Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Municipální PPP projekty: praxe a změna právní úpravy MUNICIPALITY 2011 Clarion Congress Hotel Praha 8. září 2011 Ing. Kateřina Helikarová, Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Municipální PPP projekty: praxe a změna právní úpravy MUNICIPALITY 2011 Clarion Congress Hotel Praha 8. září 2011 Ing. Kateřina Helikarová, Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Municipální PPP projekty: praxe a změna právní úpravy MUNICIPALITY 2011 Clarion Congress Hotel Praha 8. září 2011 Ing. Kateřina Helikarová, Ministerstvo financí

2 Témata •Co považujeme za PPP? •Vývoj trhu •Příklad projektu velkého města (školy Frankfurt) •PPP projekty v ČR •Kdy se rozhodnout pro PPP řešení? •Aktuální novela ZVZ

3 Privatizace x PPP x Tradiční dodávky •Privatizace: veřejný sektor se zbavuje kontroly nad poskytováním služeb, nad využitím majetku…. •Tradiční dodávky: veřejný sektor nese většinu rizik (stavební rizika, poptávka, dostupnost služeb, odpovědnost za stav majetku…)

4 Co si představujeme pod pojmem PPP? •Dlouhodobé smlouvy •Veřejná služba •Přenos rizik •Příjem dodavatele: Platby uživatelů Doplňkový prodej kapacit Úhrady třetích osob Rozpočet zadavatele

5 EPEC: Value of the European PPP Market: EUR 18.3 billion in 2010 • 112 PPP transactions reached financial close in 2010, down from 118 in the previous year. • The average transaction size increased considerably in 2010: EUR 163 million vs to EUR 91 million in 2009. • The increase in the average transaction size results from 8 deals exceeding EUR 500 million in value.

6 European PPP Market in 2010 by Country (Source: EPEC) • Spain was the largest PPP country in value terms, overtaking the UK for the first time. Portugal ranked third, thanks to two very large projects. These three countries accounted for 63% of the overall market value. • In 2010, 6 deals reached financial close in CEE, compared to 2 in 2009. However, the aggregate value of the transactions concluded in 2010 was relatively low (EUR 150 million vs over EUR 2 billion in 2009).

7 Příklad projektu velkého města (školy Frankfurt nad Mohanem) •Frankfurt n.M. (670 tis.obyv.): potřeba rekonstrukcí stávajících budov + energetické a bezpečnostní prvky •Společný projekt zahrnující budovy 4 institucí – 3 školy a vzdělávací a kulturní centrum, celkem pro 5250 žáků a 445 zaměstnanců •Nová výstavba, rekonstrukce, vybavení, provozování •Smlouva na 22 let (2007-2029, první dva roky výstavba) •Investiční náklady 108 mil. €, celková hodnota 248 mil. € •Platební mechanismus: měsíční platba za dostupnost •http://www.ppp- projektdatenbank.de/index.php?id=27&tx_ppp_controller_searchmap%5BprojectId%5 D=73&tx_ppp_controller_searchmap%5Baction%5D=showProject

8 PPP v ČR •Koncesní smlouvy •„Kvazikoncese“ dle zákona o veřejných zakázkách •Ostatní

9 Legislativa •Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) - prováděcí vyhlášky 217/2006 Sb. a 238/2006 Sb. •Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách •Zákon č. 140/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona •Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník •Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

10 Koncesní smlouva § 16 Koncesního zákona (1) Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích. (2) Podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla nese koncesionář; rozdělení ostatních rizik mezi zadavatele a koncesionáře stanoví koncesní smlouva.

11 Koncesní projekt - proces Předpokládaný příjem soukromého partnera „ Významná“ koncesní smlouva § 20 Koncesního zákona Koncesní smlouva menšího rozsahu „Koncesní projekt“ Schválení koncesního projektu zastupitelstvem Výběr dodavatele

12 Koncesní projekt - proces Výběr dodavatele Stanovisko Ministerstva financí § 30 KZ Schválení smlouvy Návrh smlouvy

13 PPP dle zákona o veřejných zakázkách - proces Postup jako u ostatních zakázek + § 156 ZVZ: zakázka -o předpokládané hodnotě min. 500 mil.Kč a - smlouva na min. 5 let nebo na dobu neurčitou => Stanovisko Ministerstva financí: - rozbor dopadů veřejné zakázky na ekonomickou situaci žadatele - schopnost žadatele dostát závazkům ze zakázky - případný vliv zakázky na plnění mezinárodních závazků ČR

14 Koncesní smlouvy ÚSC v ČR (§ 30 Koncesního zákona) Předmět koncesní smlouvy Předpokládaná hodnota v Kč (k 1.8.2011) Vodohospodářství 43 095 178 248 Energie 2 931 404 000 Sociální služby 999 831 000 Ostatní (sport, rekreace, parkování) 3 381 873 518 Celkem 50 408 286 766

15 Pozice Ministerstva financí •Iniciace projektů v rukou zadavatelů •Klasifikace „mimo dluh vlády“ sama o sobě není základním kriteriem pro přijatelnost projektu

16 Jak vybrat vhodný PPP projekt? •Typová vhodnost •Strategická vhodnost •Definovatelnost cílů •Přenos rizik •Hodnota za peníze VFM •Proveditelnost •Transparentnost •Finanční dostupnost

17 Legislativa – předpokládaný vývoj •Koncesní zákon zůstává v platnosti •Novela zákona o veřejných zakázkách –Významná veřejná zakázka (§ 16a ZVZ) –Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156 ZVZ) –Ruší se zvláštní ustanovení pro dlouhodobé zakázky (vč. PPP)

18 Novela zákona o veřejných zakázkách (tisk PSP č. 370) •Významná veřejná zakázka definována min. předpokládanou hodnotou: •stát 300 mil.Kč •kraj, hl.m.Praha 200 mil.Kč •obec nad 100 tis.obyvatel 100 mil.Kč •obec nad 25 tis.obyvatel 50 mil.Kč •obec do 25 tis. obyvatel 20 mil.Kč => zahájení zadávacího řízení podmíněno schválením odůvodnění zakázky vládou/zastupitelstvem/orgánem rozhodujícím o hospodaření zadavatele

19 Doporučení, podpora •Metodiky na webu MF •Databáze projektů: Asociace PPP, PPP Centrum, EPEC •Semináře „na míru“ městům

20 Další informace Ministerstvo financí Odbor státního rozpočtu katerina.helikarova@mfcr.cz +420257043443, +420603177655 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pub_priv_part.html


Stáhnout ppt "Municipální PPP projekty: praxe a změna právní úpravy MUNICIPALITY 2011 Clarion Congress Hotel Praha 8. září 2011 Ing. Kateřina Helikarová, Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google