Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánovací systémy s využitím IT. Pyramida řídicích vztahů Nejnižší úroveň řízení operativa Střední úroveň řízení taktika Vrcholové řízení strategie Pracovní,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánovací systémy s využitím IT. Pyramida řídicích vztahů Nejnižší úroveň řízení operativa Střední úroveň řízení taktika Vrcholové řízení strategie Pracovní,"— Transkript prezentace:

1 Plánovací systémy s využitím IT

2 Pyramida řídicích vztahů Nejnižší úroveň řízení operativa Střední úroveň řízení taktika Vrcholové řízení strategie Pracovní, kontrolní, zkušební postupy Wittness-simulace technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Koncepce ERP JAK CO A JAK PROČ

3

4

5 Řízení dokumentace a záznamů Průběžné zlepšování preventivní opatření nápravná opatření analýzy záznamy Strategické plánování -vize -politika -cíle -vyhodnocování Interní audity Přezkoumání vedením Vrcholové řízení procesů Zásobování suroviny zboží služby Marketing, příprava výroby, plánování Řízení investic Vyhle dáván í zákaz níků, řešení vlivů zainte resov aných stran Obrábění Výroba modelových zařízení a kokil Výroba ve slévárně šedé litiny Výroba ve slévárně neželezných kovů Dokon čování a expedi ce Koop erace, dodáv ky zákaz níkům Podpůrné procesy řízení Jakosti, životního prostředí, informací, vzdělávání, výpočetní techniky, metrologie, personalistiky Pracovníci, dokumentace, stroje a zařízení, budovy Kritéria, měření, monitorování

6 Procesy orientované na zákazníka Proces plánování kvality (QVP) Zpracování nabídky, kontrola smluv Produkt, vývoj procesuPoměřování Proces „opatřování - nákup“ Zajištění surovin, náhradních dílů Zajištění nástrojů a investičních zdrojů Dodavatelský management Proces „opakovaná výroba“ Zákaznický servisMateriálOdbyt Výroba/ montáž / kontrola

7 Výrobní plán  Co se bude vyrábět?  Kdy?  V jakém množství?

8

9 zpracování zakázek prognóza poptávky zpracování výrob.plánu zpracování kusovníků a plán. materiálu kapacitní a termínové plánování řízení vstupu výr.úkolů do výroby sledování průběhu zprac. výr.úkolů řízení výrobního procesu sběr výrobních údajů monitorování průběhu výroby zákazníktrh Operativní řízení výroby Plánování výroby Rozvrhování výroby

10

11

12 Systémy PPS – pro plánování a řízení výroby Produktionsplanung und – steuerung PPC – Production Planning and Control Rozsáhlé modulově vytvářené programové produkty integrující všechny hlavní podnikové činnosti. Zahrnují:  dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování výroby (návrh, zpracování a korekce plánu)  řízení výroby z hlediska  dodržení termínů  požadavků na materiál a nářadí  zpracování nákladů výroby

13 Základní funkční oblasti PPS Zpracování zakázky • vytvoření • realizace • vyhodnocení Zpracování zakázky • vytvoření • realizace • vyhodnocení Expedice hotové produkce Expedice hotové produkce Archiv • zakázek • dodavatelů • odběratelůArchiv • zakázek • dodavatelů • odběratelů Data • o výrobku • o zákaznících • o odběratelích • o výrobní základněData • o výrobku • o zákaznících • o odběratelích • o výrobní základně Data k zakázce • termín • množství • struktura výrobku Data k zakázce • termín • množství • struktura výrobku Nákup • surovin •součástí

14 Vazby systémů PPS ve strojírenském podniku PPSPPS Podnikové plánování Odbyt Nákup CAM Údržba CAQ CAP CAD Sklad Řízení technického procesu Účetnictví

15 Systémy PPS

16 Trychtýřový model kdemwlt-průměrná průběžná doba mwip-průměrná rozpracovanost mpe-průměrný výkon

17 Tahový a tlakový systém Tahový systém Tlakový systém

18 MRP II

19 OPT

20 JIT s podporou KANBAN

21 Systém KANBAN Kdo?pracoviště Co?výrobek (popis, výkres, číslo výrobku) Pro koho?spotřební místo (zákazník) Kolik?množství, velikost dávky, kapacita dopravního prostředku

22 Seznam zkratek ERP-Enterprise Resource Planning MRP I-Material Requirement Planning MRP II-Manufacturing Resource Planning MRP III-Money Resource Planning OPT-Optimised Production Technology JIT-Just in Time CAD-Computer Aided Design CAP-Computer Aided Planning CAQ-Computer Aided Quality Ensurance CAM-Computer Aided Manufacturing CIM-Computer Integrated Manufacturing APS-Advanced Planning System CRP-Capacity Requirements Planning BOMP-Bill of Material Processing

