Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z L A T Á U D I C E Český rybářský svaz PODĚBRADY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z L A T Á U D I C E Český rybářský svaz PODĚBRADY"— Transkript prezentace:

1 Z L A T Á U D I C E Český rybářský svaz 2 0 0 6 PODĚBRADY
Odbor mládeže RADY ČRS Ve spolupráci s ČRS Územním svazem PRAHA a MO ČRS Praha 9 – Újezd nad Lesy pořádají XXXIII. ročník N Á R O D N Í H O K O L A soutěže všestrannosti rybářské mládeže Z L A T Á U D I C E PODĚBRADY 23.6. –

2 O B S A H : Slavnostní rybářský slib Praha a historie rybářských spolků v Praze Poděbrady – historie a současnost města Organizační výbor Časový harmonogram Všeobecné pokyny Technické pokyny Popis trasy Mapy Něco o sponzorech Obrázky místa konání národního kola

3

4 Historie Českého rybářského svazu
Český rybářský svaz je... ... občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich život a životní prostředí. Poskytovat metodickou pomoc a služby pro organizační jednotky Svazu a jeho členy včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů. Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí. Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, na ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí. Podílet se na zapojování osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat rybářské soutěže na všech úrovních. Spolupracovat s českými a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí. Svaz a jeho organizační jednotky mohou též provádět obchodní činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Historie Českého rybářského svazu První spolky sportovních rybářů se začínají v Čechách organizovat koncem 19. století. Například v roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1876 v Ronově nad Doubravou. Do roku 1900 jich bylo založeno několik desítek. Nejznámější rybářský spolek První rybářský klub v Praze byl založen v roce Jeho členy byly i významné osobnosti té doby, například prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, doktor Bedřich Schwarzenberg, či světoznámá zpěvačka Ema Destinová. O práci tohoto spolku informoval Rybářský věstník, pozdější Rybářské listy, které jsou předchůdcem dnešního časopisu Rybářství. Již začátkem 20. století pociťovaly rybářské spolky potřebu vytvoření velké společné organizace, která by mohla účinněji hájit chov, lov i ochranu říčních ryb a dalších vodních živočichů. K vytvoření jednotné organizace však došlo až v roce 1957, kdy sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného sväzu rybárov v Žilině vznikl Československý svaz rybářů, který měl v roce založení 409 místních organizací a registrovaných členů. V roce 1968 došlo k opětovnému rozdělení Československého svazu rybářů se na dva samostatné svazy, Český rybářský svaz a Slovenský rybársky zväz. K dalšímu rozdělení Českého rybářského svazu došlo v roce 1990, kdy se oddělil tehdejší Jihomoravský územní svaz, který dal základ vzniku Moravskému rybářskému svazu. Český rybářský svaz patří v současnosti mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje více než 265 tis. členů organizovaných prostřednictvím 478 místních organizací, které jsou sdružené do 7 územních svazů. Současnost Českého rybářského svazu Jedno z největších zájmových sdružení v České republice. 7 územních svazů. 478 místních organizací. členů (z toho mladších 18 let). 1 502 rybářských revírů (z toho 984 mimopstruhových a 518 pstruhových). hektarů rybářských revírů (z toho ha mimopsruhových a ha pstruhových). Lovem ryb na udici se organizovaně zabývají 3 % populace v České republice. Ročně přibývá 2 až 3 tisíce nových členů se zájmem o lov ryb. Každý třetí kilogram zkonzumovaných sladkovodních ryb v ČR pochází z odlovu na udici. ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry. Ochrana rybářských revírů Ochrana rybářských revírů a rybochovných zařízení je zabezpečována rybářskou stráží, která má statut veřejného činitele. V rámci ČRS působí v současnosti členů rybářské stráže, kteří vykonávají tuto funkci dobrovolně.

