Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NĚMECKO Spolková republika Německo vlajka znak Mapa Německa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NĚMECKO Spolková republika Německo vlajka znak Mapa Německa."— Transkript prezentace:

1 NĚMECKO Spolková republika Německo vlajka znak Mapa Německa

2 Obecné údaje •Rozloha: 357 022,9 km² •Počet obyvatel: 82 310 000 •Hustota zalidnění: 231 / km² •Jazyk: němčina •Náboženství: katolické, protestantské •Nejvyšší bod: Zugspitze (2962 m n. m.) •Hlavní město: Berlín •Státní zřízení: federace •Prezident: Horst Köhler •Kancléřka: Angela Merkelová •Hymna: 3. strofa písně Das Lied der Deutschen •Vznik: 23. května 1949 (vyhlášení na základě Trizonie) •Měna: euro (EUR) Spolková republika Německo je federace 16 spolkových zemí ležící ve střední Evropě. Německo hraničí s Nizozemskem, Belgií a Lucemburskem na západě, s Francií na jihozápadě, se Švýcarskem a Rakouskem na jihu, s Českem a Polskem na východě a s Dánskem na severu. Ze severovýchodu má Německo přístup k Baltskému moři, ze severozápadu k Severnímu moři. Celková délka pobřeží je 2389 km. Německo je členskou zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Pět největších měst (dle stavu v prosinci 2006 ): 1.Berlín (Berlin): 3.850.000 obyvatelBerlín 2.Hamburk (Hamburg): 1.800.000 obyvatelHamburk 3.Mnichov (München): 1.380.000 obyvatelMnichov 4.Kolín nad Rýnem (Köln): 1.100.000 obyvatelKolín nad Rýnem 5.Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main): 730.000 obyvatelFrankfurt nad Mohanem

3 Přírodní podmínky •Nejníže položené místo: Neuendorf bei Wilster −3,54 m n. m. •Nejvýše položené místo: Zugspitze 2 962 m n. m. Německo se člení na tři hlavní přírodní oblasti: •Severoněmecká nížina – její povrch je ovlivněn dřívějším zalidněním. Jsou tu četné morény vytvářející suché písčité kopce porostlé vřesovišti (např. Luneburské vřesoviště jižně od Hamburku), které se střídají s močálovitými rašeliništi v prohlubních. Severovýchodní část zabírá Meklenburská jezerní plošina s více než 600 jezery, z nichž největší je Müritz. •Středoněmecká vysočina – je tvořena řadou dílčích pohoří jejichž průměrné výšky jsou 500– 1000 m n. m., nejvyšší z nich je Schwarzwald (Feldberg 1493 m), ve kterém pramení Dunaj. Dalšími pohořími Středoněměcké vysočiny jsou Harz, Rothaar, Eifel, Rhon, Fränkische Alb, Schwäbische Alb. Na západě proráží pásma varisko krušnohorského směru v těsném a hlubokém údolí Rýn. U českých hranic navazuje na Středoněmeckou vysočinu svým západním okrajem Česká vysočina – Erzgebirge (Krušné hory), Fichtelgebirge (Smrčiny), Oberpfälzer Wald (Český les), Bayerischer Wald (Šumava) •Alpy – v úzkém pruhu na jihu zasahují do Německa Severní vápencové Alpy. Na hranicích s Rakouskem se nachází německá nejvyšší hora Zugspitze.

4 Spolkové země 1.Země Bádensko-WürttemberskoBádensko-Württembersko 2.Svobodný stát BavorskoBavorsko 3.Země BerlínBerlín 4.Země BraniborskoBraniborsko 5.Svobodné hanzovní město BrémyBrémy 6.Svobodné a hanzovní město HamburkHamburk 7.Země HesenskoHesensko 8.Země Meklenbursko-Přední PomořanskoMeklenbursko-Přední Pomořansko 9.Země Dolní SaskoDolní Sasko 10.Země Severní Porýní-VestfálskoSeverní Porýní-Vestfálsko 11.Země Porýní-FalcPorýní-Falc 12.Země SárskoSársko 13.Svobodný stát SaskoSasko 14.Země Sasko-AnhaltskoSasko-Anhaltsko 15.Země Šlesvicko-HolštýnskoŠlesvicko-Holštýnsko 16.Svobodný stát DurynskoDurynsko

5 Obyvatelstvo •celkově 82 459 178 obyvatel (v roce 2005) •Němci 91 % (cca 75 mil.) •Turci 2,4 % (1,76 mil.) •ostatní 6,1 % (Italové (540 810), Poláci (326 596), Řekové (309 794) a mimo Evropu 3,2 mil., z toho nejvíce Jugoslávců (1 mil.) •celkový počet přistěhovalců v Německu od 60. let (k roku 2006): 15 600 000 obyvatel (cca. 20%)

6 Podnebí •Německo má mírné klima, na severu výrazně oceánské. Směrem k jihovýchodu přibývá kontinentality s většími rozdíly mezi létem a zimou. Průměrné lednové teploty jsou v Bavorsku obvykle pod bodem mrazu, na severu a v údolí Rýna nad nulou. Nejtepleji je v Hornorýnském úvalu, který má i relativně suchou zimu a dlouhé období slunečního svitu, a v okolí Drážďan. Srážky se na většině území pohybují mezi 600-900 mm, na severu a západě jsou pravidelnější, na jihu spíše padají ve vegetačním období. Velmi deštivé jsou Alpy (přes 2000 mm), Schwarzwald, Harz i Šumava. Sněhová pokrývka bývá mimo hory nesouvislá a vydrží obvykle jen několik dní, na horách 3-5 měsíců. V kotlinách se v zimním období vyskytují často inverze.

