Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

2 Katedra geografie 1991-95 ved. Prof. Ing. Vladislav Kříž, DrSc.
Oddělení SG Doc. Prokop ( ,90-95) Prof. Havrlant ( ) Doc. Wahla (od 1972) Doc. Vencálek (od 1974) Doc. Šindler (od 1981) Dr. Baar (od 1985) Dr. Havrlant (od 1986) Dr. Rumpel (od 1993) Oddělení FG Doc. Buzek (od 1962) Doc. Řehoř (od 1967) Dr. Kaňok (od 1983) Dr. Prášek (od 1989) Prof. Kříž (od 1991) Mgr. Müller (od 1993)

3 Radim Prokop Miroslav Havrlant 1926-2010 1925-2010

4 Akademičtí funkcionáři z KG
Prof. RNDr. Miroslav Havrlant, CSc. prorektor pro vědu a zahr. vztahy Doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc. proděkan pro studium na PřF Doc. RNDr. František Řehoř, CSc. proděkan pro vědu a zahr. vztahy na PřF

5 Geografie po r. 1995 Rozdělením katedry geografie vznikly dvě nové katedry, každá se 6 pracovníky, protože prof. Havrlant a doc. Prokop odešli do důchodu Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje se přestěhovala do Slezské Ostravy do budovy na Chittussiho ulici

6 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje – založena 1995
Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc ( ) Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. ( ) Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc (od 1981) Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (od 1985) Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc (od 1986) RNDr. Petr Rumpel, Ph.D (od 1993) Mgr. Petr Wilam ( )

7 Další členové KSGRR RNDr. Petr Žufan, Ph.D. (od 1999)
Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (od 2001) RNDr. Martin Kovář ( ) Mgr. Monika Šumberová (od 2002) Mgr. Eleonóra Hamar ( ) PhDr. Kateřina Sidiropulu-Janků, Ph.D. ( ) RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. (od 2005) RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D. (od 2005) Prof. RNDr. Robert Ištok, CSc. (od 2006)

8 pokračování… Mgr. Tomáš Boruta (od 2006) Mgr. Ondřej Slach (od 2006)
Mgr. Luděk Krtička (od 2006) RNDr. David Walter Novák, Ph.D.(od 2007) RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. (od 2008) PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. (od 2008) Mgr. Zuzana Houdková (od 2010) Mgr. Tomáš Hoch, Ph.D. (od 2011)

9 Vedoucí KSGRR Doc. Petr Šindler 1995-2000 Doc. Vladimír Baar 2000-2004
Doc. Tadeusz Siwek Dr. Petr Rumpel Prof. Vladimír Baar od 2008

10 Akademičtí funkcionáři z KSGRR
Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. prorektor pro vědu a výzkum prezident České geografické spol. od 2006 Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc děkan Přírodovědecké fakulty Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc rektor Ostravské univerzity

11 Personální složení 1995 – 6 členů 2011 – 18 členů
2 profesoři 3 docenti 8 OA s Ph.D. 5 OA 12 interních doktorandů 11 externích doktorandů 9 stálých externistů (jazyková příprava) AJ, ŠJ, FJ, NJ, RJ, IJ

12

13 Vědecko-výzkumná profilace
Geografie a regionální rozvoj - Lokální a regionální dimenze Politická a kulturní geografie - Makroregionální a globální dimenze Didaktika geografie - Problematika geografického vzdělávání

14 Oddělení na katedře Vznikají v letech v souvislosti s potřebou koncentrovat a koordinovat individuálně zaměřené výzkumy pedagogů Centrum městského a regionálního managementu Centrum politické a kulturní geografie Oddělení didaktiky geografie

15 Centrum městského a regionálního managementu
Inovativní koncepty a přístupy v řízení rozvoje měst a regionů s důrazem na roli institucí v lokálním a regionálním rozvoji (regionální politiky, teritoriální marketing a management v rozvoji měst a regionů, regional governance a regionální inovační systémy). Aplikovaný výzkum zaměřen na Moravskoslezský kraj jako průmyslový pohraniční region v kontextu Česka a EU (strukturální analýzy, disparity, instituce a aktéři, procesy, evaluace).

