Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval Mgr. David Mikoláš 8. 5. 2009 Aktualizováno 9. 6. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval Mgr. David Mikoláš 8. 5. 2009 Aktualizováno 9. 6. 2014."— Transkript prezentace:

1 Vypracoval Mgr. David Mikoláš 8. 5. 2009 Aktualizováno 9. 6. 2014

2 Osnova 1. ČSR do květnových voleb 1946 2. Život po válce 3. Odsun národnostních menšin a lidové soudy 4. Prohra československé demokracie 5. Kulturní a duchovní vývoj v letech 1945-1948 6. Komunistické Československo 7. Protikomunistický odboj 8. Pád mýtu o socialismu 9. Léta uvolnění 10. Pokus o nápravu systému v roce 1968 11. Normalizace 12. Na cestě k sametové revoluci

3 Mapa ČSSR v letech 1969-1990

4 1. ČSR do květnových voleb 1946  4. dubna 1945: jmenování první poválečné vlády Národní fronty Čechů a Slováků  5. dubna 1945: vyhlášení Košického vládního programuKošického vládního programu  červen 1945: Podkarpatská Rus připojena pod sovětským nátlakem k SSSR  1945: znárodnění bank, pojišťoven a klíčového průmyslu (dekrety prezidenta Beneše o znárodnění z října 1945), současně zahájena pozemková reforma  26. května 1946: první poválečné parlamentní volby, jednoznačné vítězství komunistů, předsedou vlády Klement Gottwaldprvní poválečné parlamentní volby

5 Prezident Edvard Beneš podepisuje dekrety

6 2. Život po válce  všední život silně politizován, celonárodní euforie z osvobození  řízené přídělové zásobování na lístky (všeobecný nedostatek textilu, mouky, cukru, vajec a tuků)  listopad 1945: první poválečná měnová reforma (zavedení jednotné měny) a mzdová reforma (zvýšeny mzdy žen a mládeže)  prosinec 1945: zavedeny přídavky na děti, vánoční příplatek, prodloužení placené dovolené o 7-12 dní  1945-1947: dodávky mezinárodní organizace UNRRA (potravinová a ošacovací pomoc)UNRRA

7 Praha – Ruzyně 1946, vykládání letecké zásilky UNRRA z USA

8 3. Odsun národnostních menšin a lidové soudy  1945-1948: odsun Němců z Československa (nejdříve „divoký“, poté organizovaný), celkem vysídleno téměř 3 miliony Němcůodsun Němců  únor 1946: československo-maďarská dohoda o výměně obyvatel, pro odpor západních státníků neuskutečněna → reslovakizace  soudní procesy s lidmi obviněnými ze spolupráce s okupační mocí a válečnými zločinci konající se před mimořádnými lidovými soudy a národními soudy

9 Transport vysídlených českých Němců po 2. sv. válce

10 Vynesení rozsudku nad K. H. Frankem

11 4. Prohra československé demokracie  červenec 1947: odmítnutí čs. účasti na Marshallově plánu (americká iniciativa hospodářské pomoci evropským zemím), vynuceno Stalinem  25. únor 1948: komunistický převrat v ČSRkomunistický převrat  březen 1948: nevyjasněná smrt ministra zahraničních věcí Jana Masaryka

12 Předseda vlády a KSČ Klement Gottwald při projevu na Václavském náměstí 25. února 1948

13 5. Kulturní a duchovní vývoj v letech 1945-1948  poválečná léta obdobím prudkého rozvoje v oblasti vědy a kultury  květen 1946: první ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro  únor 1948: nadějný vývoj domácí kultury zastaven, přechod k socialistickému realismu; čistky, cenzura, zákazy, umlčování  vládou zajištěna svoboda náboženského vyznání  zestátnění církevních škol, spor o zahrnutí církevního majetku do poválečných pozemkových úprav a reforem

14 Jiří Trnka (1912–1969), český výtvarník, ilustrátor, sochař, scenárista a režisér animovaných filmů, roku 1945 spoluzakladatel studia Bratři v triku.

15 Pavel Tigrid (1917-2003), novinář, který se odvážil připomínat nelidské okolnosti odsunu Němců a který se otevřeně stavěl proti komunistům; zatykač na něj byl vydán už v prvních dnech puče v roce 1948.

16 Martin Frič (1902-1968), významný český filmový scénárista, herec, režisér a pedagog; žák a spolupracovník Karla Lamače, režisér celé řady legendárních a dodnes velmi oblíbených českých filmů.

