Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie e-Course Úvod ELOMPRES LdV Transfer of Innovation This project has been funded with support from the European.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie e-Course Úvod ELOMPRES LdV Transfer of Innovation This project has been funded with support from the European."— Transkript prezentace:

1 Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie e-Course Úvod ELOMPRES LdV Transfer of Innovation This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 Úvod DALŠÍ Řízení logistiky znamená řízení všech vzájemně propojených toků informací, financí a materiálů ze surových zdrojů přes výrobu energie až po distribuci. Dnes je odborná způsobilost a znalosti o řízení logistiky zásadní pro rozvoj odvětví obnovitelných zdrojů energie, a to zejména pro nákladově efektivní výrobu energie, stejně jako řízení elektrárny. Tento kurz poskytuje znalosti k pochopení principů provozu a řízení elektráren, které využívají téměř všechny známé alternativní zdroje energie s výjimkou jaderné energie. Studenti se seznámí s řízením logistiky obnovitelných zdrojů energie, jejím využitím, konverzí, výrobou a distribucí energie a budou schopni aplikovat získané poznatky při praktickém řízení. Více informací naleznete v učebnici – příloze tohoto kurzu. Kurz je rozdělen do tří hlavních modulů: Module 1 Module 1 - Energie Module 2 Module 2 - Logistika a doprava Module 3 Module 3 - Obchod Každý modul se skládá z výukových lekcí. Modul 1 se skládá ze 2 výukových lekcí, Modul 2 má pět lekcí a Modul 3 se skládá ze dvou výukových lekcí. Modul 2 a Modul 3 je zakončen kvízy zaměřenými na přezkoumání a upevnění získaných znalostí. POZNÁMKA: Pokud jste obeznámeni s poznatky uvedenými v Modulu 1, můžete Modul 1 přeskočit a přejít k Modulu 2. Přejít do Modulu 2

3 Modul 1 – Energie START Přejít do Modulu 2 Modul 1 poskytuje obecný přehled o trhu s energií a popisuje hlavní technologie, které se dnes používají pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a které jsou relevantní pro pochopení logistických otázek řízení. Lekce 1: Výroba a spotřeba Lekce 1: Výroba a spotřeba obnovitelné energie - přehled zahrnuje následující témata :bnovitelné energie - přehled zahrnuje následující témata - Struktura energetického trhu; - Trendy výroby energie; - Ekonomika trhu obnovitelných energií; - Úvod do energetické ekonomie a ekonometrie. Lekce 2: Přehled technologií pro výrobu obnovitelné energie, zahrnuje následující témata Lekce 2: Přehled technologií pro výrobu obnovitelné energie, zahrnuje následující témata : - Větrná energie; - Biomasa a biopaliva; - Vodní energie; -Geotermální energie; - Solární energie; - Energie oceánů: přílivová a vlny. OBSAH MODULU

4 Dále Zpět Modul 1 Lekce 1: Produkce a spotřeba obnovitelné energie – přehled Lekce 1 1 Zdroje energie Udržitelná dodávka energie vychází z osmi základních technologií dostupných na trhu: biomasa, geotermální energie, vodní energie, fotovoltaické systémy, solární kolektory a větrná energie Moderní obnovitelné energetické systémy se spoléhají na místní obnovitelné zdroje a inteligentní výměnu energie mezi regiony Subjekty energetického trhu (A)Velkovýrobci - vyrábí elektrickou energii (teplo a/nebo elektřinu) za účelem prodeje třetím stranám. Prodej nemusí probíhat prostřednictvím veřejné sítě; (B)Malovýrobci - vyrábí elektrickou energii pro vlastní spotřebu jako činnost, která podporuje jejich hlavní činnost Typy výrobců energie (A)Kombinovaná výroba - (kombinovaná teplárna a elektrárna) vyrábí teplo i elektřinu; někdy nazývaná jako kogenerační, ačkoli tento termín se často užívá v souvislosti se spalováním fosilních a obnovitelných paliv, například uhlí a biomas, nehledě na typ energetického výstupu; (B)Teplárny - teplárna vyrábí pouze teplo; (C)Elektrárny - elektrárna vyrábí pouze elektřinu. Toto rozdělení nebere v úvahu typ energetických zdrojů (fosilní nebo obnovitelné) používané k výrobě energie

5 Dále Zpět Modul 1 Lekce 1: Produkce a spotřeba obnovitelné energie – přehled Lekce 1 2 Schéma přeměny energie Primární energie solární, větrná, vodní energie, biomasa, odpady Energetrické ztráty Ztráta při konverzi Distribuční ztráty Vlastní spotřeba Energetické ztráty Ztráta při konverzi Distribuční ztráty Vlastní spotřeba Sekundární energie Biopaliva (pevná, kapalná), bioplyn, energie, dálkové topení Energetrické ztráty Ztráta při konverzi Distribuční ztráty Vlastní spotřeba Konečná energie Biopaliva (pevná, kapalná), bioplyn, energie, dálkové topení Spotřebitelské ztráty Využitelná energie Teplo, elektřina, světlo, atd.

