Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00009
Název projektu: INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT MĚSTA CHEBU NA ZMĚNU SITUACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OBYVATEL MĚSTA, ZEJMÉNA OBYVATEL SÍDLIŠTĚ ZLATÝ VRCH Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/ Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

2 Město Cheb již od července2012 realizuje Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Prostřednictvím poskytovatelů služeb zavádí město Cheb 7 klíčových aktivit (služeb) pro své občany. Projekt bude realizován až do

3 Klíčové aktivity: 01 – Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý vrch
02 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nad 15 let 03 – Nejlepší učebnou je pracoviště 04 – Dluhové poradenství 05 – Poradenství pro osoby ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké 06 – Raná péče 07 - Krizová pomoc

4 Klíčová aktivita: 01 - Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý vrch
Poskytovatel služby: KOTEC o.s., Provaznická 9, Cheb Kontakt: Bc. Jindřich Fencl, DiS.: , Roman Glaser, DiS.: , Dagmar Paťhová: ; Provoz: po – pá: 8:00 – 16:30 Popis služby: Terénní sociální práce pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci nacházet možnosti řešení a mít možnost být součástí společnosti. Terénní sociální práce poskytuje služby přímo v přirozeném prostředí osob, které svou situaci pociťují jako nepříznivou (v bytech, na ulici, či jiném veřejném prostranství, či jiných místech). Snahou je klienta vyhledat a motivovat k aktivní účasti na řešení problémů (finanční, sousedské, rodinné, s bydlením, s úřady, prací a jiné). Terénní práce spolupracuje s ostatními službami ve městě. Pomáhá klientům a mapuje situaci různých lokalit ve městě. Cílová skupina – osoby ve věku 15 – 64 let

5 Klíčová aktivita: 01 - Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý vrch

6 Klíčová aktivita: 02 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nad 15 let
Poskytovatel služby: KOTEC o.s., Palackého 8, Cheb Kontakt: Miroslava Bláhová, DiS.: , Tomáš Blažek: , Hana Vlková, DiS.: Provoz: po – pá: 10:00 – 18:00; 14:00 – 18:00 – otevřený klub Popis služby: Nízkoprahové zařízení poskytuje sociální služby pro mládež nad 15 let do 26 let, kteří se pohybují v Chebu a jsou v sociálně nepříznivé situaci, nebo jsou jí ohroženi a nevyhledávají institucializovanou pomoc. Posláním je podpora klienta v překonání nepříznivé sociální situace. Je to především nabídka bezpečného prostoru bez alkoholu a drog pro vzájemné setkávání a komunikaci a volnočasové a vzdělávací aktivity, odborné, podpůrné a poradenské činnosti. Služba spolupracuje a navazuje na ostatní služby ve městě. Cílová skupina – děti a mládež od 15 – 26 let

7 Klíčová aktivita: 02 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nad 15 let

8 Klíčová aktivita: 03 - Nejlepší učebnou je pracoviště
Poskytovatel služby: bfz o.p.s., Sládkova 1, Cheb Kontakt: Bc. Světlana Davidová: Provoz: po – čt: 8:00 – 15:30 Popis služby: Služba je poskytována mladistvým ve věku 15 – 18 let, kteří jsou evidováni na úřadu práce. Služba poskytuje formální i neformální vzdělávání, umožňuje dokončení základního vzdělání a přípravu k dalšímu studiu, které rozšíří možnosti budoucího uplatnění na trhu práce. Kromě běžného vzdělávání služba nabízí možnost zajištění praktické „ochutnávky“ řemesel, služeb i výrobních odvětví. Snaha o integrační programy, pracovní poradenství, kariérní poradenství. Služba se věnuje i specifické skupině mladistvých, kteří jsou nezaměstnaní a nepokračují ve studiu . Cílová skupina – děti a mládež 15 – 18 let

