Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KKFB Krajská knihovna Františka Bartoše a senioři PhDr. Zdeňka Friedlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KKFB Krajská knihovna Františka Bartoše a senioři PhDr. Zdeňka Friedlová."— Transkript prezentace:

1 KKFB Krajská knihovna Františka Bartoše a senioři PhDr. Zdeňka Friedlová

2 Věková struktura čtenářů KKFB

3 Věková struktura seniorů v KKFB

4 Senior – vážený čtenář • Seminář pro knihovníky, Zlín 24. 11. 2010 • Přednáška Specifika práce se seniory Mgr. Oldřich Müller, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií • Senioři jako téma i jako posluchači • Senioři jako velmi různorodá skupina, důraz na individuální přístup

5 Základní termíny pro připomenutí Kalendářní stáří • za jeho počátek je obecně považován věk 65 let • o vlastním stáří hovoříme kolem 75 let Orientační členění (viz také sociální stáří): • 65-74 let: mladí senioři (problematika penzionování, náplně volného času, seberealizace) – často využívají služeb knihoven, aktivně se zúčastní akcí, pomáhají s jejich organizací nebo je přímo iniciují • 75-84 let: staří senioři (problematika adaptace, tolerance zátěže, specifického stonání, osamělosti) • 85 let a více: velmi staří senioři (problematika soběstačnosti a zabezpečenosti)

6 Sociální stáří • za jeho počátek je považováno penzionování, v jeho důsledku se mění životní styl, potřeby i sociální role • Často se používá označení: třetí věk (postproduktivní) čtvrtý věk (období závislosti) – Tato označení bývají kritizovány, neboť evokují jakousi neužitečnost Naproti tomu se staví koncept: – celoživotního osobnostního rozvoje, vzdělávání, seberealizace a účasti na společenském dění - role knihoven, vzdělávacích institucí – nebezpečí druhého extrému – popření dalších sociálních rolí, které jsou méně atraktivní, ale velmi potřebné Právo rozhodnout se o svém způsobu prožití stáří, právo na pomoc a podporu • Úcta, respekt, inspirace, začlenění, vzájemná pomoc

7 Funkční klasifikace seniorů Elitní senioři–do vysokého věku tolerance k extrémním výkonům (např. maratónský běh) Zdatní senioři–velmi dobrá tělesná a duševní kondice, pravidelně se věnují sportovním pohybovým aktivitám, lepší výkonnost než mladší neaktivní lidé, bez omezení pohybu, cestování atp. Nezávislí senioři–nemají problémy se soběstačností, zvládají instrumentální aktivity, sedavý způsob života, omezené kloubní pohyby, nízká svalová síla, špatné zvládání neobvyklých zátěží (onemocnění, kalamit atp.) Křehcí senioři–nezvládají instrumentální aktivity každodenního života (telefonování, nakupování, vedení domácnosti, samostatnou dopravu atp.), ohrožení až ztrátou samostatnosti, obvykle vyhledávají chráněné prostředí, alespoň v některých činnostech potřebují pravidelnou pomoc rodiny či pečovatelské služby Závislí senioři (či zcela závislí senioři)–omezený pohyb nebo upoutání na lůžko, částečně zvládají či nezvládají základní sebeobsluhu, středně těžká či těžká demence

8 Komunikace se seniory • Význam udržení tradičních způsobů komunikace • Důraz na osobní komunikaci • Písemná a tištěná komunikace – pozvánky, letáčky, plakáty • Televize a rozhlas – velký ohlas u seniorů • Web, facebook, e-mail – mladí senioři

9 Odstraňování bariér a vstřícnost • Bariéry přístupu do knihovny a pohybu uvnitř knihovny • Výška polic, regálů, vhodný sedací nábytek, možnost odložit si věci, vozítka • Velikost písma v textech – popisky, nápisy, letáky, návody, web • Vstřícnost a ochota obsluhy • Drobnosti rozhodující o celkovém hodnocení knihovny, o chuti se znovu vrátit • Ne vždy se nám to daří 

10 Aktivity KKFB pro seniory a se seniory • Vzdělávací akce: přednášky, kurzy • Kulturní akce: besedy, hudební pořady, pořady pro rodinu • Vzdělávací akce pro knihovníky • Zvuková knihovna pro zdravotně znevýhodněné

11 Vzdělávací akce Kurzy ICTPřednášky, vzdělávací cykly

12 Hudební programy ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně • Tradice – od poč. 90. let • Počet pořadů cca 200 (170 doloženo pozvánkami a plakáty) • Kvalitní dramaturgie, dobrá propagace • Program je určen primárně seniorům (začátek 13.30)

13 Hudební programy ve spolupráci s Domem seniorů Osobnosti • Miroslav Řezáč • Jaromíra Hřebíčková • Ludmila Pelechová

14 Akce s Domem seniorů pro veřejnost • F. Bartoš (2006) • J. J. Ryba (2006) • K. H. Mácha (2010) • K. J. Erben (2011) Zahájení Roku Františka Bartoše, 2006

15

16

17 Programy se seniory a pro seniory Zbyněk Šiška, autorské čtení, 2011 Zuzana Podmelová, vzpomínka na Jiřího Karena, 2009

18 Akce pro rodinu Čtení je dobrodružství, 2008 Nejen drátkovaná vajíčka, 2010

19 Excelentní „senioři“ a hybatelé • Knihovna spolupracuje s řadou výborných osobností v seniorském věku, kteří aktivně přispívají k organizaci kulturních programů a řadu akcí sami iniciují.

20 Děkuji našim seniorům za spolupráci a pomoc a Vám za pozornost  PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín friedlova@kfbz.cz Vymezení pojmů a funkční klasifikace byly použity z přednášky „Specifika práce se seniory“ Mgr. Oldřicha Müllera, PhD. 24. 11. 2010 ve Zlíně.


Stáhnout ppt "KKFB Krajská knihovna Františka Bartoše a senioři PhDr. Zdeňka Friedlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google