Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KKFB Krajská knihovna Františka Bartoše a senioři

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KKFB Krajská knihovna Františka Bartoše a senioři"— Transkript prezentace:

1 KKFB Krajská knihovna Františka Bartoše a senioři
PhDr. Zdeňka Friedlová

2 Věková struktura čtenářů KKFB

3 Věková struktura seniorů v KKFB

4 Senior – vážený čtenář Seminář pro knihovníky, Zlín 24. 11. 2010
Přednáška Specifika práce se seniory Mgr. Oldřich Müller, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií Senioři jako téma i jako posluchači Senioři jako velmi různorodá skupina, důraz na individuální přístup

5 Základní termíny pro připomenutí
 Kalendářní stáří za jeho počátek je obecně považován věk 65 let o vlastním stáří hovoříme kolem 75 let Orientační členění (viz také sociální stáří): 65-74 let: mladí senioři (problematika penzionování, náplně volného času, seberealizace) – často využívají služeb knihoven, aktivně se zúčastní akcí, pomáhají s jejich organizací nebo je přímo iniciují 75-84 let: staří senioři (problematika adaptace, tolerance zátěže, specifického stonání, osamělosti) 85 let a více: velmi staří senioři (problematika soběstačnosti a zabezpečenosti)

6 Sociální stáří    za jeho počátek je považováno penzionování, v jeho důsledku se mění životní styl, potřeby i sociální role Často se používá označení: třetí věk (postproduktivní) čtvrtý věk (období závislosti) Tato označení bývají kritizovány, neboť evokují jakousi neužitečnost Naproti tomu se staví koncept: celoživotního osobnostního rozvoje, vzdělávání, seberealizace a účasti na společenském dění - role knihoven, vzdělávacích institucí nebezpečí druhého extrému – popření dalších sociálních rolí, které jsou méně atraktivní, ale velmi potřebné Právo rozhodnout se o svém způsobu prožití stáří, právo na pomoc a podporu Úcta, respekt, inspirace, začlenění, vzájemná pomoc

7 Funkční klasifikace seniorů
 Elitní senioři–do vysokého věku tolerance k extrémním výkonům (např. maratónský běh)  Zdatní senioři–velmi dobrá tělesná a duševní kondice, pravidelně se věnují sportovním pohybovým aktivitám, lepší výkonnost než mladší neaktivní lidé, bez omezení pohybu, cestování atp.  Nezávislí senioři–nemají problémy se soběstačností, zvládají instrumentální aktivity, sedavý způsob života, omezené kloubní pohyby, nízká svalová síla, špatné zvládání neobvyklých zátěží (onemocnění, kalamit atp.) Křehcí senioři–nezvládají instrumentální aktivity každodenního života (telefonování, nakupování, vedení domácnosti, samostatnou dopravu atp.), ohrožení až ztrátou samostatnosti, obvykle vyhledávají chráněné prostředí, alespoň v některých činnostech potřebují pravidelnou pomoc rodiny či pečovatelské služby Závislí senioři (či zcela závislí senioři)–omezený pohyb nebo upoutání na lůžko, částečně zvládají či nezvládají základní sebeobsluhu, středně těžká či těžká demence

8 Komunikace se seniory Význam udržení tradičních způsobů komunikace
Důraz na osobní komunikaci Písemná a tištěná komunikace – pozvánky, letáčky, plakáty Televize a rozhlas – velký ohlas u seniorů Web, facebook, – mladí senioři

9 Odstraňování bariér a vstřícnost
Bariéry přístupu do knihovny a pohybu uvnitř knihovny Výška polic, regálů, vhodný sedací nábytek, možnost odložit si věci, vozítka Velikost písma v textech – popisky, nápisy, letáky, návody, web Vstřícnost a ochota obsluhy Drobnosti rozhodující o celkovém hodnocení knihovny, o chuti se znovu vrátit Ne vždy se nám to daří 

10 Aktivity KKFB pro seniory a se seniory
Vzdělávací akce: přednášky, kurzy Kulturní akce: besedy, hudební pořady, pořady pro rodinu Vzdělávací akce pro knihovníky Zvuková knihovna pro zdravotně znevýhodněné

11 Vzdělávací akce Kurzy ICT Přednášky, vzdělávací cykly

12 Hudební programy ve spolupráci s Domem seniorů ve Zlíně
Tradice – od poč. 90. let Počet pořadů cca 200 (170 doloženo pozvánkami a plakáty) Kvalitní dramaturgie, dobrá propagace Program je určen primárně seniorům (začátek 13.30)

13 Hudební programy ve spolupráci s Domem seniorů
Osobnosti Miroslav Řezáč Jaromíra Hřebíčková Ludmila Pelechová

14 Akce s Domem seniorů pro veřejnost
Zahájení Roku Františka Bartoše, 2006 F. Bartoš (2006) J. J. Ryba (2006) K. H. Mácha (2010) K. J. Erben (2011)

15

16

17 Programy se seniory a pro seniory
Zbyněk Šiška, autorské čtení, 2011 Zuzana Podmelová, vzpomínka na Jiřího Karena, 2009

18 Akce pro rodinu Čtení je dobrodružství, 2008
Nejen drátkovaná vajíčka, 2010

19 Excelentní „senioři“ a hybatelé
Knihovna spolupracuje s řadou výborných osobností v seniorském věku, kteří aktivně přispívají k organizaci kulturních programů a řadu akcí sami iniciují.

20 Děkuji našim seniorům za spolupráci a pomoc a Vám za pozornost 
PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín Vymezení pojmů a funkční klasifikace byly použity z přednášky „Specifika práce se seniory“ Mgr. Oldřicha Müllera, PhD ve Zlíně.


Stáhnout ppt "KKFB Krajská knihovna Františka Bartoše a senioři"

Podobné prezentace


Reklamy Google