Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravia castles.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravia castles."— Transkript prezentace:

1 Moravia castles

2 Moravské hrady a zámky

3 BOUZOV This beautiful castle is first mentioned in the fourteenth century when it belonged to the Lords of Bouzov. The present shape comes from 1888 when the castle was vastly rebuilt. From 1939 to 1945 the castle was a seat of commandos SS. Since 1945 the castle has been owned by the state and because of its romantic appearance it is often used for making film fairy tales.

4 BOUZOV O tomto nádherném hradě pocházejí první zmínky z 14. století, kdy patřil Pánům z Bouzova.Dnešní podoba zámku je z roku 1888, kdy byl hrad rozsáhle přestavěn. V letech 1939 až 1945 byl hrad sídlem přepadových jednotek SS. Od roku 1945 patří hrad státu a je pro svoji romantickou podobu často využíván filmaři k natáčení pohádek.

5 Bítov Bítov is one of the oldest and the most romantic castles in our country. It was first mentioned in It is flown around by the river Želetavka from three sides. Nowadays it is mirrored on the Vranovská reservoir.

6 Bítov Bítov je jeden z nejstarších a nejromantičtějších hradů v naší zemi. První zmínky oněm pocházejí z roku Velmi zajímavé je jeho umístění v terénu, je ze tří stran obtékán řekou Želetavkou. Dnes se zrcadlí na hladině Vranovské přehrady.

7 Buchlov This castle is first mentioned in the first half of the thirteenth century. It was founded as defence stronghold and a centre of administration. It has been open since the second half of the nineteenth century. Nowadays we can see natural science collections and a vast library here.

8 Buchlov První zmínky o tomto hradu jsou z 1. poloviny 13. století. Byl založen jako obranná pevnost a správní středisko. Byl to jeden z prvních přístupných hradů na našem území, je přístupný už od poloviny 19. století. Dnes jsou jeho expozice spojeny s přírodovědnými sbírkami a rozsáhlou knihovnou.

9 Archiepiscopal palace in Kromeriz
In the thirteenth century bishop Bruno of Schauenberk built a castle which was rebuilt into a Renaissance castle in the sixteenth century. It was heavily damaged during the Thirty Years‘ War. There is a big library and a picture gallery. In 1998 the castle and the Kromeriz Flower Garden were proclaimed Monuments of outstanding Universal Value and listed in the UNESCO World Heritage List.

10 Arcibiskupský palác v Kroměříži
Hlavní zásluhu na vybudování tohoto arcibiskupského sídla má biskup Bruno z Schauenberku, který zde nechal vybudovat ve 13.století hrad, který byl v 16. století přebudován na renesanční zámek, který byl velmi poškozen za třicetileté války.Na zámku je velmi rozsáhlá knihovna a obrazárna. V roce 1998 byl zámek a jeho zahrady připsány na listiny přírodního a kulturního dědictví UNESCA.

11 Lednice – Valtice complex
There are a lot of outstanding buildings, e.g. Apollon temple, Minaret, Jan castle. All these buildings are inspired by the romantic style. They are very exceptional in our territory like the Turkish Minaret, one of the biggest in Europe.This complex is a frequent destination for tourists who want to enjoy the magic of the past times.

12 Lednicko – Valtický areál
Tento areál je souborem mnoha význačných staveb, např. Apollónův chrám, Hraniční zámeček, Minaret, Janův hrad a dalších. Všechny tyto stavby jsou ovlivněny romantickým slohem, a proto jsou na naše území velmi výjimečné, např. Turecký minaret, jeden z největších v Evropě. Tento areál je častým cílem turistů, kteří chtějí propadnout romantickému kouzlu minulosti.

13 Pernštejn Pernštejn was built in the thirteenth century. The castle went through many alternations. It was a Gothic stronghold, Renaissance palace, Baroque, Rococo and Classicism residence. Nowadays it is very popular by tourist for its atmospere.

14 Pernštejn Pernštejn byl vybudován v 13. století. Z původního jednoduchého hradu se po mnoha přestavbách stal objekt, na kterém je vidět architektonické rozdíly různých stavebních slohů. Hrad byl postupně gotická pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci. Dnes je na pro svoji atmosféru velmi oblíbený turisty.

