Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy se zachováním funkčnosti při požáru. • normové nosné konstrukce • nenormové nosné konstrukce • přesné návody montáže • certifikovaný systém se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy se zachováním funkčnosti při požáru. • normové nosné konstrukce • nenormové nosné konstrukce • přesné návody montáže • certifikovaný systém se."— Transkript prezentace:

1 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru

2 • normové nosné konstrukce • nenormové nosné konstrukce • přesné návody montáže • certifikovaný systém se zachováním funkčnosti při požáru dle: ZP 27/2008; DIN 4102-12; STN 92 0205

3 Stručné rozdělení norem DIN 4102-12 - byla jednou z prvních norem v oblasti systémů se zachováním funkčnosti při požáru- 1991 ZP 27/2008 - v ČR neexistuje norma pro oblast systému se zachováním funkčnosti při požáru- nahrazuje ji zkušební předpis- v přípravě je norma ČSN 73 0895- nyní vývoj stagnuje STN 92 0205 - slovenská norma pro systémy se zachováním funkčnosti aktualizovaná v únoru 2014 změna např. ve vícenásobných stoupajících lávkách- příklad KOPOS KOLÍN a.s.- má své kabelové nosné systémy certifikované podle všech těchto norem- pro standardní i nestandardní konstrukce

4 Standardní (normová) nosná konstrukce dle normy DIN 4102-12 : • Vzdálenost podpěr ≤ 1200 mm. • Tloušťka materiálu kabelového žlabu = 1,5 mm. • Max. zátěž kabelových žlabů 10 kg/m. • Max. zatěž kabelovych lávek 20 kg/m. • Max. šířka kabelového žlabu 300 mm (procento děrováni 15 ± 5 %). • Max. šířka kabelových lávek = 400 mm. • Vzdálenost příček lávek max. 150 mm. • Výška kabelového žlabu je 60 mm. • Konec držáku je zavěšen na závitové tyči+ nebo 100 mm od nich • Spojovací desky jsou umístěny ve středu rozpětí (nejhorší případ). • Žlaby se nevíkují •Jednotlivé kabelové příchytky •Třmenové příchytky na C profilech Všechny ostatní konstrukce, které se vymykají provedením nebo rozměrem, jsou nestandardní. Mnoha dalšími zkouškami byly vyzkoušeny i tyto systémy. Standardní nosná konstrukce

5 Zkouška požární odolnosti Zkouška funkční odolnosti systému v případě požáru: zkouška nosného systému s instalovanými kabely

6 Teplotní křivka- P 90 Normovaná teplotní křivka: teploty v závislosti na čase musí být dodržovány po celou dobu trvání podle „normové teplotní křivky“. T = T0 + 345 log (8t + 1) Značení dle ZP 27/2008: P 90-R údaj v minutách třída požární odolnosti nosných konstrukcí normová křivka

7 Teplotní křivka 842°C- PH 90 ustálení teploty v 30min na 842°C systémy vyzkoušené na teplotu vyšší latí i pro teploty nižší-při zachování ostatních podmínek Značení dle ZP 27/2008: PH 90-R teplotní scénář s konstantní teplotou 842°C údaj v minutách třída požární odolnosti nosných konstrukcí

8 Zkouška požární odolnosti Zákazník může zvolit i jiný teplotní scénář - 750°C, 660°C (např. tunelové stavby, metro apod.) - libovolná může být teplota i její průběh v průběhu zkoušky. KOPOS KOLÍN a.s. je se systémy schválen pro použití v pražském metru. V březnu 2013 uskutečněna další úspěšná zjkouška Značení dle ZP 27/2008: P(750)/90-M pro použití v pražském metru P 750 90-R teplotní scénář dle požadavku investora se specifikací teploty údaj v minutách třída požární odolnosti nosných konstrukcí

9 Certifikace požární odolnosti

10 Zkouška systému

11 Systém před zkouškou

12 Dotížení pomocí řetězů

13 Počátek zkoušky Pro různé typy zavěšení kabelových systémů a pro více výrobců kabelů bylo provedeno mnoho dalších zkoušek. Systémy jsou certifikované i pro zahraniční trhy.

