Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc Bohumila Szücsová. •Proč se učit první pomoc? •Nevíme, kdy se můžeme ocitnout v situaci, kde jedinou šancí pro přežití jsou znalosti jiného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc Bohumila Szücsová. •Proč se učit první pomoc? •Nevíme, kdy se můžeme ocitnout v situaci, kde jedinou šancí pro přežití jsou znalosti jiného."— Transkript prezentace:

1 První pomoc Bohumila Szücsová

2 •Proč se učit první pomoc? •Nevíme, kdy se můžeme ocitnout v situaci, kde jedinou šancí pro přežití jsou znalosti jiného člověka

3 Důležitá telefonní čísla •155 Záchranná služba (vozíček) •150 Hasiči (rybníček) •158 Policie (želízka) •156 Městská policie (poloviční pouta) •112 Evropská linka integrovaného záchranného systému

4 Zaměříme se: •Dušnost •Krvácení •Zlomeniny a poranění páteře •Popáleniny •Úraz el. proudem •Intoxikace •Bezvědomí a Resuscitace

5 Základní životní funkce jsou dýchání, krevní oběh a vědomí •Neprůchodnost dýchacích cest, nedostatečné dýchání nebo zástava dechu omezují přívod kyslíku do těla a mohou vést v organismu ke změnám, které přímo ohrožují postiženého na životě

6 Dýchací systém

7 Důvody dušení •Vdechnutí cizího tělesa (zvratků) •Zapadlý jazyk •Dušení kouřem •Onemocnění •Zánětlivé či alergické reakce

8 Heimlichův manévr

9 Gordonův manévr • je to opakovaný energický úder mezi lopatky •Vždy otevřenou dlaní !!!!!! •Nikdy NE Pěstí !!!!!!!

10 Zotavovací poloha

11 Krvácení

12 Krvácení: • Máme: - vlásečnicové - žilní - tepenné • Důležité je: - Velikost,místo rány a množství krve

13 Vlásečnicové krvácení •Z nosu - většinou přestane samo •Posaďme do mírného předklonu •Stiskneme nosní křídla na dobu 3-5 minut •Přiložíme na čelo, zátylek a kořen nosu chladné obklady •Postižený dýchá ústy (zatéká-li krev do úst nepolyká ji, ale vyplivuje) •Po 5 min. povolíme stisk •Pokračuje-li krvácení, stisk se opakuje

14 Žilní krvácení •Tmavě červenou barvu a vytéká vcelku pomalu •Končetinu dáme do zvýšené polohy nad úroveň srdce a obvážeme tlakovým obvazem •Dezinfekce nepatří přímo do rány, ale pouze do jejího okolí jinak se bude poranění těžce hojit

15 Tepenné krvácení •Je nejzávažnějším typem, protože může velice rychle dojít k vykrvácení • Krev je světle červená a vystřikuje z rány • Postupujeme velice rychle • Jako první stiskneme tlakový bod a pokud se jedná o končetinu snažíme se jí v rámci možností dostat nad srdce •Začneme s přikládáním tlakového obvazu

16 Tlakové body

17 Zaškrcovadlo (škrtidlo) •Škrtidlo je agresivní způsob zástavy krvácení, přesto je v určitých případech účinný •NIKDY nezaškrcujeme tkaničkou, tenkým páskem -> můžeme druhotně poranit nervové cévní svazky •Zaškrcovadlo přikládáme "nad ránu" směrem k srdci •Co nejblíž k ráně

18 Technika přikládání: •Škrtidlo dáme přes oděv, obvaz, či vypodložíme •přiložíme časový údaj o zaškrcení •Zaškrcenou končetinu znehybníme •Správně zaškrcená končetina je bledá a chladná s nehmatným tepem na okrajové části •Přiložené zaškrcovadlo nepovolujeme (pravomoc pouze lékaře ale musí to být do 2 hodin)

19 Tlakový obvaz •Čistě překryjeme •Přidáme plochý tvrdý předmět •Opatrně stáhneme elastickým obinadlem

20 Zlomeniny

21 •PP spočívá ve znehybnění poraněné partie •Nikdy se nesnažíme rovnat !!!! •Dělíme: otevřené a zavřené •Fixace porněné kosti přes dva klouby •U otevřených zlomenin je třeba dbát na sterilitu – přiložení sterilního krytí a měkkého obložení

