Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terénní úpravy v krajině - navážky -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terénní úpravy v krajině - navážky -"— Transkript prezentace:

1 Terénní úpravy v krajině - navážky -
Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Liberec tisková konference

2 nelegální navážky materiálu v Libereckém regionu
opakovaný problém v posledních letech vzrůstající trend změny terénu a vlastností prostředí cílené cíl: změnit terén a vlastnosti určité lokality „vedlejší produkt“ jiný cíl: např. odstranění stavebního a demoličního odpadu, změny terénu a vlastností pro- středí jsou vedlejším důsledkem

3 cílené terénní úpravy zřizování odstavných a manipulačních ploch, parkovišť, … úpravy okolí staveb, zázemí rodinných domů, … zvětšení užitné plochy pozemků Josefův Důl – CHKO Jizerské hory Dubice u České Lípy – údolní niva Ploučnice

4 jinak cílené navážky nejčastěji:
odstranění stavebního nebo demoličního odpadu deponie výkopové zeminy (dočasné i trvalé) Vesec u Liberce

5 ! materiál v navážkách inertní složky:
zemina, písek, štěrk, kameny, stavební suť (cihly, …) příměsi: PVC, guma, igelit, textilie, dráty, sklo, plechovky, PET lahve, … nebezpečné složky: ropné látky, těžké kovy, … ! ekotoxicita riziko kontaminace půdy a vody

6 konflikt se zákony zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech
neoprávněné nakládání s odpady zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách znečištění vod, změna odtokových poměrů v území zákon č. 289/1995 Sb. – o lesích neoprávněné zábory lesní půdy, omezení funkcí lesa zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny poškození dřevin, zásahy do významných krajinných prvků, biotopu zvláště chráněných živočichů, zvláště chráněných území, krajinného rázu, … další zákony (stavební zákon, ochrana ZPF, …) spolupráce v rámci ČIŽP i s jinými orgány státní správy

7 příklady poškození přírody a krajiny
poškození dřevin rostoucích mimo les Vesec u Liberce Josefův Důl – CHKO Jizerské hory

8 zásahy do významných krajinných prvků
lesy Proseč nad Nisou Svijanský Újezd

9 rybníky údolní nivy Jablonné v Podještědí – Mlýnský rybník
Dubice u České Lípy – údolní niva Ploučnice

10 zásahy do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Jablonné v Podještědí – Mlýnský rybník (ďáblík bahenní) Dubice u České Lípy – údolní niva Ploučnice (obojživelníci, plazi)

11 Liberec, Krásná Studánka
porušení ochranných podmínek zvláště chráněných území Liberec, Krásná Studánka (CHKO Jizerské hory) Josefův Důl (CHKO Jizerské hory)

12 Heřmanice v Podještědí
(CHKO Lužické hory) narušení krajinného rázu, …

13 postup ČIŽP sankce: podle zákona o ochraně přírody a krajiny:
fyzické osoby: až ,- Kč ( ,- Kč) podnikatelé a právnické osoby: až ,- Kč ( ,- Kč) podle zákona o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa: až ,- Kč podle zákona o odpadech: podnikatelé a právnické osoby: až ,- Kč ( ,- Kč) podle zákona o vodách: fyzické osoby: až ,- Kč podnikatelé a právnické osoby: 5 000,- Kč až ,- Kč opatření k nápravě: uvedení do původního stavu – odstranění navážky kompenzační (náhradní) opatření

14 původní stav Jablonec nad Nisou po odvozu 800 t materiálu

15 problém: nepodaří-li se prokázat původce neoprávněného zásahu spolupráce s Policií ČR odhalení pachatele sankce, opatření k nápravě pachatel neznámý odložení věci

16 účast veřejnosti důležité aspekty:
zájem o dění kolem sebe a o věci veřejné dokumentace podezřelých činností – fotografie, videonahrávky, poznámky (místo, čas, SPZ vozidel, logo firmy, identifikace osob (je-li možno)) podnět ČIŽP, oznámení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo Policii ČR připravenost vypovídat jako svědek

17 ekonomické aspekty vzniku nelegálních navážek
rozsáhlá stavební činnost (včetně demolic) nadbytek výkopového materiálu, stavební a demoliční suti legální možnosti: • terénní úpravy v místě - jen někdy • předání zařízení oprávněnému dále s materiálem nakládat – otázka poptávky a nabízené ceny • uložení na skládce – poplatky: výkopová zemina ± 200 Kč / t stavební a demoliční odpad ± 1000 Kč / t nelegální naložení s materiálem je pro jeho původce ekonomicky lákavé materiál je pro další disponenty snadno dostupný

18 upozornění pro investory stavebních prací a stavební úřady
! ! před zahájením stavby dbát na vyřešení způsobu nakládání se stavebním a demoličním odpadem a s výkopovou zeminou

19 podmínky legálnosti terénních úprav
nezávadný materiál, který není odpadem dodržení všech zákonných podmínek - technické normy - souhlasy příslušných správních orgánů (orgán ochrany přírody, vodoprávní úřad, …) - ohlášení / povolení stavebního úřadu


Stáhnout ppt "Terénní úpravy v krajině - navážky -"

Podobné prezentace


Reklamy Google