Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15. OD TOTALITNÍ MOCI K DEMOKRACII Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15. OD TOTALITNÍ MOCI K DEMOKRACII Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce."— Transkript prezentace:

1 15. OD TOTALITNÍ MOCI K DEMOKRACII Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce

2 Poválečný vývoj • Po válce se Československo obnovilo jako demokratický stát. • Nastala řada změn: • Dohoda o odstoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu, • Odsun německého obyvatelstva • Znárodnění velkých továren, dolů, hutí, bank – společný majetek státu Komunistická strana Československa • 1946 – první volby – vyhrála Komunistická strana Československa v čele s Klementem Gottwaldem • Únor 1948 – převzala KSČ všechnu moc ve vládě – prezident K.Gottwald • Nedemokratická (totalitní) vláda jedné strany – řízena zájmy Sovětského svazu

3 Nástup komunistické vlády • Kdo nesouhlasil s komunistickou vládou, tomu hrozilo vězení. • Tisíce lidí prchalo do západních zemí. • Přeměna hospodářství – znárodnění všech podniků a továren, likvidace soukromých firem, živnostníků. • Rolníci na venkově násilně nuceni ke vstupu do JZD • Cenzura tisku, televize, filmu, rozhlasu, divadla Československá socialistická republika ČSSR. • V roce 1960 – změna názvu státu – Československá socialistická republika ČSSR.

4 Pražské jaro • V lednu 1968 - do vedení státu skupina komunistů v čele s Alexanderem Dubčekem • „budování socialismu s lidskou tváří“ • Okolní komunistické státy se zalekly tohoto pojetí komunismu a vyslaly do ČSSR svá vojska. • 21. srpna 1968 – okupace Československa • Odpor občanů • Zvláště odvážně vystupovali studenti Jan Palach student historie a politické ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, "který na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti, po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem, sám sebe 16. ledna 1969 zapálil“ • Obnovena totalitní vláda

5 Normalizace • 1969 generálním tajemníkem KSČ Gustav Husák (od 1975 prezidentem), represe proti demonstracím. • Čistky ve straně a na závodech proti odpůrcům režimu (často nástup neschopných kariéristů do důležitých funkcí). • Historie roku 1968 překroucena v tzv. Poučení z krizového vývoje.Poučení z krizového vývoje • Nová smlouva se SSSR (naprostá politická závislost). • represe • represe – potrestání, společenský trest uložený právní cestou

6 • Československo dosáhlo jistých úspěchů. • Budování infrastruktury (cesty, dálniční síť, metro), přehrad, jaderných elektráren (Dukovany, Jaslovské Bohunice). Přesídlování do měst spojené s nedostatkem bytů příčinou hromadné výstavby velkých panelových sídlišť (rychlé, levné a na svou dobu moderní bydlení). Obchod převážně s východními a rozvojovými zeměmi, kterým se musela přizpůsobovat výroba.DukovanyJaslovské Bohunice • Společnost sledována tajnou policií StB.StB • Dusná atmosféra, útlak byl však mnohem menší než v 50. letech v období stalinismu. Problém vycestovat na západ (povolenky, odebírání cestovních pasů). • Každoroční režimem podporované rituály: Mezinárodní den žen (MDŽ), SNP, mírové slavnosti, VŘSR, svátky osvobození. Mnoho (často jen „na oko“ komunistických) kulturních a sportovních organizací (SSM, Svazarm, atd.). • Volby byly jednotné a víceméně povinné. • V médiích převažovaly fráze a pořady ideologicky zaměřené (Major Zeman, Žena za pultem, Muž na radnici…). • Povinné spartakiády, které (již dříve) nahradily sokolské slety. • Silná cenzura. Kontrola všech organizací a akcí. ČSSR

7 Pronásledování odpůrců: • a) Charta 77 – 1977 manifest bývalých reformních komunistů a nekomunistické inteligence, který volal po dodržování občanských a lidských práv. Autoři: filozof Jan Patočka, Václav Havel a bývalý komunista Jiří Hájek. Byli pronásledováni, ("disciplirnárně") vězněni, StB je zakázala i zaměstnat. Avšak narozdíl od jiných nežádoucích organizací Charta 77 nebyla rozpuštěna.Charta 77 Jan PatočkaVáclav HavelStB • b) Tajně vycházejí samizdaty – strojopisné „knihy“ kritizující režim (Ludvík Vaculík – edice Petlice)Ludvík VaculíkPetlice • c) V zahraničí vydávány Listy, Index (Kolín nad Rýnem), Svědectví (Mnichov), 68´ Publishers – nakladatelství v Torontu (Škvorecký).Škvorecký • opět rostou demonstrace – srpen 1988, jaro a léto 1989. Strach z nedařících se reforem SSSR, obavy zadlužování ČSSR. • Nespokojenost s nedostatečnou demokratizací.