16 Výběr grantových aktivit CMRM
SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Context ( , Evropská komise 7. RP) Constructing Regional Advantage: Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in Europe? ( , ESF+GAČR) Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka (MMR, ) Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko (MMR, )

17 Hlavní partneři KSGRR PřF UK Praha KEI EF VŠB-TU Ostrava
KG PřF UJEP Ústí nad Labem UFZ Leipzig (Helmholtz-Centre for Environmental Research) Lund University (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy) A další partneři v Británii, Finsku, Itálii, Norsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Ukrajině, Turecku

18 Centrum politické a kulturní geografie
Geopolitické, geokulturní a geoekonomické procesy ve světě (politika a geopolitické koncepce, relígie a geokulturní koncepce, mezistátní migrace, konflikty, mezinárodní vztahy a právo, geoekonomické trendy a integrační procesy). Aplikovaný výzkum zaměřen na postkomunistický a komunistický prostor Eurasie v kontextu globalizačních procesů (případové studie). Pravidelné mezinárodní konference zaměřené na globalizační procesy (2letá perioda, již 5 ročníků)

19 Mezinárodní konference
2003 Globalisation and Its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context 2005 Globalisation and Its Impact to Society, Regions and States 2007 Globalisation and Its Impact on Localities 2009 Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context 2011 The Scale of Globalisation

20 Výběr grantových aktivit
Správní, hospodářská a územní decentralizace v Ruské federaci ( , MZV) Asijští migranti v České republice ( , MZV) Analýza role občanské společnosti v konfliktních regionech Abcházie a Náhorního Karabachu (2010, IGA OU) Zdroje a příčiny migrace obyvatel do České republiky ( , MV-SUZ)

21 Hlavní partneři FSV UK Praha KP FF ZČU Plzeň KG PřF UP Olomouc
FPVMV Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica KGRR FHPV Prešovská univerzita, Prešov KPG WG, Lodžská univerzita, Polsko Royal Holloway, University of London, Velká Británie Ústav Asie a Afriky, Lomonosovova univerzita, Moskva

22 Oddělení didaktiky geografie
Didaktika geografie (didaktické problémy v geografii, aplikace evropské dimenze ve výuce geografie na základních a středních školách) Tvorba učebnic pro ZŠ i SŠ Další vzdělávání učitelů

23 Kontakty se školami a učiteli
Od r pravidelné semináře pro učitele geografie Po odchodu prof. Wahly výrazný útlum aktivity S personální změnou obnovení kontaktů a zapojení do grantů Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede (OP VpK, )

24 Studijní obory Po vzniku OU se rozšířilo spektrum učitelských studijních oborů díky volnému výběru kombinací aprobačních oborů Současně však KG akredituje první neučitelský obor Geografie, v němž vznikají specializace na sociální geografii a na fyzickou geografii Ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB vznikají i dva bakalářské obory zaměřené na cestovní ruch a veřejnou správu – po několika letech však zanikly a výuku převzala EF VŠB

25 Tradiční zaměření KSGRR
V r se dosavadní specializace v oboru Geografie transformovaly do samostatných oborů – Fyzická geografie a geoekologie a Sociální geografie a regionální rozvoj (SGRR) R po výrazné změně obsahu byl obor SGRR nově akreditován pod názvem Geografie a regionální rozvoj (GRR)

26 Charakteristika oboru GRR
Geografie a regionální rozvoj, Bc.+Mgr. obor je postaven na nejnovějších poznatcích zejména německé školy FG je komplexně pojata jako environmentální aspekty regionálního rozvoje výrazné zastoupení ekonomických disciplín, včetně managementu a marketinku zaměřeného na lokální i regionální rozměr silně prakticky zaměřený obor pro veřejný sektor, státní správu, samosprávu, firmy zaměřené na řízení regionů, odstraňování reg. disparit apod.

27 Nové zaměření KSGRR V r byl akreditován nový studijní obor nazvaný Politická a kulturní geografie (PKG), na němž výukou participovaly i katedry na Filozofické a Pedagogické fakultě Velký zájem o tento obor vedl k rychlému personálnímu rozvoji katedry a postupné transformaci obsahu oboru Již r byla akreditována i doktorská forma studijního oboru PKG

28 Charakteristika oboru PKG
Politická a kulturní geografie, Bc.+Mgr.+Dr. výrazně interdisciplinární obor (od r. 2000) geografie + politologie + mezinárodní vztahy + antropologie + sociologie + historie + ekonomie významně je zastoupena jazyková příprava obor zaměřený pro poradenství, média, ale i diplomatickou sféru, veřejný sektor, státní správu, samosprávu, instituce zaměřené na rozvojovou a humanitární pomoc, práci s azylanty a uprchlíky apod.