14 Průběh zkoušky a měření

15

16 Systém po zkoušce

17 Kabelové lávky po zkoušce

18 Kotevní materiál • kotevní prvky se v rámci zkoušky nezkouší, neboť jsou předmětem zkoušek jejich výrobců

19 Výrobky certifikované pro požární odolnost • kabelové žlaby JUPITER- včetně provedení s integ. spojkou • kabelové žlaby MARS- včetně provedení s integ. spojkou • kabelové lávky • drátěné žlaby • elektroinstalační trubky • elektroinstalační lišty • samostatné kabelové příchytky • elektroinstalační krabice Doba zachování funkčnosti je uvedena vždy u jednotlivých výrobků a většinou činí 90 minut.

20 STANDARDNÍ NORMOVÉ KABELOVÉ SYSTÉMY • graficky znázorněné sestavy • požární klasifikace sestavy • technické parametry trasy • slovní popis trasy • seznam výrobků potřebných pro jeden montážní bod – specifikace pro konkrétní počet pater, možné varianty Katalog: • sestavy /návody/ str. 4 až 18 • výrobky str. 19 až 37

21 Bezpečné spojení tras • pevný spoj pomocí normou stanovené spojky • normové systémy = kabelové žlaby bez integrované spojky • tloušťka plechu spojky i žlabů 1,5mm • pevný spoj pomocí normou stanovené spojky • normové systémy = kabelové lávky se vzdáleností příček 150mm • tloušťka plechu spojky, bočnice lávky 1,5mm

22 Standardní normové zavěšení • maximálně tři patra pod sebou • rozteč podpěr 1200mm • možnost oboustranného zavěšení • standardní příslušenství • použití různých kabelů bez omezení Kabelové žlaby JUPITER - KZ sestava na strop při použití stropního profilu SPL Klasifikace požární odolnosti sestavy: P 90-R (silové i sdělovací kabely)

23 Standardní normové zavěšení • maximálně dvě patra pod sebou • rozteč podpěr 1200mm • standardní příslušenství • použití různých kabelů bez omezení Kabelové žlaby JUPITER - KZ sestava na strop při použití závitových tyčí a nosných profilů Klasifikace požární odolnosti sestavy: P 90-R (silové i sdělovací kabely)

24 Standardní normové zavěšení • maximálně dvě patra pod sebou • rozteč podpěr 1200mm • standardní příslušenství • použití různých kabelů bez omezení Kabelové žlaby JUPITER - KZ sestava na stěnu pomocí držáků DTBS Klasifikace požární odolnosti sestavy: P 90-R (silové i sdělovací kabely)

25 Standardní normové zavěšení • maximálně tři patra pod sebou • rozteč podpěr 1200mm • použití různých kabelů bez omezení • možnost oboustranného zavěšení Kabelové lávky – KL 60… konfigurace PO sestava na strop při použití stropního profilu SPL Klasifikace požární odolnosti sestavy: P 90-R (silové kabely) P 90-R (sdělovací kabely)

26 Standardní normové zavěšení • maximálně dvě patra pod sebou • rozteč podpěr 1200mm • použití různých kabelů bez omezení Kabelové lávky – KL 60… konfigurace PO sestava na strop při použití závitových tyčí a nosných profilů Klasifikace požární odolnosti sestavy: P 90-R (silové kabely) P 90-R (sdělovací kabely)

27 Standardní normové zavěšení • maximálně dvě patra pod sebou • rozteč podpěr 1200mm • použití různých kabelů bez omezení Kabelové lávky – KL 60… konfigurace PO sestava na stěnu pomocí držáku DTBS Klasifikace požární odolnosti sestavy: P 90-R (silové kabely) P 90-R (sdělovací kabely)

28 Normové nosné konstrukce • vzdálenost příček 300mm • pro výšku bočnice 60mm • spojení pomocí jednoduché spojky S 60x200 • nutnost kotvení kabelu ke každé příčce Kabelové lávky sestava kabelových lávek – svislé uložení, stoupající trasa Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na trase ze které stoupající trasa vychází!!! Klasifikace požární odolnosti: P 90-R (silové kabely) P 90-R (sdělovací kabely)

