Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÚB a.s. Ústí nad Orlicí, ČESKÁ REPUBLIKA Cotton Industry Research Institute Co.Ltd. QQM.cz … problémy s kvalitou příze ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÚB a.s. Ústí nad Orlicí, ČESKÁ REPUBLIKA Cotton Industry Research Institute Co.Ltd. QQM.cz … problémy s kvalitou příze ?"— Transkript prezentace:

1 VÚB a.s. Ústí nad Orlicí, ČESKÁ REPUBLIKA Cotton Industry Research Institute Co.Ltd. qqm@vubas.cz www.QQM.cz QQM.cz … problémy s kvalitou příze ?

2 Podobné obrázky znají pouze pracovníci z výroby a reklamačních oddělení.

3 Tkanina podobné kvality by neměla opustit výrobní závod.

4 Pokud se dostane k zákazníkovi, je příčinou reklamace, která vede k vysokým finančním ztrátám.

5 V tomto případě se jedná o přízi s efektem moaré.

6 Největší problém je identifikace spřádacích jednotek, které vyrábějí nekvalitní přízi. Největší problém je identifikace spřádacích jednotek, které vyrábějí nekvalitní přízi.

7 Řešení č.1 * LABORATORNÍ ANALÝZA

8 Řešení č.1 * LABORATORNÍ ANALÝZA VÝHODY: NEVÝHODY: - podrobné a přesné výsledky - vysoké pořizovací a provozní náklady - nutná dlouhá doba k získání výsledků - nezbytnost obsluhujícího personálu - prakticky je nemožné změřit všechny jednotky na stroji

9 Řešení č.2 * ON-LINE KONTROLA

10 Řešení č.2 * ON-LINE KONTROLA VÝHODY: NEVÝHODY: - automatický proces, k měření není nutná obsluha - vysoké pořizovací náklady - absence řešení pro prstencové spřádací stroje - nepřenosný - pouze pro JEDEN stroj - nutnost kvalifikované a zkušené obsluhy pro provoz stroje

11 Řešení č.3 * QQM4

12 Řešení č.3 * QQM systém VÝHODY: NEVÝHODY: - optický princip (optické vady, různé materiály,...) - rychlé měření a okamžitá reakce - kombinace provozního & labor. přístroje - pro několik rotorových i prstencových strojů - přenosnost - jednoduše přenosné zařízení - velmi nízké pořizovací a provozní náklady - proces není plně automatizovaný - nezbytnost obsluhujícího personálu

13 QQM systém Co je to QQM4 ? QQM4 je přenosné zařízení pro rychlé měření kvality příze ve spřádním procesu

14 QQM 4 je zkratka z anglických slov Quick Quality Measuring. Číslice 4 označuje vývojovou řadu. Použití systému QQM je kompromisem ověřeným v praxi. QQM umožňuje adresně, včas a s minimálními náklady odhalit spřádací jednotky produkující přízi snížené kvality a závady na nich neprodleně odstranit.

15 Systém QQM je založen na optickém principu a k měření používá infra čidlo.Tento princip nevyžaduje klimatizované prostředí (konst. vlhkost a teplotu) - přízi není nutné před měřením klimatizovat. Systém detekuje „optické“ vady ! VLASTNOSTI: optický princip měření

16 Systém QQM4 je přístroj určený do provozu, což ale nevylučuje jeho případné laboratorní použití (tomu odpovídá i možná forma a rozsah výsledků). Jeho minimalizované rozměry, mechanická odolnost a autonomní napájení umožňuje měřit kvalitu příze přímo na strojí v provozu. VLASTNOSTI: provozní přístroj

17 Pro rychlé orientační měření postačuje snímat 10 metrů příze. Rotorový stroj je spolehlivě proměřen za 60 min včetně vyhodnocení.Na rozdíl od laboratorních postupů může obsluha okamžitě reagovat na výsledky měření. Minimálně lze zastavit výrobu nekvalitní příze. VLASTNOSTI: rychlost a okamžitá reakce

