Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ČjL.1.44 Vytvořeno: Ověřeno: Třída: 1 . VE

2 Česká barokní literatura
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 1. Autor: Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: žádné Klíčová slova: Labyrint světa a ráj srdce, útěšné spisy, alegorie, humanistická perioda Anotace: Žák se z prezentace dozví o nejvýznamnějším díle J. A. Komenského Labyrintu světa a ráji srdce. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených otázek.

3 Jan Amos Komenský Labyrint světa a ráj srdce
Česká barokní literatura

4 Labyrint světa a ráj srdce
Vrchol barokní literatury – začal ho psát už v r. 1623 Rozsáhlá jinotajná (alegorická) skladba znázorňující autorovu pouť světem, zobrazeným alegoricky jako město Skladba vznikla z osobních tísnivých důvodů, ale i z kritického pohledu na soudobý stav společnosti Labyrint vznikl během pobytu Komenského v Brandýse nad Orlicí, zde se skrýval před pobělohorskými represemi

5 1. vydání knihy labyrint světa …pravděpodobně vyšla v Pirně r.1631

6 Vypravěč – poutník se ocitá v okrouhlém městě uprostřed nicoty
Vypravěč – poutník se ocitá v okrouhlém městě uprostřed nicoty. Chce si prohlédnout svět, aby si vybral vhodné zaměstnání. Průvodce Všezvěd Všudybud (= zosobněná lidská zvídavost) mu radí, aby byl spokojen se vším, co spatří. Nemá nic kritizovat, neboť tak se uchrání nepříjemností. K Všudybudovi se připojí 2. průvodce Mámení (= alegorie zvyku přijímat bez uvažování cizí názory, myšlenkové pohodlnosti). Nasazují poutníkovi růžové brýle mámení a uzdu všetečnosti, které zkreslují pohled na svět.

7 Kresba rukopisu Labyrintu z r. 1623

8 Město, do kterého vstupují je opravdovým bludištěm.
Poutník se však nedává zmást a upravuje si je tak, aby mu nepřekážely ve správném pozorování, vidí klam i skutečnost. Město, do kterého vstupují je opravdovým bludištěm. Ve městě je Brána života (=místo zrození) a Brána rozchodu (=místo přidělení stavu a povolání), ústřední náměstí a 6 ulic pro 6 stavů: domovní stav (=rodiny), řemeslníky, učence, duchovní, vládce a vojáky Nad městem ční těžko dostupný hrad Štěstí(Arx Fortuna), kam se chtějí dostat lidé toužící po bohatství, rozkoši a slávě.

9 Z vysoké věže poutník pozoruje město (svět),
v němž se zdá být vše pěkně uspořádané. Teprve zblízka je patrné, jaký všude vládne zmatek a nepořádek. Poutník vidí jen klam, faleš, každé povolání je zkažené – vidí bídu, neřesti, nesvobodu, intriky, podvody… Lidé nosí na sobě masky. Mění si je, dělají spoustu zbytečných věcí. Ovládá je touha po snadném zisku, společenském postavení a bezstarostném životě.

10 Poutník pozoruje život řemeslníků, učenců, lékařů, vojáků, studentů, soudců a dalších Všude nalézá neupřímnost a podvod. Neuspokojí jej hrad královské Moudrosti, protože tam odhaluje marnost. V zoufalství nad ubohým stavem lidské společnosti chce prchnout ze světa. V největším duševním vypětí jej oslovuje Hlas s radou k navrácení se do svého srdce. To symbolizuje malá světnička. V ní se pak poutník setkává s Kristem.

11 Kristus jej přijme proměněného do církve Božích vyvolených = 2
Kristus jej přijme proměněného do církve Božích vyvolených = 2. část - Ráj srdce – navrací se do vlastního srdce a k Bohu = záchrana Autorův záměr Autor ostře kritizuje tehdejší společnost, podává realistický obraz doby, smýšlení a lidí se všemi nedostatky. Proto je dílo stále aktuální a živé. Pro 2. část – Ráj srdce – je dílo řazeno do tzv. útěšných spisů – v nich eliminoval traumata spojená s útrapami pobělohorské doby.

12 Komenský vyjadřuje nutnost člověka opustit tento pozemský svět a jeho marnosti a hledat útěchu v Bohu, kde najde klid a mír. K tzv. útěšným spisům patří Hlubina bezpečnosti (1633) – čím více se člověk vzdaluje od Boha, tím více propadá zmatkům a točí se v bludném kruhu. Spis Truchlivý – K. se musel vyrovnávat s nuceným exilem a s neustálým skrýváním a pronásledováním. Působivost díla je také ve vystupňované úděsné vizi bloudícího lidstva.

