Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 1995-2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 1995-2010."— Transkript prezentace:

1 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 1995-2010

2 Katedra geografie 1991-95 ved. Prof. Ing. Vladislav Kříž, DrSc. Oddělení SG  Doc. Prokop (1954-70,90-95)  Prof. Havrlant (1962-95)  Doc. Wahla (od 1972)  Doc. Vencálek (od 1974)  Doc. Šindler (od 1981)  Dr. Baar (od 1985)  Dr. Havrlant (od 1986)  Dr. Rumpel (od 1993) Oddělení FG  Doc. Buzek (od 1962)  Doc. Řehoř (od 1967)  Dr. Kaňok (od 1983)  Dr. Prášek (od 1989)  Prof. Kříž (od 1991)  Mgr. Müller (od 1993)

3 Radim Prokop Miroslav Havrlant 1926-2010 1925-2010

4 Akademičtí funkcionáři z KG  Prof. RNDr. Miroslav Havrlant, CSc. prorektor pro vědu a zahr. vztahy 1991-95  Doc. RNDr. Ladislav Buzek, CSc. proděkan pro studium na PřF 1991-95  Doc. RNDr. František Řehoř, CSc. proděkan pro vědu a zahr. vztahy na PřF 1991-95

5 Geografie po r. 1995  Rozdělením katedry geografie vznikly dvě nové katedry, každá se 6 pracovníky, protože prof. Havrlant a doc. Prokop odešli do důchodu  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje se přestěhovala do Slezské Ostravy do budovy na Chittussiho ulici

6 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje – založena 1995  Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. (1972-2008)  Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. (1974-2011)  Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. (od 1981)  Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.(od 1985)  Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. (od 1986)  RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. (od 1993)  Mgr. Petr Wilam (1995-2008)

7 Další členové KSGRR  RNDr. Petr Žufan, Ph.D. (od 1999)  Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (od 2001)  RNDr. Martin Kovář (2001-2010)  Mgr. Monika Šumberová (od 2002)  Mgr. Eleonóra Hamar (2002-2004)  PhDr. Kateřina Sidiropulu-Janků, Ph.D. (2004-2008)  RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.(od 2005)  RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D. (od 2005)  Prof. RNDr. Robert Ištok, CSc. (od 2006)

8 pokračování…  Mgr. Tomáš Boruta (od 2006)  Mgr. Ondřej Slach (od 2006)  Mgr. Luděk Krtička (od 2006)  RNDr. David Walter Novák, Ph.D.(od 2007)  RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. (od 2008)  PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. (od 2008)  Mgr. Zuzana Houdková(od 2010)  Mgr. Tomáš Hoch, Ph.D.(od 2011)

9 Vedoucí KSGRR  Doc. Petr Šindler1995-2000  Doc. Vladimír Baar2000-2004  Doc. Tadeusz Siwek2004-2006  Dr. Petr Rumpel2006-2008  Prof. Vladimír Baarod 2008

10 Akademičtí funkcionáři z KSGRR  Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. prorektor pro vědu a výzkum 2001-2004 prezident České geografické spol. od 2006  Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. děkan Přírodovědecké fakulty 2000-2006  Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. rektor Ostravské univerzity 2004-2007

11 Personální složení  1995 – 6 členů  2011 – 18 členů  2 profesoři  3 docenti  8 OA s Ph.D.  5 OA  12 interních doktorandů  11 externích doktorandů  9 stálých externistů (jazyková příprava)  AJ, ŠJ, FJ, NJ, RJ, IJ

12

13 Vědecko-výzkumná profilace  Geografie a regionální rozvoj - Lokální a regionální dimenze  Politická a kulturní geografie - Makroregionální a globální dimenze  Didaktika geografie - Problematika geografického vzdělávání

14 Oddělení na katedře  Vznikají v letech 2006-07 v souvislosti s potřebou koncentrovat a koordinovat individuálně zaměřené výzkumy pedagogů  Centrum městského a regionálního managementu  Centrum politické a kulturní geografie  Oddělení didaktiky geografie

15 Centrum městského a regionálního managementu  Inovativní koncepty a přístupy v řízení rozvoje měst a regionů s důrazem na roli institucí v lokálním a regionálním rozvoji (regionální politiky, teritoriální marketing a management v rozvoji měst a regionů, regional governance a regionální inovační systémy).  Aplikovaný výzkum zaměřen na Moravskoslezský kraj jako průmyslový pohraniční region v kontextu Česka a EU (strukturální analýzy, disparity, instituce a aktéři, procesy, evaluace).

