Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánovací systémy s využitím IT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánovací systémy s využitím IT"— Transkript prezentace:

1 Plánovací systémy s využitím IT

2 Pyramida řídicích vztahů
Nejnižší úroveň řízení operativa Střední úroveň řízení taktika Vrcholové řízení strategie Pracovní, kontrolní, zkušební postupy Wittness-simulace technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Koncepce ERP JAK CO A JAK PROČ

3

4

5 Vrcholové řízení procesů
dokumentace a záznamů Průběžné zlepšování preventivní opatření nápravná opatření analýzy záznamy Strategické plánování -vize -politika -cíle -vyhodnocování Interní audity Přezkoumání vedením Vrcholové řízení procesů Zásobování suroviny zboží služby Marketing, příprava výroby, plánování Řízení investic Vyhledávání zákazníků, řešení vlivů zainteresovaných stran Obrábění Výroba modelových zařízení a kokil Výroba ve slévárně šedé litiny Výroba ve slévárně neželezných kovů Dokončování a expedice Kooperace, dodávky zákazníkům Podpůrné procesy řízení Jakosti, životního prostředí, informací, vzdělávání, výpočetní techniky, metrologie, personalistiky Pracovníci, dokumentace, stroje a zařízení, budovy Kritéria, měření, monitorování

6 Procesy orientované na zákazníka
Proces plánování kvality (QVP) Zpracování nabídky, kontrola smluv Produkt, vývoj procesu Poměřování Proces „opatřování - nákup“ Zajištění surovin, náhradních dílů Zajištění nástrojů a investičních zdrojů Dodavatelský management Proces „opakovaná výroba“ Zákaznický servis Materiál Odbyt Výroba/ montáž / kontrola

7 Výrobní plán Co se bude vyrábět? Kdy? V jakém množství?

8

9 Operativní řízení výroby Plánování výroby
zpracování zakázek prognóza poptávky zpracování výrob.plánu zpracování kusovníků a plán. materiálu kapacitní a termínové plánování řízení vstupu výr.úkolů do výroby sledování průběhu zprac. výr.úkolů řízení výrobního procesu sběr výrobních údajů monitorování průběhu výroby zákazník trh Operativní řízení výroby Plánování výroby Rozvrhovánívýroby Základní funkce systému řízení a plánování výroby

10

11

12 Systémy PPS – pro plánování a řízení výroby
Produktionsplanung und – steuerung PPC – Production Planning and Control Rozsáhlé modulově vytvářené programové produkty integrující všechny hlavní podnikové činnosti. Zahrnují: dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování výroby (návrh, zpracování a korekce plánu) řízení výroby z hlediska dodržení termínů požadavků na materiál a nářadí zpracování nákladů výroby

13 Základní funkční oblasti PPS
Zpracování zakázky vytvoření realizace vyhodnocení Expedice hotové produkce Archiv zakázek dodavatelů odběratelů Data o výrobku o zákaznících o odběratelích o výrobní základně Data k zakázce termín množství struktura výrobku Nákup surovin součástí

14 Vazby systémů PPS ve strojírenském podniku
Podnikové plánování Odbyt Nákup CAM Údržba CAQ CAP CAD Sklad Řízení technického procesu Účetnictví

15 Systémy PPS

16 Trychtýřový model kde mwlt - průměrná průběžná doba
mwip - průměrná rozpracovanost mpe - průměrný výkon

17 Tahový a tlakový systém
Tahový systém Tlakový systém

18 MRP II

19 OPT

20 JIT s podporou KANBAN

21 Systém KANBAN Kdo? pracoviště
Co? výrobek (popis, výkres, číslo výrobku) Pro koho? spotřební místo (zákazník) Kolik? množství, velikost dávky, kapacita dopravního prostředku

22 Seznam zkratek ERP - Enterprise Resource Planning
MRP I - Material Requirement Planning MRP II - Manufacturing Resource Planning MRP III - Money Resource Planning OPT - Optimised Production Technology JIT - Just in Time CAD - Computer Aided Design CAP - Computer Aided Planning CAQ - Computer Aided Quality Ensurance CAM - Computer Aided Manufacturing CIM - Computer Integrated Manufacturing APS - Advanced Planning System CRP - Capacity Requirements Planning BOMP - Bill of Material Processing

23

24

25

26

27 Konstrukční a technologická příprava výroby Dílenské plánování výroby
Informační osa OR-SYSTEMu E k o n o m i c k é m o d u l y Konstrukční a technologická příprava výroby Kalkulace Nákup Dodavatel Nákupní obj. Požadavek Sklady Prodej (objednávky) Plánování výroby Zákazník Výrobní příkaz Požadavek Prodejní obj. Dílenské plánování výroby Řízení výroby Prodej (dodávky) Zákazník Příjem HV DL, Faktura

