Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kraj Vysočina Obsah •Základní charakteristika kraje •Přírodní podmínky •Lidé a sídla •Hospodářství •Společnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kraj Vysočina Obsah •Základní charakteristika kraje •Přírodní podmínky •Lidé a sídla •Hospodářství •Společnost."— Transkript prezentace:

1

2 Kraj Vysočina

3 Obsah •Základní charakteristika kraje •Přírodní podmínky •Lidé a sídla •Hospodářství •Společnost

4 Základní charakteristika kraje •Poloha: jih ČR, zasahuje jak do Čech tak i na Moravu •Sousedí s: Budějovickým, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským krajem •Krajní body: 14°52’– 16°25’v.d., 48°55’– 49°50’ s.š. •Rozloha: 6 925 km 2 •Krajské město: Jihlava

5 Jihlava •Leží na pomezí Čech a Moravy, byla založena kolem roku 1240 •Počet obyvatel: 52 100 •V minulosti se zde těžilo stříbro a rozvíjelo se soukenictví •1253 – požár ukončil středověkou etapu výstavby města, které bylo obnoveno v renesančním stylu.

6 Přírodní podmínky •Geomorfologie •Geologie •Klima •Hydrosféra •Půdy •Biota •Ochrana přírody

7 Geomorfologie •Geomorfologická poloha kraje (provincie Česká vysočina, subprovincie Českomoravská, nižší jednotky: Hornosázavská pahorkatina, Žďárské vrchy Hornosvratecká vrchovina, Křemešnická vrchovina, Křižanovská vrchovina, Jevišovická pahorkatina) •Nejvyšší bod kraje (vrch Javořice, 837 m.n.m.) •Nejnižší bod kraje (vodní nádrž Švihov, cca 253 m.n.m.)

8 Geologie •Geologické periody, které zasáhly území kraje •Druhy hornin na území kraje •Vztah geomorfologie a geologie Vysočiny k zemědělství •Vztah geomorfologie a geologie Vysočiny k průmyslu •Vztah geomorfologie a geologie Vysočiny k dopravě •Vztah geomorfologie a geologie Vysočiny k cestovnímu ruchu

9 Klima •Charakteristika podnebí Vysočiny •Teplotní údaje, poměr mrazových dnů ku letním •Okolí vrchu Javořice, Křemešník a Devět skal •Srážky (celoroční: od 600 mm po 800 mm, dle období: zima 250–300 mm, vegetační období 350–500 mm)

10 Hydrosféra •Povodí Labe (Severní moře): Žirovnice, Kamenice, Želivka, Trnava, Šlapanka, Sázava a Doubrava •Povodí Dunaje (Černé moře): Moravská Dyje, Jevišovka, Jihlava, Oslava, Loučka, Bítýška a Svratka •Hlavní evropské rozvodí •Znečištění řek dle ukazatelů kyslíkového režimu •Vodní nádrže a jejich účel: Strž (vodárenský), Pilská (ochranný), Trnávka (ochranný), Sedlice (hydroenergetický), Hubenov (vodárenský), Mostiště (vodárenský), Malešice a Mohelno (hydroenergetický), Nová Říše a Karhov (vodárenský) •Ojedinělost rybníku Velké Dářko

11 Půdy •Půdní typy: převážně hnědé horské lesní půdy, podzolové půdy, hnědé lesní půdy nížin a pahorkatin, v okolí Javorníku a Žďárských vrchů jsou horské podzoly •Půdní druhy: půdy převážně hlinitopísčité až písčitohlinité, ve vysokých nadmořských výškách jde o půdy silně štěrkovité až kamenité

12 Biota •Charakteristika krajiny (prales byl přeměněn generacemi lidí do podoby zvlněné kulturní stepi, rozčleněné táhlými kopci, údolími a množstvím lesů a hájků) •Masivy kulturního lesa pokrývají především nejvyšší část kraje •Průměrná lesnatost kraje Vysočina dosahuje 30,1 % •Skladba lesů (jehličnaté – hlavně smrky, ale i jedle, menšinu tvoří lesy smíšené – jedlovo-bukové, smrkovo- jedlovo-bukové) •Rozdělení plochy kraje (lesní a luční krajina a zemědělsko–lesní krajina, výjimkou je východ a západ od Jihlavy, kde je pouze zemědělská krajina)

