Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní veterinární správa České republiky Informační systém SVS ČR Oldřich Valcl, Odbor informačních a komunikačních technologií Liberec, 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní veterinární správa České republiky Informační systém SVS ČR Oldřich Valcl, Odbor informačních a komunikačních technologií Liberec, 2010."— Transkript prezentace:

1 Státní veterinární správa České republiky Informační systém SVS ČR Oldřich Valcl, Odbor informačních a komunikačních technologií Liberec, 2010

2 Povinnosti SVS ČR  Veterinární zákon  Monitoring a prevence výskytu nákaz zvířat  Ochrana lidí před zoonózami a nebezpečím ze živočišných produktů  Welfare a ochrana zvířat proti týrání  Ochrana území EU před zoonózami a nebezpečnými živočišnými produkty

3 Struktura krajů a KVS v ČR 14 krajů

4 Státní veterinární správa České republiky

5 Státní veterinární dozor doprava... doprava... doprava... doprava... doprava... doprava... doprava... doprava hospodářská zvířata divoká zvířata potravina živočišného původu vařené jídlo výrobna potravin jatky chovatel krmivo maso prodejna syrové mléko vejce, med... zvěřinový závod restaurace výrobny krmiv rostlina na poli technické suroviny

6 Co je IS SVS? •IS SVS – Informační Systém Státní Veterinární Správy České republiky –Hardware •Standardní PC sestava •Uzavřená komunikační infrastruktura (KIVS) •Vazba na internet –Software •Komerční software – Microsoft Office •NOD, Adobe Acrobat Reader •Software na zakázku •Aquasoft s.r.o. HVS Group a.s., Labsystém –Lidé •Výstupy jsou pouze tak dobré jako vstupy

7 Co IS SVS dělá? •Vkládání dat •Místní zpracování dat •Přenosy dat •Centrální zpracování dat •Konečné výstupy •Ochrana dat

8 Části Informačního systému IS SVS 1.Vstup primárních dat a místní zpracování •Asi 250 aplikačních serverů •Asi 1000 uživatelů (Active directory) •oficiální komunikační infrastruktura ČR (KIVS) •Zeměpis – distribuce dat •Moduly klienta IS SVS 2.Datový sklad •1 databáze pro všechny uživatele •Reporting services MS •datový můstek k ostatním IS ČR i EU

9 Ukázka uživatelského rozhraní klienta IS SVS

10 Datový sklad

11 IS SVS – základní schéma Subjekt pod SVD inspektor databáze IS SVS vstup primárních dat kontrolní protokol

12 Distribuce dat – akce a podřízené úkony KVS a KVS b pracoviště SVD kraj a pracoviště SVD kraj b SVS ČR datový sklad IS SVS interní web veřejný web partnerské IS (MZe, ČR, EU, svět)

13 Distribuce dat – subjekty, nákazy KVS a KVS b pracoviště SVD kraj a pracoviště SVD kraj b SVS ČR datový sklad IS SVS interní web veřejný web partnerské IS (MZe, ČR, EU, svět)

14 Přednostní distribuce dat AI a navázaný AI-alert KVS a pracoviště SVD kraj a SVS ČR SMS e-mail max. 2 hodiny SMS: Ve Vasem emailu je dulezita informace z IS SVS CR – Aviarni influenza. OIKT z čísla 602 225 911

15 Struktura aplikačních dat  základní jednotka – kontrola, akce – výběrová distribuce  podřízené záznamy – výběrová distribuce  vzorky  porušení legislativy  sankce  propojení na subjekty – globální distribuce  registr subjektů pod SVD  úřední inspektoři  laboratoře  číselníky – globální distribuce  centrální správa  zoologická taxonomie, tkáně zvířat, potraviny, atd...

16 Moduly IS SVS  Veřejné zdraví a veterinární hygiena  prohlídka porážených zvířat  veterinární hygienický dozor nad živočišnými produkty  prohlídka ulovené zvěře  monitoring kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami  veterinární laktologie  Zdraví zvířat  epizootologický dozor a ozdravovací programy  práce s ohnisky nákaz  Welfare a ochrana zvířat  Registr subjektů a jeho management

17 Moduly IS SVS  Veřejné zdraví a veterinární hygiena  prohlídka porážených zvířat  veterinární hygienický dozor nad živočišnými produkty  prohlídka ulovené zvěře  monitoring kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami  veterinární laktologie  Zdraví zvířat  epizootologický dozor a ozdravovací programy  práce s ohnisky nákaz  Welfare a ochrana zvířat  Registr subjektů a jeho management

18 Moduly IS SVS  Veřejné zdraví a veterinární hygiena  prohlídka porážených zvířat  veterinární hygienický dozor nad živočišnými produkty  prohlídka ulovené zvěře  monitoring kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami  veterinární laktologie  Zdraví zvířat  epizootologický dozor a ozdravovací programy  práce s ohnisky nákaz  Welfare a ochrana zvířat  Registr subjektů a jeho management

