Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 10. 12. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 10. 12. 2009."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

2 Program  Plnění úkolů Aktualizace DZ UJEP za rok 2009 a ADZ pro rok 2010  Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace  Kampus UJEP  Diskuze

3 Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP na rok 2009

4 Vzdělávací činnost Vývoj počtu studentů v letech 2005 – 2009

5 Vzdělávací činnost Počet studentů dle fakult v r / / / / /2010 FSE FVTM FUD FŽP FF PF PřF ÚZS Celkem

6 Vzdělávací činnost Struktura studentů podle typů SP v letech

7 Vzdělávací činnost Akreditace v r a vazba na evaluaci Akreditované oboryVazba na evaluaci PřFMatematika a její použití v přírodních vědách (Bc.) do AK podáno před uzavřením evaluace PřFInformatika se zaměřením na vzdělávání (Bc.) příprava učitelů ZŠ PFVýtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.) příprava učitelů ZŠ FVTMPříprava a řízení výroby (Ing.)rozšíření o formu PFVychovatelství pro speciálně pedagogické instituce (Mgr.) prostupnost studia FŽPEnvironmentální analytická chemie (Ph.D.)prostupnost studia

8 Vzdělávací činnost SP na detašovaných pracovištích Studia mimo sídlo UJEPMístoUchazeči PS/KS 07/0808/0909/10 PřFPočítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě (KS) Chomutov- /32- /22- /9 Počítačové modelování ve fyzice a technice (KS) Varnsdorf- /-- /20- /14 Informační systémy (PS)Litvínov59/ -30/ -60/ - Toxikologie a analýza škodlivin (PS) Litvínov42/ -15/ -24/ - FVTMŘízení výroby (KS/PS)Chomutov- /-1/388/44 FŽPOchrana životního prostředí (KS/PS) Most99/11670/10961/111 FSEEkonomika a managementMost- /102- /- Sociální práce- /146- /- ÚZSPorodní asistentkaMost97/ -76/ -- /- Fyzioterapie, ErgoterapieTeplice312/ -333/ -- /-

9 Vzdělávací činnost Studenti na detašovaných pracovištích

10 Internacionalizace Erasmus a Rozvojové programy FSEFVTMFUDFŽPFFPFPřFÚZSUJEP 05/ / / /

11 Internacionalizace Erasmus FSEFVTMFUDFŽPFFPFPřFÚZSUJEP 05/ / / /

12 Internacionalizace Erasmus FSEFVTMFUDFŽPFFPFPřFÚZSUJEP 05/ / / /

13 Internacionalizce Erasmus FSEFVTMFUDFŽPFFPFPřFÚZSUJEP 05/ / / /

14 Internacionalizace Erasmus – bilaterální smlouvy a partnerské VŠ

15 Vědecká, umělecká a další tvůrčí činnost CEP – získané finanční prostředky (v mil. Kč) FSEFVTMFUDFŽPFFPFPřFÚZSUJEP

16 Vědecká, umělecká a další tvůrčí činnost Institucionální prostředky na specifický výzkum (v tis. Kč) FSEFVTMFUDFŽPFFPFPřFÚZSUJEP

17 Vědecká, umělecká a další tvůrčí činnost Reforma hodnocení a financování V a V činnosti  Nový způsob financování V a V činnosti – podle bodového hodnocení výsledků, nikoliv podle výše získaných finančních prostředků na V a V činnost Započtené vědecké výstupy

18 Vědecká, umělecká a další tvůrčí činnost Započtené vědecké výstupy Počet bodů / počet položek FSEFVTMFUDFŽPFFPFPřFÚZSUJEP ,956/1230,099/3-157,236/359,827/7465,448/23257,725/ ,291/ ,713/814/8-378,032/9267,081/2688,741/7635,341/ ,908/ /616,716/7-156,294/16282/17124/4878,417/ ,427/ ,444/244/2-597,867/34264,785/29207,236/15583,759/3921,81/31743,901/ ,95/833,11/7-530,254/35429,323/27250,032/13663,308/455/11977,977/136

19 Rozvojové projekty a projekty EU Rozvojové projekty 2009

20 Rozvojové projekty a projekty EU Rozvojové projekty Decentralizované Centralizované

21 Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP: R ealizace 2009 – 2012 Dle dotačních titulů OPVK 2.2OPVK 2.3OPVK 1.1, 1.2Cíl 3 Celkem Získané prostředky (mil. Kč) 43,027,324,113,1 107,5 Počet projektů

22 Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP Období realizace 2009 – 2012: 17 projektů – 107,5 mil. Kč Dle součástí FSEFŽPFFPFPřFRekVYCERROCelkem Získané prostředky (mil. Kč) 3,76,18,248,36,528,76,0107,5 Počet projektů

23 Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP – VaVpI 2.2 Ústecké materiálové centrum

24 Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP – VaVpI 2.4 Budova „A“

25 Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP – VaVpI 2.4 Budovy F1 a F2

26 Financování a investiční činnost Provozní dotace a příspěvky, investiční dotace a vlastní příjmy z hlavní činnosti 2005 – 2009 (v mil. Kč)