17 6. Komunistické Československo  1948: začlenění Československé sociální demokracie do KSČ  květen 1948: přijetí Ústavy 9. květnaÚstavy 9. května  květen 1948: první volby v Československu na základě jednotné kandidátky Národní fronty  květen 1948: přijetí dalších znárodňovacích zákonů  červen 1948: odstoupení prezidenta Beneše a zvolení Klementa Gottwalda novým prezidentem

18 6. Komunistické Československo  září 1948: schválen Zákon o táborech nucené práce (Vojna u Příbrami, Rovnost, Svornost, Bratrství u Jáchymova)táborech nucené práce  1948-1954: politické procesypolitické procesy  1949: Československo členem Rady vzájemné hospodářské pomociRady vzájemné hospodářské pomoci  1949: počátek působení sovětských poradců v Československu  1949: zákon o jednotných zemědělských družstvech (kolektivizace)kolektivizace  uzákoněno plánované hospodářství, přestavba průmyslu s důrazem na těžké strojírenství a zbrojní výrobu

19 Proces s Miladou Horákovou a spol. roku 1950, zvaný též „proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice“, byl největší a nejvýznamnější vykonstruovaný politický monstrproces v komunistickém Československu.

20 7. Protikomunistický odboj. Poúnorový exil a lidé doma  nejmasovějším projevem nesouhlasu s komunistickým režimem byla emigrace  únor 1949: založena Rada svobodného Československa ve Washingtonu (vrcholná politická organizace exilu)  vysílání rozhlasových stanic Svobodná Evropa (Mnichov), BBC (Londýn), Hlas Ameriky (Washington)  1948: zatčeno 1 115 osob za aktivní odpor proti režimu a odhaleno přes 200 protirežimních skupin („třetí odboj“)

21 7. Protikomunistický odboj. Poúnorový exil a lidé doma  likvidace středních vrstev (živnostníků, sedláků, obchodníků)  novou privilegovanou vrstvou dělnická třída (kult pracujících)  vzrůst zaměstnanosti žen  společnost podrobena sociální nivelizaci (uvádění na stejnou úroveň)

22 Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století.

23 8. Pád mýtu o socialismu  1953: projevy masového odporu proti komunistickému režimu po vyhlášení měnové reformy  1955: vstup Československa do vojenské aliance nazvané Varšavská smlouvaVaršavská smlouva  duben 1956: ohlas XX. sjezdu KSSS, Chruščovovo odhalení stalinského kultu, požadavek podívat se kriticky i na vlastní minulost

24 8. Pád mýtu o socialismu  duben 1956: II. sjezd československých spisovatelů, požadavek svobodné tvorby a celkové demokratizace společnosti  září 1959: Antonín Novotný vyhlásil konečné vítězství socialismu v Československu  1960: vyhlášení nové československé socialistické ústavy, změna názvu státu na Československá socialistická republika, nová podoba státního znaku, potvrzena vedoucí politická úloha KSČ ve společnosti i ve státě  1965: počátek ekonomické reformy Oty Šika – neúspěšný pokus o zavedení prvků tržního hospodářství do hospodářství plánovanéhoekonomické reformy

25 Bankovka v hodnotě dvacetpět korun československých z roku 1953

26 Členové Československého svazu mládeže (ČSM) pomáhající na žních ve Smiřicích

27 Odznak pionýra a jiskry. Prvomájový průvod

28 Žákovský průkaz Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV) z roku 1960

29 Státní znak Československé socialistické republiky tvořil červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá.

30 9. Léta uvolnění  konec 50. let: odeznívá vlna politického teroru  Československo zůstává policejním státem  kritizovaná mzdová nivelizace nebyla zcela zlikvidována  60. léta: proměna životního stylu - zvýšení vybavenosti domácností (pračky, ledničky, televizory, auta), stoupl nákup chat, rozmáhá se televizní kultura (začátek vysílání v roce 1953), obchody se zahraničním zbožím (Darex, Tuzex)

31 9. Léta uvolnění  1955: první celostátní spartakiáda (každých pět let)  napětí mezi mocí a kulturou, postupný zánik monopolu socialistického realismumocí a kulturou  pronikání západní hudby a kultury (rokenrol, big beat – skupina Olympic)  potíže režimu s mladou inteligencí (majálesy)

32 Olympic, 1965

33 Záběr ze skladby starších žákyň (poupata) na Československé spartakiádě 1985

34 V roce 1959 na Malé scéně Ve Smečkách začala umělecká dráha Divadla Sedmi Malých Forem – SEMAFOR. Na fotografii Jiří Suchý a Jiří Šlitr ve hře Jonáš a tingl-tangl.

