Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blanka Tauberová Městská knihovna Sedlčany 23. 4. 2008 (Praha, FF UK – Katedra sociální práce)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blanka Tauberová Městská knihovna Sedlčany 23. 4. 2008 (Praha, FF UK – Katedra sociální práce)"— Transkript prezentace:

1 Blanka Tauberová Městská knihovna Sedlčany tauberova@knihovna-se.cz 23. 4. 2008 (Praha, FF UK – Katedra sociální práce)

2 Městská knihovna Sedlčany http://www.knihovna-se.cz/

3 Začátek…  1. červen 2001 – otevření knihovny v nových prostorách  prosinec 2001 – první výstava (Zvláštní škola Sedlčany)  březen 2002 – Jaro v knihovně (výstava ÚSP Svatý Jan u Sedlčan)  2002, 2003 – Rok lidových řemesel v MK Sedlčany s hlavním zaměřením na řemesla textilní  říjen 2002 – soutěž O nejhezčí krajkovou záložku do knihy  prosinec 2002 – Mikulášské setkání (o. s. Našlose, ÚSP Svatý Jan)  duben 2003 – První výstava Budoucí slavní  květen 2003 – Májové setkání (o. s. Našlose, ÚSP Svatý Jan)  Potřeba dát věcem řád a prolomit komunikační bariéry.  červen 2003 – první schůzka partnerů, narození Lukáška

4 Pokračování…  říjen 2003 – komunitní projekt Lukášek (1. ročník)  říjen 2003 – soutěž O nejhezčí krajkovou záložku do knihy  2. září 2004 – prezentace grafické značky knihovny  činnost knihovnická  činnost informační  činnost komunitní  říjen 2004 – projekt s výraznými komunitními prvky Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád (1. ročník); Pohádkové babičky z domova pro seniory  říjen 2004 – soutěž O nejhezčí krajkový obal na knihu H. Ch. Andersena  říjen 2005 - soutěž O nejhezčí krajkové exlibris

5  2006 – projekt s výraznými komunitními prvky Rok duchovní harmonie v sedlčanské knihovně (1. ročník)  2006/dosud – komunitní projekt Pověsti Sedlčanska  říjen 2006 – soutěž Poezie v krajce – krajka v poezii  červen 2007 – celostátní soutěž Kamarádka knihovna – 2. místo (výrazně hodnoceny právě komunitní projekty a aktivity)  5. říjen 2007 – slavnostní otevření komunitního Centra Lukáš  1. prosinec 2007 – Den pro dětskou knihu, bubny a Sedlčanský kraj  16. února 2008 – Svatební den  2007/2008 – komunitní projekt Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete je využít?

6 LUKÁŠEK: komunitní projekt  Svatý Lukáš = patron ranhojičů, lékařů, malířů sedlčanský Lukášek Snaha o léčbu mezilidských vztahů na malém městě metodou výtvarného umění START PROJEKTU ŘÍJEN 2003

7 Části projektu  1. Komunitní část projektu  každý ročník jiné téma  2. Až budeš velký, staneš se výtvarníkem  didaktické výstavy  3. Rozšiřování znalostí v oboru  přednášky z dějin výtvarného umění apod.  kurzy (workshopy)

8 Komunitní část projektu  1. ročník (2003/2004) I když jsme odlišní, žijeme tu společně  Účast: 11 partnerů (ÚSP, domov důchodců, školky, školy, občanská sdružení)  2. ročník (2004/2005) Kdo jsem a odkud jsem???  Účast: 14 partnerů (ÚSP, domov důchodců, školky, školy, občanská sdružení)  kniha: Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska. 1. díl Sedlčany  slavnostní prezentace: červen 2006  3. ročník (2005/2006) Jsme různí???  Účast: 16 partnerů (ÚSP, domov důchodců, školky, školy, občanská sdružení, podnikatelský subjekt)  4. ročník (2006/2007) Kdo jsou oni ???  Účast: 16 partnerů (poskytovatelé sociálních služeb, školky, školy, občanská sdružení, podnikatelský subjekt)  5. ročník (2007/2008) Má minulost, přítomnost a budoucnost  Účast 15 partnerů (poskytovatelé sociálních služeb, školky, školy, občanská sdružení)  výtvarně literární aktivita Jsme potřební? (pro program Senioři vítáni)

9 Cíl projektu  Prolomení izolovanosti zainteresovaných skupin i jednotlivců.  Vytváření pozitivních vztahů mezi jednotlivými skupinami.  Vzájemné obohacování se zúčastněných (i handicapovaní nám mají co dát – nejenom my jim) – prolomení bariér v nás samých.  Změna pohledu místních občanů na mezilidské vztahy a vztahy mezi nesourodými skupinami.

10 Dílčí cíle projektu  Zlepšení přístupu sedlčanské veřejnosti (rodičů, dětí, učitelů, představitelů města) k okrajovým skupinám.  Vzájemné otevření se ze strany jednotlivých škol a dalších zapojených institucí.  Propojení spolupráce mezi státním neziskovým sektorem a občanskými organizacemi.  Podpora skupinové práce a společné práce lidí různých věkových skupin.  Všechna setkávání povedou i k navazování vztahů mezi jednotlivci.  Rozvíjení kreativity zúčastněných.