5 HISTORIE RYBÁŘSKÝCH SPOLKŮ V PRAZE
Pražská rybářská organizace, zabývající se sportovním rybařením, má bohatou historii. Již v roce 1886 byl založen 27 pražskými občany spolek s názvem "První rybářský klub v Praze". Jeho hlavním posláním bylo sdružovat zájemce o sportovní rybolov v souladu s požadavky rybářského zákona z 9. května 1883 a k němu doplňující vyhlášky z roku 1885. Ve svých stanovách si rybářský klub vytkl tři základní úkoly: Zvelebovati chov ryb v českých řekách. Zasazovati se o vydání příhodných nařízení o rybolovu. Provozovat rybolov způsobem dovoleným a racionálním. Mezi zakladateli a prvními členy rybářského klubu v Praze stála řada význačných osobností z vědeckého a uměleckého světa, politici, bývalí šlechtici a vysoké důstojnictvo. Jmenovat za všechny lze především Dr. Tomáše G. Masaryka - profesora filozofie a prezidenta republiky, Dr. Jana Podlipného a Dr. Vladimíra Srba - oba advokáti a primátoři města Prahy, nebo Dr. Aloise Rašína, Jiřího Stříbrného a Dr. Isidora Zahradníka - všichni říšští poslanci a ministři republiky. Současnost   Územní svaz města Prahy v současné době sdružuje v 53 místních organizacích 33 tisíc dospělých a 7 tisíc mladých vyznavačů rybářského sportu ve věku od 8 do 18 let.Hlavním posláním organizace je péče o řádný výkon rybářského práva - významnou součást ochrany přírody a životního prostředí. Hospodaří na hektarech sportovních revírů, na které též prodává povolenky k rybolovu, a na dalších 200 hektarech chovných rybníků se věnuje odchovu řady druhů ryb včetně nedostatkových i chráněných. V mezistátních soutěžích v lovu ryb udicí a rybolovné technice dosahují pražští rybáři mnoho úspěchů, v některých disciplínách jsou i mistry Evropy a světa. Pro mladé rybáře pražská organizace pořádá každoročně letní rybářské soustředění a závody ve sportovním rybolovu.. 

6 Újezd nad Lesy Historie obce
První zmíňky o obci Oujezd se objevuji ve 14. století, kdy byla majetkem kláštera Zdrerazského. Od něj ji koupil držitel obce Koloděje, člen bohatého pražského měšťanského rodu Rotlevů. Ale jíž r ji prodal Dorotě a Alžbětě z Waldsteinů.  Po bitvě na Bílé Hoře koupil celý kraj od Kostelce nad Černými Lesy až po Oujezd kníže Karel z Lichtensteinů. Obec Oujezd byla r vypleněna a vypálena Švédy. Pustá a neobydlená zůstala až do r. 1783, kdy do deseti dřevěných domků bylo Lichtensteiny osazeno deset německých rodin. Jejich potomci se po čase odstěhovali nebo počeštili. Újezd zůstal po zničení Švédy malou osadou se 13 popisnými čísly a přičleněn ke Kolodějům. Až začátkem 20. stol. se obec rozrůstá, přistěhovávají se obyvatelé z Prahy a r. 1914, před 1. světovou válkou, má již 80 domů. V lese Fidrholci byla u trati už r zřízena železniční zastávka s názvem Jirna, později změněna na Jirny-Klánovice.   R bylo povoleno oddělení od obce Koloděje. Vznik samostatné obce se datuje K ní se připojuje osada Blatov (založena 1229) se třemi rybníky (Chobot, Slavětín a Nohavička). Od té doby nastává velký rozvoj obce - výstavba rodinných vilek podél státní silnice z Prahy na Kolín, úprava silnic a chodníků, elektrizace, výstavba kanalizace, rybníka-koupaliště a hasičské zbrojnice.     Po 2. světové válce r byla s Újezdem katastrálně spojena obec Nová Sibřina, která s ním již dříve tvořila jeden celek.   Velkou změnou pro Újezd nad Lesy bylo datum 1. Července 1974, kdy se spolu s připojenými obcemi Běchovice, Klánovice, Koloděje stává součástí Prahy 9. s odvoláním na zák. č. 131/2000, Statut HMP a další, vzniká zcela samostatný správní obvod Praha 21 s plnou státní správou, kterou úřad m. č. Praha 21, Staroklánovická 260, vykonává pro katastrální území Klánovice, Běchovice a Koloděje . Dnes je Újezd moderní, dynamicky se rozvíjející obcí, která svoji polohou, rozsáhlou bytovou výstavbou, rozšiřující se nabídkou služeb, existencí mnoha spolků a sdružení a možností aktivního využívání volného času prakticky uprostřed přírody láká stále více mladých lidí.