35 Miloš Forman se narodil v Čáslavi v roce 1932. Vystudoval FAMU a v roce 1963 debutoval jako režisér snímkem KONKURS. V tomtéž roce natočil svůj první film ČERNÝ PETR, který získal mnoho zahraničních ocenění. Velice známým se stal snímek z roku 1965 LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY. O dva roky později natočil jeden z nejznámějších českých filmů, vypovídající o nešvarech české společnosti HOŘÍ MÁ PANENKO. Od roku 1968 žije v USA.

36 Zahájení výroby Škody 1000 MB v Mladé Boleslavi, 1964

37 Velká móda zimy 1964 – kozačky na vysokém podpatku

38 Československá televize začala vysílat Večerníček, 1965

39 Reklamní kampaň za zvýšení konzumace sladkovodních ryb, 1965

40 V lékárnách se objevil antikoncepční přípravek tuzemské výroby Antigest, 1965

41 V obchodech se začal prodávat alobal, 1965

42 Akce Vlasatci, 1966

43 Experiment s mikrojeslemi, 1966

44 Ženy si poprvé mohly koupit lak na vlasy Lybar, 1966

45 10. Pokus o nápravu systému  leden 1968: zvolení Alexandra Dubčeka prvním tajemníkem ÚV KSČ  1968: zvolení Ludvíka Svobody novým prezidentem  pražské jaro 1968: etapa demokratizačního úsilí a reforem (Dubček, Černík, Šik, Kriegel, Smrkovský)  duben 1968: vyhlášení akčního programu KSČ, uplatňování mnohých zásad tržního hospodářství, diskuse o demokratizaci veřejného a politického života, slib uznání a dodržování občanských práv a politického pluralismu (přesto ale ulpívání na vedoucí úloze KSČ) → budování „socialismu s lidskou tváří“

46 10. Pokus o nápravu systému  červen 1968: manifest Dva tisíce slov – varování před návratem k minulým poměrům (Ludvík Vaculík)  červenec 1968: dopis pěti komunistických stran (SSSR, NDR, Polska, Bulharska a Maďarska) adresovaný čs. představitelům, vyzývající k ukončení reforem; nesouhlas Dubčekova vedení  červenec/srpen 1968: jednání se sovětskou stranou v Čierné nad Tisou; k dohodě nedošlo

47 10. Pokus o nápravu systému  18. srpen 1968: představitelé Polska, NDR, Bulharska a Maďarska schválili vojenskou invazi do Československa  20./21. srpen 1968: vojenský vpád armád pěti států Varšavské smlouvy do Československa a počátek sovětské okupace země; členové vedení KSČ zatčeni a odvezeni do Moskvyvojenský vpád  26. srpen 1968: podpis moskevského protokolu o dočasném pobytu sovětských vojsk na čs. územímoskevského protokolu

48 Alexander Dubček (1921-1992) byl přední komunistický funkcionář a politik, člen Komunistické strany Slovenska a Komunistické strany Československa. V roce 1968 zastával funkci generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa.

49 Jiří Menzel získal Oscara za Ostře sledované vlaky, 1968

50 Na ZOH v Grenoblu získal zlatou medaili Jiří Raška, 1968

51 V Československu proběhl první legální striptýz, 1968

52 Věra Čáslavská triumfovala na LOH v Mexiku, 1968

53 Praha 21. srpna 1968, sovětské tanky na Václavském náměstí

54 11. Normalizace  pod tlakem Moskvy z vedení státu a veřejného života postupně odstraňováni stoupenci reforem; nahrazováni zcela loajálními promoskevskými  říjen 1968: přijetí zákona o československé federaci (poprvé zakotveno rovnoprávné postavení českých zemí a Slovenska)  16. leden 1969: protestní sebeupálení studenta Jana Palacha; následovali Jan Zajíc a Evžen Plocek  březen 1969: „hokejový týden“ v Praze (demonstrace proti sovětské okupaci po vítězství čs. hokejistů nad mužstvem SSSR na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švédsku)  duben 1969: volba Gustáva Husáka prvním tajemníkem ÚV KSČ

55 11. Normalizace  srpen 1969: masové protestní akce proti sovětské okupaci  prosinec 1970: vydání Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ  1970-1971: stranické pohovory a prověrky, při nichž byli z KSČ vylučování stoupenci reformního hnutí  70. a 80. léta: dlouhodobá hospodářská stagnace, nedostatek spotřebního zboží a některých potravin → rozšíření černého trhu

56 11. Normalizace  velké projekty: budování jaderných elektráren (Temelín, Dukovany, Jaslovské Bohunice), plynovodu a ropovodu ze SSSR, zprovoznění první trasy metra v Praze, stavba dálnice  úplatkářství, každodenní fronty v obchodech, na úřadech, u lékaře, mládeži předkládán falešný a nepravdivý výklad dějin a událostí  většina společnosti netečná, utíkala k chalupaření  snaha režimu zajistit klid ve společnosti sociálními reformami: zvýšení přídavků na děti, výstavba panelových sídlišť, zkrácení pracovního týdnu na 5 dní

57 Jan Palach byl studentem historie a politické ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který na protest proti okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem spáchal 16. ledna 1969 sebevraždu sebeupálením v horní části Václavského náměstí v Praze. Na následky rozsáhlých popálenin tři dny poté zemřel na Klinice popálenin FNKV a LFH UK v Praze.