7 Společnost Německa •Po staletí bylo Německo konglomerátem soupeřících městských států, knížectví a království, které se teprve relativně nedávno spojily v konfederaci. Cena za vzplanutí nacionalismu a světovládných choutek byla vysoká a Německo se po skončení 2. světové války nacházelo v troskách. Velmocenské zájmy pak Německo na čtyřicet let rozdělily. Západní část se brzy vyvinula v ekonomicky nejsilnější zemi Evropy a východní naopak přiblížila socialistickému průměru. Teprve pád komunismu ve východní Evropě umožnil v roce 1990 jejich znovusjednocení.

8 Ekonomika •Zaměstnanost (1999): –zemědělství 2,8 % –průmysl 33,4 % –služby 63,8% •Využití půdy: –lesy 31 % –orná půda 35 % (z toho 4 % zavlažováno) –ostatní 34 % Německo zůstává spolu s USA na prvním místě ve světě v těžbě hnědého uhlí i v jeho spotřebě.

9 Zemědělství a průmysl Zemědělství je velmi intenzivní a ve světě nejvíce mechanizované, ale zaměstnává jen 3 % ekonomicky aktivních obyvatel a vytváří zanedbatelnou hodnotu hrubého domácího produktu. Velký objem potravin se musí dovážet, zejména z Francie. Orná půda zaujímá třetinu plochy země a dalších 15 % připadá na louky a pastviny. •Pěstují se především obiloviny (pšenice, ječmen a žito), dále brambory, cukrová řepa (na sprašových půdách Börde) a zelenina (zejména zelí). Německo je první na světě v produkci chmele (Podunají) a vyrábí více než 500 značek piva. Údolí Rýna a Mosely poskytují světoznámá vína. 3/4 produkce zajišťuje živočišná výroba zaměřená na chov prasat (nejvíce v Evropě) a skotu zejména v severních částech země. Rozšiřuje se chov ovcí. Rybolov převážně ve vzdálenějších mořích nestačí krýt spotřebu.

10 Doprava a spoje •Mají vynikající a velmi hustou síť železnic, silnic a nejdelší dálniční síť v Evropě. Silniční dopravní tah spojující nizozemské přístavy s Porúřím a oblastí středního a horního Rýna představuje nejzatíženější komunikační osu Evropy. Buduje se systém železničních tratí pro vysoké rychlosti. •Významná je vodní doprava a Rýn je nejfrekventovanější vodní cestou Evropy. Je spojen kanály se Severním mořem, Labem, Odrou a nově přes Mohan i s Dunajem. Duisburg je největším říčním přístavem Evropy. Nejdůležitější námořní přístav je Hamburg, následují Brémy, Wilhelmshaven, Lůbeck a Rostock. Kiel u Baltu má Severo-mořským kanálem spojení se Severním mořem. •Frankfurt nad Mohanem patří k největším leteckým uzlům nejen v Evropě, ale i na světě..

11 Kultura Historické památky •Braniborská brána, (Brandenburger Tor) (Berlín)Braniborská bránaBerlín

12 • Radnice, (Brémy)RadniceBrémy

13 •Dolní Sasko Říšský Sněm, (BerlínDolní SaskoBerlín

14 • Nová radnice, (Hannover)Hannover

15 •Katedrála v Cáchách, Cáchy (Severní Porýní-Vestfálsko)Katedrála v CácháchCáchySeverní Porýní-Vestfálsko

16 •Kostel panny Marie (Frauenkirche), Drážďany (Sasko)Kostel panny Marie DrážďanySasko

17 •Pamětní kostel císaře Viléma (Kaiser- Wilhelm-Gedächtniskirche), BerlínPamětní kostel císaře VilémaBerlín

18 •Katedrála v Kolíně nad Rýnem, Kolín nad Rýnem (Severní Porýní-Vestfálsko)Katedrála v Kolíně nad RýnemKolín nad RýnemSeverní Porýní-Vestfálsko

19 Technika a Kultura •Televizní věž*, BerlínBerlín

20 •Allianz Arena, Mnichov (Bavorsko)Allianz ArenaMnichovBavorsko

21 •Museumsinsel (Ostrov muzeí), BerlínBerlín

22 •Deutsches Museum (Německé muzeum), Mnichov (Bavorsko) MnichovBavorsko

23 Krajina •Lange Anna („Dlouhá Anna“) na Helgolandu, (Šlesvicko-Holštýnsko) HelgolanduŠlesvicko-Holštýnsko

24 •Brocken v zimě (1141,1 m n.m.), (Sasko- Anhaltsko)BrockenSasko- Anhaltsko

25 •Kreidefelsen (Křídová Skála) na Rujáně, (Meklenbursko-Přední Pomořansko)RujáněMeklenbursko-Přední Pomořansko

26 •Zugspitze (2962 m n.m.), (Bavorsko)ZugspitzeBavorsko

27 Děkuji za pozornost •Diky za pozornost


Stáhnout ppt "NĚMECKO Spolková republika Německo vlajka znak Mapa Německa."

Podobné prezentace


Reklamy Google