Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nádory prostaty. Epidemiologie •Nejčastější nádorové onemocnění u mužů •Postiženo 13% mužské populace EHS •Trvalý nárůst /7 let - 7l,4%/ •Nejvyšší výskyt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nádory prostaty. Epidemiologie •Nejčastější nádorové onemocnění u mužů •Postiženo 13% mužské populace EHS •Trvalý nárůst /7 let - 7l,4%/ •Nejvyšší výskyt."— Transkript prezentace:

1 Nádory prostaty

2 Epidemiologie •Nejčastější nádorové onemocnění u mužů •Postiženo 13% mužské populace EHS •Trvalý nárůst /7 let - 7l,4%/ •Nejvyšší výskyt - Skandinávské země - USA - Evropa •Nejnižší výskyt - Japonsko, Taiwan •Převážně onemocnění vysokého věku

3 Etiologie •Dědičnost - riziko zvýšené 3x u potomka - autosomálně dominantní přenos - obvykle ztráta supresorového genu p53

4 • Profesionální vlivy - záření - herbicidy - pesticidy - hnojiva - Hg - Cd • Obesita • Jaterní cirhosa / kolísání hladin androgenů / • Sexuální aktivita,promiskuita • Černá rasa

5 Histologie •Adenokarcinomy - 95% •Nádory z urotelu •Karcinom dlaždicobuněčný •Nádory ostatní - velmi vzácné

6 Způsob šíření •Per continuitatem - nejčastěji periferie p. •Lymfogenně •Hematogenně - skelet - játra / vzácně/ - plíce / ještě vzácněji/

7 Symptomy nemoci •Asymptomatický průběh - v začátku nemoci •Obtíže s močením - slabý proud moči - opoždění start - přerušovaný proud - urgentní mikce - retence moči •Bolesti v kostech - při M1 •Otok dolních končetin - při N+

8 Diagnostika ca prostaty- přehled •1.Anamnesa - hereditární faktory - expozice kancerogenům - klinické obtíže •2.Celkové klinické vyšetření + vyšetření per rectum •3. Celkové biochemické vyšetření + PSA

9 • 4. TRUS - transrektální ultrasonografie + punkční biopsie • 5.CT / MRI/ pánevní oblasti • 6. Sonografie břicha a pánve • 7. RTG plic • 8. Scintigrafie skeletu • 9. PET

10 Pilíře diagnostiky •I. Vyšetření per rectum - snadno proveditelné - součást preventivních prohlídek nad 5O/4O/ let

11 •II. PSA - elementární markr nádorového postižení prostaty - chemocky jde o glykoprotein - normální hodnota je kolem 4,5 ng/ml séra - hodnota 5-lO-šedá zona,možnost ca, BHP, prostatitidy - při diagnose ca - hodnota pod 5,0 svědčí proti postižení LU - hodnota pod 10,0 svědčí proti disseminaci - hodnota nad 100,0 svědčí pro disseminaci - index f/t PSA pomáhá v diagnostice BHP x ca - hodnota 18% riziko ca x BHP 50% - vyšší hodnoty- spíše BPH - nižší hodnoty - spíše ca

12 - PSA velocity - rychlost vzestupu /lR větší než O,4 ng/ml/R suspekce na ca - doubling time PSA-doba zdvojnásobení koncentrace PSA orientuje o rychlosti progrese ca,zpočátku 2-4 roky.

