Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvořivá informatika s Baltíkem (TIB) Zuzana Kocíková, TIB Praha Jiří Sumbal, ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 Poškole, Monínec, 13.-15. 4. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvořivá informatika s Baltíkem (TIB) Zuzana Kocíková, TIB Praha Jiří Sumbal, ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 Poškole, Monínec, 13.-15. 4. 2005."— Transkript prezentace:

1 Tvořivá informatika s Baltíkem (TIB) Zuzana Kocíková, TIB Praha Jiří Sumbal, ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 Poškole, Monínec,

2 Kde najdete tuto prezentaci:  na stránce v seznamu dokumentů  na stránce Informační centra SIPVZ při ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123

3 Co je Tvořivá informatika s Baltíkem (TIB)?  mezinárodní projekt  podpora výuky informatiky moderní formou  podpora výuky programování na ZŠ

4 Tvořivá informatika s Baltíkem - základní teze:  podpora přirozené tvořivosti dětí  cílem (pro děti) není se něco naučit, ale něco vytvořit  předveď, cos vytvořil  nauč ostatní, co umíš  výuka už od 1. třídy  Baltík, ale i ostatní programy (text, grafika, tabulky, internet, multimédia...)

5 O co tedy jde v projektu TIB?  podporovat a rozvíjet u dětí tvořivost, logické myšlení, samostatnost, schopnost vzdělávat se, komunikovat a týmovou práci  připravit pro učitele metodické materiály využitelné při výuce informatiky 

6 Forma výuky informatiky v TIB  projektová výuka  využití vždy několika softwarových nástrojů  schopnost použít nejvhodnější nástroj  variabilita ve výběru software (dle možností školy)

7 Výhody projektového vyučování  obrovský prostor k tvořivosti,  soustavné procvičování všech nástrojů,  důraz na schopnost propojovat a efektivně využívat programy,  velký prostor pro mezipředmětové vztahy,  možnosti individuálního tempa práce,  samostatná práce

8 Státy zapojené do TIB:  Slovensko – 199 škol  Česko – 140 škol  Polsko – 270 škol  Rakousko, Bělorusko, Kanada, Srbsko a Černá Hora, Dánsko, Egypt, Finsko, Irán, Japonsko, Libanon, Senegal, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Jižní Afrika, Zimbabwe (stav k )

9 Organizační zajištění TIB v ČR  vznikla organizace TIB, občanské sdružení  SGP Systems, s. r. o. (program Baltík)  spolupráce s Informačním centrem při ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123

10 Spolupráce  VUP Praha – příprava RVP (viz)  Projekt Dokážu to  viz  SIPVZ, vzdělávání učitelů:  modul P – ICT na 1. stupni kapitola Realizace zájmů a rozvíjení individuálních schopností žáků ve volném čase – viz ict.superhosting.cz/p-1_st  příprava modulu P – Dětské programovací jazyky

11 TIB v ČR  národní koordinátor:  Zuzana Kocíková  metodici:  Jiří Sumbal  Jitka Pasterová

12 Financování  všechny materiály zdarma  stačí se zaregistrovat na WWW stránkách  využití projektů SIPVZ a grantu AISIS (Dokážu to)

13 Principy tvorby metodiky  použít vždy nejvhodnější nástroje  vyhýbejme se úlohám s jediným správným výsledkem  (dílčí úlohy)  mezipředmětové vztahy  prezentování své práce  soutěže  projekty

14 Metodické materiály TIB (cíle)  základní koncepční materiály  kompletní osnovy pro výuku informatiky na 1. a 2. stupni ZŠ i na SŠ  alternativní tématické plány pro konkrétní ročníky  konkrétní projekty pro každý ročník  přípravné úlohy použitelné před jednotlivými projekty i samostatně  připravujeme: testy znalostí

15 Projekty  přípravné úlohy  Přípravná úloha:  kratší časový úsek  menší množství použitých programů  nácvik nových znalostí a dovedností  Projekt:  delší časový úsek  více použitých programů  procvičení, upevnění a rozšíření dosavadních znalostí