11 Dlouhodobý cíl projektu  Rozvíjení neformálních přátelských vztahů mezi skupinami i jednotlivci v místě a posilování sounáležitosti lidí k regionu Sedlčanska.  Vedení k vytváření pocitu odpovědnosti za místo, ve kterém žijeme.

12 Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete je využít?  program Senioři vítáni Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund Praha „Ne všichni senioři se zabývají jen prací na svých zahrádkách nebo pletením čepiček pro svá vnoučata, ale mají i ambice být dále veřejně prospěšní“

13 O projektu…  Demografie ČR – r. 2050 40% obyvatel nad 65 let (8 mil. obyv.)  Demografická výzva – šance pro Evropu (Evropská komise)  jaro 2007 Nadace OSF Praha, Nadace Česká spořitelna – program Senioři vítáni  participace seniorů na veřejném životě – NE POUZE příjemci sociální a zdravotní péče a objekty potřebné pomoci  Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete je využít?

14 Možnosti uplatnění…  Na kvalifikaci seniorů neklade projekt důraz - důležité jsou dovednosti a schopnost předat je dál…

15 Zapojení seniorů v knihovně – Centrum Lukáš  Vedení kroužků pro děti i dospělé (Klub vzájemného porozumění) – vychází z konkrétní zkušenosti. V rámci projektu hodlá knihovna najít další seniory, kteří pomohou rozšířit spektrum zájmových aktivit. „Možná že všichni nezvládnou pravidelné vedení nějakého kroužku, ale mohou zvládnout jedno tematicky zaměřené odpoledne…“  Přednášková a organizační činnost – získání seniorů, kteří budou přednášet či se organizačně podílet na Akademii volného času a při Trénincích paměti.  Organizační zajištění Klubu aktivních seniorů – svépomocná aktivita, která může vzniknout jako doprovodný jev v průběhu projektu.  Manuální činnosti v knihovně (balení knih, obnova etiket, rovnání knih). Pomoc knihovnicím s udržováním estetiky prostředí.

16 Začlenění do Databáze aktivních seniorů  Databázi spravují pracovnice knihovny a využívat ji mohou různé organizace, ale i rodiny (jednotlivci).  Databáze obsahuje údaje o aktivních seniorech (překladatelé, učitelé, uklízečky, zdravotníci…).  Databáze umožňuje najít vhodného člověka nejen pro dobrovolnické aktivity, ale i pro krátkodobou výpomoc (zástup za nemocného zaměstnance apod.).

17 Cíl projektu  Využití potenciálu aktivních seniorů v Sedlčanech pro veřejně prospěšné aktivity především v Městské knihovně Sedlčany, která se profiluje jako komunitní centrum místa, ale i v dalších organizacích Sedlčanska.  Změna pohledu na místo seniorů ve společnosti – uvědomění si znalostí, schopností a využitelných dovedností mnoha seniorů jak samotnými seniory, tak zástupci města i organizací ve městě, dětmi i širší veřejností v Sedlčanech.

18 Dílčí cíle projektu  Dotvoření prostor pro aktivity seniorů v komunitním centru městské knihovny.  Získání seniorů – dobrovolníků pro aktivity v komunitním centru městské knihovny.  Vybavení komunitního centra technikou a nábytkem umožňujícím realizovat aktivity dobrovolnicky vedené seniory.  Vybudování databáze aktivních seniorů s cílem najít v návaznosti na potřeby místa pro co nejvíce zájemců z řad seniorů uplatnění odpovídající jejich zájmům.  Zaměření pozornosti škol a školních dětí na schopnosti a dovednosti sedlčanských seniorů.  Zamezení přetrhávání sociálních kontaktů seniorů především při odchodu ze zaměstnání.  Pomoc organizacím města při vyhledání vhodného člověka pro veřejně prospěšné aktivity.

19 Průběžné výsledky projektu…  Pravidelná (skupinová) činnost  Setkávání při kreslení ○ Kurz Lukáš ○ M.U.Č.Í.R.N.A.  Setkávání nad krajkami  Setkávání nad fotkami ○ Fotoškolička ○ Digitální fotografie  Klub Mnémé

20 Jednotlivci  Administrativní činnost  Balení knih  Jazykové korektury  Pomoc při organizování větších akcí (nejenom org. činnost, ale i dobrůtky) Čeká nás…  Věda a krása  Výstava fotografií (cestování na kole s handicapem)  …a snad ještě něco dalšího

21 % čtenářů z počtu obyvatel města 2001 – 26, 1 % 2002 – 29, 1 % 2003 – 29, 4 % 2004 – 30, 9 % 2005 – 31,04 % 2006 – 30, 9 % 2007 – 30, 5 %

22 Fotodokumentace:

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


Stáhnout ppt "Blanka Tauberová Městská knihovna Sedlčany 23. 4. 2008 (Praha, FF UK – Katedra sociální práce)"

Podobné prezentace


Reklamy Google