Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

e-Course Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie ELOMPRES Úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "e-Course Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie ELOMPRES Úvod"— Transkript prezentace:

1 e-Course Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie ELOMPRES Úvod
LdV Transfer of Innovation Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Úvod

2 Úvod Přejít do Modulu 2 DALŠÍ Kurz je rozdělen do tří hlavních modulů:
Module 1 - Energie Module 2 - Logistika a doprava Module 3 - Obchod Každý modul se skládá z výukových lekcí. Řízení logistiky znamená řízení všech vzájemně propojených toků informací, financí a materiálů ze surových zdrojů přes výrobu energie až po distribuci. Dnes je odborná způsobilost a znalosti o řízení logistiky zásadní pro rozvoj odvětví obnovitelných zdrojů energie, a to zejména pro nákladově efektivní výrobu energie, stejně jako řízení elektrárny. Tento kurz poskytuje znalosti k pochopení principů provozu a řízení elektráren, které využívají téměř všechny známé alternativní zdroje energie s výjimkou jaderné energie. Studenti se seznámí s řízením logistiky obnovitelných zdrojů energie, jejím využitím, konverzí, výrobou a distribucí energie a budou schopni aplikovat získané poznatky při praktickém řízení. Více informací naleznete v učebnici – příloze tohoto kurzu. Modul 1 se skládá ze 2 výukových lekcí, Modul 2 má pět lekcí a Modul 3 se skládá ze dvou výukových lekcí. Modul 2 a Modul 3 je zakončen kvízy zaměřenými na přezkoumání a upevnění získaných znalostí. POZNÁMKA: Pokud jste obeznámeni s poznatky uvedenými v Modulu 1, můžete Modul 1 přeskočit a přejít k Modulu 2. Přejít do Modulu 2 DALŠÍ

3 Modul 1 – Energie Přejít do Modulu 2 START OBSAH MODULU
Modul 1 poskytuje obecný přehled o trhu s energií a popisuje hlavní technologie, které se dnes používají pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a které jsou relevantní pro pochopení logistických otázek řízení. Lekce 1: Výroba a spotřeba obnovitelné energie - přehled zahrnuje následující témata : - Struktura energetického trhu; Trendy výroby energie; Ekonomika trhu obnovitelných energií; Úvod do energetické ekonomie a ekonometrie. Lekce 2: Přehled technologií pro výrobu obnovitelné energie, zahrnuje následující témata : Větrná energie; Biomasa a biopaliva; Vodní energie; Geotermální energie; Solární energie; Energie oceánů: přílivová a vlny. Přejít do Modulu 2 START

4 Lekce 1: Produkce a spotřeba obnovitelné energie – přehled
Modul 1 Lekce 1 1 Lekce 1: Produkce a spotřeba obnovitelné energie – přehled Zdroje energie Subjekty energetického trhu Udržitelná dodávka energie vychází z osmi základních technologií dostupných na trhu: biomasa, geotermální energie, vodní energie, fotovoltaické systémy, solární kolektory a větrná energie Moderní obnovitelné energetické systémy se spoléhají na místní obnovitelné zdroje a inteligentní výměnu energie mezi regiony Velkovýrobci - vyrábí elektrickou energii (teplo a/nebo elektřinu) za účelem prodeje třetím stranám. Prodej nemusí probíhat prostřednictvím veřejné sítě; Malovýrobci - vyrábí elektrickou energii pro vlastní spotřebu jako činnost, která podporuje jejich hlavní činnost Typy výrobců energie Kombinovaná výroba - (kombinovaná teplárna a elektrárna) vyrábí teplo i elektřinu; někdy nazývaná jako kogenerační, ačkoli tento termín se často užívá v souvislosti se spalováním fosilních a obnovitelných paliv, například uhlí a biomas, nehledě na typ energetického výstupu; Teplárny - teplárna vyrábí pouze teplo; Elektrárny - elektrárna vyrábí pouze elektřinu. Toto rozdělení nebere v úvahu typ energetických zdrojů (fosilní nebo obnovitelné) používané k výrobě energie Zpět Dále

5 Modul 1 2 Lekce 1 Zpět Dále Schéma přeměny energie
Lekce 1: Produkce a spotřeba obnovitelné energie – přehled Schéma přeměny energie Energetrické ztráty Primární energie Ztráta při konverzi Distribuční ztráty Vlastní spotřeba solární, větrná, vodní energie, biomasa, odpady Sekundární energie Využitelná energie Energetické ztráty Biopaliva (pevná, kapalná), bioplyn, energie, dálkové topení Teplo, elektřina, světlo, atd. Ztráta při konverzi Distribuční ztráty Vlastní spotřeba Konečná energie Energetrické ztráty Biopaliva (pevná, kapalná), bioplyn, energie, dálkové topení Ztráta při konverzi Distribuční ztráty Vlastní spotřeba Spotřebitelské ztráty Zpět Dále