58 V roce 1969 se Gustáv Husák dostal do čela KSČ – do května roku 1971 byl jejím prvním tajemníkem, poté až do roku 1987 jejím generálním tajemníkem. V roce 1975, po odstranění prezidenta L. Svobody z funkce, se stal na příštích čtrnáct let prezidentem Československa.

59 Svítiplynem se otrávil skladatel Jiří Šlitr, 1969

60 V Mladé Boleslavi byla zahájena výroba automobilu Škoda 100, 1969

61 V obrovské nepokoje vyústilo vítězství československého týmu nad sovětskými hokejisty, 1969

62 Karel Gott na turné v SSSR, 1970

63 Zahájení vysílání 2. programu Československé televize, 1970 (Od května 1973 dokonce v barvě!)

64 Zprovoznění prvního úseku dálnice D1 z Prahy do Mirošovic, 1971

65 Stavba stanice Mládežnická (dnes Pankrác) pražského metra, 1971 (Provoz zahájen roku 1974.)

66 Zahájení výroby osobních automobilů řady Škoda 105 a 120, 1976

67 Nedostatek spotřebního zboží a některých potravin, 1982

68 Móda sbírání céček, 1984

69 Emigrace Waldemara Matušky, 1986

70 Československá televize začala vysílat pořad pro kutily nazvaný Receptář nejen na neděli, 1987

71 12. Na cestě k sametové revoluci  1975: konání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě ve finských Helsinkách; čs. vláda se zavázala dodržovat úmluvu o lidských právech  leden 1977: vznik Charty 77 (Jan Patočka, Václav Havel, Jiří Hájek), výzva k režimu k demokratické otevřené diskusiCharty 77  1978: vznik další opoziční organizace Výbor na obranu nespravedlivě stíhanýchVýbor na obranu nespravedlivě stíhaných  1987: Gustáv Husák vystřídán v čele KSČ Miloušem Jakešem; neochota nového vedení k zásadním změnám

72 12. Na cestě k sametové revoluci  1988-1989: demonstrace proti komunistickému režimu u příležitosti výročních dnů  červen 1989: vydán manifest Několik vět, v něm vzneseno sedm demokratických požadavkůNěkolik vět  17. listopad 1989: tvrdý zásah policejních jednotek proti studentské demonstraci na Národní třídě v Praze; vyhlášena stávka vysokoškolských studentů, přidala se i divadla  18. listopad 1989: ustavení protestního hnutí - Občanského fóra v čele s Václavem Havlem

73 12. Na cestě k sametové revoluci  23. listopad 1989: odstoupení předsednictva ÚV KSČ, rezignace prezidenta Gustáva Husáka  27. listopad 1989: generální stávka s požadavkem potrestání viníků policejního zásahu proti demonstrantům, odchod neschopných komunistických politiků a záruky občanských práv a svobod  9. prosinec 1989: jmenování vlády „národního porozumění“, premiérem Marián Čalfa; zrušena vedoucí úloha KSČ ve společnosti

74 12. Na cestě k sametové revoluci  28. prosinec 1989: rekonstrukce Federálního shromáždění, do jeho čela zvolen Alexander Dubček  29. prosinec 1989: Federální shromáždění zvolilo Václava Havla novým československým prezidentem  duben 1990: schválen nový název republiky – Česká a Slovenská Federativní Republika

75 Projev Milouše Jakeše na Červeném Hrádku, 1989

76 17. listopad 1989

77 Novým prezidentem ČSSR se stal Václav Havel, 1989

78 Zdroje  KUKLÍK, Jan. - KOCIÁN, Jiří. Dějepis. Nejnovější dějiny. Pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia. Praha: SPN, 2006.  PARKAN, František a kol. Dějepis 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus, 2011.  http://www.modernidejiny.cz http://www.modernidejiny.cz  http://www.totalita.cz http://www.totalita.cz  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10195164142-vypravej/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10195164142-vypravej/  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/ http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/


Stáhnout ppt "Vypracoval Mgr. David Mikoláš 8. 5. 2009 Aktualizováno 9. 6. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google