Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postmodernismus – charakteristiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postmodernismus – charakteristiky"— Transkript prezentace:

1

2 Postmodernismus – charakteristiky
Existovat, znamená mít vztah. Svět nemá historii, ale je sám historií. Co se stalo před deseti lety je „strašně dávnou minulostí“, která nemá žádný vztah k dnešku. Vše je kulturní artefakt – lidský výtvor s historickou podmíněností. Vše je v pohybu, nic není statické. Neexistují kulturně neutrální danosti. Poznání vždy souvisí s lidskými záměry a cíli. Všechno poznání je osobní a závisí na stupni odevzdanosti dané věci. P. Procházka: komunikace evangelia v postmoderním světě

3 Nová reformace – návrat před reformaci?
1. Nové jméno 2. Nová struktura autority 3. Nové vyučování vůdců 4. Nový směr služby 5. Nový styl chval 6. Nové formy modliteb 7. Nový způsob financování 8. Nové formy evangelizace 9. Nová orientace na moc C. P. Wagner : The New Apostolic Churches, 1998

4 Nová reformace – pojetí autority
V tradičním křesťanství autorita spočívá na skupinách jako jsou církevní koncily, zasedání, shromáždění a valná shromáždění. Nové apoštolské křesťanství vidí Boha jako toho, kdo svěřuje vládu církve jednotlivcům. Wagner, C.P: New Apostolic Reformation, Arise Magazine, Posted September 1., 2000 Náš základní cíl je spojit apoštoly dohromady na pravidelná setkání, aby budovali vztahy … Můj sen je že by se z toho vyformoval nějaký počet malých skupinek, pevně vykazatelných skupinek… vedoucí se budou setkávat, aby porozuměli, co pro nás Bůh má připravené.

5 GMP: Vláda práva nebo magisterium?
Anglo - Americké pojetí GMP (1649) poprava Karla I (1620) Mayflowerský kompaktát Sola Scriptura Vláda práva Autorita pod zákonem Minimální regulace Evropské pojetí GMP (1302) Unam Sanctam Bonifáce VIII Istitutio Ex Cathedra Vláda osvícenců Autorita nad zákonem Maximální regulace

6 Nová reformace - teologie panství (Dominion Theology)
Výkupná teorie (Origenes, Řehoř, Nikodémovo evangelium) Postmilenialismus (Teonomismus, Kalvinismus) Gn 1,26: I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.„ L 4,5-7: Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.„ Sk 2,24: Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Mt 28,18 – 20: Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.„

7 Nová reformace - učednictví (Discipleship Theology)
Jethro a G12 Ex 18,21-23: Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. L 6,13: Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly. 2Tm 2,2: A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Mt 28,18 – 20: Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.„

8 Nová reformace Evangelizace = šíření Božího království
1. Management 2. Vize 3. Koučink 4. Multiplikace 5. Růst (Probuzení)

9 Nová reformace Odstranění starého pořádku - náhrada Novým řádem
„Obnova a reforma jsou mimo, řešením je revoluce; firma ve skutečnosti nepotřebuje šéfa, který ji řídí (Chief Executive Officer), ale šéfa, který ničí (Chief Destructive Officer) - odstraňuje brzdící tradice, protože je mnohem snazší přestavět firmu podle nového vzoru, než ozdravit a obnovit zastaralou.“ PETERS, T. IN: Houses That Change The World 2. Sjednocení na základě Nového pořádku „…určitá učení a činnost vedoucí ke štěpení církve budou Bohem trestány a brzy rozpoznány jako cizí oheň. Kdo však přece bude v těchto věcech pokračovat, bude ze svého úřadu smeten tak mocným a násilným způsobem, že celé tělo Kristovo bude zasaženo čistotou a svatou bázní Boží" JOYNER, R. Vize o velké žni 3. Příchod Krista (Inkarnace Krista v církvi) „Boh zrazu príde do svojho chrámu a celý svet to uvidí. Keď Jeho sláva naplní chrám, nič telesné nebude môcť slúžiť, ale unikne.“ JOYNER, R. Megatrendy nového milénia

10 Přehled vybraných proudů ovlivňujících církve v ČR
hnutí Pozdního deště (USA – 1946) Pastýřské hnutí (Derek Prince - do pol. 80 let) EQUIP (John Maxwell) Křesťanské středisko Buchegg (Werner Kniessel) Sonlife strategy (Dann Spader) Purpose Driven Church (Rick Warren) Toronto Blessing (Benny Hinn) Campus Crusades for Christ (Bill Bright) Železná berla (Rick Joyner) Kurzy Alfa (Nicky Gumbel)

11 Kritické ohlasy MCCONNELL, D. R.: Jiné evangelium, Křesťanský život
STETZ, J.: Svrablavé uší, Křesťanský život Cambridgeská deklarace: ZOD, č. 64 Provolání „The Centre for Contemporary Ministry“ charismatickým vedoucím, MERVART, J: Hlas z Božej vinice : MARVÁN, J.: Skupinkový sbor, abs. práce VOŠMT Kolín FRANC, A.: Charismatická církev sjednocení? ECM Praha V TISKU: KAM chce vést KAM českou církev? A svedou mnohé…

12 Jak dál? 1 Sola scriptura 2 Sola fide 3 Sola gratia 4 Solus Christus
5 Soli Deo gloria Ecclesia reformata et semper reformanda


Stáhnout ppt "Postmodernismus – charakteristiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google