6 Modul 1 9 Lekce 1 Zpět Dále Geotermální energie
Lekce 1: Produkce a spotřeba obnovitelné energie – přehled Geotermální energie Ekonomika trhu obnovitelné energie Trh Náklady Geotermální energie je aplikována ve čtyřech oblastech: tepelná čerpadla, skladování energie, přímé užití a ústřední vytápění. Z technologického hlediska v EU systémy vertikálních tepelných čerpadel představují přibližně 80% všech instalací Vytápění & chlazení Rozsah cen Průměr Hluboké geotermální 2 - 40 7,2 Dálkové vytápění 50 Mělké geotermální topení 10, 1923 Mělké geotermální chlazení 7, 61 Tendence trhu Vytápění & chlazení 2010 2020 Geotermální tepelné čerpadlo (MWth) 11 500 30 000 Geotermální přímé použití (MWth) 4 500 9 000 Celkový instalovaný výkon (MWth) 16 000 39 000 Teplá & studená výroba (Mtoe) 2,6 10,5 Náklady na geotermální vytápění & chlazení (v €/MWh) Dnes je využívána na výrobu elektřiny, ústřední vytápění nebo vytápění a chlazení jednotlivých budov jen okrajová část potenciálu podzemní ho tepelného ložiska Zpět Dále

7 Modul 1 11 Lekce 1 Zpět Dále Sluneční fotovoltaické
Lekce 1: Produkce a spotřeba obnovitelné energie – přehled Sluneční fotovoltaické Ekonomika trhu obnovitelné energie Trh V roce 2008 hodnota fotovoltaického trhu dosáhla 25 miliard €. Síťově propojené systémy jsou současným motorem této části trhu. Očekává se, že v příštích desetiletích se bude poptávka po mimodistribučních průmyslových systémech rozšiřovat. Instalace fotovoltaických systémů na celém světě vzrostla na průměrnou roční hodnotu více než 40% od roku 1998 Ekonomika Z ekonomického hlediska je doba splatnosti fotovoltaické energie poměrně krátká - 1,5 až 3 roky. Průměrné výrobní náklady za 1 kWh střešních FV systémů jsou 0,33 € (na 800 hodin slunečního svitu) a je očekáván pokles na 0,19 € v roce 2020 FV panely nevyžadují prakticky žádnou údržbu (kromě pravidelného čištění a kontroly elektrické instalace) Zpět Dále

8 Modul 1 1 Lekce 2 Zpět Dále Struktura energetického systému
Lekce 2: Technologie obnovitelné energie Struktura energetického systému Fotovoltaika Vodní energie Rozdílné technologie a diverzifikace zdrojů regionální výroby a poptávky by měly vyvažovat výkyvy v dodávkách energie mezi danými regiony Kombinace různých technologií a řízení logistiky může zajistit stabilitu dodávek energie i přes sezónní změny ve výrobě energie Výroba vodíku Elektrárny Vítr Skladování Geotermální energie Průmysl Sluneční energie Bytový Biopaliva Obchodní Krátkodobé skladování Kolektor Kogenerace Pece Doprava Solární domácnost Střední / dlouhodobé skladování Elektřina Palivo Teplo Převzato z: Droege P. (2009) ‘100 per cent renewable : energy autonomy in action’, Earthscan, London UK Zpět Dále

9 Modul 2 – Logistika & Dodavatelský řetězec
OBSAH MODULU Modul 2 začíná od základních otázek ohledně řízení dodavatelského řetězce a plánování k podrobnějším znalostem o architektuře dodavatelského řetězce, zadávání veřejných zakázek, řízení výrobních a distribučních řetězů a končí logistikou a přepravou. Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce, zahrnuje následující témata: - Úvod, definice; Architektura dodavatelského řetězce; Základy managementu dodavatelského řetězce; Metriky dodavatelského řetězce; Řízení toku materiálů; Integrace dodavatelského řetězce; Plánování dodavatelského řetězce. Unit 2: Řízení řetězce zadávání veřejných zakázek (nákupu), zahrnuje následující témata: - Inventarizace; Strategie zajišťování zdrojů; Spolupráce s dodavateli; Skladové hospodářství; Náhradní díly a materiál na údržbu a opravy Zpět na úvod Dále

10 Modul 2 – Logistika & Dodavatelský řetězec
OBSAH MODULU – pokračování Lekce 3: Řízení výrobního řetězce, zahrnuje následující témata: - Úvod do výrobního procesu; Management výrobního řetězce; Plánování výroby; Operační plánování; Řízení údržby; Lekce 4: Řízení distribučního řetězce, zahrnuje následující témata: Úvod do managementu distribučního řetězce; Párování nabídky a poptávky; Inteligentní sítě; Distribuční systémy; Lekce 5: Logistika a přeprava, zahrnuje následující témata: - Úvod do logistiky; Nová role logistiky, sbližování s marketingem; Procesy logistiky; Strategie plánování a outsourcing; Řízení výrobní logistiky a přeprava. Zpět na úvod Dále