8 Poválečný vývoj - zápis • Dohoda o odstoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu, • Odsun německého obyvatelstva • Znárodnění velkých továren, dolů, hutí, bank – společný majetek státu • Únor 1948 – převzala KSČ všechnu moc ve vládě – prezident K.Gottwald (totalitní) • Nedemokratická (totalitní) vláda jedné strany • Přeměna hospodářství – znárodnění všech podniků a továren, vznik JZD • Cenzura tisku, televize, filmu, rozhlasu, divadla • Společnost sledována tajnou policií StB.StB • Volby byly jednotné a víceméně povinné. Československá socialistická republika ČSSR. • V roce 1960 – změna názvu státu – Československá socialistická republika ČSSR. (Nadvláda Sovětského svazu) „budování socialismu s lidskou tváří“ Pražské jaro • V lednu 1968 - do vedení státu skupina komunistů v čele s Alexanderem Dubčekem „budování socialismu s lidskou tváří“ – Pražské jaro • 21. srpna 1968 – okupace Československa • Normalizace - • Normalizace - 1969 generální tajemník KSČ Gustav Husák (1975 prezidentem) - represe proti demonstracím. Cenzura. Obnovení totalitní vlády. • Odpůrci režimu: Charta 77, samizdaty, Listy, Index, 68´ Publishers. • Budování infrastruktury, přehrad, jaderných elektráren, výstavby velkých panelových sídlišť. Obchod převážně s východními a rozvojovými zeměmi.

9 Otázky • Jaké změny nastaly po 2.světové válce? (3) Jaké změny nastaly po 2.světové válce? (3) • Která strana vyhrála první volby po válce? Která strana vyhrála první volby po válce? • Ve kterém měsíci a roce převzala tato strana veškerou moc ve vládě? Kdo se stal prezidentem? Ve kterém měsíci a roce převzala tato strana veškerou moc ve vládě? Kdo se stal prezidentem? • Jak se nazývá vláda jedné strany? Jak se nazývá vláda jedné strany? • Které jméno je spojeno s Pražským jarem? Které jméno je spojeno s Pražským jarem? • Co a kdy se stalo po Pražském Jaru? Co a kdy se stalo po Pražském Jaru? • Kdo byl Jan Palach a co udělal? Kdo byl Jan Palach a co udělal? • Jaká vláda nastala v období normalizace a ve kterém roce se tak stalo? Které jméno je spjato s tímto obdobím? Jaká vláda nastala v období normalizace a ve kterém roce se tak stalo? Které jméno je spjato s tímto obdobím? • Co znamená zkratka ČSSR? Co znamená zkratka ČSSR? • Napiš zkratku tajné policie, která sleduje společnost. Napiš zkratku tajné policie, která sleduje společnost.

10 Sametová revoluce • 17.11.1989 pokojná manifestace studentů pražských vysokých škol vzpomínající na rok 1939 (pietní akce k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty)přerostla v demonstraci za demokracii, na Národní třídě byla policií obklíčena a účastníci zbiti. Události přerostly v celonárodní demonstrace, které režim bez podpory SSSR nemohl zvládnout. Po několika neúspěšných jednáních a neutichajících celostátním stávkám byla v prosinci sestavena nová nekomunistická vláda v čele s prezidentem Václavem Havlem. Listopadové a prosincové události jsou známy pod názvem Sametová revoluce. Sametová revoluce. Pamětní deska na Národní třídě

11 ČSFR • 29. PROSINCE 1989 - Václav Havel. • 29. PROSINCE 1989 - zvolen federálním shromážděním novým prezident Václav Havel. • Po sametové revoluci v roce 1989 bylo odstraněno slovo "socialistická" a bylo nahrazeno slovíčkem "federativní". Snahy Slovenska o samostatnost se projevily i do názvu, proto bylo slovo "Československá" nahrazeno souslovím "Česká a Slovenská". Po dva roky byl název Česká a Slovenská federativní republika (zkr. ČSFR). Federace Federace Federace - je typ státního zřízení, kdy jde o složený stát, skládající se ze států – členů federace • Do Československa se vrátila svoboda a demokracie. • Lidé mohli vyznávat jakékoliv náboženství, libovolně studovat, svobodně mluvit, psát, cestovat do zahraničí. • Otevíraly se nové obchody, živnosti, zemědělcům byla vrácena půda. Vznikají církevní a soukromé školy. • Svobodné volby • Zemi opustila sovětská okupační vojska.

