Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S ETKÁNÍ S RODIČI TŘÍDY 2. ARN, 3. ARN, 4. ARC Roudnice nad Labem 14. listopadu 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S ETKÁNÍ S RODIČI TŘÍDY 2. ARN, 3. ARN, 4. ARC Roudnice nad Labem 14. listopadu 2011."— Transkript prezentace:

1 S ETKÁNÍ S RODIČI TŘÍDY 2. ARN, 3. ARN, 4. ARC Roudnice nad Labem 14. listopadu 2011

2 V ÍTÁME V ÁS o První čtvrtletí o Bodovací systém - vyhodnocení o Akce školy a žáků o Co nás čeká ve 2. čtvrtletí o Informace ke státním maturitám o ECDL a EBC*L o Dotazy a diskuse o Individuální konzultace s učiteli Obsah setkání s rodiči: 2

3 P RVNÍ ČTVRTLETÍ o Klasifikace byla ukončena v úterý 8. listopadu 2011. o Pedagogická čtvrtletní porada proběhla ve středu 9. listopadu 2011. o Setkání s rodiči v pondělí 14. listopadu 2011 od 16:00 hod. v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem 3

4 P RVNÍ ČTVRTLETÍ - VÝSLEDKY KLASIFIKACE o Všichni žáci byli klasifikování s výjimkou 3 žáků - termín klasifikace posunut do 30. 11. 2011. o V jednotlivých třídách neprospělo: • 2. ARN – 4 žáci • 3. ARN – 13 žáků (PP – nesplněné moduly) • 4. ARC– 4 žáci 4

5 B ODOVACÍ SYSTÉM - VÝSLEDKY PRVNÍ ČTVRTLETÍ ( PRVNÍCH PĚT MÍST ) 1 Andrea Fialová2. ARN3 029 2 Nikola Lukešová3. ARN2 925 3Lucie Balážová3. ARN2 897 4Monika Jelínková3. ARN2 844 5Lucie Knotková4. ARC2 730 5

6 A KCE V UPLYNULÉM ČTVRTLETÍ o Zahájení školního roku o Golfový den v Terezíně – 23. 9. o Výstavy Škola 2011 – pomoc žáků na výstavách 6

7 Z AHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 7

8 G OLF – 23. ZÁŘÍ 8

9 V ÝSTAVA ŠKOLA 2011 9 o Letos jsme se prezentovali: • v Litoměřicích • v Mělníku • v Ústí nad Labem

10 C O NÁS ČEKÁ V DALŠÍM ČTVRTLETÍ o Studentské akce  Miss EKONOM – zajišťuje 2. AN a 2. ARN (středa 16. 11. 2011 v Roudnici n. L. – hotel Vavřinec)  Vánoční akce – studentská (čtvrtek 22. 12. 2011) o Pololetní klasifikace  Klasifikační pololetní porada (25. 1. 2012)  Individuální konzultační setkání s rodiči v pololetí (6. 2. 2012, pondělí od 16:00 – 18:00 hod.)  Předání vysvědčení (31. 1. 2012, úterý)  Pololetní prázdniny (3. 2. 2012, pátek) o Maturitní ples (13. 1. 2012, pátek) – vstupenky budou k prodeji v ředitelně školy – všichni jste srdečně zváni o Souvislá týdenní praxe – 4. ARC – 23.-27. 1. 2012 o Nabídka lyžařského kurzu pro zájemce – čtyřdenní kurz v Alpách o Jarní prázdniny (13. 2. – 17. 2. 2012) 10

11 I NFORMACE KE STÁTNÍM MATURITÁM o Maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 proběhnou ve stejné podobě jako v minulém školním roce, tzn. společná (státní) část – český jazyk a literatura + cizí jazyk a profilová (školní) část. o Novela vyhlášky - důležité změny pro maturitní zkoušky v roce 2012: • změna pořadí zkoušek a změna termínů jejich konání: nejprve proběhnou písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části (v období 2.–15.května); • změna pravidel pro konání opravných zkoušek: opravnou zkoušku koná žák pouze z té dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně (neopakuje tedy celou komplexní zkoušku); • změna systému hodnocení písemných prací: písemné práce společné části budou hodnoceny hodnotiteli z jiných škol, než je kmenová škola žáka; změna se v žádném případě netýká hodnotitelů ústní zkoušky. 11