11 Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce
Modul 2 Lekce 1 1 Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce i sama energie nebo zpracované energetické produkty, jako jsou pelety nebo biopaliva jsou koncovými výrobky, které jsou dodávány konečnému spotřebiteli za účelem uspokojení poptávky po energii i s energií by se mělo zacházet jako s komoditou, základním spotřebním zbožím, a měla by být vyráběna na základě dodávek produktů, což znamená, že elektřina je dodávána kontinuálně a musí být k dispozici téměř vždy, kdy zákazník potřebuje i teplo je zdroj vedený požadavky zákazníků, které obecně závisí na sezónních změnách a aktuálním stavu počasí Zpět Dále

12 Modul 2 5 Lekce 1 Zpět Dále Architektura dodavatelského řetězce
Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Architektura dodavatelského řetězce dodavatelský řetězec je tvořena více než jednou nezávislou společností nebo oddělením (interní dodavatelský řetězce), které jsou vzájemně propojeny, aby přidali hodnotu proudu toku materiálu, běžícího skrz dodavatelský řetězec Oblasti sítě dodavatelského řetězce Horní tok Střední tok Dolní tok spojuje suroviny a položky údržby a oprav s dodavatelským řetězcem. Zahrnuje transformace a přípravu surovin do více vhodných forem (sušení, řezání, topení) zahrnuje plnění objednávek a spojuje dodavatelské řetězce se všemi zákazníky. Tato oblast je jednodušší v elektrárnách a složitější v případě výrobců biopaliv zahrnuje všechny výrobní procesy, které transformují suroviny nebo součásti do koncových produktů (energie nebo biopaliva) Zpět Dále

13 Modul 2 6 Lekce 1 Zpět Dále Architektura dodavatelského řetězce
Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Architektura dodavatelského řetězce Tvorba hodnoty Distributor / síť / zákazník Elektrárna Koncový spotřebitel Dodavatel Distributor / sklad / zákazník Výrobce biopaliva Poptávka ze strany zákazníka/spotřebitele Zpět Dále

14 Modul 2 10 Lekce 1 Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Řízení dodavatelského řetězce Hlavní prvky řízení dodavatelského řetězce 1. řízení poptávek 2. řízení zásob a controlling 3. materiálové a surovinové plánování 4. výrobní procesy 1. návrh distribuční a dodavatelské sítě 2. řízení logistiky 3. řízení vztahů se zákazníky DODÁVKA PROVOZ LOGISTIKA INTEGRACE 1. řízení dodavatelských zdrojů 2. dodavatelská aliance 3. redukční proces na základě dodávky 1. řízení rizik 2. řízení a měření výkonu 3. zelené dodavatelské řetězce 4. překonávání překážek i moderní konkurence znamená konkurenci mezi dvěma dodavatelskými řetězci Zpět Dále

15 Modul 2 17 i Lekce 1 Zpět Dále Proces plánování
Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Plánování dodavatelského řetězce Proces plánování i Proces plánování obsahuje konfigurace, integrace, plánování kapacit a externích služeb Konfigurace dodavatelského řetězce určuje, jak jsou partneři propojeni v rámci dodavatelského řetězce, z dodavatelské strany, přes produkční řetězec na stranu distribuce/doručení v závislosti na použitých technologiích a struktuře trhu Většina dodavatelských řetězců elektráren má podobu struktury s názvem‘stabilní síť’ V každé jiné konfiguraci dodavatelského řetězce je struktura uváděna jako "dynamická síť", kde výrobce energie nemá stabilní dodavatele a distributory Strana nabídky Příroda Dodavatel Dodavatel Elektrárna Konečný spotřebitel Distributor elektřiny Distributor tepla Strana distribuce Struktura dodavatelského řetězce v podobě ‘stabilní sítě’ Zpět Dále

16 A B C Modul 2 - KVÍZ logistika - řízení synergie - entropie
Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Otázka: Dva hlavní aspekty dodavatelského řetězce jsou : Vyberte pouze jednu odpověď logistika - řízení synergie - entropie A B Možnosti doprava - obchodní procesy C Otázka #1

17 Modul 2 - KVÍZ Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná!
Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

18 Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce
Modul 2 - KVÍZ Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Blahopřejeme Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

19 Modul 2 1 i Lekce 2 Zpět na obsah modulu Dále Definice Řízení nákupu
Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Definice Řízení nákupu i Hlavním úkolem řízení nákupu je udržování zásob surovin, ÚOP (údržba, opravy, provoz) předmětů a hotových výrobků v nákladově efektivní bezpečné úrovni procesem zvaným řízení zásob inventář - materiály na skladě jsou často nazývány nevyužitými zdroji podniků: skladové položky k prodeji (v případě biopaliv), materiály v procesu a suroviny, které ještě nejsou využívány a budou použity, náhradní díly a ÚOP položky 1 Suroviny 2 Konečné produkty ÚOP dodávky 3 Materiály v procesu 4 nezpracované materiály (také sluneční záření nebo vítr v případě čistých elektráren) používané pro výrobu energie nebo zpracování biopaliva finální výrobky připravené k dodání zákazníkům nebo přímo ke spotřebiteli (teplo, elektřina, tuhá nebo kapalná biopaliva) nezbytné pro proces výroby, ale nejsou součástí konečných produktů (mazadla, rozpouštědla, náhradní díly, atd.) částečně zpracované materiály používané ve výrobních procesech, např. pelety, brikety, částečně rafinované oleje, připravené odpady, a tak dále. Jsou často používány pro výrobu energie nebo biopaliv Kategorie zásob Zpět na obsah modulu Dále