9 Klíčová aktivita: 03 - Nejlepší učebnou je pracoviště

10 Klíčová aktivita: 04 - Dluhové poradenství
Poskytovatel služby: Diecézní charita Plzeň, Havlíčkova 2, Cheb Kontakt: Bc. Martin Kindl, DiS.: Provoz: po – čt: 8:30 – 12:00; 12:30 – 16:00 Popis služby: Dluhové poradenství poskytuje služby lidem, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích. Pomocí sociálního poradenství se služba zaměřuje na východiska z dluhové pasti a na posilování samostatnosti klientů k řešení nepříznivých situací v budoucnosti. Součástí službu je jednak pomoci člověku v řešení problémů a vést klienta k tomu, aby byl schopný do budoucna své problémy řešit samostatně a uměl se některým problémům vyvarovat. Součástí služby je i komunikace s exekutory, věřiteli, udržení klientů v pracovním prostředí. Kromě dluhového poradenství poskytuje i sociálně-právní pomoc, poradenství pracovně-právních vztahů, nájemní vztahy a otázky bydlení, rodinné a partnerské vztahy a jiné. Cílová skupina: osoby starší 18 let.

11 Klíčová aktivita: 04 - Dluhové poradenství

12 Klíčová aktivita: 05 - Poradenství pro osoby ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké
Poskytovatel služby: KOTEC o.s., Provaznická 9, Cheb Kontakt: Bc. Zuzana Skálová: , Provoz: út – pá: 8:00 – 16:30 – na objednání Popis služby: Služba se stává z poradenských a terapeutických aktivit pro osoby, které se dobrovolně rozhodly abstinovat nebo jsou před nástupem na odbornou léčbu či jsou po takové léčbě. Služba je rovněž určena osobám, které nemají vlastní drogovou zkušenost, ale řeší tento problém u osob ze svého blízkého okolí (především rodiče a partneři). Služba nabízí strukturované poradenství i terapeutické aktivity. U abstinujících snaha o prevenci relapsu (zvládání chuti k užívání), práce v krizových momentech, snaha o zvyšování možnosti (znovu)zařazení na trh práce. Cílová skupina: abstinující osoby starší 15 let a jejich blízcí

13 Klíčová aktivita: 05 - Poradenství pro osoby ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké

14 Klíčová aktivita: 06 Raná péče
Poskytovatel služby: Správa zdravotních a sociálních služeb, Dřevařská 13, Cheb Kontakt: Bc. Tereza Vrbatová: , , Provoz: po – pá: 7:00 – 15:30 Popis služby: Ranná péče je zaměřena na pomoc rodinám, které mají dítě s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 0 až 7 let. Spočívá ve zvyšování vývojové úrovně dítěte, posilování jeho kompetencí, vytváření podmínek pro rodinu a dítě pro sociální začlenění, tedy podpora rozvoje schopností dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba pomůže s přípravou dítěte pro vstup do předškolního a školního zařízení. Rovněž pomůže dospělým osobám z klientských rodin k zapojení se na trhu práce. Cílová skupina: rodina s dětmi, s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 0 až 7

15 Klíčová aktivita: 06 Raná péče

16 Klíčová aktivita: 07 - Krizová pomoc
Poskytovatel služby: Diecézní charita Plzeň, K Nábřeží 14, Cheb (dočasné prostory) Kontakt: tel: , Provoz: 24 hodin denně Popis služby: Hlavním cílem služby je krátkodobé poskytnutí bezpečného zázemí a odborné pomoci pro osoby, kterým aktuální životní situace neumožňuje žít v běžném prostředí. Krizová pomoc je určena osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života. Poskytovaná služba je pobytová v maximální délce 7 dnů. Poskytnuté služby – ubytování, strava nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně-terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Cílová skupina: osoby v krizi

17 Klíčová aktivita: 07 - Krizová pomoc

18 Klíčová aktivita: 08 – Řízení a koordinace projektu a koncepce spolupráce
Realizační tým: Bc. Marcela Kopecká, DiS. – projektový manažer – , Monika Jindová – koordinátor inkluzívních nástrojů – , Alena Borská – finanční manažer – , Zajištění projektu: Realizační tým zabezpečuje řádný průběh celého projektu, koordinuje jednotlivé aktivity, dodržuje harmonogram, naplňuje indikátory projektu, vede dokumentaci projektu, komunikuje s poskytovateli služeb, plní úkoly řídícího orgánu MPSV a jiné.


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google