12 Česká republika • 1. 1. 1993 se rozpadl společný stát Čechů a Slováků a vytvořily se dva samostatné státy - Česká republika (zkr. ČR) a Slovenská republika (SR). • V dnešní době se objevují názory na změnu tohoto názvu (je příliš dlouhý). Velice často se používá zkrácená verze "Česko". Někde se dokonce objevují názvy jako "Čechie", "Bohemie" či "Čechy", atd. • vstup do dvou důležitých mezinárodních organizací: NATO 1999 a EU 2004 • Od roku 2003 prezidentem Václav Klaus Severoatlantická aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization) – NATO, je euroatlantický mezinárodní vojenský pakt.anglicky Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, Jejímž cílem je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí.

13 Sametová revoluce • srpen 1988, jaro a léto 1989 - opět rostou demonstrace. Strach z nedařících se reforem SSSR, obavy zadlužování ČSSR. • Nespokojenost s nedostatečnou demokratizací. • 17.11.1989 pokojná manifestace studentů pražských vysokých škol vzpomínající na rok 1939 přerostla v demonstraci za demokracii • Po několika neúspěšných jednáních a neutichajících celostátním stávkám byla v prosinci sestavena nová nekomunistická vláda v čele s prezidentem Václavem Havlem. • Do Československa se vrátila svoboda a demokracie. • Lidé mohli vyznávat jakékoliv náboženství, libovolně studovat, svobodně mluvit, psát, cestovat do zahraničí. • Otevíraly se nové obchody, živnosti, zemědělcům byla vrácena půda. Vznikají církevní a soukromé školy. • Svobodné volby • Zemi opustila sovětská okupační vojska. • rozdělení Československa (1. 1. 1993) název Česká republika (zkr. ČR), • Vstup ČR do NATO 1999 a EU 2004 • Od roku 2003 prezidentem Václav Klaus • Federace • Federace - je typ státního zřízení, kdy jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace Federace

14 Státní znaky Československa • Srovnej státní znaky ČSSR a České republiky – čím se liší?

15 Porovnání • štít z červené zlatě orámované husitské pavézy, na ní byl stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a ovšem bez koruny, ta byla nahrazena rudou žlutě orámovanou hvězdou. Do středu byl umístěn červený zlatě orámovaný štít, na němž vystupuje modré pohoří Kriváň, z něhož září zlatý plamen revoluce.husitsképavézy levzbrojíkorunyKriváň • tvoří čtvrcený štít. • V prvním a čtvrtém poli je historický znak Čech - stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou na červeném poli. Ve druhém poli se nachází znak Moravy – orlice stříbrno-červeně šachovaná se zlatou zbrojí a korunou na modrém poli. Ve třetím poli je znak Slezska – černá orlice se stříbrným perisoniem (půlměsícem), uprostřed s křížkem, ukončeným trojlístky, se zlatou korunou a červenou zbrojí na zlatém podkladu.ČechlevMoravySlezska

16 Otázky • 17.11.1989 pokojná manifestace studentů pražských vysokých škol vzpomínající na rok 1939 přerostla v demonstraci za demokracii, v takzvanou ………………………………….. ………………………. 17.11.1989 pokojná manifestace studentů pražských vysokých škol vzpomínající na rok 1939 přerostla v demonstraci za demokracii, v takzvanou ………………………………….. ………………………. • Do Československa se vrátila …………… a ………………. Do Československa se vrátila …………… a ………………. • Lidé mohli vyznávat jakékoliv ………………, libovolně ……………, svobodně ……………., …………, ……………… do zahraničí. Lidé mohli vyznávat jakékoliv ………………, libovolně ……………, svobodně ……………., …………, ……………… do zahraničí. • Datum rozdělení Československa? Datum rozdělení Československa? • Do kterých dvou mezinárodních organizací ČR vstoupila? Do kterých dvou mezinárodních organizací ČR vstoupila? • Jak se jmenuje prezident od roku 2003? Jak se jmenuje prezident od roku 2003?


Stáhnout ppt "15. OD TOTALITNÍ MOCI K DEMOKRACII Poválečný vývoj, nástup komunistické vlády, Pražské jaro, okupace Československa, Sametová revoluce."

Podobné prezentace


Reklamy Google