Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Plnění úkolů Aktualizace DZ UJEP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Plnění úkolů Aktualizace DZ UJEP"— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 10. 12. 2009

2 Program Plnění úkolů Aktualizace DZ UJEP
za rok 2009 a ADZ pro rok 2010 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Kampus UJEP Diskuze

3 Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP na rok 2009

4 Vzdělávací činnost Vývoj počtu studentů v letech 2005 – 2009

5 Vzdělávací činnost Počet studentů dle fakult v r. 2009
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 FSE 1897 2272 2438 2283 2334 FVTM 401 451 470 490 526 FUD 217 246 316 389 421 FŽP 801 863 989 1202 1176 FF 133 388 519 745 912 PF 4191 4116 4149 4202 4412 PřF 378 689 984 1087 1088 ÚZS 242 356 419 450 486 Celkem 8260 9381 10284 10848 11355 5

6 Vzdělávací činnost Struktura studentů podle typů SP v letech 2005 - 2009

7 Vzdělávací činnost Akreditace v r. 2009 a vazba na evaluaci
Akreditované obory Vazba na evaluaci PřF Matematika a její použití v přírodních vědách (Bc.) do AK podáno před uzavřením evaluace Informatika se zaměřením na vzdělávání (Bc.) příprava učitelů ZŠ PF Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.) FVTM Příprava a řízení výroby (Ing.) rozšíření o formu Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce (Mgr.) prostupnost studia FŽP Environmentální analytická chemie (Ph.D.) Počet SP s návazností na magisterský stupeň se zvýšil o 2, s návazností na doktorský stupeň o 1.

8 Vzdělávací činnost SP na detašovaných pracovištích
Studia mimo sídlo UJEP Místo Uchazeči PS/KS 07/08 08/09 09/10 PřF Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě (KS) Chomutov - /32 - /22 - /9 Počítačové modelování ve fyzice a technice (KS) Varnsdorf - /- - /20 - /14 Informační systémy (PS) Litvínov 59/ - 30/ - 60/ - Toxikologie a analýza škodlivin (PS) 42/ - 15/ - 24/ - FVTM Řízení výroby (KS/PS) 1/38 8/44 FŽP Ochrana životního prostředí (KS/PS) Most 99/116 70/109 61/111 FSE Ekonomika a management - /102 Sociální práce - /146 ÚZS Porodní asistentka 97/ - 76/ - Fyzioterapie, Ergoterapie Teplice 312/ - 333/ - ÚZS – studia se přestěhovala do Ústí n. L. (budova Velká Hradební po FUD)

9 Vzdělávací činnost Studenti na detašovaných pracovištích

10 Internacionalizace Erasmus a Rozvojové programy
FSE FVTM FUD FŽP FF PF PřF ÚZS UJEP 05/06 49 15 23 22 44 111 1 265 06/07 33 6 37 27 46 77 3 5 234 07/08 4 57 21 58 11 2 253 08/09 60 61 26 67 281 10

11 Internacionalizace Erasmus
FSE FVTM FUD FŽP FF PF PřF ÚZS UJEP 05/06 6 23 11 3 4 33 1 81 06/07 9 5 14 43 7 89 07/08 12 13 20 10 88 08/09 30 38 160 11

12 Internacionalizace Erasmus
FSE FVTM FUD FŽP FF PF PřF ÚZS UJEP 05/06 10 7 1 6 5 4 38 06/07 3 13 9 43 07/08 2 14 15 57 08/09 11 17 65 12

13 Internacionalizce Erasmus
FSE FVTM FUD FŽP FF PF PřF ÚZS UJEP 05/06 7 1 4 16 3 31 06/07 9 5 13 6 2 41 07/08 12 19 43 08/09 10 28 68 13

14 Internacionalizace Erasmus – bilaterální smlouvy a partnerské VŠ
2001/ / / / /2006 Bilaterální smlouvy Partnerské VŠ

15 Vědecká, umělecká a další tvůrčí činnost CEP – získané finanční prostředky (v mil. Kč)
FSE FVTM FUD FŽP FF PF PřF ÚZS UJEP 2005 1 993 1 511 4 293 222 1 679 3 249 13 144 2006 1 799 2 074 3 386 499 1 828 5 091 14 879 2007 1 379 2 685 7 078 187 1 984 8 715 103 22 131 2008 1 041 1 011 7 858 560 1 639 7 185 19 294 2009 1 943 1 474 13 547 1 415 694 6 238 25 311 (úkol pro rok 2009 – 21 mil. Kč)

16 Vědecká, umělecká a další tvůrčí činnost Institucionální prostředky na specifický výzkum (v tis. Kč)
FSE FVTM FUD FŽP FF PF PřF ÚZS UJEP 2005 138 5 115 1 900 2 158 2006 404 255 475 497 477 340 2 448 2007 465 372 318 46 381 749 2 721 2008 442 582 939 190 453 1 176 9 3 791 2009 325 495 1 236 159 412 1 556 8 4 191 16

