Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KTV Pržno - květen 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KTV Pržno - květen 2010."— Transkript prezentace:

1 KTV Pržno - květen 2010

2 Co přináší květen ... ZŠ a MŠ Pržno oznamuje
Rozhodnutí hetmana MS kraje Povodňové informace Naši jubilanti Co najdete na úřední desce Platba stravného na červen Svoz odpadů Klub seniorů - pozvánky Sběrný dvůr v roce 2010 Pozvánka na zájezd Restaurace U lípy - pozvánka

3 Co přináší květen ... Povodňové zpravodajství
Aktualizováno v 5:00hod Nařízení hejtmana kraje Oznámení ZŠ aMŠ Pržno

4 ZŠ a MŠ Pržno - OZNÁMENÍ Oznamujeme žákům a rodičům, že ředitelské volno končí ve středu a vyučování v základní škole i provoz v mateřské škole a školní družině opět začnou ve čtvrtek Ředitelství školy

5 MORAVSKOSLEZSKY KRAJ 1/2010 Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí I. Stav nebezpečí vyhlašuji v souladu s § 3 odstavcem 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro část území Moravskoslezského kraje vymezenou následujícími obcemi s rozšířenou působností a jejich správním územím: Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kravaře, Nový Jičín, Orlová, Ostrava, Třinec.

6 Důvodem vyhlášení krizového stavu jsou povodně na vodních tocích protékajících územím výše uvedených obcí s rozšířenou působností. Na základě stavu, kdy není již možné odvrátit bezprostřední ohrožení žívota, zdraví, majetku a životního prostředí běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, jsem rozhodl o vyhlášení stavu nebezpečí na dobu od čas hod. do čas hod.

7 a) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky,
II. Krizová opatření a jejich rozsah K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace ukládám a nařizuji podle § 14 odstavcůl 5 a 6 zákona č. 240/2000 Sb., tato krizová opatření: a) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky, b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních zmírnění nebo odvrácení ohrožení, c) hlášení přechodné změny pobytu osob, d) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických a jednotek požární ochrany, popřípadě dalších složek integrovaného záchranného systému. Ing. Jaroslav Palas, hejtman kraje

8 Povodňová komise obce Pržno
Vyhlásila v pondělí I. stupeň povodňové aktivity V případě potřeby volejte na tel. číslo Informace o stavu toků:

9 Povodňová komise obce Pržno aktuálně 19.5. 13:30 hod.
Situace je stabilizovaná. V případě požadavků na čerpání vody, nebo jiné pomoci volejte: starosta p. Opěla

10 Stavy hladiny na řece Ostravici AKTUÁLNÍ STAV 19.5. 13:30 hod.
Ve Frýdku-Místku: hod. ,výška hl cm hod. výška hl cm hod. výška hladiny cm hod. výška hladiny cm hod. výška hladiny cm 1. SPA Šance: hod., výška hladiny 311 cm, hod., výška hladiny 300 cm hod. , výška hladiny 277 cm hod. , výška hladiny 278 cm hod. výška hladiny cm 3.SPA Pržno: horní konec, nad mostem - Objemy a průtoky vody se snižují

11 Co znamenají jednotlivé stupně SPA
První stupeň povodňové aktivity - stav bdělosti I SPA nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku ( vývoji situace) zahajuje činnost hlídková služba zahajuje činnost hlásná služba Druhý stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti II SPA vyhlašuje se v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň aktivizují se povodňové orgány uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce provádí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu Třetí stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení III SPA vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku pokračuje provádění zabezpečovacích prácí provádí se záchranné práce nebo evakuace

12 Povodňová komise obce Pržno informuje 19.5. ( 13:30 hod.)
Povodňová komise obce Ostravice ani Krizový štáb ve F.n.O. zatím neuvádí žádné informace ohledně nutnosti případné evakuace!!! Zachovávejte KLID!!! Průběžně Vás budeme informovat. Informace na tel: starosta