15 Pilgrimage church of st
Pilgrimage church of st. John of Nepomuk on Zelena Hora in Zdar nad Sazavou The abbot of the cloister in Zdar had the pilgrimage church built in 1720 in honour of the Czech martyr and saint Jan Nepomucky. It is a unique document of the mastery of the genius of the Praque builder Giovanni Blasio Santini, who chose for his work the symbolic five-tipped star. This was because, according to legend, a crown with five stars appeared above the body of the drowned martyr. It is on the UNESCO list.

16 POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Tento kostel výjimečný pro svoji přísně geometrickou architekturu, která vynikne hlavně z ptačí perspektivy, celá dispozice je založena na čísle 5, podle pověsti, že když Jan Nepomucký umíral u hlavy mu svítilo 5 hvězd. Hlavní architekt tohoto výjimečného byl Jan Blažej Santini – Aichl.

17 LITOMYŠL In 1568Vratislav from Pernštejn began to rebuild the devastated castle into a Renaissance palace.Italian builders nad artisans had finished the renaissance-style chateau with arcade court and decorated it with frescoes on all facades and gables. In 1999 the chateau was written in the UNESCO records as world heritage site. The music composer Bedřich Smetana was born in the chateau brewery.

18 LITOMYŠL Na místě bývalého hradu, založil Vratislav z Pernštejnu roku 1568 renesanční zámek, který byl později vážně poškozen požárem v roce1775, po následné rekonstrukci byl upraven do dnešní podoby. Návštěvníky zaujme především fasádou, která je vytvořena sgrafitovou rustikou. Zámek je známý i tím, že v místním pivovaře se narodil světoznámý hudební skladatel Bedřich Smetana.

19 Telč Telc, with the castle and surronded by a system of fishponds, was a genuine medieval water fort. The castle was rebuilt as a stately Renaissance chateua and Renaissance houses with gables and exquisite sgraffito and painted decorations were built in the square. It is also written in the UNESCO records as world heritage site.

20 Telč Tento zámek je jedinečný hlavně díky citlivému chování bývalých majitelů, kteří při všech rekonstrukcích dbali na to, aby zachovali původní dispozici a zařízení zámku.Proto zůstal zámek v původní podobě renesančního zámku. Zámek je zapsán na listině UNESCA.

21 Rájec Jestřebí Classicism chateau of French type was built in according to the designs of a Vienna architect I.A. Caneval. In 1767 the local garden was founded.

22 Rájec Jestřebí Klasicistní zámek francouzského typu vznikl v letech s největší pravděpodobností podle plánu vídeňského architekta I.A. Canevala. Současně se zámkem byla v roce 1767 založena zdejší zahrada, která v první čtvrtině 19. století získala volnou přírodně krajinářskou dispozici.

23 Vranov nad Dyjí It was built as one of the most important defence castles in our territory. The first written source comes from The originally medieval castle is surrounded by utility buildings .Nowadays you can see the exposition of lilving in the 19th century here.

24 Vranov nad Dyjí Byl vybudován jako jeden z nejvýznamnějších obraných hradů na našem území. První písemný podklad je z roku Původní středověký hrad je obklopený užitkovými budovami. Dnes je na zámku expozice přibližující bydlení v 19. století.

25 Veveří This caslte lies near Brno. It is first mentioned It probably used to be a hunting manor. It is in a desperate condition now. Bad attitude to the historical monuments during the communist period is to blame.

26 Veveří Tento hrad nedaleko Brna, vznikl pravděpodobně z loveckého zámečku a je prvně připomínán v roce 1213.Dnes je však hrad ve velmi dezolátním stavu, na čemž má hlavní vinu špatný přístup k památkám za komunistického režimu.

27 Boskovice Ruin of the originally Gothic castle
This castle was built at the beginning of the 13th century., It was destroyed and restored for several times. There are only remaining ruins today, which make the surrounding landscape romantic.

28 Boskovice Zřícenina původně gotického hradu
Tento hrad, který výrazně vyčnívá nad okolní krajinou byl postaven na počátku 13. století, byl několikrát pobořen a několikrát opraven. Dnes z hradu zbývají jen ruiny, které romantizují okolní krajinu.

29 Boskovice Empire chateau
The chateua is built on the place of the former church which was abolished by Josef II.. It is built in pure Empire style. It is very exeptional in Moravia.

30 Boskovice Empírový zámek
Zámek je postaven na místě bývalého kostela, který zrušil Josef II. je postaven v čistě empírovém slohu, což je na území Moravy velmi výjimečné.


Stáhnout ppt "Moravia castles."

Podobné prezentace


Reklamy Google