20 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Nákup se musí stát řízením dodávek
Modul 2 2 Lekce 2 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Oddělení nákupu Řízení nákupu Oddělení nákupu Nákup se musí stát řízením dodávek Centralizované Decentralizované Nákupní oddělení je zodpovědné za všechna nákupní rozhodnutí jako je množství objednávek, vyjednávání, uzavírání smluv, výběr dodavatelů a hodnocení a celková cenová politika Všechny činnosti jsou delegovány na jednotlivá oddělení, která přebírají veškerou zodpovědnost za nákupní proces a často také za řízení nákupu. U hybridního typu organizace nákupu by mohla být užitečná cetralizovaně-decentralizovaná struktura (centralizovaný nákup surovin a decentralizovaný nákup ÚOR materiálů) Centralizovaná struktura je mnohem lepší pro elektrárny z důvodu nabídky jen jednoho nebo pouze několika málo finálních výrobků (teplo, elektřina, biopaliva) a použitých surovin (biomasy, biopaliva, fosílie) Dále

21 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Matice strategie zajišťování zdrojů
Modul 2 7 Lekce 2 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Matice strategie zajišťování zdrojů Řízení nákupu Matice zajišťování zdrojů napomáhá nastavit různé strategie k řízení rizika Vysoké Nedostatkové Kritické Zdrojové riziko Běžné Využitelné Nízké Vysoké Utratit Převzato z: Kraljic, P. (1983). ‘Purchasing must become supply management’. Harvard Business Review, 61(5) Zpět Dále

22 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Řízení skladových zásob
Modul 2 10 Lekce 2 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Řízení skladových zásob Řízení nákupu i cyklické zásoby: Jedno z důležitých měřítek je průměrná velikost zásob založená na množství objednávek. Průměrné držení zásob je vyjádřeno jednoduchou rovnicí: A = Q/2 ITR – průměrné držení zásob Q – množství objednávek i pojistné zásoby: chrání před nejistotou, neočekávanými událostmi ze strany dodavatele nebo neočekávanými výkyvy poptávky. Pojistné zásoby mohou lze vypočítat pomocí jednoduchého vzorce : SS = DD x SD SS – Pojistné zásoby (v tunách) DD – Denní poptávka (v tunách) SD – Zpoždění dodavatele (v tunách) Zpět Dále

23 Modul 2 - KVÍZ Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Otázka: Nákupní řetězec začíná: Vyberte pouze jednu odpověď dodavatelem surovin a končí v okamžiku zahájení výroby dodavatelem surovin a končí na straně zákazníka A B Možnosti dodavatelem surovin a končí ve skladu C Otázka #1

24 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Vaše odpověď není správná!
Modul 2 - KVÍZ Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

25 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce
Modul 2 - KVÍZ Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Blahopřejeme Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

26 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce
Modul 2 1 Lekce 3 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Výrobci energie i sektor výroby obnovitelné energie lze rozdělit do tří hlavních skupin výrobců v závislosti na použitých surových materiálech a technologiích (bez ohledu na typ vyrobené energie, tepla a/nebo elektřiny) Výrobci čisté energie Výrobci energie Výrobci biopaliv výrobci energie - energie je vyráběna spalovacím procesem s využitím biopaliv (pevné nebo kapalné), fosilních paliv nebo smíšené spalování fosilií a biopaliv (obvykle pevné biomasy) výrobci biopaliv - výroba druhotných energetických nosičů ve formě pevné (např. palety) nebo kapalné (např. bionafta, bioetanol), využívající různé pevné biomasy či odpady výrobci čisté energie - energie je generována z obnovitelných čistých zdrojů, jako je sluneční, větrná nebo vodní energie Zpět na obsah modulu Dále

27 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce
Modul 2 2 Lekce 3 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Výrobní proces i výrobní proces - všechny činnosti, které přetvářejí surové materiály na konečné zboží. Charakter výrobního systému má významný vliv na organizační a funkční struktury a řízení celého dodavatelského řetězce Vstupy Proces přeměny Výstupy Návrh produktů Plánování výroby Kontrola výroby Údržba Lidé Materiály Mechanismy Informace Kapitál Produkty Služby Nepřetržitý Inventář Kvalita Náklady Životní prostředí Zpětné informace Převzato z: Kumar S.A., Suresh N. (2008) ‘Production and Operations Management’, NewAge International New Delhi, India Zpět Dále