13 Přehled povodňové situace v okolních obcích
Ostravice ,30 hodin Obecní úřad. Zpráva o stavu povodňové aktivity obce Ostravice Vyhlášený stupeň 3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení – stále trvá. Přehrada Šance vypouští cca 100 m3/s. Přidáme-li přítoky levých a pravých potoků odhaduje se v lokalitě Bezručův most průtok cca 110 – 130 m3/s. Komise rozhodla o zahájení prací na protipovodňové hrázi v lokalitě u splavu ( TJ Sokol Ostravice ), za použití dostupného materiálu ( asfaltový reciklát ) + pytle. Práce budou provádět členové SDH Ostravice. Místní toky mírně poklesly, avšak nadále zaplavují některé území obce, půda je silně promáčená. Další jednání povodňové komise je svolána na hod. na OÚ Ostravice. Ing.Miroslav Mališ starosta obce Ostravice

14 Přehled povodňové situace v okolních obcích
Čeladná. V obci Čeladná po včerejší noci a části dnešního dne nenastala žádná výraznější změna, resp. nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu. V současné době aktuálně obec Čeladná řeší ve spolupráci se  Správou silnic MSK a místním sborem hasičů údržbu komunikace č. III /483 ve směru na Podolánky, kdy je snaha o vytažení strženého svodidla z vodního toku a zabránění tak vzniku další – větší škody na komunikaci, která již začíná  vypadat jako v r   Z tohoto důvodu také i nadále zůstávají v klubovně seniorů v DPS klienti terapeutické komunity  Renarkon z Podolánek, aby neriskovali přesun do lokality v Podolánkách, když není zajištěno, že komunikace nebude natolik poškozena,¨že nebude sjízdná. Místní hasiči a správa toků tak pracují na pročištění propustů v jednotlivých zasažených lokalitách. Věra Golová, místostarostka obce Čeladná

15 Přehled povodňové situace v okolních obcích
Frýdlant nad Ostravicí, v 08:00 hod zasedala povodňová komise, která na základě zjištěných stavů rozhodla ponechat na místních tocích 2 stupeň povodňové aktivity a na řece Ostravici nadále rovněž ponechat 2 stupeň povodňové aktivity. Stav na místních tocích – nastal mírný pokles. Na řece Ostravici – setrvalý stav. V současné době, tj. ve 13:00 hod je situace na území města Frýdlant nad Ostravicí zhruba stejná jako v ranních hodinách. Mosty a komunikace jsou průjezdné. Pokud by došlo ke změnám, budou občané o těchto změnách informováni. Ing. Jiří Mořkovský, starosta města předseda povodňové komise

16 Přehled povodňové situace v obci
Pržno 12:40 hod Povodňová komise Pržno sděluje, že současný stav na místních tocích (Plavařský potok, Rzavý potok, Mlýnský náhon) je stabilizovaný. Oproti včerejšku voda opadla, nejsou zaznamenány zvýšené průtoky. Řeka Ostravice se nad Frýdlantským mostem ( vpravo) mírně rozlévá (v bermě), avšak nad jezem se vrací zpět do koryta. V úrovni nad železničním mostem se mírně rozlévá na levou stranu (v bermě). Problémy jsou pouze se spodní vodou. Částečně je zatopeno chatoviště U Pytlácké bašty max. cca cm). Průběžně provádíme čerpání zatopených sklepů. Petr Blokša, starosta obce Pržno předseda povodňové komise

17 OZNÁMENÍ Ředitelství ZŠ a MŠ Pržno vyhlašuje pro žáky a děti ZŠ a MŠ z důvodů povodňové situace a stavu ohrožení ředitelské volno na dny a Stravné na tyto dny je odhlášeno. V případě, že se situace nezmění, bude ředitelské volno prodlouženo o další dva dny. Proto Vás prosíme, sledujte aktuální informace na webových stránkách školy a kabelové televizi obce. Mgr. Dagmar Sedlářová ředitelka školy

18 Májoví oslavenci paní Věra Žídková 70 let paní Zdeňka Vachalová 50 let
pan Jiří Moravec let pan Lubomír Dorotík let Zdraví a štěstí Vám přejeme OÚ Pržno

19 Den matek Milé maminky a babičky,
druhou neděli v květnu slavíme Den matek, proto si děti Základní školy a Mateřské školy v Pržně připravily pod vedením svých pedagogů pro Vás k Vašemu svátku tradiční dárek – kulturní vystoupení, které se bude konat ve čtvrtek 6. května v 15.30 hodin v tělocvičně školy. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy

20 65. výročí osvobození Výročí osvobození našeho národa
a vítězství nad fašismem si připomeneme dne 5. května v 13.30 hodin u památníku obětí světové války před kostelem v Pržně. Zveme občany k účasti na vzpomínkovému aktu  na tyto významné dny našeho národa OÚ Pržno

21 Sbor dobrovolných hasičů Pržno
Vás srdečně zve na soutěž požárních družstev Frýdlantského okrsku v požárním sportu. Koná se v sobotu 8. května od 9.00 hodin na hřišti SK Pržno.