6 Dále Zpět Modul 1 Lekce 1: Produkce a spotřeba obnovitelné energie – přehled Lekce 1 9 Geotermální energieEkonomika trhu obnovitelné energie Trh Geotermální energie je aplikována ve čtyřech oblastech: tepelná čerpadla, skladování energie, přímé užití a ústřední vytápění. Z technologického hlediska v EU systémy vertikálních tepelných čerpadel představují přibližně 80% všech instalací Náklady Vytápění & chlazeníRozsah cenPrůměr Hluboké geotermální 2 - 407,2 Dálkové vytápění 40 - 8050 Mělké geotermální topení 10,8 - 3201923 Mělké geotermální chlazení 7,2 - 27061 Náklady na geotermální vytápění & chlazení (v €/MWh) Dnes je využívána na výrobu elektřiny, ústřední vytápění nebo vytápění a chlazení jednotlivých budov jen okrajová část potenciálu podzemní ho tepelného ložiska Tendence trhu Vytápění & chlazení20102020 Geotermální tepelné čerpadlo (MWth)11 50030 000 Geotermální přímé použití (MWth)4 5009 000 Celkový instalovaný výkon (MWth)16 00039 000 Teplá & studená výroba (Mtoe)2,610,5

7 Dále Zpět Modul 1 Lekce 1: Produkce a spotřeba obnovitelné energie – přehled Lekce 1 11 Sluneční fotovoltaickéEkonomika trhu obnovitelné energie Trh V roce 2008 hodnota fotovoltaického trhu dosáhla 25 miliard €. Síťově propojené systémy jsou současným motorem této části trhu. Očekává se, že v příštích desetiletích se bude poptávka po mimodistribučních průmyslových systémech rozšiřovat. Instalace fotovoltaických systémů na celém světě vzrostla na průměrnou roční hodnotu více než 40% od roku 1998 Ekonomika FV panely nevyžadují prakticky žádnou údržbu (kromě pravidelného čištění a kontroly elektrické instalace) Z ekonomického hlediska je doba splatnosti fotovoltaické energie poměrně krátká - 1,5 až 3 roky. Průměrné výrobní náklady za 1 kWh střešních FV systémů jsou 0,33 € (na 800 hodin slunečního svitu) a je očekáván pokles na 0,19 € v roce 2020

8 Dále Zpět Modul 1 Lekce 2: Technologie obnovitelné energie Lekce 2 1 Struktura energetického systému Převzato z: Droege P. (2009) ‘100 per cent renewable : energy autonomy in action’, Earthscan, London UK Rozdílné technologie a diverzifikace zdrojů regionální výroby a poptávky by měly vyvažovat výkyvy v dodávkách energie mezi danými regiony Kombinace různých technologií a řízení logistiky může zajistit stabilitu dodávek energie i přes sezónní změny ve výrobě energie Fotovoltaika Vodní energie Vítr Geotermální energie Sluneční energie Biopaliva Kolektor Solární domácnost Výroba vodíku Kogenerace Elektrárny Skladování Průmysl Bytový Obchodní Doprava Pece Krátkodobé skladování Střední / dlouhodobé skladování ElektřinaPalivo Teplo

9 Modul 2 – Logistika & Dodavatelský řetězec Dále Zpět na úvod OBSAH MODULU Modul 2 začíná od základních otázek ohledně řízení dodavatelského řetězce a plánování k podrobnějším znalostem o architektuře dodavatelského řetězce, zadávání veřejných zakázek, řízení výrobních a distribučních řetězů a končí logistikou a přepravou. Lekce 1Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce, zahrnuje následující témata: - Úvod, definice; - Architektura dodavatelského řetězce; - Základy managementu dodavatelského řetězce; - Metriky dodavatelského řetězce; -Řízení toku materiálů; - Integrace dodavatelského řetězce; - Plánování dodavatelského řetězce. Unit 2Unit 2: Řízení řetězce zadávání veřejných zakázek (nákupu), zahrnuje následující témata: - Inventarizace; - Strategie zajišťování zdrojů; - Spolupráce s dodavateli; - Skladové hospodářství; - Náhradní díly a materiál na údržbu a opravy

10 Modul 2 – Logistika & Dodavatelský řetězec Dále Zpět na úvod OBSAH MODULU – pokračování Lekce 3Lekce 3: Řízení výrobního řetězce, zahrnuje následující témata: - Úvod do výrobního procesu; - Management výrobního řetězce; - Plánování výroby; - Operační plánování; - Řízení údržby; Lekce 4Lekce 4: Řízení distribučního řetězce, zahrnuje následující témata: - Úvod do managementu distribučního řetězce; - Párování nabídky a poptávky; - Inteligentní sítě; - Distribuční systémy; Lekce 5Lekce 5: Logistika a přeprava, zahrnuje následující témata: - Úvod do logistiky; - Nová role logistiky, sbližování s marketingem; - Procesy logistiky; - Strategie plánování a outsourcing; - Řízení výrobní logistiky a přeprava.