7 Pamětihodnosti Krajina
Město Poděbrady leží v malebné Polabské nížině na řece Labi 50 km východně od hlavního města při dálnici D11. Nadmořská výška 190 m n.m. řadí Poděbrady mezi nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím. Město má obyvatel a přibližně stejné množství pacientů a návštěvníků město každoročně navštíví. Historie Poděbrad sahá do pravěku, daleko před počátky českého státu. Tehdejší lesnatou krajinou protkanou hustou sítí říčních ramen procházela dálková obchodní cesta, směřující z Prahy do východních Čech a dále do Slezska a Polska. Tato významná komunikace přetínala řeku Labe západně od dnešního města v místech, kde se říká Na vinici. Původní osada "pode brody" vznikla v blízkosti brodu přes Labe. V druhé polovině 13. století získal Poděbrady český král Přemysl Otakar II., který v letech zbudoval na strategickém místě nad řekou kamenný hrad. V pozdějších dobách a po četných úpravách byl přebudován na zámek. Největšího rozkvětu doznalo panství za pánů z Kunštátu. Významnou osobností tohoto rodu byl Jiří z Poděbrad, který byl v roce 1458 zvolen českým králem. V roce 1472 byly Poděbrady povýšeny na město a obdržely čestná práva a městský znak. Dominantou náměstí je jezdecká socha krále Jiřího od Bohuslava Schnircha, která patří k vrcholným dílům české monumentální plastiky 19. století, v druhé části náměstí pak Mariánský sloup, který byl vztyčen v roce 1765 na památku obětem moru zuřícímu ve městě v roce Na náměstí Jiřího dále najdeme budovu Městského úřadu Poděbrady, Městské knihovny (renesanční budova staré radnice) a Generální ředitelství Lázní Poděbrady, a.s. Pamětihodnosti Z náměstí Jiřího přejdeme most přes Labe, který pokračuje jako kamenný inundační most z roku Podél tohoto mostu dojdeme k Havířskému kostelíku Nanebevzetí Panny Marie. Při cestě míjíme dřevěnou zvonici. Havířský kostelík stojí na místě, kde bylo v roce 1496 popraveno deset nevinných vůdců vzbouřených kutnohorských havířů. Dnešní podoba v novogotickém stylu je výsledkem přestavby z roku Autorem plastik na průčelí je B. Schnirch. Za kostelíkem začíná Obora založená v roce 1538 císařem Ferdinandem I. pro chov dančí zvěře. Dnešní návštěvníci se mohou projít lesem s parkovou úpravou a prohlédnout si jezdecký areál. Pokud půjdeme od náměstí směrem na Hradec Králové a projdeme vpravo nejstarší uličkou ve městě - Na Dláždění, vyjdeme na náměstí Anežky České s kostelem Povýšení sv. Kříže. Původně gotický kostel ze 14. století prošel dvěmi přestavbami v 16. a 19. století. Budova u kostela je bývalá škola, která od roku 1904 slouží muzeu. Byla postavena v roce 1846 v místě dřevené školy založené manželkou krále Jiřího. Výstavním účelům slouží i památkově chráněný objekt bývalého špitálu zvaný Kunhuta s barokním vysokým štítem v průčelí. Krajina Krajina Poděbrad je převážně rovinná, nejvyšší kopec v okolí se jmenuje Oškobrh (285m n.m.). Město leží na obou březích největší české řeky Labe. U plavební komory lze objevit staré labské rameno zvané Skupice. Procházka v této lokalitě patří dnes k nejpříjemnějším v okolí Poděbrad. Přes zásahy do životního prostředí neztratila nic ze své malebnosti, návštěvníky navíc vede naučná stezka s devíti zastaveními. Směrem na východ se rozkládá přírodní rezervace nazvaná Libický luh. Je to přírodní lužní les s tůněmi a slepými říčními rameny, jaký byl v minulosti souvisle rozšířen podél řeky Labe. Větší a menší zbytky podobných lesních společenstev se nacházejí nedaleko soutoku Labe s Cidlinou.

8 ZLATÁ UDICE 0 0 6 Organizační výbor
Odbor mládeže Rady českého rybářského svazu Ve spolupráci s Územním svazem českého rybářského svazu PRAHA a Místní organizací Praha 9 – Újezd nad Lesy pořádají ve dnech 23 – 25. června 2006 XXXIII. ročník národního kola Rybářské soutěže pro děti a mládež ZLATÁ UDICE Pořadatelé : Ing. Jaromír Přepechal ředitel NK Zlatá udice Vladimír Chmelař zástupce ředitele Václav Vančura hlavní rozhodčí Josef Petrů předseda bodovací komise Josef Karbulka Ubytování a stravování Petra Hnízdilová Odbor mládeže Rady ČRS – oddělení sportu a mládeže Ředitelé soutěží : Ing. Jiří Janků lov ryb udicí Zdeněk Hnízdil rybolovná technika Vladimír Chmelař rybářské znalosti Čestní hosté : Prof. ing. Petr Semeniuk, CSc předseda ČRS Ing. Jan Štípek jednatel Rady ČRS Jiří Marek předseda Odboru mládeže Rady ČRS Ing. Petr Bendl hejtman středočeského kraje Dagmar Nohynková nám.hejtmana středočeského kraje pro školství a mládež Ing. Josef Durčanský starosta města Poděbrad Jaroslav Král radní Středočeského kraje pro sport a investice Stanislav Moravec předseda ČRS Územního svazu Praha Zdeněk Mužík jednatel ČRS Územního svazu Praha Karel Novák předseda odboru mládeže ČRS Územního svazu Praha Andrea Vlásenková starostka MÚ Praha – Újezd nad Lesy Václav Melichar předseda místní organizace Praha – Újezd nad Lesy