29 Normové nosné konstrukce • odpadá nutnost vytvoření odlehčovacího oblouku • zabrání vniknutí plamene ke kabelům • montuje se vždy na střed jedné příčky • nutné je dotěsnit kabely tmelem, který je součástí dodávky Kabelové lávky kryt kabelových příchytek KPS- náhrada odlehčovacího oblouku Klasifikace požární odolnosti: P 60-R (silové, datové kabely)

30 Standardní normové zavěšení • rozteč příchytek 300mm • rychlá montáž pomocí šroubu do betonu • jednostranné a oboustranné provedení • povrchová úprava Sendzimir a GMT • použití různých kabelů bez omezení Samostatné kabelové příchytky- jednostranné, dvoustranné sestava kabelových příchytek – montáž na betonový podklad, přírodní kámen, plné zdivo Klasifikace požární odolnosti sestavy: P 90-R (silové kabely) P 90-R (sdělovací kabely)

31 Standardní normové zavěšení • rozteč příchytek 300mm • rychlá montáž pomocí šroubu do betonu • použití různých kabelů bez omezení •možnost vložení více kabelů do jedné příchytky Samostatné kabelové příchytky- typ OMEGA sestava kabelových příchytek – montáž na betonový podklad, přírodní kámen, plné zdivo Klasifikace požární odolnosti sestavy: P 90-R (silové kabely) P 90-R (sdělovací kabely)

32 Skupinový držák kabelů SD 2- skupinový držák kabelů montáž na stěnu i strop • normová nosná konstrukce • 300 mm vzdálenost držáků • šíře 20 mm • použití kabelů bez omezení • 5 kg/m silové kabely • 2,5 kg/m datové kabely • dodání v rozevřeném stavu Klasifikace požární odolnosti sestavy: P 90-R (silové kabely) P 90-R (sdělovací kabely)

33 Normové nosné konstrukce • možnost instalace kabelu s vodiči o průřezu 1,5 až 16mm 2 • kvalitní keramická svorkovnice • bezhalogenové provedení • normová konstrukce v případě osazení ve standardní normové trase • v případě použití s nestandardními systémy je nutné použít pouze kabely, které byly součástí zkoušky. Elektroinstalační krabice s požární odolností Klasifikace požární odolnosti v případě použití s nestandardními systémy závisí na použitých kabelech!!! Označení krabic: 8135 PO, KSK 100 PO,8110 PO6, 8117 PO10, 8117 PO16

34 Normové nosné konstrukce • možnost instalace silových kabelů s vodiči o průřezu 1,5 až 6mm 2 • krytí IP 66 • dvouvstřiková technologie, nerezové šrouby • kvalitní keramická svorkovnice • bezhalogenové provedení • normová konstrukce v případě osazení ve standardní normové trase • do konce roku 2014 kompletní řada krabic KSK pro požární odolnost Klasifikace požární odolnosti P120-R,E90,PS 90 Elektroinstalační krabice KSK 100 PO s vysokým krytím Klasifikace požární odolnosti v případě použití s nestandardními systémy závisí na použitých kabelech!!!

35 Normové nosné konstrukce • možnost instalace datového kabelu s vodiči o průřezu 0,5 až 4mm 2 • kvalitní keramická svorkovnice- 12 pólů • bezhalogenové provedení • normová konstrukce v případě osazení ve standardní normové trase Klasifikace požární odolnosti P120-R,E90,PS 90 Elektroinstalační krabice 8117 DPO s požární odolností Klasifikace požární odolnosti v případě použití s nestandardními systémy závisí na použitých kabelech!!!