23

24

25

26

27 DL, Faktura Prodej (dodávky) Zákazník Řízení výroby Prodejní obj. Výrobní příkaz Příjem HV Nákup Nákupní obj. Dodavatel Plánování výroby Požadavek Prodej (objednávky) Požadavek Zákazník Konstrukční a technologická příprava výroby Dílenské plánování výroby Sklady Kalkulace E k o n o m i c k é m o d u l y Informační osa OR-SYSTEMu

28 APS systémy a OR-SYSTEM Na základě datového rozhraní jsme připraveni komunikovat s libovolným APS systémem ! Nevýhody : - izolovanost obou systémů, nutný přenos dat minimálně směrem k APS systému - velká cena APS systému vzhledem k praktickému použití - málo podporovaný více uživatelský režim

29 Určující pohled na výrobu Typ výroby z hlediska určení ! Rozdělení: - zakázková výroba - výroba na sklad - kombinace předchozích typů z hlediska jednotlivých výrobních stupňů

30 Určující pohled na výrobu Typ výroby z hlediska určení ! Rozdělení: - zakázková výroba - výroba na sklad - kombinace předchozích typů z hlediska jednotlivých výrobních stupňů pevná vazba dynamická vazba oba typy vazeb

31 Typy vazeb : Pevná vazba - jednoduchý typ vazby z hlediska určení, kdy vazba je pevně daná a jednoznačně určuje vztah mezi zakázkami - vazba vzniká při tvorbě výrobní zakázky k dané obchodní objednávce nebo nadřízené výrobní zakázce Dynamická vazba - složitější typ vazby, jehož existence je dočasná a je určována změnami priorit (dynamické změny požadavků obchodu, aktuální potřeby výrobních zdrojů) - vazba vzniká na základě celkového vyhodnocení stavu systému (časový okamžik lze parametricky nastavit)

32 Priority s vlivem na Zásobník práce - Priorita definovaná v obchodní objednávce - Stav výrobních zdrojů - Nastavitelná priorita ve výrobní zakázce - Adresnost výrobní zakázky - Stav výrobních zakázek

33 Životní cyklus dynamických vazeb : 1.požadavek 2.požadavek 1.výrobní z. 2.výrobní z. 3.výrobní z. 4.výrobní z. Čas.pohled t 1.požadavek 2.požadavek 1.výrobní z. 2.výrobní z. 3.výrobní z. 4.výrobní z. Čas.pohled t +1

34 Rozpracovaná výroba : 1.výrobní z. 2.výrobní z. 3.výrobní z. 4.výrobní z. x.výrobní z.

35 Rozdělení výroby : 1.výrobní z. 2.výrobní z. 3.výrobní z. 4.výrobní z. x.výrobní z. Adresná výroba Neadresná výroba Pokrytí obchodních objednávek Výroba na sklad bez objednavatele Priorita : P Priorita : P - 1

36 Pozice zásobníku práce : Nejnižší hladina řízení a plánování výrobníku procesu Nejedná se o zpětnou vazbu z výrobního procesu (sběr informací), ale o : Rozvrhování výrobního procesu na úrovni : - pracoviště - dílna - výrobní středisko Plánování na nejbližší časové období, doba záleží na charakteru výroby

37 Funkce zásobníku práce : Výrobní zdroj Operace x Operace y Operace z Stroj Profese Pracovník Termín Priorita

38 Funkce zásobníku práce : Výrobní zdroj Operace x Operace y Operace z Směr dotazu Výrobní zdroj 1. Výrobní zdroj 2. Výrobní zdroj 3. Operace Směr dotazu

39 Pohled do OR-SYSTEMu

40 Možnosti využití : Automatické řízení systémem Pracovník žádá práci Systém práci přidělí a vytiskne mzdový lístek

41 Mzdový lístek :

42 Využití profese pracovníka : Hlavní profese 1. alternativní profese 2. alternativní profese … x. alternativní profese Operátor

43 Které operace systém přidělí ? Přidělená operace M p h - množství hotové M p pl - množství plánované M p př - množství přidělené Předchozí operace M p-1 h - množství hotové M p-1 pl - množství plánované... Výrobní zdroje k dispozici ! - materiál - stroj - profese - pracovník Žadatel : - pracovník (žadatel je systémem kontrolován) Podmínky přidělení : 1. M p-1 h > M p h 2. (M p-1 h - M p h ) > M p př Profese operace odpovídá některé z profesí žadatele Priorita operace je nejvyšší ze všech ostatních se stejnou profesí

44 Zpětná vazba z výroby: Operátor má oprávnění odhlásit svoji práci Operátor je povinen předat svoji práci ke kontrole


Stáhnout ppt "Plánovací systémy s využitím IT. Pyramida řídicích vztahů Nejnižší úroveň řízení operativa Střední úroveň řízení taktika Vrcholové řízení strategie Pracovní,"

Podobné prezentace


Reklamy Google