16 Výběr grantových aktivit CMRM  SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Context (2009-12, Evropská komise 7. RP)  Constructing Regional Advantage: Towards State-of-the- Art Regional Innovation System Policies in Europe? (2007-09, ESF+GAČR)  Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka (MMR, 2007-11)  Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko (MMR, 2007-11)

17 Hlavní partneři  KSGRR PřF UK Praha  KEI EF VŠB-TU Ostrava  KG PřF UJEP Ústí nad Labem  UFZ Leipzig (Helmholtz-Centre for Environmental Research)  Lund University (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy)  A další partneři v Británii, Finsku, Itálii, Norsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Ukrajině, Turecku

18 Centrum politické a kulturní geografie  Geopolitické, geokulturní a geoekonomické procesy ve světě (politika a geopolitické koncepce, relígie a geokulturní koncepce, mezistátní migrace, konflikty, mezinárodní vztahy a právo, geoekonomické trendy a integrační procesy).  Aplikovaný výzkum zaměřen na postkomunistický a komunistický prostor Eurasie v kontextu globalizačních procesů (případové studie).  Pravidelné mezinárodní konference zaměřené na globalizační procesy (2letá perioda, již 5 ročníků)

19 Mezinárodní konference  2003 Globalisation and Its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context  2005 Globalisation and Its Impact to Society, Regions and States  2007 Globalisation and Its Impact on Localities  2009 Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context  2011 The Scale of Globalisation

20 Výběr grantových aktivit  Správní, hospodářská a územní decentralizace v Ruské federaci (1999-2000, MZV)  Asijští migranti v České republice (2003-04, MZV)  Analýza role občanské společnosti v konfliktních regionech Abcházie a Náhorního Karabachu (2010, IGA OU)  Zdroje a příčiny migrace obyvatel do České republiky (2005-06, MV-SUZ)

21 Hlavní partneři  FSV UK Praha  KP FF ZČU Plzeň  KG PřF UP Olomouc  FPVMV Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica  KGRR FHPV Prešovská univerzita, Prešov  KPG WG, Lodžská univerzita, Polsko  Royal Holloway, University of London, Velká Británie  Ústav Asie a Afriky, Lomonosovova univerzita, Moskva

22 Oddělení didaktiky geografie  Didaktika geografie (didaktické problémy v geografii, aplikace evropské dimenze ve výuce geografie na základních a středních školách)  Tvorba učebnic pro ZŠ i SŠ  Další vzdělávání učitelů

23 Kontakty se školami a učiteli  Od r. 1996 pravidelné semináře pro učitele geografie  Po odchodu prof. Wahly výrazný útlum aktivity  S personální změnou obnovení kontaktů a zapojení do grantů  Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede (OP VpK, 2011-2012)

24 Studijní obory  Po vzniku OU se rozšířilo spektrum učitelských studijních oborů díky volnému výběru kombinací aprobačních oborů  Současně však KG akredituje první neučitelský obor Geografie, v němž vznikají specializace na sociální geografii a na fyzickou geografii  Ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB vznikají i dva bakalářské obory zaměřené na cestovní ruch a veřejnou správu – po několika letech však zanikly a výuku převzala EF VŠB

25 Tradiční zaměření KSGRR  V r. 1997 se dosavadní specializace v oboru Geografie transformovaly do samostatných oborů – Fyzická geografie a geoekologie a Sociální geografie a regionální rozvoj (SGRR)  R. 2006 po výrazné změně obsahu byl obor SGRR nově akreditován pod názvem Geografie a regionální rozvoj (GRR)

26 Charakteristika oboru GRR  Geografie a regionální rozvoj, Bc.+Mgr.  obor je postaven na nejnovějších poznatcích zejména německé školy  FG je komplexně pojata jako environmentální aspekty regionálního rozvoje  výrazné zastoupení ekonomických disciplín, včetně managementu a marketinku zaměřeného na lokální i regionální rozměr  silně prakticky zaměřený obor pro veřejný sektor, státní správu, samosprávu, firmy zaměřené na řízení regionů, odstraňování reg. disparit apod.

27 Nové zaměření KSGRR  V r. 2000 byl akreditován nový studijní obor nazvaný Politická a kulturní geografie (PKG), na němž výukou participovaly i katedry na Filozofické a Pedagogické fakultě  Velký zájem o tento obor vedl k rychlému personálnímu rozvoji katedry a postupné transformaci obsahu oboru  Již r. 2007 byla akreditována i doktorská forma studijního oboru PKG

28 Charakteristika oboru PKG  Politická a kulturní geografie, Bc.+Mgr.+Dr.  výrazně interdisciplinární obor (od r. 2000)  geografie + politologie + mezinárodní vztahy + antropologie + sociologie + historie + ekonomie  významně je zastoupena jazyková příprava  obor zaměřený pro poradenství, média, ale i diplomatickou sféru, veřejný sektor, státní správu, samosprávu, instituce zaměřené na rozvojovou a humanitární pomoc, práci s azylanty a uprchlíky apod.

