Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Vybraný scénář : Observe and create a resource  Třídy: 2.A a 3.B  Věk žáků: 16 - 19 let  Vyučovací předmět: španělský jazyk (úroveň A1 – A1+)  Téma/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Vybraný scénář : Observe and create a resource  Třídy: 2.A a 3.B  Věk žáků: 16 - 19 let  Vyučovací předmět: španělský jazyk (úroveň A1 – A1+)  Téma/"— Transkript prezentace:

1

2  Vybraný scénář : Observe and create a resource  Třídy: 2.A a 3.B  Věk žáků: 16 - 19 let  Vyučovací předmět: španělský jazyk (úroveň A1 – A1+)  Téma/ Látka: Jeden den v mém životě Žáci byli téměř všichni začátečníci ve španělském jazyce. Nejprve jsme si vysvětlili, co je cílem projektu, jaké podmínky musí být splněny. Všichni dostali podrobná scénář s pokyny. Vysvětlili jsme si, jaké fáze projekt obsahuje a studenti s rozdělili do skupin – 3 skupiny ve 3.B a 4 skupiny ve 2.A

3  Vytvořit výukovou pomůcku pro sebe i pro ostatní studenty  Naučit sebe i druhé strukturovat vyprávění  Vizuálně podpořit učení se daného tématu (denní režim, hodiny, časové předložky, zvratná a další slovesa)  Podpořit práci ve skupině a práci s jednoduchými IT nástroji  Podpořila vlastní reflexi o tom, co komu pomáhá při učení se

4  Seznámení se smyslem výukového bloku a s postupem prací.  Diskuse o návrzích výstupů a společné sestavení osnovy (obsah, rozsah a forma)  Shlédnutí videí  Diskuse o nich Vstupní informace měly ukázat, CO všechno může být součástí všednodenních aktivit, JAK lze o nich vyprávět, V ČEM se liší realita všedního dne od jejich přání a snů, a PROČ. Videa byla vybraná tak, aby zobrazovala různé přístupy k tomu, co se skrývá a co si každý představuje pod pojmem Můj den. Smyslem bylo, aby se žáci konfrontovali a aby byli schopni říci, co je na videu inspirující, co je naopak podivné.

5  Shlédnutí videí, práce s pracovním listem (poznámky, zhodnocení)  Diskuse – pozitiva a negativa  Brainstorming – co by se nám hodilo  Založení komunikačního nástroje › GoogleDocs/Drive dokument › Sdílení dokumentu k editaci v rámci skupiny a s monitorujícím - komentujícím učitelem › nastavení Skype skupiny (samostatně vždy pro jednu diskusní skupinu)

6  Rozdělení rolí  Diskuse: › Jak bude produkt vypadat? Plakát? Prezentace? Video? › Co bude všechno obsahovat? Hudbu? Obrázky? Animace? Fotky? Videa? Mluvený komentář...? › Co k tomu budeme potřebovat využít? › Založení gmail účtu

7  Získávání podkladů  Třídění  Sestavení harmonogramu a přidělení úkolů  Práce na scénáři – plánu práce  Průběžné komentáře učitele  Práce s internetovým „časovačem“ sloves (např. elconjugador.com ), s překladači …

8  Finalizace výstupu  Poslední úpravy a doplnění

9  Prezentace výstupu ve třídě  Zavěšení na školní web  Zhodnocení (sebehodnocení a hodnocení práce učitelem)

10  Vyzkoušení si pozitiv i úskalí týmové práce  Rozvoj komunikačních i technických dovedností  Zapojení fantazie  Seznámení se s možností samostatně řešit problém či neznalost!!!  Převzetí zodpovědnosti za výsledek práce své skupiny (ne vždy příjemná zkušenost)  Uvědomění si problematičnosti a významu týmové práce  Mezipředmětové vztahy  Upevnění zpracovaného učiva  Motivující

11  Časově náročné vzhledem k povinnému programu dle ŠVP  Problém v různorodosti skupin a v míře ochoty ke spoluprácí zaměřené na dosažení cílů  Častá absence a neochota pracovat na dálku  Neschopnost rozdělit si úkoly a pracovat na nich samostatně  Nepřítomnost „vedoucí“ osoby v některých skupinách  Pracovité skupiny se někdy cítily až moc početné (4-5) a nevytížené, skupiny nepracující (7-8 členů) měly pocit, že jich není dost   Technické problémy (malé množství počítačů s různými systémy, pomalé připojení nebo problémy s prohlížeči, přehrávači zvuku apod.)

12  Školní email  Gmail  Drive Google  Google Translate  www.elconjugador.com www.elconjugador.com  Skype  youTube  PPT

13 2.A_1 2.A_2 2.A_3 3.B_1 3.B_2

14 Mgr. Martina Hulešová, M.A. mhulesova@volny.cz


Stáhnout ppt " Vybraný scénář : Observe and create a resource  Třídy: 2.A a 3.B  Věk žáků: 16 - 19 let  Vyučovací předmět: španělský jazyk (úroveň A1 – A1+)  Téma/"

Podobné prezentace


Reklamy Google