29 Studium učitelství Dvouoborové studium geografie+libovolný obor, Bc.+Mgr. Bakalářská forma není explicitně pojata jako učitelský obor, ale nabízí tuto možnost Magisterská forma se na učitelskou přípravu specializuje

30 Mezinárodní vztahy stabilizované partnerství Erasmus v 16 evropských zemích a Turecku (nyní 32 univerzit) – vyjíždí studentů ročně 8 předmětů v angličtině – také příjezdy studentů ze zahraničí (cca 8-12 ročně) v této oblasti patří KSG k nejlepším na OU přednášky zahraničních odborníků

31

32 Návštěvy zahraničních odborníků
V první dekádě samostatné existence KSGRR byly zahraniční kontakty omezeny především na Slovensko, Polsko a Německo Po zavedení nového systému financování na OU věnovala katedra část financí na rozšíření zahraničních kontaktů Úspěšná je také v získávání projektů na příjezd tzv. hostujících profesorů

33 Projekty pro získání odborníků
Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice (OP VpK, ) Inovace a internacionalizace vybraných studijních oborů na OU (ESF, ) Jean Monnet European Module: Geographical Aspects of European Integration (EK, )

34 Zahraniční odborníci na KSGRR
Do r návštěvy sporadické, přednášky pro studenty realizovalo jen několik pedagogů ze Slovenska a z Polska Od r díky projektům zásadní zlom, dosud cca 40 odborníků (někteří i vícekrát) z 18 zemí – nejvíce z Británie, Německa a Polska, další z Nizozemska, Francie, Dánska, Norska, Finska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Albánie, Turecka, ale také z USA, Kanady, Austrálie, Japonska a Ruska

35 Tuzemští odborníci na KSGRR
Jan Kohout, velvyslanec-stálý zástupce při EU v Bruselu a pozdější ministr ZV Pavel Telička, vedoucí vyjednávacího týmu pro vstup do EU, velvyslanec a vedoucí Stálé mise ČR při EU Roman Joch, ředitel Občanského institutu, nyní poradce premiéra Nečase Petr Drulák, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze Tomáš Etzler, redaktor ČT v Číně, dříve válečný zpravodaj CNN v Iráku

36 Silné stránky KSGRR Důraz na interdisciplinární pojetí a „ostravskou“ specializaci Kontinuální inovace bez ohledu na výzvy shora a grantové „vlny“ Snaha o trvalé rozšiřování kompetencí – jazykové, kartografické, počítačové, soft skills Internacionalizace studia Solidní zájem o humánně-geografické obory Spolupráce s potenciálními odběrateli absolventů i s absolventy samotnými

37 Slabé stránky KSGRR Velké rozdíly vědecko-výzkumných aktivit mezi odděleními – obtížné získávání projektů v oblasti politické a kulturní geografie Problémy s publikační činností – humánní obor mezi přírodovědnými, objektivní nemožnost srovnávání (absence impaktovaných časopisu, nedoceňování monografií)

38 Výhled do budoucnosti KSGRR dokázala dosud vždy pozitivně reagovat na změny ve vysokoškolském vzdělávání a bude v tomto trendu pokračovat Vybudovala solidní a stabilizovanou profesní strukturu – v r se 3 profesory a 3-4 docenty Cca 60 % členů KSGRR je mladších 40 let, přičemž do r budou mít všichni Ph.D. K 18 pedagogům chceme mít na KSG každoročně cca interních doktorandů

39 pokračování… V současné době již probíhají změny v profesní přípravě bakalářů – širší zaměření na praktické uplatnění ve třech směrech: Mezinárodní cestovní ruch (realizuje se) Trh nemovitostí a development (připravuje se) Žurnalistika a média (připravuje se) V učitelském studiu se zaměříme na posilování kontaktů s praxí a zlepšování praktických dovedností v seminářích

40 pokračování… Snahou je udržet kvalitu magisterského studia kontinuálním zabezpečením přednášek odborníků z praxe a ze zahraničí Prioritou je stabilizace doktorského studia a další zapojení specialistů na regionální rozvoj s perspektivou akreditace samostatného doktorského oboru v oblasti GRR Dle dalšího vývoje VŠ zákona požádáme o akreditaci habilitačního řízení v oboru PKG

41 …pár slov na závěr za všechny geografy
20 let geografie na samostatné OU a její Přírodovědecké fakultě bylo zcela určitě smysluplně využito pro její rozvoj Vznikly 2 silné geografické katedry, které se prosadily v konkurenci českých VŠ a navázaly také aktivní kontakty se zahraničními geografy A protože mladá generace na obou katedrách je plná elánu do další práce, věřím, že ostravská geografie se bude dynamicky rozvíjet i v další dekádě a bude dobře reprezentovat naši fakultu

42 Děkuji Vám za pozornost
Vladimír Baar


Stáhnout ppt "Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google