17 Započtené vědecké výstupy
Vědecká, umělecká a další tvůrčí činnost Reforma hodnocení a financování V a V činnosti Nový způsob financování V a V činnosti – podle bodového hodnocení výsledků, nikoliv podle výše získaných finančních prostředků na V a V činnost Započtené vědecké výstupy Nový způsob financování V a V činnosti – podle bodového hodnocení výsledků, nikoliv podle výše získaných finančních prostředků na V a V činnost Změny v rozpočtu vysokých škol v důsledku těchto změn finanční prostředky na specifický vysokoškolský výzkum (studentská grantová agentura) - institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (VŠ) - kvalitativní ukazatel zahrnující výsledky VŠ ve VaV činnosti

18 Vědecká, umělecká a další tvůrčí činnost Započtené vědecké výstupy
Počet bodů / počet položek FSE FVTM FUD FŽP FF PF PřF ÚZS UJEP 2004 78,956/12 30,099/3 - 157,236/3 59,827/7 465,448/23 257,725/10 1049,291/58 2005 73,713/8 14/8 378,032/9 267,081/26 88,741/7 635,341/20 1456,908/78 2006 42/6 16,716/7 156,294/16 282/17 124/4 878,417/45 1499,427/98 2007 24,444/2 44/2 597,867/34 264,785/29 207,236/15 583,759/39 21,81/3 1743,901/124 2008 66,95/8 33,11/7 530,254/35 429,323/27 250,032/13 663,308/45 5/1 1977,977/136 (úkol pro rok 2009 – 21 mil. Kč)

19 Rozvojové projekty a projekty EU Rozvojové projekty 2009
Schválené částky pro rok 2009: Decentralizované tis. Kč Centralizované 3 593 tis. Kč

20 Rozvojové projekty a projekty EU Rozvojové projekty 2010
2009 2010 Decentralizované 21 297 18 964 Centralizované 3 593 3 422

21 Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP: Realizace 2009 – 2012
Dle dotačních titulů OPVK 2.2 OPVK 2.3 OPVK 1.1, 1.2 Cíl 3 Celkem Získané prostředky (mil. Kč) 43,0 27,3 24,1 13,1 107,5 Počet projektů 8 4 3 2 17 21

22 Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP Období realizace 2009 – 2012: 17 projektů – 107,5 mil. Kč Dle součástí FSE FŽP FF PF PřF Rek VYCERRO Celkem Získané prostředky (mil. Kč) 3,7 6,1 8,2 48,3 6,5 28,7 6,0 107,5 Počet projektů 1 2 7 3 17 22

23 Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP – VaVpI 2
Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP – VaVpI 2.2 Ústecké materiálové centrum 23

24 Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP – VaVpI 2
Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP – VaVpI 2.4 Budova „A“ 24

25 Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP – VaVpI 2
Rozvojové projekty a projekty EU Evropské projekty na UJEP – VaVpI 2.4 Budovy F1 a F2 25

26 Financování a investiční činnost Provozní dotace a příspěvky, investiční dotace a vlastní příjmy z hlavní činnosti 2005 – 2009 (v mil. Kč)

27 Financování a investiční činnost Vývoj nákladů, výnosů, HV a vývoj základního normativu SP za léta

28 Financování a investiční činnost Kampus
Získány investiční prostředky z programového financování MŠMT na uvolnění ploch pro výstavbu UK a MFC 405 mil. Kč Investiční akce s rozpočtovými náklady nad 500 tis. Kč Demolice pro výstavbu UK a MFC z progr. financování MŠMT 14 649 Zpracována projektová dokumentace pro SP na MFC 6 521 Rozpracovány projektové dokumentace pro ÚMC, objekt „A“, objekty F1 a F2 5 034 Dokončena výměna oken Klíšská 28, 30 a zateplení objektů 1 070 Zateplení, fasáda a oprava střech objektů Klíšská 28 a 30 3 930 Dokončena rekonstrukce výtahu, úprava budovy H 1 850 Veřejné osvětlení Kampus 549 Projektová a předprojektová příprava Kampus 652 Investiční akce do 500 tis. Kč 1 343 Celkem 35 598

29 Financování a investiční činnost Ostatní investiční činnost
Ostatní investiční akce s rozpočtovými náklady nad 500 tis. Kč Klimatizace velké auly 4 432 Sanace obvodového zdiva suterénu budovy PF 2 450 Keramická dílna PF 1 014 Revitalizace interiéru velké auly PF 7 882 Kompletní přestavba studovny FSE 622 Rekonstrukce skleníků PřF Za Válcovnou 3 712 Ekocentrum PřF Za Válcovnou – PD 518 Rekonstrukce rozvodů vody K3 2 275 Výměna stávajících svítidel za zářivková na K3 – audit 506 Reko vertikálních rozvodů vody Hoření 13 867 Reko prostor pro FF Brněnská 600 Investiční akce do 500 tis. Kč 3 273 Celkem 28 151