19 Moduly IS SVS  Veřejné zdraví a veterinární hygiena  prohlídka porážených zvířat  veterinární hygienický dozor nad živočišnými produkty  prohlídka ulovené zvěře  monitoring kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami  veterinární laktologie  Zdraví zvířat  epizootologický dozor a ozdravovací programy  práce s ohnisky nákaz  Welfare a ochrana zvířat  Registr subjektů a jeho management

20 Moduly IS SVS  Veřejné zdraví a veterinární hygiena  prohlídka porážených zvířat  veterinární hygienický dozor nad živočišnými produkty  prohlídka ulovené zvěře  monitoring kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami  veterinární laktologie  Zdraví zvířat  epizootologický dozor a ozdravovací programy  práce s ohnisky nákaz  Welfare a ochrana zvířat  Registr subjektů a jeho management

21 Moduly IS SVS  Veřejné zdraví a veterinární hygiena  prohlídka porážených zvířat  veterinární hygienický dozor nad živočišnými produkty  prohlídka ulovené zvěře  monitoring kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami  veterinární laktologie  Zdraví zvířat  epizootologický dozor a ozdravovací programy  práce s ohnisky nákaz  Welfare a ochrana zvířat  Registr subjektů a jeho management

22 Moduly IS SVS  Veřejné zdraví a veterinární hygiena  prohlídka porážených zvířat  veterinární hygienický dozor nad živočišnými produkty  prohlídka ulovené zvěře  monitoring kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami  veterinární laktologie  Zdraví zvířat  epizootologický dozor a ozdravovací programy  práce s ohnisky nákaz  Welfare a ochrana zvířat  Registr subjektů a jeho management

23 Moduly IS SVS  Veřejné zdraví a veterinární hygiena  prohlídka porážených zvířat  veterinární hygienický dozor nad živočišnými produkty  prohlídka ulovené zvěře  monitoring kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami  veterinární laktologie  Zdraví zvířat  epizootologický dozor a ozdravovací programy  práce s ohnisky nákaz  Welfare a ochrana zvířat  Registr subjektů a jeho management

24 Moduly IS SVS  Veřejné zdraví a veterinární hygiena  prohlídka porážených zvířat  veterinární hygienický dozor nad živočišnými produkty  prohlídka ulovené zvěře  monitoring kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami  veterinární laktologie  Zdraví zvířat  epizootologický dozor a ozdravovací programy  práce s ohnisky nákaz  Welfare a ochrana zvířat  Registr subjektů a jeho management

25 Laboratorní diagnostika SVS ČR CH TC PS PM DO KT PT ST PI PJ PB RO BE SO KV RA KL MB HB NB CR HK KH KO PU CK TR ZR JI JE NA RK VY BK SVÚ Hradec Králové SVÚ Olomouc SVÚ České Budějovice SVÚJihlava ÚSKVBL Brno SVÚ Praha spolupracující laboratoře

26 Akce – vzorek – výsledek akcevzorky výsledkyvzorek akce : vzorek : výsledek 1 : m 1 : n

27 Převod dat o vzorku do Labsystému KVS a KVS b pracoviště SVD kraj a pracoviště SVD kraj b SVS ČR server v SVÚ XML můstek

28 Převod dat o výsledcích z Labsystému do IS SVS KVS a KVS b pracoviště SVD kraj a pracoviště SVD kraj b SVS ČR server v SVÚ XML můstek

29 Typy výsledků 1.Kvantitativní výsledek nejsložitější typ výsledků s největší vypovídací hodnotou; podává informaci o tom, KOLIK určitého jevu bylo ve vzorku v laboratoři zjištěno 2.Kvalitativní výsledek typ výsledků, který podává informaci o tom, zda určitý jev byl ve vzorku zjištěn nebo nebyl ve vzorku zjištěn; často se používá pro souhrnné vyjádření výsledku vyšetření skupiny vzorků 3.Popisný výsledek typ výsledků, který je datově nezpracovatelný, protože podává slovní popis výsledku určitého speciálního úkonu, typicky pitvy

30 Datové propojení IS SVS a Ministerstvem zemědělství ČR databáze IS SVS SZRIZRC-C přenosový XML formát inspektor možnost práce s webovým rozhraním LPIS

31 Vyšetření BSE rychlými testy 1.1.2009 až 31.12.2009 „A“utracená zvířata „B“podezřelá zvířata „C“uhynulá zvířata „D“nutně poražená zvířata „E“přeřazená zvířata „F“zvířata z normálních porážek Ukázka výstupních dat

