Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaká musí být tabulka Náležitosti tabulky Umístění tabulky na stránce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaká musí být tabulka Náležitosti tabulky Umístění tabulky na stránce"— Transkript prezentace:

1 Jaká musí být tabulka Náležitosti tabulky Umístění tabulky na stránce

2 JAKÁ MÁ BÝT TABULKA Věcně správná a srozumitelná Jednoznačná Úsporná
Přehledná Musí mít pěkný vzhled Musí být správně umístěná

3 NÁLEŽITOSTI TABULKY název tabulky (nadpis) záhlaví údajová část
legenda, sloupce, součtový řádek poznámka pramen ohraničení

4 Zpět Potravina 100 g výrobku obsahuje energie (kJ) bílkoviny (g) tuky (g) Jogurt bílý 372 6,0 4,1 Jogurt ovocný 475 5,8 3,4 Tvaroh měkký 389 17,5 0,4 Součet 1236 29,3 7,9 záhlaví legenda sloupce součtový řádek

5

6

7 Název tabulky – nadpis Vychází ze zadání Zvýrazníme Nikdy nekončí
Není možné pouze opsat název zadání. Obsah můžeme libovolně upravit. Musí být věcný a správný. Zvýrazníme tučným písmem nebo podtržením Nikdy nekončí Tečkou ani jiným interpunkčním znaménkem.

8 Mezi nadpisem a tabulkou Nikdy nepoužíváme
Delší nadpis Můžeme rozdělit do dvou i více řádků. Šířka nadpisu nesmí přesáhnout šířku tabulky. Mezi nadpisem a tabulkou Vynecháváme dva volné řádky. Nikdy nepoužíváme Dvojí zvýraznění Velká písmena Kurzívu V nadpisu slovo „tabulka“, „přehled“

9 Vstupné na hrady a zámky v r. 2005
Měrné jednotky Pokud jsou všechny údaje v tabulce vyjádřeny společnou měrnou jednotkou píšeme pod názvem tabulky. Vkládáme je do závorek a nezvýrazňujeme je. Před měrnou jednotku dáváme předložku „v“. Např. v kg, v Kč, v %, Vstupné na hrady a zámky v r. 2005 (v Kč)

10 Záhlaví Jednoduché záhlaví Složené záhlaví Je sestaveno z názvů jednotlivých sloupců, na které jsme tabulku podle obsahu rozdělili. Názvy uvádíme obvykle v jednotném čísle a píšeme je s velkým počátečním písmenem. Umísťujeme je na střed sloupce. Mezi názvy a ohraničujícími čárami vynecháváme alespoň jednu mezeru. Názvy nezvýrazňujeme. Od údajové části tabulky je oddělujeme souvislou čarou.

11 Jednoduché záhlaví Potravina (100 g) Energie (kJ) Bílkoviny (g)
Zpět Potravina (100 g) Energie (kJ) Bílkoviny (g) Tuky (g) Jogurt bílý 372 6,0 4,1 Jogurt ovocný 475 5,8 3,4 Tvaroh měkký 389 17,5 0,4

12 Složené záhlaví Potravina 100 g výrobku obsahuje sacharidy bílkoviny
Zpět Potravina 100 g výrobku obsahuje sacharidy bílkoviny tuky Jogurt bílý 3,72 6,0 4,1 Jogurt ovocný 4,75 5,8 3,4 Tvaroh měkký 3,89 17,5 0,4

13 Legenda Je první sloupec tabulky (obvykle textový).
Všechny řádky legendy začínají vždy od stejné svislice a text by měl být zleva odsazen. Každý údaj píšeme s velkým počátečním písmenem. Pokud jsou některé údaje příliš dlouhé můžeme je rozdělit do dvou nebo více řádků. V tomto případě musíme číselné údaje, které k této legendě patří, zarovnat ve sloupci svisle na střed nebo k druhému řádku.

14 Sloupce Je druhý sloupec a další (obvykle číselné).
Značky Číselné údaje Píšeme vždy řádově pod sebou. Za desetinnou čárkou mají vždy stejný počet desetinných míst. Pokud používáme u peněžních částek čísla zaokrouhlená, doplňujeme za desetinnou čárkou nuly, nikoliv pomlčky. Vždy oddělujeme tisíce (s výjimkou letopočtů). Pokud sloupce obsahují stejnorodé údaje, musí být stejně široké. (To neplatí pouze v případě, že by se při zachování stejné šířky sloupců tabulka nevešla na šířku papíru).

15 Všechny řádky ve sloupcích mají být vyplněné buď číselným údajem nebo smluvenou značkou.
Zpět Ležatá čárka - se používá pro označení nevyskytujících se případů Nulu zapisujeme do políčka pro označení číselného údaje, který je menší než polovina dané měrné jednotky Tečka . v řádku znamená, že příslušný údaj je neznámý nebo nespolehlivý Ležatý křížek x píšeme do políček v případě, že je číselný údaj logicky nemožný Značka plus a mínus + se užívá ve statistických tabulkách pro označení otevřených intervalů. Mezi znaménky se nedělá mezera.

16 Součtový řádek Obsahuje součty údajů v jednotlivých sloupcích.
Tento řádek vždy oddělujeme od předcházejících řádků souvislou čarou Vždy stejným typem čáry, který jsme použili k oddělení záhlaví tabulky. Celkem

17 Poznámka Vyplývá ze zadání tabulky.
Píšeme ji pod tabulku od stejné svislice jako ohraničení tabulky a uvádíme ji slovním označením: „Poznámka:“ nebo „Pozn:“ Text začíná vždy velkým písmenem a končí tečkou. Svou délkou nesmí přesáhnout šířku tabulky (pokud je text delší rozdělíme jej do dvou nebo více řádků). Mezi tabulkou a textem poznámky vynecháváme jeden volný řádek.