11 Dále Zpět Modul 2 Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Lekce 1 1 sama energie nebo zpracované energetické produkty, jako jsou pelety nebo biopaliva jsou koncovými výrobky, které jsou dodávány konečnému spotřebiteli za účelem uspokojení poptávky po energii s energií by se mělo zacházet jako s komoditou, základním spotřebním zbožím, a měla by být vyráběna na základě dodávek produktů, což znamená, že elektřina je dodávána kontinuálně a musí být k dispozici téměř vždy, kdy zákazník potřebuje teplo je zdroj vedený požadavky zákazníků, které obecně závisí na sezónních změnách a aktuálním stavu počasí i i i i i i

12 Dále Zpět Modul 2 Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Lekce 1 5 Architektura dodavatelského řetězce dodavatelský řetězec je tvořena více než jednou nezávislou společností nebo oddělením (interní dodavatelský řetězce), které jsou vzájemně propojeny, aby přidali hodnotu proudu toku materiálu, běžícího skrz dodavatelský řetězec Oblasti sítě dodavatelského řetězce spojuje suroviny a položky údržby a oprav s dodavatelským řetězcem. Zahrnuje transformace a přípravu surovin do více vhodných forem (sušení, řezání, topení) zahrnuje všechny výrobní procesy, které transformují suroviny nebo součásti do koncových produktů (energie nebo biopaliva) zahrnuje plnění objednávek a spojuje dodavatelské řetězce se všemi zákazníky. Tato oblast je jednodušší v elektrárnách a složitější v případě výrobců biopaliv Horní tokStřední tokDolní tok

13 Dále Zpět Modul 2 Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Lekce 1 6 Architektura dodavatelského řetězce Tvorba hodnoty Dodavatel Elektrárna Distributor / síť / zákazník Koncový spotřebitel Výrobce biopaliva Distributor / sklad / zákazník Poptávka ze strany zákazníka/spotřebitele

14 Dále Zpět Modul 2 Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Lekce 1 10 Řízení dodavatelského řetězce Hlavní prvky řízení dodavatelského řetězce 1. řízení poptávek 2. řízení zásob a controlling 3. materiálové a surovinové plánování 4. výrobní procesy 1. řízení poptávek 2. řízení zásob a controlling 3. materiálové a surovinové plánování 4. výrobní procesy 1. návrh distribuční a dodavatelské sítě 2. řízení logistiky 3. řízení vztahů se zákazníky 1. návrh distribuční a dodavatelské sítě 2. řízení logistiky 3. řízení vztahů se zákazníky DODÁVKAPROVOZLOGISTIKA 1. řízení dodavatelských zdrojů 2. dodavatelská aliance 3. redukční proces na základě dodávky 1. řízení rizik 2. řízení a měření výkonu 3. zelené dodavatelské řetězce 4. překonávání překážek INTEGRACE i moderní konkurence znamená konkurenci mezi dvěma dodavatelskými řetězci

15 Dále Zpět Modul 2 Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Lekce 1 17 Plánování dodavatelského řetězce Proces plánování i Proces plánování obsahuje konfigurace, integrace, plánování kapacit a externích služeb Struktura dodavatelského řetězce v podobě ‘stabilní sítě’ Příroda Elektrárna Dodavatel Strana nabídky Distributor elektřiny Distributor tepla Konečný spotřebitel Strana distribuce Konfigurace dodavatelského řetězce určuje, jak jsou partneři propojeni v rámci dodavatelského řetězce, z dodavatelské strany, přes produkční řetězec na stranu distribuce/doručení v závislosti na použitých technologiích a struktuře trhu Většina dodavatelských řetězců elektráren má podobu struktury s názvem‘stabilní síť’ V každé jiné konfiguraci dodavatelského řetězce je struktura uváděna jako "dynamická síť", kde výrobce energie nemá stabilní dodavatele a distributory

16 Modul 2 - KVÍZ Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Otázka #1 Otázka: Dva hlavní aspekty dodavatelského řetězce jsou : Možnosti Vyberte pouze jednu odpověď synergie - entropie logistika - řízení doprava - obchodní procesy AB C

17 Modul 2 - KVÍZ Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

18 Modul 2 - KVÍZ Lekce 1: Základy řízení dodavatelského řetězce Blahopřejeme Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

