Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Propojení práce logopeda s jinými odborníky Mgr. Julie Exnerová klinický logoped.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Propojení práce logopeda s jinými odborníky Mgr. Julie Exnerová klinický logoped."— Transkript prezentace:

1 Propojení práce logopeda s jinými odborníky Mgr. Julie Exnerová klinický logoped

2 Představení •Atestace v oboru klinické logopedie •Soukromá logopedická praxe •Práce v Nemocnici Na Františku v Praze 1 –Neurologické oddělení –Interna –LDN –ARO

3 Logopedie je interdisciplinárním oborem •klinický logoped je původně vystudovaný speciální pedagog •znalosti získává v oboru Klinická logopedie speciální průpravou zakončenou atestací, dále celoživotním vzděláváním formou kurzů, stáží a samostudia – (kurzy pro logopedy a další obory) •při svém působení potřebuje některé znalosti z anatomie,psychologie, neuropsychologie, neurologie, foniatrie, fyzioterapie, ortodoncie •kliničtí logopedi se sdružují se v Asociaci klinických logopedů •vztahuje se na ně kreditní systém

4 Práce na lůžkových odděleních Jiná než v ambulanci, jiné možnosti, jiné cíle: •diagnostika zvláště u akutních pacientů stručnější, probíhá často u lůžka •kontakt dvakrát týdně, pac. často brzy unavený, je vystresovaný z nové situace •důležité je provést pacienta novou situací, najít vhodnou strategii, nastartovat terap. proces •do péče logopeda pacienti po CMP, úrazech, operacích nádorů, po operačních zákrocích u epilepsie, Parkins, roztroušená skleróza - logopedické dg: afázie, dysartrie •logoped se podílí na případném výběru zařízení následné péče před propuštěním z nemocnice •Při své práci užívám prvky muzikoterapie

5 Práce s hospitalizovanými pacienty •diagnostika – sice: kvalitní diagnostika je dobrým východiskem pro terapii, ale!! s testy i bez testů, nutno provádět citlivě, abychom pacienta nepřesvědčili, že mu nic nejde, naopak se více zabývat tím, co jde, u těžkých pacientů zkusit něco, co často jde i u nich – automatické řady, zpívání apod. - vysvětlit, proč co zkoušíme, pacienti jsou velmi citliví. Přes veškerou snahu občas někdo nechce, i po vysvětlení – (příklad - pán na interně). •sdělení nálezu – přiměřeně schopnosti rozumět, opatrně, důležitost lidského vysvětlení, dodání optimismu, ale neslibovat nereálné, afatikům s těžší expres. poruchou sdělit, že vím, že rozumí – mnoho případů – slzy v očích a nadšené chytání za ruku po tomto sdělení •terapie – měla by začít co nejdříve,pacientům se často uleví, když někdo více porozumí jejich obavám a problémům, těžší se cítí jako vězni ve svém těle, přizpůsobit tomu, co je potřeba, vycházet z toho, co jde. Hledět na osobní potřeby pac. - nepotřebuje napít apod.. MATERIÁLY PRO DOSPĚLÉ. Docházím dvakrát týdně •kontakt s rodinou – vysvětlit nález, jak je na tom s rozuměním a specifika, předvést terapii, upozornit na to, že i když nemluví, může dobře rozumět, prognózu – těžké. Občas nemají zájem - nechávám materiály

6 Co logoped v nemocnici potřebuje od souvisejících zdravotnických profesí •lékař – zpráva o vyšetření: anamnéza, nález z CT rozsah a lokalizace postižení mozku, jaký byl první kontakt při přijetí, přítomnost dalších problémů – hemianopsie, paréza, plegie? •psycholog – sděluje své poznatky – deprese? pozornost? demence? •psychiatr – pokud se mi zdá pac. depresivní, léčba? – lepší efekt terapie •fyzioterapeut – má postřehy o kontaktu s pac., o možnostech pohybu, jak se zlepšuje •zdravotní sestra - jak probíhá domluva, na co se mám připravit, jak polyká, zda dochází rodina, jak se k pac. staví. Občas některá nabídne, že něco procvičí apod. •Sociální pracovnice – hledá pacientovi vhodné umístění •Pokud pacient užívá „slovní salát“ – smíšená fat. porucha, vyslechnout logopedovu radu, aby nepovažovali pac. za blázna

7 Co mohou zdravotníci očekávat od logopeda v nemocnici •Diagnostiku •Zprávu o vyšetření, dg., doporučení dalšího postupu a radu ohledně kontaktu s pacientem – rozumí? neglect? Kam s ním dál – v kterých zařízeních je logoped, je to potřeba? •Terapii pacienta, případně informování rodiny pacienta o výsledku vyšetření, průběhu terapie a způsobu nácviku

8 Práce v ambulanci •děti i dospělí •věk 3- 85 •individuální terapie •skladba dg: dyslalia, dyslalia mult., ovř, výv. dysf., balb., tumultus, autismus, ment. retardace, afázie, dysartrie •přichází na doporučení – placeno zdr. pojišťovnou

9 Způsob práce v ambulanci •frekvence návštěv •trvání jednoho terapeutického sezení •struktura terap. sezení •muzikoter. prvky •pacient může docházet tak dlouho, jak je zapotřebí – zdravotní pojišťovny zatím neomezily počet návštěv •docházení za nepohyblivými pacienty do domácnosti •Možnost nácviku v terénu s koktavými

10 Cíle práce v ambulanci •Upravit narušenou komunikační schopnost na maximální možnou úroveň •Udržet motivaci pacienta a podporovat ho v jeho úsilí

11 Ambulance - spolupráce souvisejících zdravotnických profesí •Pediatr doporučuje pacienty, případně po dohodě doporučuje lékařská vyšetření – logoped nemůže sám doporučovat pacienty na lékařská vyšetření •Praktický lékař doporučuje pacienty a jejich případná vyšetření •Foniatr doporučuje pacienty, vyšetřuje sluch, hlasivky, velikost mandlí, provádí vyšetření a příp. discizi podjazykové uzdičky,odesílá pacienty na neurologii, psychologii, fyzioterapii, sleduje komplikovanější případy •Neurolog doporučuje pacienty, vyšetřuje příp. LMD, epilepsii, svalový tonus, navrhuje další léčbu •Psycholog doporučuje pacienty, vyšetřuje u dětí aktuální stav ve vývoji jednotlivých složek schopností, specializovaní psychologové diagnostikují autismus, důležitá je možnost odeslat k nim děti a rodiče při koktavosti,dalších neurózách, problémech v rodině, důležitá i práce s předškoláky v pedagogicko-psychologických poradnách •Fyzioterapeut může mít výrazný vliv na rozvoj hrubé a jemné motoriky, jejíž opožďování může mít neblahý vliv na efekt logopedické terapie •Ortodont může využít logopeda k nácviku správné klidové polohy jazyka a správného polykání, to má vliv na skus •Nezdravotník soc. pracovnice – v jednom případě dohlíží na docházku u holčičky z rozvedené rodiny •Spolupráce se školkou a učiteli

12 Kazuistika •Petr (34) balbutik •Anička (5 a půl)

13 Děkuji za pozornost Julie Exnerova julie.exnerova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Propojení práce logopeda s jinými odborníky Mgr. Julie Exnerová klinický logoped."

Podobné prezentace


Reklamy Google