Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blanka Tauberová Městská knihovna Sedlčany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blanka Tauberová Městská knihovna Sedlčany "— Transkript prezentace:

1 Od komunitních aktivit ke komunitnímu centru aneb Nic tak úžasného neděláme …
Blanka Tauberová Městská knihovna Sedlčany (Praha, FF UK – Katedra sociální práce)

2 Městská knihovna Sedlčany

3 Začátek… 1. červen 2001 – otevření knihovny v nových prostorách
prosinec 2001 – první výstava (Zvláštní škola Sedlčany) březen 2002 – Jaro v knihovně (výstava ÚSP Svatý Jan u Sedlčan) 2002, 2003 – Rok lidových řemesel v MK Sedlčany s hlavním zaměřením na řemesla textilní říjen 2002 – soutěž O nejhezčí krajkovou záložku do knihy prosinec 2002 – Mikulášské setkání (o. s. Našlose, ÚSP Svatý Jan) duben 2003 – První výstava Budoucí slavní květen 2003 – Májové setkání (o. s. Našlose, ÚSP Svatý Jan) Potřeba dát věcem řád a prolomit komunikační bariéry. červen 2003 – první schůzka partnerů, narození Lukáška

4 Pokračování… říjen 2003 – komunitní projekt Lukášek (1. ročník)
říjen 2003 – soutěž O nejhezčí krajkovou záložku do knihy 2. září 2004 – prezentace grafické značky knihovny činnost knihovnická činnost informační činnost komunitní říjen 2004 – projekt s výraznými komunitními prvky Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád (1. ročník); Pohádkové babičky z domova pro seniory říjen 2004 – soutěž O nejhezčí krajkový obal na knihu H. Ch. Andersena říjen soutěž O nejhezčí krajkové exlibris

5 2006 – projekt s výraznými komunitními prvky Rok duchovní harmonie
v sedlčanské knihovně (1. ročník) 2006/dosud – komunitní projekt Pověsti Sedlčanska říjen 2006 – soutěž Poezie v krajce – krajka v poezii červen 2007 – celostátní soutěž Kamarádka knihovna – 2. místo (výrazně hodnoceny právě komunitní projekty a aktivity) 5. říjen 2007 – slavnostní otevření komunitního Centra Lukáš 1. prosinec 2007 – Den pro dětskou knihu, bubny a Sedlčanský kraj 16. února 2008 – Svatební den 2007/2008 – komunitní projekt Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete je využít?

6 LUKÁŠEK: komunitní projekt
Svatý Lukáš = patron ranhojičů, lékařů, malířů sedlčanský Lukášek Snaha o léčbu mezilidských vztahů na malém městě metodou výtvarného umění START PROJEKTU ŘÍJEN 2003

7 Části projektu 1. Komunitní část projektu
každý ročník jiné téma 2. Až budeš velký, staneš se výtvarníkem didaktické výstavy 3. Rozšiřování znalostí v oboru přednášky z dějin výtvarného umění apod. kurzy (workshopy)

8 Komunitní část projektu
1. ročník (2003/2004) I když jsme odlišní, žijeme tu společně Účast: 11 partnerů (ÚSP, domov důchodců, školky, školy, občanská sdružení) 2. ročník (2004/2005) Kdo jsem a odkud jsem??? Účast: 14 partnerů (ÚSP, domov důchodců, školky, školy, občanská sdružení) kniha: Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska. 1. díl Sedlčany slavnostní prezentace: červen 2006 3. ročník (2005/2006) Jsme různí??? Účast: 16 partnerů (ÚSP, domov důchodců, školky, školy, občanská sdružení, podnikatelský subjekt) 4. ročník (2006/2007) Kdo jsou oni ??? Účast: 16 partnerů (poskytovatelé sociálních služeb, školky, školy, občanská sdružení, podnikatelský subjekt) 5. ročník (2007/2008) Má minulost, přítomnost a budoucnost Účast 15 partnerů (poskytovatelé sociálních služeb, školky, školy, občanská sdružení) výtvarně literární aktivita Jsme potřební? (pro program Senioři vítáni)

9 Cíl projektu Prolomení izolovanosti zainteresovaných skupin i jednotlivců. Vytváření pozitivních vztahů mezi jednotlivými skupinami. Vzájemné obohacování se zúčastněných (i handicapovaní nám mají co dát – nejenom my jim) – prolomení bariér v nás samých. Změna pohledu místních občanů na mezilidské vztahy a vztahy mezi nesourodými skupinami.

10 Dílčí cíle projektu Zlepšení přístupu sedlčanské veřejnosti
(rodičů, dětí, učitelů, představitelů města) k okrajovým skupinám. Vzájemné otevření se ze strany jednotlivých škol a dalších zapojených institucí. Propojení spolupráce mezi státním neziskovým sektorem a občanskými organizacemi. Podpora skupinové práce a společné práce lidí různých věkových skupin. Všechna setkávání povedou i k navazování vztahů mezi jednotlivci. Rozvíjení kreativity zúčastněných.