19 Dále Zpět na obsah modulu Modul 2 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Lekce 2 1 i Hlavním úkolem řízení nákupu je udržování zásob surovin, ÚOP (údržba, opravy, provoz) předmětů a hotových výrobků v nákladově efektivní bezpečné úrovni procesem zvaným řízení zásob Řízení nákupu inventář - materiály na skladě jsou často nazývány nevyužitými zdroji podniků: skladové položky k prodeji (v případě biopaliv), materiály v procesu a suroviny, které ještě nejsou využívány a budou použity, náhradní díly a ÚOP položky Definice Suroviny nezpracované materiály (také sluneční záření nebo vítr v případě čistých elektráren) používané pro výrobu energie nebo zpracování biopaliva Konečné produkty finální výrobky připravené k dodání zákazníkům nebo přímo ke spotřebiteli (teplo, elektřina, tuhá nebo kapalná biopaliva) ÚOP dodávky nezbytné pro proces výroby, ale nejsou součástí konečných produktů (mazadla, rozpouštědla, náhradní díly, atd.) 123 Materiály v procesu částečně zpracované materiály používané ve výrobních procesech, např. pelety, brikety, částečně rafinované oleje, připravené odpady, a tak dále. Jsou často používány pro výrobu energie nebo biopaliv 4 Kategorie zásob

20 Dále Modul 2 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Lekce 2 2 Řízení nákupu Oddělení nákupu Nákupní oddělení je zodpovědné za všechna nákupní rozhodnutí jako je množství objednávek, vyjednávání, uzavírání smluv, výběr dodavatelů a hodnocení a celková cenová politika Všechny činnosti jsou delegovány na jednotlivá oddělení, která přebírají veškerou zodpovědnost za nákupní proces a často také za řízení nákupu. U hybridního typu organizace nákupu by mohla být užitečná cetralizovaně- decentralizovaná struktura (centralizovaný nákup surovin a decentralizovaný nákup ÚOR materiálů) Centralizované Decentralizované Oddělení nákupu Centralizovaná struktura je mnohem lepší pro elektrárny z důvodu nabídky jen jednoho nebo pouze několika málo finálních výrobků (teplo, elektřina, biopaliva) a použitých surovin (biomasy, biopaliva, fosílie) Nákup se musí stát řízením dodávek

21 Dále Zpět Modul 2 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Lekce 2 7 Řízení nákupu Matice strategie zajišťování zdrojů Matice zajišťování zdrojů napomáhá nastavit různé strategie k řízení rizika Převzato z: Kraljic, P. (1983). ‘Purchasing must become supply management’. Harvard Business Review, 61(5) Nízké Vysoké Zdrojové riziko Vysoké Utratit NedostatkovéKritické BěžnéVyužitelné

22 Dále Zpět Modul 2 Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Lekce 2 10 Řízení nákupu Řízení skladových zásob i cyklické zásoby: Jedno z důležitých měřítek je průměrná velikost zásob založená na množství objednávek. Průměrné držení zásob je vyjádřeno jednoduchou rovnicí: A = Q/2 ITR – průměrné držení zásob Q – množství objednávek i pojistné zásoby: chrání před nejistotou, neočekávanými událostmi ze strany dodavatele nebo neočekávanými výkyvy poptávky. Pojistné zásoby mohou lze vypočítat pomocí jednoduchého vzorce : SS = DD x SD SS – Pojistné zásoby (v tunách) DD – Denní poptávka (v tunách) SD – Zpoždění dodavatele (v tunách)

23 Modul 2 - KVÍZ Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Otázka #1 Otázka: Nákupní řetězec začíná: Možnosti Vyberte pouze jednu odpověď dodavatelem surovin a končí v okamžiku zahájení výroby dodavatelem surovin a končí na straně zákazníka dodavatelem surovin a končí ve skladu AB C

24 Modul 2 - KVÍZ Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

25 Modul 2 - KVÍZ Lekce 2: Řízení nákupního řetězce Blahopřejeme Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

26 Dále Modul 2 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Lekce 3 1 Výrobci energie sektor výroby obnovitelné energie lze rozdělit do tří hlavních skupin výrobců v závislosti na použitých surových materiálech a technologiích (bez ohledu na typ vyrobené energie, tepla a/nebo elektřiny) i Výrobci čisté energieVýrobci energieVýrobci biopaliv výrobci čisté energie - energie je generována z obnovitelných čistých zdrojů, jako je sluneční, větrná nebo vodní energie výrobci energie - energie je vyráběna spalovacím procesem s využitím biopaliv (pevné nebo kapalné), fosilních paliv nebo smíšené spalování fosilií a biopaliv (obvykle pevné biomasy) výrobci biopaliv - výroba druhotných energetických nosičů ve formě pevné (např. palety) nebo kapalné (např. bionafta, bioetanol), využívající různé pevné biomasy či odpady Zpět na obsah modulu