13 Ochrana přírody •Výměra přírodních památek a přírodních rezervací na území kraje je 4302 ha •Počet zvláště chráněných území (přírodní rezervace a přírodní památky) kraje Vysočina je 124 •Dvě CHKO: Žďárské vrchy a Železné hory •Chráněná území CHKO Žďárské vrchy: Přírodní památka Malinská skála, Přírodní památka U Tučkovy hájenky, Přírodní památka Zkamenělý zámek, Národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště, Národní přírodní rezervace Ransko, Národní přírodní rezervace Žákova hora, Přírodní rezervace Branty, Přírodní rezervace Čtyři Palice, Přírodní rezervace Damašek, Přírodní rezervace Olšina u Skleného, Přírodní rezervace Pod Kamenným vrchem, Přírodní rezervace Ranská jezírka, Přírodní rezervace Řeka, Přírodní rezervace Štíří důl, Přírodní rezervace Volákův kopec, Přírodní památka Bahna, Přírodní památka Bílá skála, Přírodní památka Brožova skála, Přírodní památka Černá skála, Přírodní památka Devět skal, Přírodní památka Díly u Lhotky, Přírodní památka Drátenická skála, Přírodní památka Les na Dolíku, Přírodní památka Lisovská skála, Přírodní památka Louky u Černého lesa, Přírodní památka Louky v Jeníkově, Přírodní památka Milovské Perničky, Přírodní památka Mlýnský potok a Uhlířky, Přírodní památka Mlýnský rybník a rybník Rohlík s pobřežními loukami, Přírodní památka Na skále, Přírodní památka Návesník, Přírodní památka Pasecká skála, Přírodní památka Páperek, Přírodní památka Pernovka, Přírodní památka Prosička, Přírodní památka Ratajské rybníky, Přírodní památka Rozštípená skála, Přírodní památka Rybenské perničky, Přírodní památka Sklenské louky, Přírodní památka Suché kopce, Přírodní památka Světnovské údolí, Přírodní památka Štarkov, Přírodní památka Tisůvka, Přírodní památka U Bezděkova, Přírodní památka Utopenec, Přírodní památka Vlčí kámen, Přírodní památka Zadní rybník, Přírodní památka Zkamenělý zámek, Přírodní památka Zlámanec a Národní přírodní rezervace Dářko.

14 Lidé a sídla •Počet obyvatel •Sídla •Politické uspořádání

15 Počet obyvatel • 520000

16 Národnost • moravská • česká • slovenská

17 Vyznání • římskokatolické • evangelické • husitské

18 Sídla • 729 obcí • 33 měst

19 Osídlení • hustota osídlení 10–50 ob./km2 • velikost osídlení • historie osídlení

20 Politické uspořádání • 5 okresů • 15 malých okresů

21 Orgány kraje • zastupitelstvo • rada

22 Hospodářství •Zemědělství, průmysl, komerční služby a jejich vývoj •Dopravní situace v kraji •Nekomerční služby

23 Zemědělství, průmysl, služby a jejich vývoj •zemědělství •průmysl •služby •vývoj

24 Zemědělství •skot •prasata •brambory •pšenice •ječmen •řepka •len

25 Průmysl •Jihlava (dřevo - klavíry, sklo, stroje, pletené výrobky) •Třebíč (kůže, stroje) •Humpolec (textil - len, vlna, bavlna) •Havlíčkův Brod (oděvy, spodní prádlo) •Želetava (mléčné výrobky) •Kostelec (maso, paštiky) •Moravské Budějovice (drůbeží maso) •Pelhřimov (škrob)

26 Komerční služby •rychlý vzestup •podpora úřadů •investoři

27 Vývoj •Středověká kolonizace •industrializace v 19. století •současný rychlý vývoj

28 Dopravní situace •D1 •silnice 1. třídy (421 km) •silnice 2. třídy (1675 km) •silnice 3. třídy (2994 km) • 2 železnice

29 Dopravní nehody

30 Nekomerční služby •školství •zdravotnictví

31 Školství

32 Zdravotnictví •7 nemocnic (zadlužení) •85 lékáren •1 lékař - 326 pacientů

33 Společnost •Kultura v kraji •Sport v kraji •Přírodní a kulturní zvláštnosti kraje

34 Kultura v kraji •Zámky •Hrady •Zříceniny •Památky UNESCO •Kostely a kláštery •Umění v kraji •Kulturní akce •Osobnosti kultury