18 Systém QQM4 umožňuje provést 100% provozní kontrolu všech SJ a indikovat jednotky vyrábějící přízi snížené kvality. Jedním přístrojem lze proměřit více strojů rozdílných typů technologií (na rozdíl od kontroly pomocí ON-LINE čidel). Tím se zvýší užitná hodnota přístoje. VLASTNOSTI: přenosnost

19 Systém QQM4 snímá optický obraz příze pomocí měřicí hlavy, kterou obsluha přístroje vloží do odtahové cesty příze. To dovoluje měření jak na rotorových, tak na prstencových spřádacích strojích. Před každým měřením musí obsluha pouze správně zvolit měřenou technologii. Univerzálnost spočívá i v nezávislosti na surovině, barvě a typu příze. VLASTNOSTI: universálnost

20 VLASTNOSTI: modulárnost Systém QQM4 umožňuje 4 typy měření 1. INDIKACE - čas měření SJ cca 10 sec - porovnání kvality na základě CV% 10 metrů příze 2. MĚŘENÍ - čas měření cca 1-3 min - detailní měření příze 3. ANALÝZA - čas měření cca 3-10 min - detailní měření příze a spektrální analýza 4. DATOVÝ ZDROJ - sběr dat pro analýzu na PC ( pouze JEDEN hardware se softwarovými moduly )

21 INDIKACE čas měření cca 10 sec (závisí na odtahové rychlosti) Výsledky: - jednotlivé hodnoty CV% ke každé SJ - grafický výstup CV% hodnot - přehledná tabulka vadných SJ Efekt: - odhalení vadných SJ na stroji - rychlé technické prověření stavu stroje - zvyšování kvality produkce

22 INDIKACE

23 MĚŘENÍ čas měření cca 1-3 min (závisí na měřené délce a odtah. rychlosti) Výsledky: - Y.C. (jemnost příze [TEX]) - U%, CV%, CV% krátkých úseček - indikátory IPI (silná a slabá místa, nopky) Efekt: - rychlé a podrobné měření kvality vyráběné příze

24 MĚŘENÍ

25 ANALÝZA čas měření cca 3-15 min Výsledky: - Y.C. (jemnost příze [TEX]) - U%, CV%, CV% krátkých úseček - indikátory IPI (silná a slabá místa, nopky) - spektrogram (zobrazí graf spektrální analýzy) Efekt: - rychlé a podrobné měření kvality vyráběné příze - spektrogram se využívá k podrobné analýze vad a odhalení příčin jejich vzniku

26 ANALÝZA

27 DATOVÝ ZDROJ čas měření cca 1-15 min Výsledky: - datový soubor pro analýzu na PC Efekt: - rychlé změření příze (bez okamžitých výpočtů) - možnost speciálního zpracování výsledků (vhodné pro výzkum, speciální požadavky,...)

28 Součástí systému QQM je také SW pro PC ( OS Windows XP), který umožňuje naměřená data archivovat, upravovat, …. SW QQM pro PC

29 Po přenesení dat z terminálu PSION do PC, získáme možnost podrobnější analýzy, tisku výsledků, …. SW QQM pro PC

30 Parametry systému QQM Princip měření:optický Měřená jemnost: 5 – 200 Tex Měřená rychlost: 2 - 300 m/min Napájení : Li-Ion, 3.3 Ah –dobíjecí Doba provozu: min. 8h Hmotnost: 0.5 kg

31 Získejte celkovou kontrolu nad výrobou příze !!! Systém QQM nejenom odhaluje tendenci ke snižování kvality příze, ale poskytne Vám také nápovědu co může být příčinou této tendence. Obvykle když je tato tendence již odhalena, máte dostatek času rozhodnout o zásahu údržby bez přerušení výroby.

32 Co můžete získat používáním systému QQM - snížení počtu reklamací - stabilizace kvality výroby - vyšší využití kapacity přádelny - snížení spotřeby náhradních dílů - úspora kapacity údržby

33 Manage your spinning process and yarn quality! ®


Stáhnout ppt "VÚB a.s. Ústí nad Orlicí, ČESKÁ REPUBLIKA Cotton Industry Research Institute Co.Ltd. QQM.cz … problémy s kvalitou příze ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google