27 Dále Zpět Modul 2 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Lekce 3 2 Výrobní proces výrobní proces - všechny činnosti, které přetvářejí surové materiály na konečné zboží. Charakter výrobního systému má významný vliv na organizační a funkční struktury a řízení celého dodavatelského řetězce i Převzato z: Kumar S.A., Suresh N. (2008) ‘Production and Operations Management’, NewAge International New Delhi, India Vstupy Proces přeměny Výstupy Nepřetržitý Životní prostředí Zpětné informace Lidé Materiály Mechanismy Informace Kapitál Návrh produktů Plánování výroby Kontrola výroby Údržba Produkty Služby Inventář Kvalita Náklady

28 Dále Zpět Modul 2 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Lekce 3 5 Řízení Parametry použité ke stanovení výkonu elektráren pro uspokojení poptávky po energii Užitečné parametry Jmenovitý výkon Maximální výkon Průměrný výkon Index dostupnosti Index výkonnu nominální výkon, který může být vyroben danou elektrárnou je blízko jmenovitého výkonu a závisí na typu elektrárny (může být o několik procentních bodů vyšší nebo nižší než jmenovitý výkon) průměrný výkon vyráběný za rok zlomek času, kdy je elektrárna schopna přispět k uspokojení energetické poptávky poměr celkové vyrobené energie k celkovému výkonu na výrobu energie v průběhu daného časového období Velký nadbytečný výkon vytváří dodatečné náklady a nemůže být přímo použitý pro tvorbu tržeb – čím nadbytečnější výkon existuje, tím se provoz stává méně efektivní i

29 Dále Zpět Modul 2 Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Lekce 3 9 Řízení Provozní plánování pokrývá šest až osmnáct měsíců. To je detailní členění souhrnného plánu výroby (APP). Plány mohou být použity jako základ pro krátkodobé plánování a zahrnují menší změny kapacity (např. přijímání nových zaměstnanců, započetí nových, relativně krátkodobých projektů). Pro střednědobé plánování je používán hlavní plán výroby (MPS), který ukazuje množství konečných produktů a plán výrobních procesů Střednědobé plánování

30 Modul 2 - KVÍZ Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Otázka #1 Otázka : Z pohledu řízení výrobního řetězce je sektor výroby obnovitelné energie rozdělen na: Možnosti Vyberte pouze jednu odpověď výrobce čisté energie, výrobce energie a biopaliv výrobce energie, výrobce biomasy, solární elektrárny spalovací zařízení biomasy a fosílií, výrobce energie z obnovitelných zdrojů AB C

31 Modul 2 - KVÍZ Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

32 Modul 2 - KVÍZ Lekce 3: Řízení výrobího žetězce Blahopřejeme, Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

33 Dále Modul 2 Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Lekce 4 1 Řízení distribuce Distribuce a poptávka řízení distribuce je nedílnou součástí dodavatelského řetězce a v odvětví energetiky jsou dva odlišné přístupy použití, kdy závisí na typu obchodu: (1) výrobci energie a (2) výrobci energetických produktů, kterými jsou druhotné energetické nosiče nebo pevná a kapalná biopaliva i Celková energetická poptávka Vnitřní poptávka Vnější poptávka objem energie spotřebovaný elektrárnou pro udržení vlastního provozu objem energie, která je prodávána zákazníkovi nebo konečnému spotřebiteli přes elektrické sítě nebo potrubí, v případě horké vody nebo páry 5% až 7% elektrické energie vyrobené v parních elektrárnách (fosílie, biomasa, bioplyn) se používá přímo v elektrárnách k jejich údržbě za provozu (umožňuje výrobu elektřiny). Vodní, sluneční a větrná energie, stejně jako spalovací turbinové elektrárny využívají relativně méně elektřiny k údržbě svého provozu Distribuční sítě výrobců biopaliv jsou komplexnější a mohou zahrnovat sklady, distributory, maloobchodníky, takže řízení distribučního řetězce je komplexnější Zpět na obsah modulu

34 Dále Modul 2 Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Lekce 4 2 Řízení distribuce Centrální distribuční systém Elektrárna Přenosový systém Přenosová rozvodna Distribuční systém Průmysl Obchod Domácnosti Distribuční rozvodna Zpět

35 Dále Zpět Modul 2 Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Lekce 4 3 Řízení distribuce Distribuční kanály výrobci energie a biopaliv využívají jeden z alternativních fyzických distribučních kanálů nebo kombinace několika kanálů v rámci jedné struktury kanálu i Přímá dodávka od výrobce (výrobní bod) k zákazníkovi Elektrárna má vlastní distribuční síť (potrubí pro teplo, rozvodné sítě pro elektřinu) - tato situace může být viděna u malých napájecích systémů nebo u dodávky energie přímo na provozovatele národní nebo regionální sítě Výrobci biopaliva dodávají konečné produkty přímo do skladů, maloobchodních prodejen nebo konečnému spotřebiteli, kde konečný spotřebitel může být fyzická osoba nebo elektrárna založená především na technologiích spalování paliv Přímá dodávka