28 Modul 2 5 i Lekce 3 Zpět Dále Užitečné parametry
Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Užitečné parametry Řízení Parametry použité ke stanovení výkonu elektráren pro uspokojení poptávky po energii Jmenovitý výkon Maximální výkon Průměrný výkon Index dostupnosti Index výkonnu je blízko jmenovitého výkonu a závisí na typu elektrárny (může být o několik procentních bodů vyšší nebo nižší než jmenovitý výkon) poměr celkové vyrobené energie k celkovému výkonu na výrobu energie v průběhu daného časového období zlomek času, kdy je elektrárna schopna přispět k uspokojení energetické poptávky nominální výkon, který může být vyroben danou elektrárnou průměrný výkon vyráběný za rok i Velký nadbytečný výkon vytváří dodatečné náklady a nemůže být přímo použitý pro tvorbu tržeb – čím nadbytečnější výkon existuje, tím se provoz stává méně efektivní Zpět Dále

29 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Střednědobé plánování
Modul 2 9 Lekce 3 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Provozní plánování Řízení Střednědobé plánování pokrývá šest až osmnáct měsíců. To je detailní členění souhrnného plánu výroby (APP). Plány mohou být použity jako základ pro krátkodobé plánování a zahrnují menší změny kapacity (např. přijímání nových zaměstnanců, započetí nových, relativně krátkodobých projektů). Pro střednědobé plánování je používán hlavní plán výroby (MPS), který ukazuje množství konečných produktů a plán výrobních procesů Zpět Dále

30 A B C Modul 2 - KVÍZ výrobce čisté energie, výrobce energie a biopaliv
Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Otázka : Z pohledu řízení výrobního řetězce je sektor výroby obnovitelné energie rozdělen na: Vyberte pouze jednu odpověď výrobce čisté energie, výrobce energie a biopaliv výrobce energie, výrobce biomasy, solární elektrárny A B Možnosti spalovací zařízení biomasy a fosílií, výrobce energie z obnovitelných zdrojů C Otázka #1

31 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Vaše odpověď není správná!
Modul 2 - KVÍZ Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

32 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce
Modul 2 - KVÍZ Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Blahopřejeme, Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

33 Modul 2 1 i Lekce 4 Zpět na obsah modulu Dále Distribuce a poptávka
Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Distribuce a poptávka Řízení distribuce i řízení distribuce je nedílnou součástí dodavatelského řetězce a v odvětví energetiky jsou dva odlišné přístupy použití, kdy závisí na typu obchodu: (1) výrobci energie a (2) výrobci energetických produktů, kterými jsou druhotné energetické nosiče nebo pevná a kapalná biopaliva Celková energetická poptávka Vnější poptávka objem energie, která je prodávána zákazníkovi nebo konečnému spotřebiteli přes elektrické sítě nebo potrubí, v případě horké vody nebo páry Vnitřní poptávka Distribuční sítě výrobců biopaliv jsou komplexnější a mohou zahrnovat sklady, distributory, maloobchodníky, takže řízení distribučního řetězce je komplexnější objem energie spotřebovaný elektrárnou pro udržení vlastního provozu 5% až 7% elektrické energie vyrobené v parních elektrárnách (fosílie, biomasa, bioplyn) se používá přímo v elektrárnách k jejich údržbě za provozu (umožňuje výrobu elektřiny). Vodní, sluneční a větrná energie, stejně jako spalovací turbinové elektrárny využívají relativně méně elektřiny k údržbě svého provozu Zpět na obsah modulu Dále

34 Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Centrální distribuční systém
Modul 2 2 Lekce 4 Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Centrální distribuční systém Řízení distribuce Elektrárna Přenosová rozvodna Přenosový systém Průmysl Distribuční rozvodna Obchod Distribuční systém Domácnosti Zpět Dále

35 Modul 2 3 i Lekce 4 Přímá dodávka Zpět Dále Distribuční kanály
Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Distribuční kanály Řízení distribuce i výrobci energie a biopaliv využívají jeden z alternativních fyzických distribučních kanálů nebo kombinace několika kanálů v rámci jedné struktury kanálu Přímá dodávka Přímá dodávka od výrobce (výrobní bod) k zákazníkovi Elektrárna má vlastní distribuční síť (potrubí pro teplo, rozvodné sítě pro elektřinu) - tato situace může být viděna u malých napájecích systémů nebo u dodávky energie přímo na provozovatele národní nebo regionální sítě Výrobci biopaliva dodávají konečné produkty přímo do skladů, maloobchodních prodejen nebo konečnému spotřebiteli, kde konečný spotřebitel může být fyzická osoba nebo elektrárna založená především na technologiích spalování paliv Zpět Dále

36 Modul 2 10 Lekce 4 Zpět Dále Distribuovaná výroba energie
Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Distribuovaná výroba energie Řízení distribuce Centrální elektrárna Obchodní budovy Průmysl Síť Národní / Regionální Domácnost Domácnost Domácnost Domácnost Domácnost Domácnost Elektrárna obnovitelných zdrojů Elektrárna obnovitelných zdrojů Zpět Dále