13 • 3.Transrektální sonografie a biopsie - provádí se 6 - 8 odběrů v jedné době / sextantová biopsie / - stanoví se druh a biologická povaha nádoru - stanoví se případné perineurální šíření - určí se grading - dle TNM Gl-G4 - dle Gleasona tzv. skore l-lO, tedy hod- nocení 5 hlavních a 5 vedlejších kriterií Gl 1-3 nízká agresivita Gl 4-7 střední agresivita Gl 8-10 vysoká agresivita

14 T klasifikace a stadia nemoci Tl Klinicky nezjistitelný nádor/palpace, sono/ T1a - méně, než 5%buněk v resekátu Tlb - více, než 5% buněk v resekátu Tlc - nádor,zjištěný punkční biopsií při patol. PSA T2 Nádor, ohraničený na prostatu T3 Nádor penetrující přes pouzdro T4 Nádor fixovaný, penetrace do rekta, močového měchýře... Zkrácený přehled

15 Předoperační odhad šíření nádoru přes kapsulu • 1. Endosono, sono, CT, MRI • 2. Gleasonovo skore • 3. Hladina PSA • 4. Perineurální propagace v histol. odečtu

16 Léčba lokalisované nemoci/do T2 •1. Retropubická prostatektomie • 2. Radikální aktinoterapie • 3. Sledování /vysoký věk,komorbidita, příznivé prognostické faktory/

17 Léčba lokálně pokročilého onemocnění -T3 NX •1.Aktinoterapie - je metodou volby •2.Hormonální adjuvantní léčba - při přetrvá- vajících zvýšených hodnotách PSA

18 Léčba generalizovaného onemocnění •Hormonální terapie

19 Hormonální regulace u muže Hypothalamus Hypofýza NadledvinaVarle Prostata LH-RH LH,FSH Testosteron CRF ACTH Nadledvinové androgeny Orchiektomie LH RH agonista Inhibitor LH-RH,nebo LH Antiandrogeny

20 Analoga LH-RH •Zoladex depot/ goserelin acetát/ •Suprefact /buserelin acetát/ •Decapeptyl depot/triptorelin acetát/

21 Inhibitory LH-RH,nebo LH •Diethylstilbestrol/DES/ •Estradurin /polyestradiol fosfát/ •Provera/medroxyprogesteronacetát/ •Androcur/cyproteron acetát/

22 Inhibice syntézy v nadledvinách •Orimeten / aminoglutethimid/ •Provera / medroxyprogesteron acetát / •Androcur/ cyproteron acetát /

23 Periferní antiandrogeny •Flucinom/ flutamid/ •Casodex/ bicalutamid/ •Androcur / cyproteron acetát/ •Anandron / nilutamid/

24 Primoléčba generalizovaného onemocnění •1. Hormonální terapie - bilaterální orchiectomie - bilat. OE + antiandrogen - KAB - LHRH analogon + antiandrogen - IAB - steroidní antiandrogen v monoterapii

25 Možná východiska při narůstající rezistenci k hormonální manipulaci Orchieektomie /OE/ OE + periferní antiandrogen OE + vysazení periferního antiandrogenu OE + Provera/medroxyprogesteron acetát / rezistence CHT

26 • 2. Chemoterapie a/ specifická - estramustinfosfát/Estracyt/ b/ nespecifická - např. DDP + ADM Indikace: selhání hormonální terapie u ge- neralizovaného onemocnění • 3. Bisfosfonáty • 4. Aktinoterapie v paliaci metastáz • 5. Metastron

27 Komplexní přístupy v základním ošetření •Aktinoterapie po chirurgickém ošetření - po TUR - po radikální prostatektomii při pozitivních okrajích - po radikální prostatektomii při trvající zvýš.hodnotě PSA nad O,5 ng/ml

28 • Hormonální terapie po aktinoterapii - po kurativní radioterapii při trvajícím zvýšení PSA - při lokální progresi po aktinoterapii

29 Prognosa onemocnění - 10 leté přežití •Po radikální prostatektomii 75-93% •Po radikální aktinoterapii 55-73% •Po hormonální terapii délka života 18 - 30 měsíců

30 Prevence •DRV l x ročně nad 5O let věku •PSA l x ročně nad 5O let věku


Stáhnout ppt "Nádory prostaty. Epidemiologie •Nejčastější nádorové onemocnění u mužů •Postiženo 13% mužské populace EHS •Trvalý nárůst /7 let - 7l,4%/ •Nejvyšší výskyt."

Podobné prezentace


Reklamy Google