35 Zámky •zámek Jaroměřice nad Rokytnou v okrese Třebíč •zámek Žirovnice v okrese Pelhřimov •zámek Náměšť nad Oslavou •zámek Moravské Budějovice v okrese Třebíč •zámek Brtnice v okrese Jihlava •zámek Budišov v okrese Třebíč •zámek Polná v okrese Jihlava •zámek Chotěboř v okrese Havlíčkův Brod •Malečský zámek v okrese Havlíčkův Brod •zámek Přibyslav v okrese Havlíčkův Brod •zámek Nové Město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou •zámek Velké Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou •zámek Žďár nad Sázavou •zámek Pelhřimov •zámek Třebíč

36 Hrady •hrad Pernštejn v okrese Žďár nad Sázavou •hrad Kámen v okrese Pelhřimov •hrad Roštejn v okrese Jihlava •hrad Lipnice nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod •hrad Ledeč nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod •hrad Sádek v okrese Třebíč

37 Zříceniny •Orlík v okrese Pelhřimov •Janštejn v okrese Jihlava •Rokštejn v okrese Jihlava •Štamberk v okrese Jihlava •Sedlecký hrad v okrese Třebíč

38 Památky UNESCO •Telč, zámek je spolu s historickým centrem města, které tvoří městskou památkovou rezervaci, od roku 1992 zapsán do seznamu UNESCO. •Zelená Hora, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je na seznamu UNESCO od roku 1994 •Třebíč, židovské město

39 Kostely a kláštěry •kostel sv. Jakuba v Jihlavě •kostel sv. Kříže v Jihlavě •jezuitský kostel v Jihlavě •kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě •kostel sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě •kostel sv. Martina v Třebíči •pravoslavný chrám sv. Václava a Ludmily v Třebíči •kostel sv. Víta v Pelhřimově •kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou •kostel sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou •chrám Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě •kostel sv. Trojice a kostel sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě •kostel sv. Jakuba v Telči •kostel sv. Ducha v Telči •kostel sv. Jiljí v Moravských Budějovicích •benediktinský klášter v Želivě •kostel Narození Panny Marie v Želivě •premonstrátský klášter s kostelem sv. Petra a Pavla v Nové Říši

40 Umění v kraji •Muzeum Vysočiny •Oblastní galerie Vysočiny •Muzeum Telč •Muzeum Třešť •Stará polenská škola •Západomoravské muzeum •Muzeum Jemnice •Muzeum řemesel •Památník Kralické tiskárny •Muzeum knihy •Muzeum rekordů a kuriozit •Muzeum silnic a dálnic České republiky •Galerie Synagóga •Horácké muzeum •Horácká galerie •Vlastivědné muzeum v Kamenici nad Lipou •Muzeum zemědělských strojů •Centrum hasičského hnutí •Městské muzeum – Hanusovský dům •Galerie výtvarného umění •Městské muzeum Antonína Sovy •Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem •Městské muzeum Velká Bíteš •Městské muzeum Počátky •Městské muzeum v Chotěboři •Památník Karla Havlíčka Borovského •Okresní vlastivědné muzeum – Havlíčkův dům •Rodný dům Josefa Hoffmanna •Expozice Mladý Gustav Mahler a Jihlava •Muzeum Otokara Březiny •Galerie Jana Zrzavého •Muzeum dr. Aleše Hrdličky •Památník Jaroslava Haška •Polná •Expozice betlémů v Třešti •Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě •Muzeum rekordů a kuriozit •ZOO Jihlava

41 Osobnosti kultury •Jaroslav Hašek •Karel Havlíček Borovský •Otokar Březina •Lubomír Lipský •Oldřich Lipský •Pavel Landovský •Aleš Hrdlička •F. B. Zvěřina •Jan Želivský •Jan Karafiát •Bratři Mrštíkové

42 Kulturní akce •Hliníkový Vilém •Mezinárodní festival dokumentárního filmu •Třebíčské loutkářské jaro •Divadelní Třebíč •Festival dramatického umění •Slavnostní předávání novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského •Bohemia Talent Jihlava •Mezinárodní festival sborového umění •Jihlavské dny hudby •Vítání jara •Concentus Moraviae •Dny Evropské hudby •Dny varhan •Třebíčský zvonek •Hudba u krbu •Mezinárodní přehlídka Jihlavské folklórní léto •Zámostí •Haškova Lipnice •Jihlavské kulturní léto •Den evropského dědictví •Bramborobraní •Jihlavský havířský průvod •Den Ježka •Třebíčské kouření •Třebíčské slavnosti piva •Historická bitva u Pocoucova •Trnkobraní •Horácký letecký den •Mezinárodní festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově •Hodokvas na hradě Roštejn, •Festival Jazz na hradě •Barchan v Jemnici