36 NESTANDARDNÍ (NENORMOVÉ) NOSNÉ SYSTÉMY • graficky znázorněné sestavy • požární klasifikace sestavy • technické parametry trasy • slovní popis trasy • seznam výrobků potřebných pro jeden montážní bod – specifikace pro konkrétní počet pater, možné varianty • soupis použitých kabelů Katalog: • sestavy /návody/ str. 38 až 71 • výrobky str. 72 až 93

37 NESTANDARDNÍ (NENORMOVÉ) NOSNÉ KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S VYUŽITÍM INTEGROVANÉ SPOJKY • tloušťka plechu 1,25mm • integrovaná spojka na jednom konci kabelového žlabu • odpadá potřeba samostatné spojky na spojení – ekonomičtější řešení • oproti normovému spojení méně šroubů • úspora času při montáži • možnost víkování tras • nutnost použití kabelů, se kterými proběhla zkouška požární odolnosti Nenormové konstrukce kabelových lávek a žlabů JUPITER a MARS

38 Nenormové nosné konstrukce • maximálně dvě patra pod sebou • pro výšku bočnice 60mm • rozteč podpěr 1500mm • použití pouze schválených kabelů s touto konstrukcí Kabelové žlaby JUPITER jednostranná sestava na strop s použitím stropního závěsu SPS Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!

39 Nenormové nosné konstrukce • maximálně tři patra pod sebou • pro výšku bočnice 50 a 100mm • rozteč podpěr 1500mm • použití pouze schválených kabelů s touto konstrukcí Kabelové žlaby MARS sestava kabelových žlabů na stěnu Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!

40 Nenormové nosné konstrukce • pouze jedno patro • pro výšku bočnice 50mm • rozteč podpěr 1200mm • použití pouze schválených kabelů s touto konstrukcí •pouze pro šířku žlabu 62 a 125mm •max. 5kg na metr •pro kabely o max. průřezu 16mm 2 Kabelové žlaby MARS Sestava na strop při použití závěsu vnitřního ZVNI – jedna závitová tyč Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!

41 Nenormové nosné konstrukce • maximálně tři patra pod sebou • pro výšku bočnice 50mm • rozteč podpěr 1200mm • použití pouze schválených kabelů s touto konstrukcí •neděrované provedení s integrovanou spojkou Kabelové žlaby MARS Sestava na strop při použití závitových tyčí a montážních profilů Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!

42 Nenormové nosné konstrukce • vzdálenost příček 300mm • pro výšku bočnice 60mm • spojení pomocí jednoduché spojky S 60x200 • použití pouze schválených kabelů s touto konstrukcí • nutnost kotvení kabelu ke každé příčce Kabelové lávky sestava kabelových lávek přímo na stěnu Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!

43 NESTANDARDNÍ (NENORMOVÉ) NOSNÉ KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ • podélně profilovaný drát s vyšší tuhostí • lehká konstrukce • úspora času při montáži • odpadá potřeba použití tvarovek • zavěšení na strop i na stěnu • nutnost použití kabelů, se kterými proběhla zkouška požární odolnosti Nenormové konstrukce drátěných žlabů DZ

44 NESTANDARDNÍ (NENORMOVÉ) NOSNÉ KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ • podélně profilovaný drát s vyšší tuhostí • lehká konstrukce • úspora času při montáži • odpadá potřeba použití tvarovek • zavěšení na strop i na stěnu • nutnost použití kabelů, se kterými proběhla zkouška požární odolnosti Nenormové konstrukce drátěných žlabů DZ

45 Nenormové nosné konstrukce • možnost instalace pouze jednoho kabelu • pro trubky řady EN i ČSN • ocelové spojky i u ČSN trubek • použití pouze schválených kabelů s touto konstrukcí • nelze použít jako stoupající trasu Ocelové trubky sestava ocelových trubek – vodorovné umístění na strop a stěnu Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!

46 Nenormové nosné konstrukce • možnost instalace pouze jednoho kabelu • nerezové stahovací pásky • možnost použít ji jako stoupající trasu • pro jeden kabel o maximálním průměru 16mm • použití pouze schválených kabelů s touto konstrukcí • rychlá montáž pomocí šroubů do betonu, kotvící body po 600mm • snadná a levná montáž Kovová nosná lišta sestava nosné lišty a nerezové pásky Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!