12 I NFORMACE KE STÁTNÍM MATURITÁM o Úspěšnost ve státní části maturitních zkoušek ve školním roce 2010/2011: o Denní studium Podnikatel – cestovní ruch • český jazyk a literatura 94 % (1 žák neprospěl) • anglický jazyk 100 % • německý jazyk 100 % 12

13 M ATURITNÍ ZKOUŠKY 2012 o 15. 12. 2011 (čtvrtek) - odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce o 13. 1. 2012 (pátek) - maturitní ples - Dům kultury Litoměřice o 30. 3. 2012 (pátek) - odevzdání finální podoby ročníkové práce o 20. 4. 2012 (pátek) - odevzdání všech materiálů pro Desky maturanta o 2. 5. 2012 (středa) - zahájení společné písemné části maturitních zkoušek o 16. 5. 2012 (středa) - klasifikační porada pro maturitní ročníky o 18. 5. 2012 (pátek) - praktická maturitní zkouška z účetnictví o 21.-25. 5. 2012 - studijní volno pro maturitní ročníky o 28. 5. 2012 (pondělí) - ústní část maturitních zkoušek (společná a profilová část) o Profilové předměty o Ekonomika o Služby v cestovním ruchu o Praktická zkouška z účetnictví (písemná) o červen - předání maturitních vysvědčení 13

14 ECDL JAKO PŘÍPRAVA NA MATURITNÍ ZKOUŠKU Z INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ o ECDL o 2. ročník – ECDL START o 3. ročník – úplná certifikace ECDL o koncept ECDL obsahuje 80 % učiva ke společné (státní) maturitní zkoušce z informatiky - připravujeme žáky ke zkoušce o zvyšování konkurenceschopnosti absolventa školy na trhu práce 14

15 EBC * L JAKO PŘÍPRAVA NA MATURITNÍ ZKOUŠKU Z EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ o EBC * L o 4. ročník -1. pololetí o bodově započítáno do hodnocení předmětů EKO, UCE, PRA – 30 %, tj. 60 bodů z 200 možných o základní obsah učiva k maturitě z ekonomiky a účetnictví – profilová (školní) část o další zvyšování konkurenceschopnosti žáka školy na trhu práce 15

16 W EB ŠKOLY o 24 hodin denně je v provozu informační systém školy určený pro informace rodičům a žákům o systém je přístupný na adrese http://www.skolaekonom.cz http://www.skolaekonom.cz o podpora výuky – Moodle TAHÁK, přístup pomocí stejného hesla jako ke známkám a k docházce o multimediální školní knihovna - MuŠKa http://tahak.skolaekonom.cz/tahak/mod/books/view.php?id=6315 16

17 D OTAZY A DISKUSE 17

18 N ÁSLEDUJÍ INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE o Děkuji za pozornost. 18

19 I NDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE - UČITELÉ, PŘEDMĚTY A MÍSTNOSTI 19 VyučujícíPředmětyZkratky předmětůUčebna Ing. Kateřina Krejzová anglický jazyk, ekonomika, konverzace v anglickém jazyce AJ, EKO, KAJsborovna Mgr. Josef KomárekprávoPRAsborovna Bc. Monika Kešelová účetnictvíUCEomluvena (Ltm) Mgr. Josef Kormaník třídní učitel 3. ARN matematika, základy společenských věd, práce s počítačem, reklama, cvičení z informačních technologií MAT, ZPV, PP, REK, CIT třída 3. ARN Mgr. Olga Maťáková třídní učitelka 2. ARN český jazyk a literaturaCJLučebna 2. ARN Bc. Jitka Kormaníková třídní učitelka 4. ARC ekonomika, práce ve fiktivní firmě, zeměpis, občanská nauka EKO, PFF, ZE, OBN učebna 4. ARC Magda Zabilanskápísemná a elektronická komunikaceKOMředitelna Mgr. Libuše Tomanová dějepis, německý jazyk, konverzace v německém jazyce DE, NJ, KNJomluvena Mgr. Radoslav Procházkatělesná výchovaTEVomluven Ing. Simona Pazourková Marketing, management, cestovní ruch, služby v cestovním ruchu, práce průvodce a animace MAR, MAG, CR, SCR, PPA omluvena


Stáhnout ppt "S ETKÁNÍ S RODIČI TŘÍDY 2. ARN, 3. ARN, 4. ARC Roudnice nad Labem 14. listopadu 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google