37 Module 2 - KVÍZ Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Otázka: Přesný průzkum poptávky je důležitý pro: Vyberte pouze jednu odpověď dodávku správného množství nákladově efektivním způsobem držení velkého množství zásob, které jsou k dispozici A B Možnosti nastavení mnohem vyšších cen za energii C Otázka #1

38 Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Vaše odpověď není správná!
Module 2 - KVÍZ Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

39 Lekce 4: Řízení distribučního řetězce
Module 2 - KVÍZ Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Blahopřejeme, Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

40 Lekce 5: Logistika a přeprava
Modul 2 1 Lekce 5 Lekce 5: Logistika a přeprava Definice Logistika i logistika - ‘část řízení dodavatelského řetězce, která plánuje, implementuje a kontroluje efektivní, účinný tok (tam i zpět) a skladování zboží, služby a související informace mezi místem původu a místem spotřeby, aby byly splněny požadavky zákazníků’ Rada odborníků pro řízení dodavatelského řetězce i řízení dodavatelského řetězce se vztahuje na všechny funkce logistiky: zadávání veřejných zakázek, distribuci, údržbu, řízení zásob, marketing, řízení finančních a zákaznických služeb dnes je logistika vnímána jako vztahy mezi třemi hlavními prvky: Logistika = Dodávka +Správa materiálů + Distribuce Logistika se zabývá fyzickými a informačními toky a skladováním, od surových materiálů, přes výrobní procesy k distribuci konečného produktu Zpět na obsah modulu Dále

41 Modul 2 2 Lekce 5 Zpět Dále Druhy logistiky Druhy logistiky
Lekce 5: Logistika a přeprava Druhy logistiky Logistika Druhy logistiky Příchozí logistika Vnitřní logistika Odchozí logistika Pohyb materiálů a produktů v rámci společnosti Expedice a distribuce konečných produktů Dodávka surových materiálů souběh činností logistiky a marketingu vedl k zavedení nového termínu: marketingová logistika. Marketingová logistika vytváří rozhraní mezi marketingem a funkcemi logistiky k umožnění logistických procesů řízených trhem. Zabývá se klientským servisem a dostupností daných produktů nebo hodnot Zpět Dále

42 Lekce 5: Logistika a přeprava Souběh marketingu a logistiky
Modul 2 3 Lekce 5 Lekce 5: Logistika a přeprava Logistika & marketing Logistika Souběh marketingu a logistiky i Zákaznická franšíza Hodnota značky Inovace Zaměření na užitek Logistika má schopnost ovlivnit prospěch k poměru nákladů, obojí jak z hlediska pozitivních, tak negativních dopadů Výhoda marketingu Hodnota pro zákazníka Náklady na vlastnictví Vztahy s přidanou hodnotou Kvalita služeb Efektivita dodavatelského řetězce Nízké náklady na dodavatele Snížený základ majetku Správa sítě Převzato z: New S., Westbrook R. (2004) ‘Understanding Supply Chain’, OUP Oxford, UK Zpět Dále

43 Lekce 5: Logistika a přeprava Provozní náklady na přepravu energie
Modul 2 10 Lekce 5 Lekce 5: Logistika a přeprava Náklady na přepravu Přeprava náklady na přepravu závisí především na vzdálenosti mezi elektrárnou a energetickým zdrojem, jakož i elektrárnami (nebo výrobcem biopaliv) a konečným zákazníkem/spotřebitelem. Primární energetické zdroje a velké elektrárny jsou obvykle umístěny poměrně daleko od center osídlení a vyžadují velký objem přenosových nebo přepravních linek surových materiálů používaných pro výrobu energie na dlouhé vzdálenosti (často přes 100 km) Provozní náklady na přepravu energie Fixní náklady Variabilní náklady závisí na množství přepravované energie a zahrnují náklad, který pokrývá energetické ztráty v přenosových trasách, ztráty zdrojů primární energie během nakládání a vykládání, údržbu vozového parku, jakož i náklady na údržbu fixní dopravní infrastruktury a náklady na pozemky obsazené koridory přenosových tras Úlohou je přenos vzdálené energie a zahrnuje náklady na výrobu další energie potřebné pro pokrytí ztrát v přenosových systémech, výrobu dalších primárních energetických zdrojů, zdroje na pokrytí ztrát při přepravě a náklady na údržbu proměnlivé dopravní infrastruktury Zpět Dále

44 Modul 2 12 i Lekce 5 Zpět Dále Náklady vlastního vozového parku
Lekce 5: Logistika a přeprava Náklady vlastního vozového parku Přeprava Náklady na dopravní prostředky Fixní náklady Variabilní náklady provozní náklady, které jsou závislé na aktuální činnost příslušného vozidla, frekvence používání, jinými slovy vzdálenost, kterou ujede. Provozní náklady vozidla zahrnují palivo (největší provozní náklady se rozumí spotřeba paliva na kilometr), motorový oleje a mazadla (velmi malá část celkových provozních nákladů), náklady na pneumatiky, náklady na údržbu a opravy (pokrývá náklady na práci, náhradní díly a dílnu/garáž ) stálé náklady, které je třeba uhradit bez ohledu na užívání vozidla. Fixní náklady zahrnují pojištění, povinné licence, základní mzdy řidičů (ale přesčasy, bonusy a cesťáky patří do variabilních nákladů) a další související náklady (pokud se do této kategorie hodí), mýtné a odpisy vozidel i nepřímé náklady náklady na pronajatý vozový park a zařízení, pronajaté řidiče, zařízení pro opravy, náklady na administrativní a přepravní oddělení (platy pro manažery a plánovače, kancelářské práce, účetnictví a tak dále) Zpět Dále