36 Dále Zpět Modul 2 Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Lekce 4 10 Řízení distribuce Distribuovaná výroba energie Centrální elektrárna Průmysl Obchodní budovy Domácnost Elektrárna obnovitelných zdrojů Síť Národní / Regionální

37 Module 2 - KVÍZ Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Otázka #1 Otázka: Přesný průzkum poptávky je důležitý pro: Možnosti Vyberte pouze jednu odpověď dodávku správného množství nákladově efektivním způsobem držení velkého množství zásob, které jsou k dispozici nastavení mnohem vyšších cen za energii AB C

38 Module 2 - KVÍZ Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

39 Module 2 - KVÍZ Lekce 4: Řízení distribučního řetězce Blahopřejeme, Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

40 Dále Modul 2 Lekce 5: Logistika a přeprava Lekce 5 1 Logistika Definice logistika - ‘část řízení dodavatelského řetězce, která plánuje, implementuje a kontroluje efektivní, účinný tok (tam i zpět) a skladování zboží, služby a související informace mezi místem původu a místem spotřeby, aby byly splněny požadavky zákazníků’ i řízení dodavatelského řetězce se vztahuje na všechny funkce logistiky: zadávání veřejných zakázek, distribuci, údržbu, řízení zásob, marketing, řízení finančních a zákaznických služeb i Rada odborníků pro řízení dodavatelského řetězce dnes je logistika vnímána jako vztahy mezi třemi hlavními prvky: Logistika = Dodávka +Správa materiálů + Distribuce Logistika se zabývá fyzickými a informačními toky a skladováním, od surových materiálů, přes výrobní procesy k distribuci konečného produktu Zpět na obsah modulu

41 Dále Zpět Modul 2 Lekce 5: Logistika a přeprava Lekce 5 2 Logistika Druhy logistiky souběh činností logistiky a marketingu vedl k zavedení nového termínu: marketingová logistika. Marketingová logistika vytváří rozhraní mezi marketingem a funkcemi logistiky k umožnění logistických procesů řízených trhem. Zabývá se klientským servisem a dostupností daných produktů nebo hodnot Druhy logistiky Příchozí logistikaVnitřní logistikaOdchozí logistika Dodávka surových materiálů Pohyb materiálů a produktů v rámci společnosti Expedice a distribuce konečných produktů

42 Dále Zpět Modul 2 Lekce 5: Logistika a přeprava Lekce 5 3 Logistika Logistika & marketing Souběh marketingu a logistiky Převzato z: New S., Westbrook R. (2004) ‘Understanding Supply Chain’, OUP Oxford, UK Zákaznická franšíza Hodnota značky Inovace Zaměření na užitek Hodnota pro zákazníka Náklady na vlastnictví Vztahy s přidanou hodnotou Kvalita služeb Efektivita dodavatelského řetězce Nízké náklady na dodavatele Snížený základ majetku Správa sítě Výhoda marketingu Logistika má schopnost ovlivnit prospěch k poměru nákladů, obojí jak z hlediska pozitivních, tak negativních dopadů i

43 Dále Zpět Modul 2 Lekce 5: Logistika a přeprava Lekce 5 10 Přeprava Náklady na přepravu náklady na přepravu závisí především na vzdálenosti mezi elektrárnou a energetickým zdrojem, jakož i elektrárnami (nebo výrobcem biopaliv) a konečným zákazníkem/spotřebitelem. Primární energetické zdroje a velké elektrárny jsou obvykle umístěny poměrně daleko od center osídlení a vyžadují velký objem přenosových nebo přepravních linek surových materiálů používaných pro výrobu energie na dlouhé vzdálenosti (často přes 100 km) Provozní náklady na přepravu energie Fixní nákladyVariabilní náklady závisí na množství přepravované energie a zahrnují náklad, který pokrývá energetické ztráty v přenosových trasách, ztráty zdrojů primární energie během nakládání a vykládání, údržbu vozového parku, jakož i náklady na údržbu fixní dopravní infrastruktury a náklady na pozemky obsazené koridory přenosových tras Úlohou je přenos vzdálené energie a zahrnuje náklady na výrobu další energie potřebné pro pokrytí ztrát v přenosových systémech, výrobu dalších primárních energetických zdrojů, zdroje na pokrytí ztrát při přepravě a náklady na údržbu proměnlivé dopravní infrastruktury