27 Financování a investiční činnost Vývoj nákladů, výnosů, HV a vývoj základního normativu SP za léta

28 Financování a investiční činnost Kampus Investiční akce s rozpočtovými náklady nad 500 tis. Kč Demolice pro výstavbu UK a MFC z progr. financování MŠMT Zpracována projektová dokumentace pro SP na MFC6 521 Rozpracovány projektové dokumentace pro ÚMC, objekt „A“, objekty F1 a F Dokončena výměna oken Klíšská 28, 30 a zateplení objektů1 070 Zateplení, fasáda a oprava střech objektů Klíšská 28 a Dokončena rekonstrukce výtahu, úprava budovy H1 850 Veřejné osvětlení Kampus549 Projektová a předprojektová příprava Kampus652 Investiční akce do 500 tis. Kč1 343 Celkem Získány investiční prostředky z programového financování MŠMT na uvolnění ploch pro výstavbu UK a MFC 405 mil. Kč

29 Financování a investiční činnost Ostatní investiční činnost Ostatní investiční akce s rozpočtovými náklady nad 500 tis. Kč Klimatizace velké auly4 432 Sanace obvodového zdiva suterénu budovy PF2 450 Keramická dílna PF1 014 Revitalizace interiéru velké auly PF7 882 Kompletní přestavba studovny FSE622 Rekonstrukce skleníků PřF Za Válcovnou3 712 Ekocentrum PřF Za Válcovnou – PD518 Rekonstrukce rozvodů vody K Výměna stávajících svítidel za zářivková na K3 – audit506 Reko vertikálních rozvodů vody Hoření Reko prostor pro FF Brněnská600 Investiční akce do 500 tis. Kč3 273 Celkem28 151

30 Děkujeme všem, kteří pomohli dosáhnout uvedené vynikající výsledky!

31 Aktualizace DZ UJEP na rok 2010

32 •Růst počtu vyjíždějících studentů a akademických pracovníků LLP/Erasmus o 5% vzhledem k roku •Zapojení UJEP do nové generace programů EU Lifelong Learning. •Zvýšení zájmu o studium zahraničních studentů na UJEP. Aktualizace DZ UJEP na rok INTERNACIONALIZACE

33 Vzdělávací činnost •Plnit opatření vyplývající z institucionálního hodnocení UJEP Akreditační komisí v roce •Vypracovat a v listopadu 2010 předat AK zprávu o plnění závěrů z institucionálního hodnocení UJEP •Zvýšit počet studijních programů s návazností na mag. nebo dok. stupni na UJEP. •Navýšit počty studentů v navazujících studijních programech (mag. 1000, dok. 130) •Zajistit další rozvoj celoživotního vzdělávání na UJEP. •Poskytovat studijní příležitosti pro uchazeče ve spádových oblastech dislokovaných pracovišť v západní a severní části Ústeckého kraje formou bakalářského studia Aktualizace DZ UJEP na rok AKADEMICKÉ ČINNOSTI

34 Vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost •Založit interní grantovou agenturu •Změnit systém stimulace výsledků vědecké, výzkumné a umělecké činnosti •Prosazovat jako jednu z priorit rozvojových programů přístrojové vybavení zabezpečující vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost •Podporovat zvyšování kvalifikace poskytováním tvůrčího volna na přípravu k habilitačnímu nebo jmenovacímu řízení. Aktualizace DZ UJEP na rok AKADEMICKÉ ČINNOSTI

35 •Připravit v souladu s Dlouhodobým záměrem MŠMT a Strategií UJEP Dlouhodobý záměr UJEP pro období 2011 – •Podporovat vzdělávání pracovníků v oblasti managementu (POKROK). •Rozvoj managementu rizik na základě SWOT analýzy. •Mapovat procesy v oblasti sdílených služeb. Ověřit jejich fungování auditem s cílem dosažení jejich racionálního průběhu. Aktualizace DZ UJEP na rok MANAGEMENT A ŘÍDÍCÍ ČINNOST

36 Využití dotačních zdrojů MŠMT k realizaci rozvojových projektů •Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií •Mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání •Podpora personálního rozvoje vysokých škol •Podpora dalšího vzdělávání Aktualizace DZ UJEP na rok PRIORITY – ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY EU

37 Zapojení UJEP v rámci nabídky OP a dalších zdrojů EU •Předkládat kvalitní projektové žádosti do OPVK, OP VaVpI, OPPI, OPŽP, OPLZZ, IOP •Realizovat schválené evropské projekty •Připravovat projektové žádostí na rozvoj vzdělávacích a výzkumných kapacit Aktualizace DZ UJEP na rok PRIORITY – ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY EU

38 Studenti •Podpora studentů reprezentujících UJEP v oblasti výzkumu, umění a sportu. •Zlepšení ubytovacího standardu na kolejích UJEP. •Zapojení studentů do aktivit UJEP (Zpravodaj, Majáles, Ples UJEP, Dny vědy a umění). Aktualizace DZ UJEP na rok KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA

