)  обязанность признать осуществление импорта товаров возникает в день вывоза товаров с территории Европейского Сообщества, подтвержденного таможенным органом (дополнение к Закону о НДС для 2010 г.) Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

16 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Vykázání vývozu zboží v DPH přiznání Отражение экспорта товара в декларации НДС Expedice / Экспедиция Výstup zboží z EU / Вывоз товаров из ЕС Příjem u zákazníka / Поступле ние к заказчику Zaplacení / Оплата Dodání EXW / Поставки EXW Dodání DDU / Поставки DDU Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

17 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Prokázání vývozu zboží Подтверждение экспорта товаров  Plátce je povinen prokázat vývoz následujícími dokumenty: - písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním orgánem potvrzen výstup zboží z území ES - písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku Налогоплательщик обязан подтвердить экспорт следующей документацией: - письменным заключением таможенного органа об экспорте товаров в третью страну, которым таможенный орган подтверждает вывоз товаров с территории ЕС - письменным заключением таможенного органа о размещении товаров в свободной зоне или на свободном складе на отечественной территории  Jestliže výstup zboží z území ES není potvrzen celním orgánem na daňovém dokladu, může plátce prokázat výstup zboží jinými důkazními prostředky.  Если вывоз товаров с территории ЕС не подтвержден таможенным органом в налоговом документе, налогоплательщик может подтвердить вывоз товаров другими доказательными средствами Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

18 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Výzva k prokázání výstupu zboží Требование подтверждения экспорта товаров  Po marném uplynutí lhůty 60 kalendářních dnů od propuštění zboží do režimu vyzve celní úřad vývozce k předložení důkazu, že zboží propuštěné do režimu vývozu vystoupilo z celního území Společenství  После безрезультатного истечения 60 календарных дней со дня выпуска товаров в режим вывоза таможня требует от экспортера предоставить доказательства, что товар, выпущенный в режим вывоза, покинул таможенную территорию ЕС.  Lhůta k předložení důkazů nesmí být kratší než 30 kalendářních dní  Срок требования предоставления доказательств должен быть не менее 30 календарных дней  Pokud deklarant nebo jeho zástupce nedodá ve stanovené lhůtě stanovené celnímu úřadu vývozu důkaz o tom, že zboží propuštěné do režimu vývozu vystoupilo z celního území Společenství, zruší celní úřad vývozu VCP  Если декларант или его представитель не предоставит в установленный срок экспортному таможенному органу доказательство того, что товары, выпущенные в режим экспорта, покинули таможенную территорию ЕС, таможенный орган отменит действие VCP. Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

19 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Zprostředkování dodání zboží spojeného s vývozem zboží do RF Посреднические поставки товаров, связанные с экспортом товаров в РФ ČR / ЧР AB RF / РФ Přeprava zboží / Перевозка товаров Faktura za zboží / Счет- фактура за товары Zprostředkovatel / Посредник Faktura za zprostředkování / Счет-фактура за посредничесво Faktura za zprostředkování / Счет-фактура за посредничество Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

20 Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací Zprostředkování dodání zboží spojeného s vývozem zboží do RF Посреднические поставки товаров, связанные с экспортом товаров в РФ ČR / ЧР AB RF / РФ Přeprava zboží / перевозка товаров Faktura za zboží / Счет- фактура за товары Zprostředkovatel Посредник Faktura za zprostředkování / Счет-фактура за посредничество Daňové a celní aspekty zahraničního obchodu s Ruskou federací / Налоговые и таможенные аспекты внешней торговли с РФ Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.

21 Děkuji za pozornost Milan Tomíček tomicek@konecna-safar.com Благодарю за внимание Милан Томичек tomicek@konecna-safar.com tomicek@konecna-safar.comtomicek@konecna-safar.com tomicek@konecna-safar.comtomicek@konecna-safar.com Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г.


Stáhnout ppt "Daňové aspekty vývozu zboží do RF Milan Tomíček Налоговые аспекты экспорта товаров в РФ Милан Томичек Praha, 2. prosince 2009 / Прага, 2 декабря 2009 г."

Podobné prezentace


Reklamy Google