22 Co najdete na úřední desce
Nařízení - Krajské veterinární správy pro MS kraj č.3/2009 Nařízení státní veterinární správy - očkování skotu, koz Nařízení Krajské veterinární správy pro MS kraj č. 1/2009 Nařízení Státní veterinární správy Nařízení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj č. 9/2009 ze dne Veřejná vyhláška – Zásady územního rozvoje MSK Usnesení o dražební vyhlášce Vyhláška-vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 Nabídka pozemků k pronájmu – Pozemkový fond ČR Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR Závěrečný účet obce Pržno za rok 2009 Rozhodnutí hejtmana MS kraje

23 Platba stravného v ZŠ a MŠ Pržno ČERVEN
Oznamujeme rodičům dětí a také občanům využívajícím služby dovozu obědů, že stravné na měsíc červen 2010 bude vybíráno dne od hodin v kanceláři Mateřské školy Pržno.

24 Svoz odpadů v květnu Plasty - ve čtvrtek 13. a 27.5.
Papír - ve středu 26.5. Sklo - v pátek 21.5. Odvoz popelnic (TKO ) - ve středu 5. a 19.5.

25 Klub seniorů - květnové pozvánky
Slavnostní setkání ke Dni matek Klub seniorů zve své členy na slavnostní setkání ke Dni matek, které se koná v pondělí 3. května 2010 v 16.00 hodin v zasedací místnosti bývalé MŠ. Plavání seniorů Návštěva bazénu v Giff aréně- „Kotelna“- ve Frýdlantu n.O. se koná v úterý 11. května 2010 od do hodin. Odjezd vlakem v 9.33 hodin. Zváni jsou jako vždy nejen členové. Filmové představení K návštěvě filmového představení „Bobule 2“ v KD Baška jste zváni ve středu 12. května 2010 od hodin. Vstupné činí 30,- Kč. Odjezd vlakem v 9.15 hod. Jste zváni.

26 Klub seniorů - pozvánka na zájezd
Klub seniorů při KSK Obecního úřadu Pržno připravuje celodenní autobusový zájezd do Vinného sklepa u Křiváků v Modré u Velehradu, spojený s návštěvou Buchlovického zámku. Zájezd se uskuteční ve čtvrtek 27. května Odjezd je v 6.30 hodin - zastávky: parkoviště u kostela, hostinec U Adamců, u kravína. Cena zájezdu činí : členové klubu 220,- Kč, ostatní 250,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava, oběd a večeře. Přihlášky přijímá: p. L. Kaňáková - tel. 728 938 935 p. Z. Zemanová - tel. 776  Počet účastníků je již naplněn!

27 SK Pržno - oddíl kopané Příští utkání: 15.5. 2010 v 16:30
Vojkovice - SK Pržno 0:1 (0:1) Příští utkání: v 16:30 SK Pržno - Smilovice B Květnová utkání: V O L N O od Pržno - Řepiště B od Pržno - Paskov

28 Konat se bude před OÚ v sobotu 8. května v 8. 30 hod. a v úterý 11
Konat se bude před OÚ v sobotu 8.května v 8.30 hod a v úterý 11. května v hodin Cena : 100,- Kč Pro psy vakcinované proti vzteklině pravidelně 1x za rok bude vakcinace na 2 roky, pro ostatní vakcinované kombinovanou vakcínou bude na 1 rok.