45 A B C Module 2 - KVÍZ nákup a distribuci všechny logistické funkce
Lekce 5: Logistika a přeprava Otázka: Řízení dodavatelského řetězce zahrnuje: Vyberte pouze jednu odpověď nákup a distribuci všechny logistické funkce A B Možnosti marketing a zákaznický servis C Otázka #1

46 Lekce 5: Logistika a přeprava Vaše odpověď není správná!
Module 2 - KVÍZ Lekce 5: Logistika a přeprava Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

47 Lekce 5: Logistika a přeprava
Module 2 - KVÍZ Lekce 5: Logistika a přeprava Blahopřejeme, Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

48 Modul 3 - Obchod Zpět na úvod Dále OBSAH MODULU
Modul 3 poskytuje znalosti o analýze a řízení rizik a řízení obchodních procesů ve dvou po sobě následujících výukových lekcích. Unit 1: Analýza a řízení rizik, se vztahuje na následující otázky : - Úvod, definice; Řízení rizik, SOAR metoda; Řízení rizik v dodavatelském řetězci; Vztahy mezi rizikem a výkonností; Znovuzískání stability. Unit 2: Řízení obchodních procesů, se vztahuje na následující otázky: Definice obchodních procesů a procesní komplexnost; Kategorie obchodních procesů; Cyklus řízení procesů; Řízení výkonnosti; Životní cyklus obchodního procesu. Zpět na úvod Dále

49 Lekce 1: Analýzy rizik a řízení
Modul 3 1 Lekce 1 Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Definice 1 riziko - někdo nebo něco, co vytváří nebo navrhuje riziko a projevuje se v případech, které mají obvykle nebezpečné nebo riskantní dopady na podnikání 2 riziko je potenciál pro ztrátu způsobenou událostí (nebo sérií událostí), které mohou nepříznivě ovlivnit dosažení cílů společnosti SOAR (Strategic Objectives At Risk, strategické cíle při riziku; a z procesního hlediska: Set Observe Analyze React, ustanovit, pozorovat, analyzovat, reagovat) metodika je často používána pro analýzy a nakládání s rizikem a definuje proces, který umožňuje identifikovat a určit, zda riskovat a připravuje organizaci na následky určité události a přijímá vhodná protiopatření k eliminaci rizik nebo zmírnění jejích dopadů i řízení rizik ‘se zabývá nejistotami podniků’ a ‘metodikou pro řízení rizik, která má vliv na strategické cíle společnosti’ Zpět Dále

50 Modul 3 2 Lekce 1 Zpět Dále Proces SOAR Reagovat
Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Proces SOAR Sledování správné metriky? Správné cíle & rizika? NE NE ANO ANO Stanovení metrik - ovladače, kontroly Analýza příčin a důsledků Dodržovat hodnoty metriky Analyzovathodnoty metriky Cíle & Plán Reagovat ANO NE Potřebujete znovu nastavit strategii? Převzato z: Monahan G. (2008) ‘Enterprise Risk Management’, John Wiley & Sons Hoboken, USA Zpět Dále

51 Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Řízení rizik v dodavatelském řetězci
Modul 3 4 Lekce 1 Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Řízení rizik v dodavatelském řetězci i vlastnosti systému dodavatelského řetězce, jeho předpoklady, zařízení, vybavení a stroje, včetně lidských zdrojů, organizace a všechen jeho software, hardware a net-ware, který může oslabit nebo omezit jeho schopnost snášet hrozby a přežít nepředvídané události, které vznikají jak uvnitř, tak vně hranic systému úroveň zranitelnosti lze považovat za ukazatel citlivosti dodavatelského řetězce na vnitřní a vnější ohrožení nebo náhodné škodlivé události riziko v dodavatelském řetězci je možná variace výsledků, která mají vliv na snížení přidané hodnoty u jakékoli činnosti v rámci dodavatelského řetězce, kde výstup odpovídá objemu a kvalitě produktů v jakémkoli místě a čase v toku dodavatelského řetězce Zpět Dále

