Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace motivačního programu It´s In U2 v podmínkách poskytování nízkoprahových služeb – zkušenosti z praxe Lada Šůláková, DiS. Koordinátor motivačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace motivačního programu It´s In U2 v podmínkách poskytování nízkoprahových služeb – zkušenosti z praxe Lada Šůláková, DiS. Koordinátor motivačních."— Transkript prezentace:

1 Realizace motivačního programu It´s In U2 v podmínkách poskytování nízkoprahových služeb – zkušenosti z praxe Lada Šůláková, DiS. Koordinátor motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Nízkoprahové centrum Na Předměstí regionální pobočka společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Bílina (+420) 739 320 442 lada.sulakova@clovekvtisni.cz

2 Očekávaný přínos aneb proč jsem se nechala vyškolit „na mentora“  mít praktický a ověřený nástroj pro posílení motivace klientů NZDM zejména v oblasti jejich předprofesní přípravy  „otevření“ a „rozpovídání“ klientů  vytvoření podpůrného prostředí pro úspěšné naplňování zakázek  prohloubení vztahu s klienty, se kterými již dlouhodobě pracuji (důraz na individuální přístup)  nabídka účasti v programu jako ocenění za dosavadní snahu a spolupráci  posílení sociálních a komunikačních dovedností klientů (dodržování stanovených podmínek programu, posílení zdravého sebevědomí a vědomí zodpovědnosti za utváření svého života)

3 Společné znaky klientů, kteří se účastnili programu duben 2010 – červenec 2011  průměrný věk 16 let (cílová skupina 15+)  pocházejí z prostředí ohroženého sociálním vyloučením či se v něm dlouhodobě pohybují  jsou ve zvýšené míře vystaveni riziku sociálně patologických jevů  pocházejí ze sociokulturně nepodnětného prostředí  dysfunkční rodina, přebírání nefunkčních vzorců chování  často mají ukončené pouze základní vzdělání a na další studium rezignují, předčasná evidence na ÚP  nekriticky podléhají vlivu svých vrstevníků, problémové „partičky“  mají zkreslené představy o sobě a budoucím životě, schází jim perspektiva – život „tady a teď“  jejich sebevědomí je nepřiměřené  zkušenost s pácháním trestné činnosti, již spáchané provinění  očekávání rychlého úspěchu bez vlastního přičinění a snahy

4 Statistika  v období od dubna 2010 do července 2011 jsem účast v programu nabídla 11 klientům NZDM  úspěšně jej dokončilo 6, tj. 55% úspěšnost  jednalo se o pilotní ověření v rámci služeb nabízených NZDM v prostředí ohroženém sociálním vyloučení

5 Reálný přínos pro klienty aneb co se povedlo   posílení sociálních dovedností – ohlídat si svoje povinnosti  upevnění zdravého sebevědomí, pojmenování silných stránek  prohloubení důvěry, startovní můstek pro návaznou práci  „zrcadlo“ – potvrzení o tom, jaký jsem (shoda jak se vnímám a jak mě vnímají druzí)  stanovení reálných cílů, ukotvení v realitě  pocit „někdo se o mě doopravdy zajímá“  získání „glejtu“ – certifikát o úspěšném absolvování programu jako polehčující okolnost při soudním jednání či „mám se čím pochlubit“

6 Rizika a překážky aneb na co si dát příště pozor   problémy s plněním zadaných úkolů, rušení dohod, klienti nechodí na setkání včas či předem neomluví svou absenci, nepíší si do sešitu  Co dál? – klient si stanoví cíle, ale již dál nic nedělá pro jejich dosažení či mu v tom brání jeho rodina, jak pracovat s výstupy programu  zvýšené riziko překročení hranic - „zamilování se“ klienta v průběhu spolupráce, vytvoření příliš důvěrného vztahu  riziko spojené s ohlašovací povinností – díky navozené důvěře se klient může „svěřit“…  klient „zmizí“ bez předchozího varování, nejčastěji z důvodu přestěhování rodiny do jiného města  klient se cítí jako „pod lupou“ či může mít „VIP“ pocit – oproti druhým se mu věnuje přílišná pozornost  závist a nepřejícnost ze strany vrstevníků – „chodíš na program = jsi divnej“  překážkou je i přílišná administrativní zátěž spojená s požadavky projektu

7 Porovnání kladů a záporů - mikropohled + prohloubení důvěry klienta a navázání neformálního vztahu + posílení zdravého sebevědomí – vím, kdo jsem a v čem jsem dobrý + vytvoření prostoru pro další spolupráci s klientem (IP) + rozvoj a upevnění sociálních a komunikačních dovedností (např. odbourání trémy při mluvení o sobě) - těžko uchopitelný výstup z programu – co dál… - pocit „program už skončil, nemusím se dál snažit“ - návrat do „starých kolejí“, negativní vliv vrstevníků a patologického prostředí - uvědomění si tíhy zodpovědnosti za vlastní život – pocit „to nezvládnu“ - zvýšené riziko konfrontace vlastních ambicí a očekáváním ze strany rodiny

8 Porovnání kladů a záporů - makropohled  klient, se kterým se již známe a můžeme se na něj alespoň zčásti spolehnout  klient, který je schopný sebereflexe a umí o sobě přemýšlet  zájem a alespoň minimální podpora ze strany rodiny  klient, který již dopředu CHCE  klient přímo z ulice či na doporučení jiné služby -bez předchozí znalosti a vztahu  klient který má problémy s dodržováním dohod a pravidel  klient se závislostí na drogách či klient s akutním duševním onemocněním  manipulující klient  klient, který bere program jako POVINNOST

9 Další doporučení pro použití v praxi  vytvořit pro setkání bezpečný prostor, aby se v něm klient cítil dobře  dávat pozor na dodržování profesních hranic  být kreativní a nebát se vlastní improvizace, být připravený „na cokoli“ co se během programu objeví  neposuzovat a nehodnotit s čím klient přichází  klienta programem pouze doprovázet, neplnit úkoly za něj  Chválit, chválit, chválit!!!  „Trpělivost růže přináší“  mít souhlas a podporu nadřízeného 

10 Děkuji za pozornost.  Prostor pro Vaše dotazy…


Stáhnout ppt "Realizace motivačního programu It´s In U2 v podmínkách poskytování nízkoprahových služeb – zkušenosti z praxe Lada Šůláková, DiS. Koordinátor motivačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google