22 Znehybnění

23 Poranění páteře a míchy •Příznaky: - bolesti zad, nepřirozená poloha v leže, poruchy cítivosti (mravenčení), nebo hybnosti končetin, poloviny či celého těla •Nepohybujte s postiženým •Ošetřete jej v poloze kterou zaujímá

24 PP •Přivolejte odbornou lékařskou pomoc •Selhávají postiženému životní funkce? je zapotřebí neprodleně zahájit KPR !!! •Pozor na krvácení z uší •Čirá tekutina z nosu •Může značit poranění mozku

25 Popáleniny a opařeniny

26 Popáleniny Vznik: • Působením suchého tepla na kůži (oheň) • Přímým kontaktem s horkým předmětem (žehlička) •Působením vlhkého tepla,opařeniny (velmi často horká káva, čaj, polévka) • Zasažení bleskem a vlivem slunečního záření

27 Rozdělení popálenin podle stupně poškození kůže •1. stupeň:- začervenalá kůže - silně bolí - zhojí se bez následků •2. stupeň: - po zarudnutí - puchýře naplněné čirou tekutinou - při větším rozsahu může dojít k rozvoji šoku - zůstávají jizvy

28 •3. stupeň: - Zničení kůže - Odumření tkáně - Dlouhodobé onemocnění (chir. výkony)

29 PP •Začervenalá kůže - ihned ochlaďte! pod tekoucí studenou vodou •Pokud se objeví puchýř, čistě překryjeme nestahujeme a vyhledáme lékaře •Je-li kůže černá nebo je-li oblečení přiškvařené nestrháváme je okamžitě transportujeme k lékaři • Nikdy žádnou mast !!!

30 PP

31 Úraz el. proudem

32 •El. proud může při průchodu tělem způsobit vážné popáleniny v místě vstupu i v místě výstupu •Fibrilaci srdečních komor nebo srdeční zástavu; vždy se přitom zastavuje i dech

33 •Ať je příčina úrazu jakákoliv, nesmíte se dotknout postiženého dříve, než se přesvědčíte, že byl proud vypnut a že se tím neuvádíte do nebezpečí • Vypněte proud • Přivolejte lékařskou pomoc

34 Co dělat? • Když je postižený v bezvědomí a nedýchá: - zahájíme KPR - je postižený v bezvědomí a dýchá, uložte ho do stabilizované polohy •Ošetřete popáleniny

35 Intoxikace

36 •Intoxikace je závažná porucha zdraví, která může člověka ohrozit na životě a většinu otrávených je třeba hospitalizovat •Voláme záchranku !!!

37 Co dělat !!!!! •U dětí pozor na domácí toxické prostředky •Je třeba zajistit vzorky požitých látek •Předpokládáme množství •Zjistit kdy asi k požití látky došlo

38 Otrava oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým •Zčervenání pokožky •Bolesti hlavy •Zvracení, závratě •Poruchy zraku •Zrychlený dech a tep •Poruchy vědomí až bezvědomí

39 PP •S ohledem na vlastní bezpečnost vyneste postiženého ze zamořeného prostoru, nebo se pokuste prostor dokonale vyvětrat • Přivolejte odbornou zdravotnickou pomoc a hasiče

40 PP •Při zachovaném dýchání uložte postiženého do zotavovací polohy •Při srdeční zástavě zahajte resuscitaci

41 Ostatní otravy •Jsou si většinou podobné •Bolesti hlavy,břicha nebo na hrudi •Křeče •Zvracení •Kolaps •Bezvědomí,točení hlavy •Zástava •Pěna u úst

42

43 Přestávka


Stáhnout ppt "První pomoc Bohumila Szücsová. •Proč se učit první pomoc? •Nevíme, kdy se můžeme ocitnout v situaci, kde jedinou šancí pro přežití jsou znalosti jiného."

Podobné prezentace


Reklamy Google