18 PRAMEN – ZDROJ Data, která obvykle čerpáme z nejrůznějších zdrojů.
Např. z časopisů, novin, statistické ročenky aj. Data uvádíme pod tabulkou slovním označením „Pramen:“ nebo „Zdroj:“ Zarovnání od stejné svislice jako ohraničení tabulky. Text začíná velkým písmem a na konci textu nikdy neděláme tečku.

19 Ohraničení Každá tabulka musí mít vnější orámování.
Dále ohraničujeme jednotlivé sloupce, záhlaví tabulky, event. součtový řádek. Není vhodné používat v jedné tabulce více druhů oddělovacích čar (např. dvojitou nebo silnější čáru).

20 Umístění tabulky na stránce (na elektronickém psacím stroji)
Pro umístění tabulky do středu papíru na výšku je důležité vědět kolik řádků se vejde na stránku při různém řádkování. Horní okraj papíru 2,5 cm Při řádkování 1 se vejde na stránku 60 řádků Při řádkování 1,5 se vejde na stránku 40 řádků Při řádkování 2 se vejde na stránku 30 řádků Šíře papíru 81 úhozů 65 úhozů (pevně nastavitelné okraje u el. psacích strojů)

21 Zpět 2,5 cm okraj 65 úhozů 40 řádků (při 1,5 řádkování)

22 ÚLOHY Jednoduché záhlaví Složené záhlaví Č. 1 Č. 3 Č. 2 Č. 4

23 Jednoduché záhlaví Vyhotovte přehled technických dat elektrických akumulačních kamen. Uveďte typ, příkon (W), hmotnost (kg), délku, výšku a hloubku v milimetrech. M 20 AK: 2 000; 102; 515; 680; 245; M 30 AK: 3 000; 148; 685; 680; 245; M 40 AK: 4 000; 188; 685; 680; 295; M 60 AK: 6 000; 270; 685; 890; 295; M 80 AK: 8 000; 355; 855; 890; 295.

24 jednoduché záhlaví zpět Vypracujte přehlednou tabulku žáků, kteří navštěvují nestátní školy v roce Údaje jsou uvedeny v procentech. V prvním sloupci uveďte region, ve druhém SOŠ, ve třetím SOU a ve čtvrtém gymnázia. Pokračování úlohy

25 Pokračování úlohy Praha: 37,26; 22,27; 21,68;
Zpět Praha: 37,26; 22,27; 21,68; Střední Čechy: 13,57; 11,30; 5,29; Jižní Čechy: 10,54; 7,76; 13,23; Západní Čechy: 12,06; 2,97; 9,04; Severní Čechy: 18,77; 7,10; 8,32; Východní Čechy: 13,90; 6,66; 4,72; Jižní Morava: 21,26; 13,43; 14,83; Severní Morava: 22,69; 5,22; 5,04.

26 Úloha č. 1 Sleva cen Zpracujte do přehledné tabulky slev a. s. RAPS. U jablek Idared bude aktuální cena Kč 8,90 za měrnou jednotku kg, sleva z původní ceny bude činit Kč 8,00, tj. 47,3%. Ředkvičky; svazek; 9,90; 3,00; 23,3. Vepřová kýta bez kosti; kg; 89,90; 10,00; 10,0. Actimel; 4 ks a 100g; 33,90; 6,00; 15,0. Máslo čerstvé; 250 g; 24,90; 2,70; 9,8. Nezapomeňte uvést, že nabídka platí od 10. do 16. dne t. m. (uveďte konkrétní datum) do vyčerpání zásob.

27 Úloha č. 2 Zaměstnanci Zpracujte do přehledné tabulky průměrný evidenční počet zaměstnanců v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí Na území okresu Bruntál byl počet fyzických osob vyjádřen absolutně číslem a v % r byl vyjádřen číslem 93,9; počet přepočtených osob byl vyjádřen absolutně číslem a v % r byl vyjádřen číslem 94,1. Frýdek-Místek: ; 99,7; ; 99,8. Karviná: ; 106,2; ; 107,0. Nový Jičín: ; 95,1; ; 95,0. Opava: ; 94,8; ; 95,0. Ostrava-město: ; 96,3; ; 96,6. Kraj celkem: ; 97,5; ; 97,8. Uveďte, že údaje se týkají subjektů se sídlem na daném území, a to bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců.

28 Úloha č. 3 Zalesňování Ze Statistické ročenky ČR 2003 máte údaje o zalesňování jehličnatými dřevinami v roce Smrkem byla zalesněna celková plocha ha, podíl sadby na zalesňování byl 96,3 %, spotřeba sazenic činila tis. kusů a spotřeba sazenic na 1 ha činila kusů. Jedle – 923; 95,4; 4 337; Douglaska – 147; 100,0; 526; Borovice ; 99,2; Zpracujte do přehledné tabulky.

29 Úloha č. 4 Karlovarský kraj
Vypracujte přehlednou tabulku informací o Karlovarském kraji z údajů k  s použitím následujících ukazatelů. Rozloha celkem činí km2, rozloha okresu Cheb 933 km2, rozloha okresu Karlovy Vary km2 a rozloha okresu Sokolov 754 km2. Obce – 132; 39,55; 38. Části obcí – 516; 160; 255; 101. Obyvatelstvo – ; ; ; Zaměstnanci ; ; ; Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč – ; ; ; Uveďte, že zaměstnanci jsou přepočtené osoby podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci.


Stáhnout ppt "Jaká musí být tabulka Náležitosti tabulky Umístění tabulky na stránce"

Podobné prezentace


Reklamy Google