Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY"— Transkript prezentace:

1 ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY
přívlastek - atribut

2 Anotace Materiál tvoří 23 slidů, v nichž se žák seznámí s pojmy rozvíjející větné členy, jmenovitě přívlastkem cílová skupina: 6. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je rozlišovat přívlastek a jeho druhy a pracovat s nimi, je nutno požívat formu prezentace z důvodu zachování interaktivity použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč., Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za cvičením následuje klíč s řešením

3 ZÁKLADNÍ POJMY rozvíjející větné členy příslovečné určení předmět
místa času způsobu předmět přívlastek shodný přívlastek neshodný několikanásobný předmět několikanásobné příslovečné určení několikanásobný přívlastek

4 Co jsou rozvíjející větné členy?
Základní větné členy – přísudek a podmět – mohou být dále rozvity rozvíjejícími větnými členy. Základní větné členy jsou řídící, rozvíjející větné členy jsou závislé a blíže určují, zpřesňují význam členů základních. Rozvíjející větné členy jsou: příslovečné určení, předmět, přívlastek a doplněk

5 Přívlastek shodný - Pks
Můj mladší bratr je babiččin mazlíček. bratr čí? můj PkS který? mladší je mazlíček babiččin

6 Přívlastek, přívlastek shodný
přívlastek blíže určuje význam podstatného jména, na kterém závisí přívlastek shodný se s podstatným jménem shoduje v rodě, čísle a pádě stojí zpravidla před ním (ale může stát i za ním). Bývá vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou. ptáme se na něj různými otázkami: jaký strom – ovocný, lesní…; který chlapec? – ten, onen, tamten…; čí kniha? – bratrova, Ivetina, naše…; kolikáté kolo závodu? – první, poslední…; kolikery ponožky? – jedny, dvoje, patery… atd.

7 Vyhledej v textu shodné přívlastky
Jednoho dne, kdy vycházející slunce probudila ze spánku hejno opolidí, vydali se jako každého jiného dne za potravou. Bloudili pralesem, kde pojídali šťavnaté plody stromů a křovin, potulovali se travnatými rovinami, kde vyhrabávali dužnaté hlízy, kořínky i cibulky, pronásledovali ještěrky a jiné menší živočichy a v křovinách pátrali po ptačích hnízdech. Byli opatrní, neboť všude kolem bylo skryté nebezpečí, všude číhali nepřátelé. Tato nebezpečí dobře znali, neboť se teprve nedávno vymanili z živočišného světa, a proto v nich dřímaly zvířecí pudy. A nejen tato vlastnost je zachraňovala v jejich boji o život, ale především to, že se ve svém vývoji už vysoko vyšinuli nad zvířata, neboť jejich ruce počaly už vyrábět primitivní nástroje, jichž užívali nejen k snazšímu uhájení živobytí, ale k vlastní obraně. A ještě jednu vlastnost měli, která je vysoko zvedla nad živočišné předky, z nichž vyšli. Byli to již myslící bytosti.

8 Vyhledej v textu shodné přívlastky
Jednoho dne, kdy vycházející slunce probudila ze spánku hejno opolidí, vydali se jako každého jiného dne za potravou. Bloudili pralesem, kde pojídali šťavnaté plody stromů a křovin, potulovali se travnatými rovinami, kde vyhrabávali dužnaté hlízy, kořínky i cibulky, pronásledovali ještěrky a jiné menší živočichy a v křovinách pátrali po ptačích hnízdech. Byli opatrní, neboť všude kolem bylo skryté nebezpečí, všude číhali nepřátelé. Tato nebezpečí dobře znali, neboť se teprve nedávno vymanili z živočišného světa, a proto v nich dřímaly zvířecí pudy. A nejen tato vlastnost je zachraňovala v jejich boji o život, ale především to, že se ve svém vývoji už vysoko vyšinuli nad zvířata, neboť jejich ruce počaly už vyrábět primitivní nástroje, jichž užívali nejen k snazšímu uhájení živobytí, ale k vlastní obraně. A ještě jednu vlastnost měli, která je vysoko zvedla nad živočišné předky, z nichž vyšli. Byli to již myslící bytosti.

9 Přívlastek neshodný - Pkn
Výlov kaprů se vydařil. Výlov čeho? kaprů se vydařil

10 Přívlastek neshodný - Pkn
Cesta ze Slovenska byla dlouhá. Cesta odkud? ze Slovenska byla dlouhá

11 Přívlastek neshodný - Pkn
Návrat domů byl veselý. Návrat kam? domů byl veselý

12 Přívlastek neshodný - Pkn
Dresy hráčů byly nové. Dresy čí? hráčů byly nové

13 Přívlastek neshodný - PkN
přívlastek neshodný se s podstatným jménem neshoduje alespoň v rodě, čísle nebo v pádě. stojí většinou za podstatným jménem bývá většinou vyjádřen podstatným jménem (jízda vlakem), někdy také příslovcem (dům naproti) a infinitivem (chuť se napít) ptáme se nejrůznějšími otázkami, vždy však ve spojení s podstatným jménem, ke kterému přívlastek patří