28 APS systémy a OR-SYSTEM
Na základě datového rozhraní jsme připraveni komunikovat s libovolným APS systémem ! Nevýhody : - izolovanost obou systémů, nutný přenos dat minimálně směrem k APS systému - velká cena APS systému vzhledem k praktickému použití - málo podporovaný více uživatelský režim

29 Určující pohled na výrobu
Typ výroby z hlediska určení ! Rozdělení: - zakázková výroba - výroba na sklad - kombinace předchozích typů z hlediska jednotlivých výrobních stupňů

30 Určující pohled na výrobu
Typ výroby z hlediska určení ! Rozdělení: - zakázková výroba - výroba na sklad - kombinace předchozích typů z hlediska jednotlivých výrobních stupňů pevná vazba dynamická vazba oba typy vazeb

31 Typy vazeb : Pevná vazba
- jednoduchý typ vazby z hlediska určení, kdy vazba je pevně daná a jednoznačně určuje vztah mezi zakázkami - vazba vzniká při tvorbě výrobní zakázky k dané obchodní objednávce nebo nadřízené výrobní zakázce Dynamická vazba - složitější typ vazby, jehož existence je dočasná a je určována změnami priorit (dynamické změny požadavků obchodu, aktuální potřeby výrobních zdrojů) - vazba vzniká na základě celkového vyhodnocení stavu systému (časový okamžik lze parametricky nastavit)

32 Priority s vlivem na Zásobník práce
- Priorita definovaná v obchodní objednávce - Stav výrobních zdrojů - Nastavitelná priorita ve výrobní zakázce - Adresnost výrobní zakázky - Stav výrobních zakázek

33 Životní cyklus dynamických vazeb :
1.výrobní z. 1.požadavek 2.výrobní z. 3.výrobní z. 2.požadavek 4.výrobní z. 3.výrobní z. 2.požadavek 4.výrobní z. 1.výrobní z. 1.požadavek Čas.pohled t 2.výrobní z. Čas.pohled t+1

34 Rozpracovaná výroba : 2.výrobní z. 1.výrobní z. 4.výrobní z.
x.výrobní z. x.výrobní z. x.výrobní z.

35 Rozdělení výroby : Adresná výroba Neadresná výroba
2.výrobní z. Adresná výroba 1.výrobní z. 4.výrobní z. Pokrytí obchodních objednávek 3.výrobní z. x.výrobní z. Priorita : P Neadresná výroba x.výrobní z. Výroba na sklad bez objednavatele x.výrobní z. Priorita : P - 1

36 Pozice zásobníku práce :
Nejnižší hladina řízení a plánování výrobníku procesu Nejedná se o zpětnou vazbu z výrobního procesu (sběr informací), ale o : Rozvrhování výrobního procesu na úrovni : - pracoviště - dílna - výrobní středisko Plánování na nejbližší časové období, doba záleží na charakteru výroby

37 Funkce zásobníku práce :
Operace z Termín Operace y Priorita Operace x Stroj Výrobní zdroj Profese Pracovník

38 Funkce zásobníku práce :
Operace Výrobní zdroj Směr dotazu Směr dotazu Výrobní zdroj 1. Operace z Výrobní zdroj 2. Operace y Výrobní zdroj 3. Operace x

39 Pohled do OR-SYSTEMu

40 Možnosti využití : Automatické řízení systémem Pracovník žádá práci
Systém práci přidělí a vytiskne mzdový lístek

41 Mzdový lístek :

42 Využití profese pracovníka :
Hlavní profese 1. alternativní profese 2. alternativní profese Operátor x. alternativní profese

43 Které operace systém přidělí ?
Žadatel : - pracovník (žadatel je systémem kontrolován) ... Profese operace odpovídá některé z profesí žadatele Předchozí operace Mp-1h - množství hotové Mp-1pl - množství plánované Výrobní zdroje k dispozici ! - materiál - stroj - profese - pracovník Přidělená operace Mph - množství hotové Mppl - množství plánované Mppř - množství přidělené Priorita operace je nejvyšší ze všech ostatních se stejnou profesí Podmínky přidělení : 1 . Mp-1h > Mph 2 . (Mp-1h - Mph) > Mppř ...

44 Zpětná vazba z výroby: Operátor má oprávnění odhlásit svoji práci
Operátor je povinen předat svoji práci ke kontrole


Stáhnout ppt "Plánovací systémy s využitím IT"

Podobné prezentace


Reklamy Google