29 Jak uložit odpad na sběrný dvůr?
Občan si vždy před návštěvou SD vyzvedne na OU žádanku, do které bude vypsán druh odpadu a objem ( os. automobil, přívěsný vozík, apod.). Vydávání žádanek se bude provádět pouze v úředních dnech!!! Žádanka musí být potvrzena OÚ Pržno! Zaměstnanci SD převezmou pouze odpad zapsaný v žádance potvrzené pracovníkem OÚ Pržno. Každé č.p. či bytová jednotka v Pržně (ne jednotlivé osoby) má k dispozici 2 vývozy ročně zdarma (os. automobil + přívěsný vozík 1 x 2 m) . Uložení VOO nad povolené množství bude zpoplatněno takto: a) pneumatika os. automobil 35,- Kč b) pneumatika velká nákl. automobil 65,- Kč c) velkoobjemový odpad - ruční vozík 20,- Kč d) velkoobjemový odpad - přívěs os. auto 60,- Kč e) velkoobjemový odpad - vlek traktor, nákl. auto ,- Kč f) nebezpečné odpady CELOROČNĚ zdarma g) el. přístroje - TV, lednice, pračky - kompletní CELOROČNĚ zdarma h) el. přístroje - TV, lednice, pračky - nekompletní ,- Kč Toto opatření OÚ Pržno přijalo z důvodu zneužívání celoročního bezplatného systému odběru odpadů některými občany a souvisejícího velkého zvýšení výdajů z rozpočtu obce oú

30 Sběrný dvůr po povodni Občané postižení zaplavením sklepů při povodni, mohou po vyzvednutí žádanky odevzdat bezplatně odpad do SD nad rámec stanoveného limitu. Petr Blokša, starosta

31 14. ročník turisticko-poznávacího zájezdu obce Pržno - SLOVENSKÝ RÁJ
Termín: Cena: 1500 Kč , dítě do 6. let 800 Kč V ceně je zahrnuto: doprava, 2x ubytování, 2x snídaně, parkovné Pátek 14.5. Odjezd z Pržna v 6 hod ráno, v 6.20 hod z Místku z býv.autobus. n. Turistika v okolí Donoval ( jedna skupina ), zastávka skanzen Vlkolinec, zastávka Donovaly-pohádkové Habakuky, bobová dráha,lanovka, oběd individuálně, odpoledne termální koupaliště Vrbov 18 hod ubytování v obci Hrabušice, turist. ubytovna, volejbal, oheň Sobota 15.5. Snídaně v 7 hod zastávka Dobšinská ledová jeskyně turistika ve Slovenském ráji ( jedna skupina ),prohlídka historického města Levoča, termální koupaliště Vrbov, 18 hod návrat do ubytovny Neděle 16.5. Snídaně 7 hod možná turistika ve Slovenském ráji ( jedna skupina ) návštěva Spišského hradu, termální koupaliště Vrbov, 16 hod odjezd domů Prosíme zájemce ať se do přihlásí a zaplatí u Ludmily Kovářové, tel nebo Milušky Skulinové tel

32 Pržňanka oznamuje Vážení přátelé, milí Pržňané,
jelikož z vážných důvodů nelze uskutečnit náš letošní májový koncert k svátku maminek, posíláme Vám alespoň pozdrav formou videozáznamu ze zkoušky našeho pěveckého souboru s přáním všeho nejlepšího. Váš pěvecký soubor „Pržňanka“. Záznam můžete shlédnout od 14.5. do , vždy od hod.

33 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem a pedagogickému sboru ZŠ a MŠ v Pržně za krásný a veselý dárek pro nás maminky a babičky ke DNI MATEK. Ve čtvrtek 6. května 2010 jsme mohli shlédnout v tělocvičně ZŠ Pržno pestrou přehlídku písní, básní, pohádek a tanečků , které si děti pro nás připravily. Odměnou pro všechny byla rozzářená očka všech dětí, které mamince připravily srdíčko s obrázkem. Všichni přítomní odcházeli z besídky v dobré náladě, maminky a babičky s kytičkou a srdíčkem . Za školskou komisi Marie Radová - předsedkyně

34 Restaurace Pod lípou pozvánka
V SOBOTU V 19.hod. COUNTRY BÁL Se skupinou RAIN DROPS Restaurace „U LÍPY“zve všechny příznivce country muziky na divokou tancovačku. Vstupné a rezervace míst za 60kč u personálu. Těšíme se opět na skvělý večer B.P.L


Stáhnout ppt "KTV Pržno - květen 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google