14 Vyhledej v textu neshodné přívlastky
Jednoho dne, kdy vycházející slunce probudila ze spánku hejno opolidí, vydali se jako každého jiného dne za potravou. Bloudili pralesem, kde pojídali šťavnaté plody stromů a křovin, potulovali se travnatými rovinami, kde vyhrabávali dužnaté hlízy, kořínky i cibulky, pronásledovali ještěrky a jiné menší živočichy a v křovinách pátrali po ptačích hnízdech. Byli opatrní, neboť všude kolem bylo skryté nebezpečí, všude číhali nepřátelé. Tato nebezpečí dobře znali, neboť se teprve nedávno vymanili z živočišného světa, a proto v nich dřímaly zvířecí pudy. A nejen tato vlastnost je zachraňovala v jejich boji o život, ale především to, že se ve svém vývoji už vysoko vyšinuli nad zvířata, neboť jejich ruce počaly už vyrábět primitivní nástroje, jichž užívali nejen k snazšímu uhájení živobytí, ale k vlastní obraně. A ještě jednu vlastnost měli, která je vysoko zvedla nad živočišné předky, z nichž vyšli. Byli to již myslící bytosti.

15 Vyhledej v textu shodné i neshodné přívlastky
Jednoho dne, kdy vycházející slunce probudila ze spánku hejno opolidí, vydali se jako každého jiného dne za potravou. Bloudili pralesem, kde pojídali šťavnaté plody stromů a křovin, potulovali se travnatými rovinami, kde vyhrabávali dužnaté hlízy, kořínky i cibulky, pronásledovali ještěrky a jiné menší živočichy a v křovinách pátrali po ptačích hnízdech. Byli opatrní, neboť všude kolem bylo skryté nebezpečí, všude číhali nepřátelé. Tato nebezpečí dobře znali, neboť se teprve nedávno vymanili z živočišného světa, a proto v nich dřímaly zvířecí pudy. A nejen tato vlastnost je zachraňovala v jejich boji o život, ale především to, že se ve svém vývoji už vysoko vyšinuli nad zvířata, neboť jejich ruce počaly už vyrábět primitivní nástroje, jichž užívali nejen k snazšímu uhájení živobytí, ale k vlastní obraně. A ještě jednu vlastnost měli, která je vysoko zvedla nad živočišné předky, z nichž vyšli. Byli to již myslící bytosti.

16 Vyhledejte přívlastky a určete je
Trojský kůň Před dávnými časy stálo na břehu moře slavné město, které se jmenovalo Troja. Toto město bylo obehnané pevnými hradbami, které vzdorovaly každé zbrani. Už dlouho obléhala Troju vojska Řeků, ale pak lstivý Odysseus dostal nápad, jak oklamat bdělost Trojanů. Dal postavit dřevěnou sochu koně a v ní se s několika druhy ukryl. Ostatní Řekové předstírali, že je konec války a že se vracejí domů. Na břehu zbyl jen dřevěný kůň jako dar městu…

17 Vyhledejte přívlastky a určete je
Trojský kůň – PkS x PkN Před dávnými časy stálo na břehu moře slavné město, které se jmenovalo Troja. Toto město bylo obehnané pevnými hradbami, které vzdorovaly každé zbrani. Už dlouho obléhala Troju vojska Řeků, ale pak lstivý Odysseus dostal nápad, jak oklamat bdělost Trojanů. Dal postavit dřevěnou sochu koně a v ní se s několika druhy ukryl. Ostatní Řekové předstírali, že je konec války a že se vracejí domů. Na břehu zbyl jen dřevěný kůň jako dar městu…

18 přívlastky neshodné změňte na shodné
věž radnice zámek v Náchodě průsmyk na Dukle smích dětí cesta lesem dusot koní štěkot psa nádoba z kovu radniční věž náchodský zámek Dukelský průsmyk dětský smích lesní cesta koňský dusot psí štěkot kovová nádoba

19 přívlastky shodné změňte na neshodné
měsíční svit římské památky uliční světla říční břehy Petřínská rozhledna dětská kniha venkovský život plzeňský rychlík kovové nástroje pražský pobyt svit Měsíce památky Říma světla na ulici břehy řeky rozhledna na Petříně kniha pro děti život na venkově rychlík z (do) Plzně nástroje z kovu pobyt v Praze

20 Určete všechny větné členy
Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Ipod! (VY) Po Pks PUM Pt 4.p

21 Určete všechny větné členy
Odpovědi posílejte na naši adresu do 5. září, (VY) Po Pks PUM Pt 4.p na obálce uveďte přesně i svou adresu. PUM PUZ Pks Pt 4.p

22 Určete všechny větné členy
Vylosování proběhne za týden. (VY) Po PUČ

23 několikanásobné větné členy
Podobně jako podmět mohou se i rozvíjející větné členy skládat z více členů na sobě nezávislých, které mají ve větě stejnou mluvnickou platnost. Vzniká tak několikanásobný předmět, několikanásobné příslovečné určení a několikanásobný přívlastek


Stáhnout ppt "ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY"

Podobné prezentace


Reklamy Google