11 Dlouhodobý cíl projektu
Rozvíjení neformálních přátelských vztahů mezi skupinami i jednotlivci v místě a posilování sounáležitosti lidí k regionu Sedlčanska. Vedení k vytváření pocitu odpovědnosti za místo, ve kterém žijeme.

12 Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete je využít?
program Senioři vítáni Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund Praha „Ne všichni senioři se zabývají jen prací na svých zahrádkách nebo pletením čepiček pro svá vnoučata, ale mají i ambice být dále veřejně prospěšní“

13 O projektu… Demografie ČR – r % obyvatel nad 65 let (8 mil. obyv.) Demografická výzva – šance pro Evropu (Evropská komise) jaro 2007 Nadace OSF Praha, Nadace Česká spořitelna – program Senioři vítáni participace seniorů na veřejném životě – NE POUZE příjemci sociální a zdravotní péče a objekty potřebné pomoci Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete je využít?

14 Možnosti uplatnění… Na kvalifikaci seniorů neklade projekt důraz - důležité jsou dovednosti a schopnost předat je dál…

15 Zapojení seniorů v knihovně – Centrum Lukáš
Vedení kroužků pro děti i dospělé (Klub vzájemného porozumění) – vychází z konkrétní zkušenosti. V rámci projektu hodlá knihovna najít další seniory, kteří pomohou rozšířit spektrum zájmových aktivit. „Možná že všichni nezvládnou pravidelné vedení nějakého kroužku, ale mohou zvládnout jedno tematicky zaměřené odpoledne…“ Přednášková a organizační činnost – získání seniorů, kteří budou přednášet či se organizačně podílet na Akademii volného času a při Trénincích paměti. Organizační zajištění Klubu aktivních seniorů – svépomocná aktivita, která může vzniknout jako doprovodný jev v průběhu projektu. Manuální činnosti v knihovně (balení knih, obnova etiket, rovnání knih). Pomoc knihovnicím s udržováním estetiky prostředí.

16 Začlenění do Databáze aktivních seniorů
Databázi spravují pracovnice knihovny a využívat ji mohou různé organizace, ale i rodiny (jednotlivci). Databáze obsahuje údaje o aktivních seniorech (překladatelé, učitelé, uklízečky, zdravotníci…). Databáze umožňuje najít vhodného člověka nejen pro dobrovolnické aktivity, ale i pro krátkodobou výpomoc (zástup za nemocného zaměstnance apod.).

17 Cíl projektu Využití potenciálu aktivních seniorů v Sedlčanech pro veřejně prospěšné aktivity především v Městské knihovně Sedlčany, která se profiluje jako komunitní centrum místa, ale i v dalších organizacích Sedlčanska. Změna pohledu na místo seniorů ve společnosti – uvědomění si znalostí, schopností a využitelných dovedností mnoha seniorů jak samotnými seniory, tak zástupci města i organizací ve městě, dětmi i širší veřejností v Sedlčanech.

18 Dílčí cíle projektu Dotvoření prostor pro aktivity seniorů v komunitním centru městské knihovny. Získání seniorů – dobrovolníků pro aktivity v komunitním centru městské knihovny. Vybavení komunitního centra technikou a nábytkem umožňujícím realizovat aktivity dobrovolnicky vedené seniory. Vybudování databáze aktivních seniorů s cílem najít v návaznosti na potřeby místa pro co nejvíce zájemců z řad seniorů uplatnění odpovídající jejich zájmům. Zaměření pozornosti škol a školních dětí na schopnosti a dovednosti sedlčanských seniorů. Zamezení přetrhávání sociálních kontaktů seniorů především při odchodu ze zaměstnání. Pomoc organizacím města při vyhledání vhodného člověka pro veřejně prospěšné aktivity.

19 Průběžné výsledky projektu…
Pravidelná (skupinová) činnost Setkávání při kreslení Kurz Lukáš M.U.Č.Í.R.N.A. Setkávání nad krajkami Setkávání nad fotkami Fotoškolička Digitální fotografie Klub Mnémé

20 Jednotlivci Čeká nás… Administrativní činnost Balení knih
Jazykové korektury Pomoc při organizování větších akcí (nejenom org. činnost, ale i dobrůtky) Čeká nás… Věda a krása Výstava fotografií (cestování na kole s handicapem) …a snad ještě něco dalšího

21 % čtenářů z počtu obyvatel města
2001 – 26, 1 % 2002 – 29, 1 % 2003 – 29, 4 % 2004 – 30, 9 % 2005 – 31,04 % 2006 – 30, 9 % 2007 – 30, 5 %

22 Fotodokumentace:

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


Stáhnout ppt "Blanka Tauberová Městská knihovna Sedlčany "

Podobné prezentace


Reklamy Google