9 Časový harmonogram soutěže
Pátek Do příjezd a ubytování slavnostní zahájení národního kola ZLATÉ UDICE večeře soutěž rybářských znalostí (ryby, živočichové, rostliny) – kemp 21.30 – druhá večeře 22.15 vyhlášení výsledku poznávací soutěže rybářských znalostí 22.15 – porada vedoucích, losování sektorů pro soutěž LRU – 1. závod 22.30 povinná večerka pro všechny závodníky Sobota 05.00 budíček 05.15 – snídaně 05.45 – přesun na závodní úsek 06.15 – losování míst v sektoru 06.30 – příprava na 1. závod v LRU 08.30 – závod v LRU 10.30 – vážení úlovků 11.15 – Oběd na závodním úseku 12.00 – losování míst v sektoru 12.15 – přesun na závodní úseky a příprava na 2. závod v LRU 14.00 – závod v LRU 16.00 – vážení úlovků přesun do kempu večeře 18.30 – testy rybářských znalostí 20.00 – diskotéka s občerstvením 22.00 vyhlášení výsledků v LRU, výsledků v RZ a celkově po 2 disciplinách 22.15 porada vedoucích Neděle 6.30 budíček snídaně + svačina (balíček) trénink konec tréninku, přebírání startů rozhodčími nástup, slavnostní zahájení závodu, slib závodníků a rozhodčích D 1, D 3 a D 4 oběd + balíčky na cestu Disciplíny D2 a D5 16.00 – vyhlášení výsledků RT 16.30 – slavnostní vyhlášení výsledků NK ZU 2006 17.30 odjezd účastníků

10 Všeobecné pokyny Přihláška 2. Doprava 3. Ubytování 4. Stravování
Zašlete na přiloženém tiskopise nejpozději do 10. června 2006 na adresu : Český rybářský svaz Oddělení sportu a mládeže Nad Olšinami 31 Praha 10 Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe karty zdravotní pojišťovny ! 2. Doprava Individuelně do místa konání. Místo setkání a ubytování účastníků je AUTOKEMP GOLF v Poděbradech – viz přiložená trasa příjezdu a mapka příjezdových tras. 3. Ubytování Všichni účastníci budou ubytováni v chatkách. Parkování je přímo v areálu. Přesto, že bude areál obsazen, z převážné většiny, účastníky soutěže Zlatá udice je možné, že v areálu budou ubytováni i jiní hosté. Restaurace, mimo vyhrazené doby pro účastníky Zlaté udice, slouží i ke stravování ostatních ubytovaných a hostů je třeba dodržovat ohleduplnost a pravidla slušného chování. 4. Stravování Stravování je zajištěno v restauraci Autokempu Golf, vyjma oběda ve druhém soutěžním dnu, kdy bude oběd probíhat v místě konání LRU, poblíž závodního úseku. 5. Úhrada nákladů Územní svazy hradí svým účastníkům krmení (nástrahy a návnady pro LRU). Ostatní náklady hradí Rada ČRS, respektive pořadatel a sponzoři soutěže. Cestovné – pouze přepravu dětí na soutěž a během soutěže – hradí do výše 5,- Kč za 1 km, rovněž pořadatel, při vyšších nákladech hradí rozdíl příslušné územní svazy ČRS. DOPORUČENÍ Jednotné oblečení závodních družstev používat během celé soutěže. Nutnost je použití pokrývky hlavy během závodu LRU při slunečném počasí. Jednotlivé územní svazy odpovídají za případné škody, způsobené nevhodným chováním účastníků soutěže.