44 Dále Zpět Modul 2 Lekce 5: Logistika a přeprava Lekce 5 12 Přeprava Náklady vlastního vozového parku nepřímé náklady náklady na pronajatý vozový park a zařízení, pronajaté řidiče, zařízení pro opravy, náklady na administrativní a přepravní oddělení (platy pro manažery a plánovače, kancelářské práce, účetnictví a tak dále) i Náklady na dopravní prostředky Fixní nákladyVariabilní náklady stálé náklady, které je třeba uhradit bez ohledu na užívání vozidla. Fixní náklady zahrnují pojištění, povinné licence, základní mzdy řidičů (ale přesčasy, bonusy a cesťáky patří do variabilních nákladů) a další související náklady (pokud se do této kategorie hodí), mýtné a odpisy vozidel provozní náklady, které jsou závislé na aktuální činnost příslušného vozidla, frekvence používání, jinými slovy vzdálenost, kterou ujede. Provozní náklady vozidla zahrnují palivo (největší provozní náklady se rozumí spotřeba paliva na kilometr), motorový oleje a mazadla (velmi malá část celkových provozních nákladů), náklady na pneumatiky, náklady na údržbu a opravy (pokrývá náklady na práci, náhradní díly a dílnu/garáž )

45 Module 2 - KVÍZ Lekce 5: Logistika a přeprava Otázka #1 Otázka: Řízení dodavatelského řetězce zahrnuje: Možnosti Vyberte pouze jednu odpověď nákup a distribucivšechny logistické funkce marketing a zákaznický servis AB C

46 Module 2 - KVÍZ Lekce 5: Logistika a přeprava Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

47 Module 2 - KVÍZ Lekce 5: Logistika a přeprava Blahopřejeme, Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

48 Modul 3 - Obchod Dále OBSAH MODULU Modul 3 poskytuje znalosti o analýze a řízení rizik a řízení obchodních procesů ve dvou po sobě následujících výukových lekcích. Unit 1Unit 1: Analýza a řízení rizik, se vztahuje na následující otázky : - Úvod, definice; - Řízení rizik, SOAR metoda; - Řízení rizik v dodavatelském řetězci; -Vztahy mezi rizikem a výkonností; - Znovuzískání stability. Unit 2Unit 2: Řízení obchodních procesů, se vztahuje na následující otázky: - Definice obchodních procesů a procesní komplexnost; - Kategorie obchodních procesů; -Cyklus řízení procesů; - Řízení výkonnosti; - Životní cyklus obchodního procesu. Zpět na úvod

49 Dále Zpět Modul 3 Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Lekce 1 1 Definice řízení rizik ‘se zabývá nejistotami podniků’ a ‘metodikou pro řízení rizik, která má vliv na strategické cíle společnosti’ i riziko - někdo nebo něco, co vytváří nebo navrhuje riziko a projevuje se v případech, které mají obvykle nebezpečné nebo riskantní dopady na podnikání 1 riziko je potenciál pro ztrátu způsobenou událostí (nebo sérií událostí), které mohou nepříznivě ovlivnit dosažení cílů společnosti 2 SOAR (Strategic Objectives At Risk, strategické cíle při riziku; a z procesního hlediska: Set Observe Analyze React, ustanovit, pozorovat, analyzovat, reagovat) metodika je často používána pro analýzy a nakládání s rizikem a definuje proces, který umožňuje identifikovat a určit, zda riskovat a připravuje organizaci na následky určité události a přijímá vhodná protiopatření k eliminaci rizik nebo zmírnění jejích dopadů

50 Dále Zpět Modul 3 Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Lekce 1 2 Proces SOAR Cíle & Plán Analýza příčin a důsledků Stanovení metrik - ovladače, kontroly Dodržovat hodnoty metriky Analyzovat hodnoty metriky Reagovat Potřebujete znovu nastavit strategii? ANO NE Sledování správné metriky? ANO NE Správné cíle & rizika? ANO NE Převzato z: Monahan G. (2008) ‘Enterprise Risk Management’, John Wiley & Sons Hoboken, USA

51 Dále Zpět Modul 3 Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Lekce 1 4 riziko v dodavatelském řetězci je možná variace výsledků, která mají vliv na snížení přidané hodnoty u jakékoli činnosti v rámci dodavatelského řetězce, kde výstup odpovídá objemu a kvalitě produktů v jakémkoli místě a čase v toku dodavatelského řetězce Řízení rizik v dodavatelském řetězci vlastnosti systému dodavatelského řetězce, jeho předpoklady, zařízení, vybavení a stroje, včetně lidských zdrojů, organizace a všechen jeho software, hardware a net-ware, který může oslabit nebo omezit jeho schopnost snášet hrozby a přežít nepředvídané události, které vznikají jak uvnitř, tak vně hranic systému i úroveň zranitelnosti lze považovat za ukazatel citlivosti dodavatelského řetězce na vnitřní a vnější ohrožení nebo náhodné škodlivé události