52 Modul 3 5 i Lekce 1 Zpět Dále Řízení rizik v dodavatelském řetězci
Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Řízení rizik v dodavatelském řetězci i systém dodavatelského řetězce může být zranitelný s ohledem na různé škodlivé nebo nebezpečné události jako jsou technická selhání, lidské chyby, dopady životního prostředí, ztráta klíčových zaměstnanců, změny cen surových materiálů, přerušení dodávek surových materiálů a tak dále. Nepříznivé podmínky životního prostředí mohou mít obrovský dopad na krátkodobou nebo dlouhodobou zranitelnost systémů dodavatelských řetězců (např. elektrárny na čisté energie) Analýzy zranitelnosti dodavatelského řetězce Určit a pochopit, jak by se dala pravděpodobnost a důsledek takto rizikových událostí a hrozeb snížit a vyřešit cenově efektivním způsobem tak, aby bylo dosaženo přijatelných úrovní zranitelnosti Pochopit podstatu a druhy faktorů, které mají vliv na dosažení krátkodobých a dlouhodobých cílů dodavatelského řetězce Identifikovat a pochopit základní procesy a mechanismy, jejichž prostřednictvím se mohou vyvíjet rizika a zranitelnosti Zpět Dále

53 A B C Module 3 - KVÍZ zabývat se něčím, co není v pořádku
Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Otázka: Řízení rizik znamená: Vyberte pouze jednu odpověď zabývat se něčím, co není v pořádku zabývat se nejistotou A B Možnosti zabývat se pouze přírodními katastrofami C Otázka #1

54 Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Vaše odpověď není správná!
Module 3 - KVÍZ Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

55 Lekce 1: Analýzy rizik a řízení
Module 3 - KVÍZ Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Blahopřejeme, Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

56 Lekce 2: Řízení obchodních procesů
Modul 3 1 Lekce 2 Lekce 2: Řízení obchodních procesů Definice Obchodní proces obchodní proces je‘strukturovaný, měřený soubor činností, které vytvářejí specifický výstup pro konkrétní zákaznický trh. Klade velký důraz na to, jak je uskutečněna práce v rámci organizace, na rozdíl od zaměření na produkt. Proces je tedy specifické uspořádání pracovních aktivit v čase a prostoru, se začátkem a koncem a s jasně definovanými vstupy a výstupy: struktura pro akci’ obchodní proces může být jednoduchý nebo velmi složitý v závislosti na povaze obchodu, výroby a služeb. Výrobní procesy jsou poměrně snadno analyzovatelné, protože se vztahují na to, co lidé dělají, kdežto procesy služeb jsou složitější i téměř všechny dodavatelské řetězce a logistické procesy jsou přímo nebo nepřímo projené s jedním nebo více obchodními procesy a měly by používat zásady a pravidla pro jejich vlastní tvorbu procesu Zpět na úvod Dále

57 Lekce 2: Řízení obchodních procesů Klasifikace obchodního procesu
Modul 3 2 Lekce 2 Lekce 2: Řízení obchodních procesů Klasifikace obchodního procesu Funkční Organizační funkční obchodní procesy přispívají k jednomu organizačnímu obchodnímu procesu a jsou základem pro rozvoj realizovaných obchodních procesů, které obsahují informace o provedení procesních činností a technické a organizační podmínky. Každý funkční obchodní proces obsahuje podrobné specifikace všechny činností a jejich vztahy organizační obchodní procesy jsou charakterizovány jejich vstupy, výstupy, očekávanými výsledky a jejich závislostmi na jiných organizačních obchodních procesech existujících v rámci struktury společnosti, například obchodní proces použitý k řízení příchozích surových materiálů Zpět Dále

58 Modul 3 3 Lekce 2 Obchodní strategie Cíle Provozní procesy
Lekce 2: Řízení obchodních procesů Úrovně obchodních procesů Obchodní strategie Cíle Provozní procesy Organizační procesy Realizované obchodní procesy stanovit realizovat Zpět Dále

59 Modul 3 6 Lekce 2 Zpět Dále Životní cyklus obchodního procesu
Lekce 2: Řízení obchodních procesů Životní cyklus obchodního procesu Řízení obchodních procesů Hodnocení: procesní výtěžek a monitorování činností Návrh & analýzy: identifikace procesu, nastínění, potvrzení Ustanovení: provoz, monitoring, údržba Administrativa a zúčastněné strany Konfigurace: výběr systému & realizace Životní cyklus obchodního procesu se skládá z fází, které na sebe navazují a jsou uspořádány v cyklické struktuře s logickými závislostmi Zpět Dále

60 Modul 3 - KVÍZ Lekce 2: Řízení obchodních procesů Otázka: Obchodní proces je: Vyberte pouze jednu odpověď strukturovaný a měřený soubor činností určený k vytvoření specifického výstupu jednoduchý účetní postup A B Možnosti pouze vztah zákaznického servisu C Otázka #1

61 Lekce 2: Řízení obchodních procesů Vaše odpověď není správná!
Modul 3 - KVÍZ Lekce 2: Řízení obchodních procesů Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

62 Lekce 2: Řízení obchodních procesů
Modul 3 - KVÍZ Lekce 2: Řízení obchodních procesů Blahopřejeme, Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

63 Blahopřejeme! Dokončili jste kurz Řízení Logistiky
ELOMPRES LdV Transfer of Innovation Blahopřejeme! Dokončili jste kurz Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie


Stáhnout ppt "e-Course Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie ELOMPRES Úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google