32 Pozitivní nálezy BSE Ukázka výstupních dat

33 Prohlídky poráženého skotu (včetně telat) Ukázka výstupních dat

34 Srovnání počtu prohlídek jatečných zvířat za roky 2008 a 2009 kategorie zvířat20082009index 2009/2008 krávy120 801132 6191,098 jalovice25 62427 8631,087 ostatní skot132 713114 8780,866 celkem dospělý skot279 138275 3600,986 telata10 86010 7890,993 prasnice109 56679 2620,723 ostatní prasata3 562 2133 210 4990,901 celkem prasata3 671 7793 289 7610,896 ovce, jehňata14 43111 0830,768 kozy, kůzlata6916270,907 koně, hříbata2743321,212 celkem velká zvířata3 977 1733 587 9520,902 kuřata130 294 615128 600 5980,987 slepice, kohouti3 484 0623 181 6810,913 krůty283 655202 7410,715 hrabavá drůbež134 062 332131 985 0200,985 kachny, husy3 111 1583 007 1150,967 králíci, nutrie1 254 516837 5890,668 běžci1 4771 2330,835 celkem všechna zvířata142 406 656139 418 9090,979

35 Poskytování dat veřejnosti  oficiální webové stránky SVS ČR  www.svscr.cz  česká a anglická mutace  vybraná data z IS SVS  primární nebo agregovaná data  tiskové zprávy  seznamy schválených závodů  digitální publikace (Informační bulletin)

36 www.svscr.cz

37

38

39

40 TRACES In 2004 a new web-based system was introduced to manage animal movements and prevent the spread of animal diseases. • the first EU-wide e-government application in the field of food safety • using just one electronic form rather than the separate systems and paperwork • a single central database to track the movement of animals and certain types of products

41 Veterinární osvědčení pro vnitřní trh Obchodování uvnitř EU centrální kompetentní úřad krajská veterinární správa krajská veterinární správa zásilka zboží z p r á v a o z n á m e n í k o p i e členská země EU 2 IS Traces členská země EU 1 centrální kompetentní úřad k o p i e

42 SVVD Import ze třetí země centrální kompetentní úřad krajská veterinární správa pohraniční veterinární stanice zásilka zboží z p r á v a o z n á m e n í k o p i e třetí země IS Traces členská země EU

43 TRACES – vstup do systému (c) TRACES Team – DG SANCO

44 TRACES – tvorba INTRA certifikátu (c) TRACES Team – DG SANCO

45 Spojení z ČR do TRACES  Uživatelé KVS a SVS ČR  vstup dat o zásilkách, kontrola dat  obdržení dat v místě určení (průvozu)  Ekonomičtí operátoři  vstup dat o zásilkách ve stavu „prevalid“  System to System  národní kopie části databáze TRACES týkající se ČR  XML Gate of DG SANCO  výměna dat mezi TRACES a národními databázemi zvířat  Výměna dat mezi TRACES a národními registry schválených závodů BUDOUCNOST

46 Vnitřní ALERT systém SVS ČR  navazuje na odborný IS SVS  dnes XLS zprávy, mailová konference, správci, odkaz na klienta IS SVS  v budoucnosti součást klienta IS SVS  zjištění KVS, která přesahují hranice kraje  pevný formát (tabulka MS Excel)  pravidla pro pojmenovávání tabulek a vyplňování předmětu zprávy  problémy:  oprávněnost zařazení zprávy  včasnost zprávy  dodržování pravidel

47

48 Interní alert systém SVS ČR krajská veterinární správa 1 SVS ČR ústředí ostatní krajské veterinární správy e-mail

49 Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF - DG SANCO)

50

51 Tok informací NKM -> SVS ČR Národní kontaktní místo SVS ČR PVS KVSÚSKVBL ostatní členové sítě RASFF v ČR oznámení zasíláno vždy KI oznámení zasíláno pouze, pokud se daných členů týká

52

53 Tok informací SVS ČR -> NKM Národní kontaktní místo SVS ČR PVS KVSÚSKVBL ostatní členové sítě RASFF v ČR oznámení zasíláno vždy KI oznámení zasíláno pouze, pokud se daných členů týká

54

55 Vztah RASFF - IS SVS  VEN:  mimo KVS, zajišťuje ústředí SVS ČR  primární informace – klient IS SVS  DOVNITŘ:  z ústředí SVS ČR – mailová informace na KVS  akce  klient IS SVS  zpětné hlášení (ústředí SVS ČR)

56 ADNS  Animal Diseases Notification System – v ČR od května 2002  primární informace – ohniska nákaz v klientu IS SVS  KVS – žádná přímá povinnost vůči ADNS  hlášení zajišťuje KC SVS ČR Brno  prohlížeč zpráv je součástí Portálu SVS ČR

57 Residues Monitoring Information System of DG SANCO

58 World Animal Health Information System (WAHIS)

59 WAHIS  World Animal Health Information System  obdoba ADNS  primární informace – ohniska nákaz v klientu IS SVS  KVS – žádná přímá povinnost vůči WAHISu  hlášení zajišťuje KC SVS ČR Brno

60 ISSA a jeho rozhraní


Stáhnout ppt "Státní veterinární správa České republiky Informační systém SVS ČR Oldřich Valcl, Odbor informačních a komunikačních technologií Liberec, 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google