52 Dále Zpět Modul 3 Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Lekce 1 5 Řízení rizik v dodavatelském řetězci systém dodavatelského řetězce může být zranitelný s ohledem na různé škodlivé nebo nebezpečné události jako jsou technická selhání, lidské chyby, dopady životního prostředí, ztráta klíčových zaměstnanců, změny cen surových materiálů, přerušení dodávek surových materiálů a tak dále. Nepříznivé podmínky životního prostředí mohou mít obrovský dopad na krátkodobou nebo dlouhodobou zranitelnost systémů dodavatelských řetězců (např. elektrárny na čisté energie) i Analýzy zranitelnosti dodavatelského řetězce Pochopit podstatu a druhy faktorů, které mají vliv na dosažení krátkodobých a dlouhodobých cílů dodavatelského řetězce Identifikovat a pochopit základní procesy a mechanismy, jejichž prostřednictvím se mohou vyvíjet rizika a zranitelnosti Určit a pochopit, jak by se dala pravděpodobnost a důsledek takto rizikových událostí a hrozeb snížit a vyřešit cenově efektivním způsobem tak, aby bylo dosaženo přijatelných úrovní zranitelnosti

53 Module 3 - KVÍZ Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Otázka #1 Otázka: Řízení rizik znamená: Možnosti Vyberte pouze jednu odpověď zabývat se něčím, co není v pořádku zabývat se nejistotou zabývat se pouze přírodními katastrofami AB C

54 Module 3 - KVÍZ Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

55 Module 3 - KVÍZ Lekce 1: Analýzy rizik a řízení Blahopřejeme, Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

56 Dále Modul 3 Lekce 2: Řízení obchodních procesů Lekce 2 1 Definice téměř všechny dodavatelské řetězce a logistické procesy jsou přímo nebo nepřímo projené s jedním nebo více obchodními procesy a měly by používat zásady a pravidla pro jejich vlastní tvorbu procesu i obchodní proces může být jednoduchý nebo velmi složitý v závislosti na povaze obchodu, výroby a služeb. Výrobní procesy jsou poměrně snadno analyzovatelné, protože se vztahují na to, co lidé dělají, kdežto procesy služeb jsou složitější obchodní proces je‘strukturovaný, měřený soubor činností, které vytvářejí specifický výstup pro konkrétní zákaznický trh. Klade velký důraz na to, jak je uskutečněna práce v rámci organizace, na rozdíl od zaměření na produkt. Proces je tedy specifické uspořádání pracovních aktivit v čase a prostoru, se začátkem a koncem a s jasně definovanými vstupy a výstupy: struktura pro akci’ Obchodní proces Zpět na úvod

57 Dále Zpět Modul 3 Lekce 2: Řízení obchodních procesů Lekce 2 2 Klasifikace obchodního procesu Organizační Funkční organizační obchodní procesy jsou charakterizovány jejich vstupy, výstupy, očekávanými výsledky a jejich závislostmi na jiných organizačních obchodních procesech existujících v rámci struktury společnosti, například obchodní proces použitý k řízení příchozích surových materiálů funkční obchodní procesy přispívají k jednomu organizačnímu obchodnímu procesu a jsou základem pro rozvoj realizovaných obchodních procesů, které obsahují informace o provedení procesních činností a technické a organizační podmínky. Každý funkční obchodní proces obsahuje podrobné specifikace všechny činností a jejich vztahy

58 Dále Zpět Modul 3 Lekce 2: Řízení obchodních procesů Lekce 2 3 Úrovně obchodních procesů Obchodní strategieCíle Provozní procesyOrganizační procesy Realizované obchodní procesy stanovitrealizovat

59 Dále Zpět Modul 3 Lekce 2: Řízení obchodních procesů Lekce 2 6 Řízení obchodních procesůŽivotní cyklus obchodního procesu Životní cyklus obchodního procesu se skládá z fází, které na sebe navazují a jsou uspořádány v cyklické struktuře s logickými závislostmi Hodnocení: procesní výtěžek a monitorování činností Ustanovení: provoz, monitoring, údržba Konfigurace: výběr systému & realizace Návrh & analýzy: identifikace procesu, nastínění, potvrzení Administrativa a zúčastněné strany

60 Modul 3 - KVÍZ Lekce 2: Řízení obchodních procesů Otázka #1 Otázka: Obchodní proces je: Možnosti Vyberte pouze jednu odpověď strukturovaný a měřený soubor činností určený k vytvoření specifického výstupu jednoduchý účetní postup pouze vztah zákaznického servisu AB C

61 Modul 3 - KVÍZ Lekce 2: Řízení obchodních procesů Omlouváme se, ale Vaše odpověď není správná! Prosím, zkuste to znovu

62 Modul 3 - KVÍZ Lekce 2: Řízení obchodních procesů Blahopřejeme, Vaše odpověď je správná! Přejít na další otázku

63 ELOMPRES LdV Transfer of Innovation Dokončili jste kurz Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie Blahopřejeme!


Stáhnout ppt "Řízení Logistiky v Průmyslu Obnovitelné Energie e-Course Úvod ELOMPRES LdV Transfer of Innovation This project has been funded with support from the European."

Podobné prezentace


Reklamy Google