43 Sport v kraji •Sportovní areály •Sportovní možnosti •Sportovní akce •Možnosti koupání •Osobnosti sportu

44 Sportovní areály •Sportovní areál Kotlina •Sportovní areál Polanka •Sportovní areál Laguna •Sportovní areál v Pelhřimově •Sportovně relaxační centrum Kohinor

45 Možnosti sportovního vyžití •zimní stadiony •fotbalové stadiony •lyžování •cyklistické stezky •turistické trasy •střelnice v Poušově •vodní sporty na nádrži Želiv •pétanque v Třebíči •sauny •fitcentra a posilovny •tělocvičny s možností cvičení aerobiku, jógy nebo břišních tanců •tenisové kurty •kurty na squash •kuželky nebo bowling •solária •hřiště pro nejrůznější sporty •cvičné lezecké stěny v Jihlavě a Třebíči •jezdecké oddíly v Jihlavě a Třebíči

46 Sportovní soutěže a závody •Významné –Zlatá Lyže v Novém Městě na Moravě –Zlatá podkova v Humpolci –Aris v Jihlavě –Horácká rallye v Třebíči –celostátní turnaj mládeže ve stolním tenisu –Jihlavský ježek –Region Vysočiny –Axis Cup –Velká cena Datalusku –Řidič Vysočiny –Běh Terryho Foxe –Horácký triatlon –Velká cena Třebíče –International Judo Cup –Dukovanské okruhy –Velká cena Jihlavských listů –Běh Heulosem –Běh 17. listopadu –Běh o vánočního kapra

47 Možnosti koupání •Pávovský rybník u Jihlavy •přehrada Borovinka •rybník Roštýn u Telče •Malý pařezitý u Řídelova •Velký pařezitý u Řásné •rybník Plodový u Řásné •Maršovský rybník u Zbilid •rybník Zimák u Polné •lom v Čenkově u Třeště •rybník Klechtavec v Rohozné •rybník Fluska u Brtnice •rybník Hamr u Mrákotína •rybník Kladina u Olšan •rybník Vodňatý u Olšan •rybník Nadymač u Janštejna •rybník Stráž u Pelhřimova •koupaliště v Lukách nad Jihlavou •koupaliště v Novém Rychnově •koupaliště Jaroměřice nad Rokytnou •koupaliště Bransouze v Okříškách •koupaliště Lhánice v Mohelnu •koupaliště v Hrotovicích •koupaliště v Havlíčkově Brodě •koupaliště v Třebíči •koupaliště v Moravských Budějovicích •krytý bazén v ulici Evžena Rošického v Jihlavě •koupaliště Vodní ráj v Jihlavě s celoročním provozem

48 Osobnosti sportu •Josef Augusta •Martin Koukal

49 Přírodní a kulturní zvláštnosti •Přírodní zvláštnosti •Kulturní zvláštnosti •Ostatní zajímavosti

50 Přírodní zvláštnosti •Jihlavské podzemí •Chodba Svítivka •Naučná stezka kolem řeky Doubravy •Stvořidla •CHKO Žďárské vrchy •CHKO Železné hory •Kamenice nad Lipou •Křemešník •Javořice •Velký Špičák •Rybník Zhejral •Mohelenská hadcová step •Vodní nádrž Dářko •Údolí Oslavy a Chvojnice •Žákova Hora •Dářko – Radostínské rašeliniště

51 Kulturní zvláštnosti •Městská památková rezervace Jihlava •Městská památková rezervace Pelhřimov •Městská památková rezervace Telč •Hornická stezka •Žižkovo pole •Velký Blaník •Westernové městečko Šiklův Mlýn •Dešov •Krátká

52 Ostatní zajímavosti •Dukovany •Dalešice •Přibyslavice •Obyčtov


Stáhnout ppt "Kraj Vysočina Obsah •Základní charakteristika kraje •Přírodní podmínky •Lidé a sídla •Hospodářství •Společnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google