16 TIB a Rámcové vzdělávací programy základního vzdělávání  rok 2005: optimalizace metodických materiálů pro použití v podmínkách školních vzdělávacích programů  Výzkumný ústav pedagogický v Praze – materiály TIB doporučeny VUP jako metodický materiál v rámci RVP  viz přednáška na konferenci Poškole 2005 (13.4.) – text příspěvku a prezentace je na

17 Kde najít všechny materiály   stránky projektu TIB  případné ukázky:  www stránky www stránky  osnovy – 1. stupeň, 2. stupeň1. stupeň2. stupeň  tématický plán – 1. stupeň, 2. stupeň1. stupeň2. stupeň  přípravná úloha – 1. stupeň, 2. stupeň1. stupeň2. stupeň  projekt – 1. stupeň, 2. stupeň1. stupeň2. stupeň

18 Soutěže pro žáky za poslední rok   Baltík 2004: duben – červen 2004  Baltík + Baltazar 2004 – listopad 2004  Vánoce s Baltíkem: prosinec 2004  Velikonoce s Baltíkem: březen – duben 2005  Baltík 2005: březen – červen (právě probíhá)

19 Mezinárodní programátorská soutěž Baltík 2004  zadání:  účastníci dostali přesně zadané úkoly, které museli naprogramovat  www stránky:   organizace:  školní kolo – korespondenční  celostátní kolo – Brno,  mezinárodní kolo – Kopřivnice,

20 Mezinárodní programátorská soutěž Baltík 2004  účast:  školní kolo v ČR: 18 škol – 102 týmů – 175 žáků ( stupeň ZŠ, stupeň ZŠ)  celostátní finále: 20 týmů – 47 žáků  mezinárodní finále: 3 státy (ČR, SR, Polsko) – 29 týmů – 62 žáků (z toho 16 dívek)

21 Mezinárodní programátorská soutěž Baltík 2004  vítězové:  kategorie A (1. stupeň):  Matej a Pavol Vargovčíkovi, Michal Petriľák, Sabinov, SR  kategorie B (2. stupeň ZŠ):  Václav Švirga, Kopřivnice, ČR

22 Mezinárodní tvůrčí a programátorská soutěž Baltík a Baltazar 2004  zadání:  vytvořte v Baltíkovi nebo v Baltazarovi program na libovolné (nekrvavé) téma  www stránky:   účast:  37 týmů (47 soutěžících) ve 3 věkových kategoriích  termín:  v Brně

23 Mezinárodní tvůrčí a programátorská soutěž Baltík a Baltazar 2004 výsledky  kategorie A (do 10 let):  Jakub Matuška (Slovensko)  kategorie B (do 14 let):  Ondrej Galbavý (Slovensko)  kategorie C (nad 15 let):  Boris Švancar a Martin Baránek (Slovensko)

24 Vánoce s Baltíkem 2004  zadání:  vytvořte v Baltíkovi program na vánoční téma  www stránky:   účast:  61 týmů (27 1. stupeň, stupeň ZŠ)  95 dětí (51 chlapců, 44 dívek)  vítězové:  Tomáš Včelák, ZŠ Tábor  Filip Matzner, GJVJ Č. Budějovice

25 Velikonoce s Baltíkem 2005  www stránky:   účast:  61 týmů (25 1. stupeň, stupeň ZŠ)  77 dětí (49 chlapců, 28 dívek) ze ZŠ a G  2 týmy dětí z MŠ  vítězové:  Tomáš Jaroň, ZŠ Lichnov  Vít Kubelka, GJVJ Č. Budějovice a Lenka Sumbalová, G Příbor

26 novinka: Mezinárodní programátorská soutěž Baltík 2005  www stránky:   organizace a počty:  školní kolo – korespondenční, právě skončilo:  24 škol – 79 týmů – 133 žáků (1. stupeň: 28 týmů – 37 žáků, 2. stupeň: 79 týmů – 133 žáků)  celostátní kolo – Strakonice,  mezinárodní kolo – Novy Sacz,

27 Konec   děkujeme za pozornost  Zuzana Kocíková & Jiří Sumbal   


Stáhnout ppt "Tvořivá informatika s Baltíkem (TIB) Zuzana Kocíková, TIB Praha Jiří Sumbal, ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123 Poškole, Monínec, 13.-15. 4. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google