29 Studium učitelství  Dvouoborové studium geografie+libovolný obor, Bc.+Mgr.  Bakalářská forma není explicitně pojata jako učitelský obor, ale nabízí tuto možnost  Magisterská forma se na učitelskou přípravu specializuje

30 Mezinárodní vztahy  stabilizované partnerství Erasmus v 16 evropských zemích a Turecku (nyní 32 univerzit) – vyjíždí 20-25 studentů ročně  8 předmětů v angličtině – také příjezdy studentů ze zahraničí (cca 8-12 ročně)  v této oblasti patří KSG k nejlepším na OU  přednášky zahraničních odborníků

31

32 Návštěvy zahraničních odborníků  V první dekádě samostatné existence KSGRR byly zahraniční kontakty omezeny především na Slovensko, Polsko a Německo  Po zavedení nového systému financování na OU věnovala katedra část financí na rozšíření zahraničních kontaktů  Úspěšná je také v získávání projektů na příjezd tzv. hostujících profesorů

33 Projekty pro získání odborníků  Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice (OP VpK, 2010-2012)  Inovace a internacionalizace vybraných studijních oborů na OU (ESF, 2006-2008)  Jean Monnet European Module: Geographical Aspects of European Integration (EK, 2005-2008)

34 Zahraniční odborníci na KSGRR  Do r. 2005 návštěvy sporadické, přednášky pro studenty realizovalo jen několik pedagogů ze Slovenska a z Polska  Od r. 2006 díky projektům zásadní zlom, dosud cca 40 odborníků (někteří i vícekrát) z 18 zemí – nejvíce z Británie, Německa a Polska, další z Nizozemska, Francie, Dánska, Norska, Finska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Albánie, Turecka, ale také z USA, Kanady, Austrálie, Japonska a Ruska

35 Tuzemští odborníci na KSGRR  Jan Kohout, velvyslanec-stálý zástupce při EU v Bruselu a pozdější ministr ZV  Pavel Telička, vedoucí vyjednávacího týmu pro vstup do EU, velvyslanec a vedoucí Stálé mise ČR při EU  Roman Joch, ředitel Občanského institutu, nyní poradce premiéra Nečase  Petr Drulák, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů v Praze  Tomáš Etzler, redaktor ČT v Číně, dříve válečný zpravodaj CNN v Iráku

36 Silné stránky KSGRR  Důraz na interdisciplinární pojetí a „ostravskou“ specializaci  Kontinuální inovace bez ohledu na výzvy shora a grantové „vlny“  Snaha o trvalé rozšiřování kompetencí – jazykové, kartografické, počítačové, soft skills  Internacionalizace studia  Solidní zájem o humánně-geografické obory  Spolupráce s potenciálními odběrateli absolventů i s absolventy samotnými

37 Slabé stránky KSGRR  Velké rozdíly vědecko-výzkumných aktivit mezi odděleními – obtížné získávání projektů v oblasti politické a kulturní geografie  Problémy s publikační činností – humánní obor mezi přírodovědnými, objektivní nemožnost srovnávání (absence impaktovaných časopisu, nedoceňování monografií)

38 Výhled do budoucnosti  KSGRR dokázala dosud vždy pozitivně reagovat na změny ve vysokoškolském vzdělávání a bude v tomto trendu pokračovat  Vybudovala solidní a stabilizovanou profesní strukturu – v r. 2012 se 3 profesory a 3-4 docenty  Cca 60 % členů KSGRR je mladších 40 let, přičemž do r. 2012 budou mít všichni Ph.D.  K 18 pedagogům chceme mít na KSG každoročně cca 10-12 interních doktorandů

39 pokračování…  V současné době již probíhají změny v profesní přípravě bakalářů – širší zaměření na praktické uplatnění ve třech směrech: - Mezinárodní cestovní ruch (realizuje se) - Trh nemovitostí a development (připravuje se) - Žurnalistika a média (připravuje se)  V učitelském studiu se zaměříme na posilování kontaktů s praxí a zlepšování praktických dovedností v seminářích

40 pokračování…  Snahou je udržet kvalitu magisterského studia kontinuálním zabezpečením přednášek odborníků z praxe a ze zahraničí  Prioritou je stabilizace doktorského studia a další zapojení specialistů na regionální rozvoj s perspektivou akreditace samostatného doktorského oboru v oblasti GRR  Dle dalšího vývoje VŠ zákona požádáme o akreditaci habilitačního řízení v oboru PKG

41 …pár slov na závěr za všechny geografy  20 let geografie na samostatné OU a její Přírodovědecké fakultě bylo zcela určitě smysluplně využito pro její rozvoj  Vznikly 2 silné geografické katedry, které se prosadily v konkurenci českých VŠ a navázaly také aktivní kontakty se zahraničními geografy  A protože mladá generace na obou katedrách je plná elánu do další práce, věřím, že ostravská geografie se bude dynamicky rozvíjet i v další dekádě a bude dobře reprezentovat naši fakultu

42 Děkuji Vám za pozornost Vladimír Baar


Stáhnout ppt "Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 1995-2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google