39 Regionální spolupráce •Spolupráce firmami a institucemi regionu. •Veletrh pracovních příležitostí pro absolventy UJEP – Den Kariéry. •Sít aktivně spolupracujících absolventů. •Vytvářet participaci největších zaměstnavatelů v regionu na vzdělávání ve vytipovaných studijních oborech ktualizace DZ UJEP na rok KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA

40 Propagace - PR •Rozvíjet implementaci jednotného vizuálního stylu UJEP, Zpravodaj UJEP. •Dny vědy a umění na UJEP. •Spolupráce s médii – Informovat o činnosti UJEP a budování Kampusu UJEP. Aktualizace DZ UJEP na rok KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA

41 A ktualizace DZ UJEP na rok FINANCOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST •Investiční výstavba KAMPUS –Multifunkční informační centrum –Univerzitní knihovna •Výstavba a financování vzdělávací infrastruktury pro PřF popř. pro FF v návaznosti na VŘ OP VaVpI PO4 •Zajištění finančních prostředků v rámci programového financování •Prodej či pronájem internátů, vily Hönig a Schichtovy vily v areálu Vaňov

42 AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem na léta 2006 – 2010 pro rok 2010 byla projednána ve VR UJEP dne byla schválena AS UJEP

43 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace

44 Průběžná zpráva z plnění úkolů vzešlých z evaluace Vývoj počtu studentů v oborových didaktikách Obory učitelství akreditované po evaluaci:  Bc. Informatika se zaměřením na vzdělávání (PřF)  Bc. Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (PF)  NMgr. Učitelství chemie pro SŠ (PřF)

45 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Obory v kombinované formě akreditované po evaluaci:  Bc. Materiály a technologie v dopravě (FVTM)  NMgr. Materiály a technologie v dopravě (FVTM)  NMgr. Příprava a řízení výroby (FVTM) Počet studentů celkem Počet studentů v KS Modul č. 3: Posilování dovedností v oblasti informačních technologií pracovníků VŠ.

46 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Kreditn í syst é m a výuka v ciz í ch jazyc í ch Studijní a zkušební řád UJEP „Studentovi vyslanému do zahraničí UJEP se uznávají předměty a kredity získané v rámci tohoto zahraničního studia. Postup při uznávání stanoví směrnice rektorky.“ Směrnice rektorky „Do studia na UJEP se studentovi započítávají všechny v zahraničí získané KB, které byly ve studijní smlouvě odsouhlaseny fakultním koordinátorem, a to ve výši potvrzené zahraniční univerzitou.“ V ZS 2009/2010 je v nabídce kurzů vyučovaných v AJ (mimo jazykovou výuku a obory v AJ) otevřeno 23 předmětů (až na výjimky předměty FSE, FVTM). Modul č. 2: Zvyšování úrovně jazykové vybavenosti pracovníků VŠ

47 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace

48 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Vnitřní hodnocení

49 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Přepočtený počet OA s titulem Ph.D. a CSc. a bez titulu OA bez titulu193,18175,2191,4 OA s titulem Ph.D./CSc.44,35112,3122,9 Docenti69,381,482,2 profesoři27,738,840,7

50 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Zapojené součásti: PřF, PF, FF, FVTM Aktivity: Mladší TAU, starší TAU, víkendové semináře, letní školy, přednášky na školách, didaktické workshopy, semináře metodiků, kulaté stoly, konference aj.

51 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Spolupráce součástí  zajištění informační podpory:  Information Package a Course Catalogue v ČJ a AJ (statické stránky na webu; cesta: podle uživatele → pro studenty → ECTS)  personální zajištění již akreditovaných SP (nová spolupráce):  ÚZS a PF – zajištění psychologických disciplín ve zdravotnických oborech  personální zajištění nově akreditovaných SP:  FŽP a PřF – dohoda o participaci PřF katedry chemie na uskutečňování doktorského oboru Environmentální analytická chemie  posílení celouniverzitní koordinace při zajišťování SP  nová koncepce harmonogramu akademického roku

52 KAMPUS

53 KAMPUS Vláda na svém dubnovém zasedání schválila podporu projektu KAMPUS UJEP – 405 mil. Kč

54 KAMPUS KAMPUS Významné akce kampus 2009  Parkovací plochy u bud. „B“ - příspěvek KÚ  Veřejné osvětlení - MmUL  Dokončení vnějšího vzhledu a schodiště bud. „H“  Získání územního rozhodnutí – září 2009  Zpracována DSP – stavební řízení, předpoklad SP – leden 2010  Příprava území pro výstavbu MFC a UK

55 KAMPUS KAMPUS Významné akce kampus 2009  Rekonstrukce objektů Klíšská – okna, zateplení, rek.interiéru  Nový výtah v bud. „H“  Zahájena rekonstrukce sklepa bud. „H“ pro účely VTP  Zpracována DSP pro UMC – OP VaVpI, žádost podána  Zpracovává se DSP na bud. „A“ pro PřF – OP VaVpI – předpoklad leden 2010  Zpracovává se DSP na bud. „F1“ a „F2“ – OP VaVpI – předpoklad prosinec 2009

56 KAMPUS KAMPUS Dokumentace pro územní rozhodnutí

57

58 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 10. 12. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google