47 Kabelové žlaby JUPITER • integrovaná spojka • děrování s embosováním • výšky bočnic 35, 42, 60, 85, 110 mm • šířky žlabů 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600mm • tloušťky plechu 0,75-1,25 u PO 1,5 a 1,25 kabelové žlaby JUPITER: • nová technologie v mateřské společnosti KOPOS • propracovaný systém pro mechanické uložení kabelů • v roce 2010 získává spolu s kabelovými žlaby MARS ocenění ČESKÁ KVALITA • certifikovaný systém se zachováním funkčnosti při požáru

48 Výška bočnice 35mm KZI 35X… tl. plechu 0,75-1,25 mm 1 řada děrování v bočnici

49 KZI 60X… výška 60 i pro požární odolnost tl. plechu 0,75-1,25 mm 2 řady děrování v bočnici Výška bočnice 60mm

50 Výška bočnice 85mm KZI 85X… tl. plechu 0,75-1,25 mm 3 řady děrování v bočnici

51 Výška bočnice 110mm KZI 110X… tl. plechu 1,00-1,25 4 řady děrování bočnice

52 Příslušenství O 90SO 90KO 90T OH KR UP SK KSR MDS P V

53 Montážní díly nový katalog kabelových nosných systémů

54 Kabelové žlaby MARS • standardně integrovaná spojka • děrování s embosováním • výšky bočnic 50 a 100mm – obě výšky jsou certifikované na požární odolnost • šířky žlabů 62, 125, 250, 500mm • tloušťky plechu 0,7-1,25 u PO 1,5mm 1,25mm a nižší kabelové žlaby MARS: • nová technologie v mateřské společnosti KOPOS • propracovaný systém pro mechanické uložení kabelů • V roce 2010 získává spolu s kabelovými žlaby JUPITER ocenění ČESKÁ KVALITA • certifikovaný systém se zachováním funkčnosti při požáru

55 Výška bočnice 50mm NKZI 50X… • tl. plechu 0,7-1 mm • integrovaná spojka • zaoblený horní lem bočnice • embosování dna kabelového žlabu

56 Výška bočnice 100mm NKZI 100X… • tl. plechu 0,8-1,25 mm • integrovaná spojka • zaoblený horní lem bočnice • embosování dna kabelového žlabu

57 příslušenství • kompatibilita příslušenství • bezpečné zavádění kabelů • odpadá nutnost spojek

58 Kabelové lávky

59 Kabelové lávky KL Kabelové lávky vyráběné v KOPOSU • výšky bočnic 60, 85, 110 mm • šířky 150, 200, 300, 400, 500, 600 • tloušťka plechu 1,5 mm • příčky po 300 mm u PO 150 mm- certifikovány také s roztečí po 300 mm

60 nová technologie protlačování • ochrana proti korozi • děrování příčky a bočnice

61 Kabelové lávky a příslušenství KL 60 V KL 85 KLKR SUP KLDI KLT KL 110 KLOBH KLOBSI PKC 1 Možnost použít příslušenství JUPITER

62 Povrchová úprava Příloha certifikátu stanoví: Povrchová úprava nemá vliv na stanovenou požární odolnost.

63 www.pozarniodolnost.cz

64 Montáž krabic na a do stavebních hmot Elektroinstalační krabice do dutých stěn uspěly při zkoušce žhavou smyčkou 850°C a následně byly klasifikovány podle ČSN EN 60 670-1 v kategorii 7.2.1.3 jako zapuštěné, polozapuštěné nebo uložené v dutých stěnách, dutých stropech, dutých podlahách a nábytku a zároveň v kategorii 7.2.1.2 jako zapuštěné, polozapuštěné nebo uložené v hořlavých stěnách, hořlavých stropech nebo hořlavých podlahách. Elektroinstalační krabice výrobce KOPOS KOLÍN a.s. do dutých stěn lze tedy instalovat na a do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1-F. Stejným způsobem lze instalovat i systémy do zateplení, tedy na a do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1-F.

65 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Systémy se zachováním funkčnosti při požáru. • normové nosné konstrukce • nenormové nosné konstrukce • přesné návody montáže • certifikovaný systém se."

Podobné prezentace


Reklamy Google