13 Jazyk a styl Symbolika, metaforika, alegorie – nejvýraznější v plánu postav a prostoru. Královna nese jméno Moudrost (Marnost), jedním z průvodců je Mámení, na východě města je Brána života, na západě Brána rozchodu Alegorické významy mají např. také okovy, brýle ze skla „domnění“, obroučky ze „zvyku“…

14 Jazyk bohatý, vytříbený, básnický, názorný
Složitá souvětí, tzv. humanistická perioda = věty spojené do dvoudílného souvětí, jehož části se oddělují dvojtečkou nebo středníkem a nazývají se předvětí a závětí = jádro výpovědi), vliv latiny Časté užívání přechodníků, slovosledných inverzí, archaické výrazy 1. část je více epická, 2. část přechází do podoby teologického traktátu

15 Alegorie = jinotaj, děj má doslovný, skrytý a zároveň přenesený (jiný) význam význam
Vliv díla Uznání i u protireformačně laděných autorů, např. u Bohuslava Balbína (zmiňuje Komenského v díle Bohemia docta) V době NO velký význam Za Komenského života přeložen do holandštiny a později přeložen do mnoha dalších jazyků – polštiny, maďarštiny, ruštiny, španělštiny, němčiny,, čínštiny, gruzínštiny

16 Ukázka: Viděl sem všecky skutky, kteréž se dějí pod sluncem, a aj, všecko jest marnost a trápení ducha. I vyšel sem od sebe sám a ohlédati se počal, mysle, odkud a jak začíti. Vtom ihned nevím kde se tu vezme člověk jakýsi křepkého chodu, obratného vzhledu a řeči hbité, takže mi se nohy, oči, jazyk, vše na obrtlíku míti zdál. Ten přivina se ke mně, odkud a kam bych měřil, dotazoval se. Já, že sem z domu svého vyšel a v světě se provandrovati a něco zkusiti umysl mám.

17 SVĚT LABYRINTEM. Schváliv mi to: „Kde pak vůdce jakého máš. " řekl
SVĚT LABYRINTEM. Schváliv mi to: „Kde pak vůdce jakého máš?" řekl. Já odpověděl: „Žádného nemám, Bohu a svým očím se důvěřuji, že mne nezavedou." „Nespravíš nic," řekl on. „Slýchal-lis kdy co o Kretenském labyrintu?„ „Slýchal cosi," dím. On zase: „Zázrak světa byl, stavení z tak mnoha pokojů, příhrad, průchodišť vzdělané, že kdo se bez průvodčího do něho pustil, vždycky sem a tam chodě a motaje se, nikdý ven netrefil. Ale to žert byl proti tomu, jak sám světa tohoto labyrint, zvláště nyní, spořádán jest. Neradímť, věř mně zkušenému, samotně se tam pouštěti."

18 Opakování

19 Zajakých okolností napsal Komenský labyrint světa a ráj srdce?
Labyrint vznikl během pobytu Komenského v Brandýse nad Orlicí, zde se skrýval před pobělohorskými represemi. Vysvětlete název „labyrint světa”? Labyrintem je míněn pozemský svět, jeho marnosti, nedostatky a chaos. Vysvětlete název „ráj srdce”. Klid duše nachází v návratu ke Kristu.

20 Proč jde poutník (vypravěč) do města?
Hledá vhodné povolání. Kdo se k němu přidává a co symbolizují? Všezvěd Všudybud = zosobněná lidská zvídavost. Mámení = alegorie zvyku přijímat bez uvažování cizí názory, myšlenkové pohodlnosti. Co mu nasazují a proč? Růžové brýle mámení a uzdu všetečnosti, které zkreslují pohled na svět.

21 Jak poutník doopravdy vidí svět?
zmatek a nepořádek poutník vidí jen klam, faleš, každé povolání je zkažené vidí bídu, neřesti, nesvobodu, intriky, podvody… Co je alegorie? jinotaj, děj má doslovný, skrytý a zároveň přenesený (jiný) význam Určete některé alegorické významy v díle. okovy, brýle ze skla „domnění“, obroučky ze „zvyku“, brána rozchodu na západě, brána života na východě

22 Použité zdroje Labyrint světa a ráj srdce. Dostupné z: Obrázky: Labyrint světa a ráj srdce obrázek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

23 Kresba rukopisu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Kresba rukopisu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

24 KONEC Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.1.45 – klasicismus, osvícenství Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“"

Podobné prezentace


Reklamy Google