30 Děkujeme všem, kteří pomohli dosáhnout uvedené vynikající výsledky!

31 Aktualizace DZ UJEP na rok 2010

32 Aktualizace DZ UJEP na rok 2010
1. INTERNACIONALIZACE Růst počtu vyjíždějících studentů a akademických pracovníků LLP/Erasmus o 5% vzhledem k roku 2009. Zapojení UJEP do nové generace programů EU Lifelong Learning. Zvýšení zájmu o studium zahraničních studentů na UJEP.

33 Aktualizace DZ UJEP na rok 2010
2. AKADEMICKÉ ČINNOSTI Vzdělávací činnost Plnit opatření vyplývající z institucionálního hodnocení UJEP Akreditační komisí v roce 2008. Vypracovat a v listopadu 2010 předat AK zprávu o plnění závěrů z institucionálního hodnocení UJEP Zvýšit počet studijních programů s návazností na mag. nebo dok. stupni na UJEP. Navýšit počty studentů v navazujících studijních programech (mag. 1000, dok. 130) Zajistit další rozvoj celoživotního vzdělávání na UJEP. Poskytovat studijní příležitosti pro uchazeče ve spádových oblastech dislokovaných pracovišť v západní a severní části Ústeckého kraje formou bakalářského studia

34 Aktualizace DZ UJEP na rok 2010
2. AKADEMICKÉ ČINNOSTI Vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Založit interní grantovou agenturu Změnit systém stimulace výsledků vědecké, výzkumné a umělecké činnosti Prosazovat jako jednu z priorit rozvojových programů přístrojové vybavení zabezpečující vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost Podporovat zvyšování kvalifikace poskytováním tvůrčího volna na přípravu k habilitačnímu nebo jmenovacímu řízení.

35 3. MANAGEMENT A ŘÍDÍCÍ ČINNOST
Aktualizace DZ UJEP na rok 2010 3. MANAGEMENT A ŘÍDÍCÍ ČINNOST Připravit v souladu s Dlouhodobým záměrem MŠMT a Strategií UJEP Dlouhodobý záměr UJEP pro období 2011 – 2015. Podporovat vzdělávání pracovníků v oblasti managementu (POKROK). Rozvoj managementu rizik na základě SWOT analýzy. Mapovat procesy v oblasti sdílených služeb. Ověřit jejich fungování auditem s cílem dosažení jejich racionálního průběhu.

36 Aktualizace DZ UJEP na rok 2010
4. PRIORITY – ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY EU Využití dotačních zdrojů MŠMT k realizaci rozvojových projektů Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání Podpora personálního rozvoje vysokých škol Podpora dalšího vzdělávání

37 Aktualizace DZ UJEP na rok 2010
4. PRIORITY – ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY EU Zapojení UJEP v rámci nabídky OP a dalších zdrojů EU Předkládat kvalitní projektové žádosti do OPVK, OP VaVpI, OPPI, OPŽP, OPLZZ, IOP Realizovat schválené evropské projekty Připravovat projektové žádostí na rozvoj vzdělávacích a výzkumných kapacit

38 5. KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA
Aktualizace DZ UJEP na rok 2010 5. KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA Studenti Podpora studentů reprezentujících UJEP v oblasti výzkumu, umění a sportu. Zlepšení ubytovacího standardu na kolejích UJEP. Zapojení studentů do aktivit UJEP (Zpravodaj, Majáles, Ples UJEP, Dny vědy a umění) .

39 ktualizace DZ UJEP na rok 2010
5. KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA Regionální spolupráce Spolupráce firmami a institucemi regionu. Veletrh pracovních příležitostí pro absolventy UJEP – Den Kariéry. Sít aktivně spolupracujících absolventů. Vytvářet participaci největších zaměstnavatelů v regionu na vzdělávání ve vytipovaných studijních oborech

40 Aktualizace DZ UJEP na rok 2010
5. KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA Propagace - PR Rozvíjet implementaci jednotného vizuálního stylu UJEP, Zpravodaj UJEP. Dny vědy a umění na UJEP. Spolupráce s médii – Informovat o činnosti UJEP a budování Kampusu UJEP.