11 Technické pokyny 1. Rybářské znalosti 2. Lov ryb udicí
Národní kolo Zlaté udice se řídí Směrnicí pro ZU, platnou pro rok 2006, schválenou Odborem mládeže Rady ČRS. 1. Rybářské znalosti Soutěžit se bude podle směrnice pro ZU. Vědomostní test bude sestaven podle „Otázek a odpovědí“ k ZU Odboru mládeže Rady ČRS. Test bude obsahovat 50 otázek z oblastí znalosti rybářského řádu, zákona o rybářství, Stanov ČRS, závodních řádů v LRU a RT, morfologie a anatomie ryb, čistoty vod a ochrany přírody a životního prostředí. Další částí soutěže je poznávání ryb, rostlin a živočichů v živé podobě. 2. Lov ryb udicí Soutěž v lovu ryb a její hodnocení proběhne podle Směrnic pro ZU – soutěž v LRU, s výjimkou množství krmení (tj. smíšené krmení připravené v mokrém stavu i s hlínou nebo dalšími přísadami), které je omezeno na 10 litrů na každý závod Je povoleno maximálně 1 litr živé nástrahy. Platí absolutní zákaz používání patentek !!! Závodní úsek : Soutěž proběhne ve dvou kolech na řece Cidlině (dle soupisu revír ), úsek řeky mezi silničním mostem (nájezd na dálnici) a soutokem s Labem, poblíž Poděbrad. Jedná se o typickou nížinnou řeku cejnového pásma. Břehy nízké, travnaté, voda mírně tekoucí, hloubka se pohybuje mezi 2 – 2,5 metry, šířka řeky cca 35 metrů. Výskyt ryb : plotice, cejn velký, cejnek malý, perlín, kapr, sumeček americký, ouklej Krmení : Zajišťují územní svazy na své náklady. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné časové posuny. 3. Rybolovná technika Soutěží se v disciplínách 1-5 podle platného mezinárodního řádu FCS/ICF v CIPS 2002, pro juniorskou a žákovskou kategorii, upravenou dle směrnic pro ZU. Obecně platná ustanovení : Jury : Jury se stanovuje při zahájení soutěže, je pětičlenná a skládá se z garanta závodu, hlavního rozhodčího a 3. zástupců zúčastněných družstev, jejichž výběr provedou mezi sebou vedoucí družstev. Pokud nedojde k dohodě vedoucích, bude výběr proveden losováním. Protesty : Podává p í s e m n ě pouze vedení družstev po zaplacení poplatku 500 Kč. Tento poplatek, v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Protesty proti regulérnosti závodu (vyjma protestů , týkajících se umístění závodníků) se přijímají do 15. minut po skončení soutěže, k vyhlášeným výsledkům do 30 minut po vyhlášení výsledku dne nebo discipliny. Během závodů platí absolutní zákaz používání mobilních telefonů,vysílaček nebo jiných dorozumívacích zařízení. Při prvním zjištění nedodržení tohoto zákazu bude závodník nebo a vedoucí družstva napomenut, po druhé mu bude dána výstraha, při třetím porušení bude diskvalifikován ze soutěže v disciplině.

12 Doprava do KEMPU a na golfové hřiště
ze směru od Prahy : po dálnici D 11 na Hradec Králové, na sjezdu z D 11 do Peček a do Poděbrad sjet a pokračovat do centra Poděbrad. Přejede se Labe a pokračuje pořád pohlavní silnici. Projet „Náměstím Jiřího“ a pokračovat směr na Hradec, pořád pohlavní- je to ulice Palackého až k odbočce do kempu. Je to před vodojemem (úpravna vody) je odbočka doprava do Kempu nebo směr golf. Cca po 1,5 km je po pravé straně kemp. Hřiště je kousek pod kempem v podstatě jak přijíždíte tak po levé straně na protější straně kempu ze směru od Hradce Králové : Vjet do Poděbrad. Po vjezdu do města jedete po hlavní silnici – ulice Palackého. Po levé straně je objekt radiokomunikací a za ním odbočkou do kempu. Potom stejně jako v předchozím bodu. z Poděbrad nádraží : z nádraží ČD, stejně jako z nádraží autobusového, která jsou vedle sebe směrem do centra ulicí Fügnerovou přes Riegrovo náměstí a Komenského ul. na státní silnici Praha – Hradec - ulice Palackého. Tam vlevo a po ulici Palackého směrem na Hradec a dále potom jako ve směru od Prahy. - z nádraží se dá jít také rovně přes lázeňský park a kolonádu až na Náměstí Jiřího a potom doleva ulicí Palackého směr Hradec Králové – jako v předchozích případech. - lze rovněž z nádraží jít vlevo (jakoby podle tratě) po ulici Družstevní, rovně navázat na Jungmanovu, dále ulicí Na hrázi po této ulici se držet vlevo (ulice se rozdvojuje) po pár metrech odbočit doprava do ulice Pod Topoly až na hlavní silnici na Hradec Králové – ulice Palackého. Vyjdete v podstatě proti odbočce do kempu musíte cca 150 m doleva, potom přejít a pokračovat jako po cestě do kempu.


Stáhnout ppt "Z L A T Á U D I C E Český rybářský svaz PODĚBRADY"

Podobné prezentace


Reklamy Google