41 6. FINANCOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST
Aktualizace DZ UJEP na rok 2010 6. FINANCOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST Investiční výstavba KAMPUS Multifunkční informační centrum Univerzitní knihovna Výstavba a financování vzdělávací infrastruktury pro PřF popř. pro FF v návaznosti na VŘ OP VaVpI PO4 Zajištění finančních prostředků v rámci programového financování Prodej či pronájem internátů, vily Hönig a Schichtovy vily v areálu Vaňov

42 AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem  na léta 2006 – 2010 pro rok byla projednána ve VR UJEP dne byla schválena AS UJEP

43 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace

44 Průběžná zpráva z plnění úkolů vzešlých z evaluace Vývoj počtu studentů v oborových didaktikách Obory učitelství akreditované po evaluaci: Bc. Informatika se zaměřením na vzdělávání (PřF) Bc. Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (PF) NMgr. Učitelství chemie pro SŠ (PřF)

45 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace
Modul č. 3: Posilování dovedností v oblasti informačních technologií pracovníků VŠ. 2005 2006 2007 2008 2009 Počet studentů celkem 8 260 9 381 10 284 10 848 11 355 Počet studentů v KS 2 102 2 684 3 069 3 296 3 317 Obory v kombinované formě akreditované po evaluaci: Bc. Materiály a technologie v dopravě (FVTM) NMgr. Materiály a technologie v dopravě (FVTM) NMgr. Příprava a řízení výroby (FVTM)

46 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Kreditní systém a výuka v cizích jazycích
Studijní a zkušební řád UJEP „Studentovi vyslanému do zahraničí UJEP se uznávají předměty a kredity získané v rámci tohoto zahraničního studia. Postup při uznávání stanoví směrnice rektorky.“ Směrnice rektorky „Do studia na UJEP se studentovi započítávají všechny v zahraničí získané KB, které byly ve studijní smlouvě odsouhlaseny fakultním koordinátorem, a to ve výši potvrzené zahraniční univerzitou.“ Modul č. 2: Zvyšování úrovně jazykové vybavenosti pracovníků VŠ V ZS 2009/2010 je v nabídce kurzů vyučovaných v AJ (mimo jazykovou výuku a obory v AJ) otevřeno 23 předmětů (až na výjimky předměty FSE, FVTM).

47 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace

48 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Vnitřní hodnocení

49 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Přepočtený počet OA s titulem Ph.D. a CSc. a bez titulu
2004 2007 2009 OA bez titulu 193,18 175,2 191,4 OA s titulem Ph.D./CSc. 44,35 112,3 122,9 Docenti 69,3 81,4 82,2 profesoři 27,7 38,8 40,7

50 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace
Zapojené součásti: PřF, PF, FF, FVTM Aktivity: Mladší TAU, starší TAU, víkendové semináře, letní školy, přednášky na školách, didaktické workshopy, semináře metodiků, kulaté stoly, konference aj.

51 Průběžná zpráva o plnění závěrů z evaluace Spolupráce součástí
zajištění informační podpory: Information Package a Course Catalogue v ČJ a AJ (statické stránky na webu; cesta: podle uživatele → pro studenty → ECTS) personální zajištění již akreditovaných SP (nová spolupráce): ÚZS a PF – zajištění psychologických disciplín ve zdravotnických oborech personální zajištění nově akreditovaných SP: FŽP a PřF – dohoda o participaci PřF katedry chemie na uskutečňování doktorského oboru Environmentální analytická chemie posílení celouniverzitní koordinace při zajišťování SP nová koncepce harmonogramu akademického roku

52 KAMPUS

53 KAMPUS - 2009 Vláda na svém dubnovém zasedání schválila podporu projektu KAMPUS UJEP – 405 mil. Kč

54 KAMPUS - 2009 Významné akce kampus 2009
Parkovací plochy u bud. „B“ - příspěvek KÚ Veřejné osvětlení - MmUL Dokončení vnějšího vzhledu a schodiště bud. „H“ Získání územního rozhodnutí – září 2009 Zpracována DSP – stavební řízení, předpoklad SP – leden 2010 Příprava území pro výstavbu MFC a UK

55 KAMPUS - 2009 Významné akce kampus 2009
Rekonstrukce objektů Klíšská – okna, zateplení, rek.interiéru Nový výtah v bud. „H“ Zahájena rekonstrukce sklepa bud. „H“ pro účely VTP Zpracována DSP pro UMC – OP VaVpI, žádost podána Zpracovává se DSP na bud. „A“ pro PřF – OP VaVpI – předpoklad leden 2010 Zpracovává se DSP na bud. „F1“ a „F2“ – OP VaVpI – předpoklad prosinec 2009

56 KAMPUS - 2009 Dokumentace pro územní rozhodnutí

57 KAMPUS - 2009 Dokumentace pro územní rozhodnutí

58 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Program Plnění úkolů Aktualizace DZ UJEP"

Podobné prezentace


Reklamy Google