Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TABULKY  Jaká musí být tabulka  Náležitosti tabulky  Umístění tabulky na stránce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TABULKY  Jaká musí být tabulka  Náležitosti tabulky  Umístění tabulky na stránce."— Transkript prezentace:

1 TABULKY  Jaká musí být tabulka  Náležitosti tabulky  Umístění tabulky na stránce

2 JAKÁ MÁ BÝT TABULKA  Věcně správná a srozumitelná  Jednoznačná  Úsporná  Přehledná  Musí mít pěkný vzhled  Musí být správně umístěná

3 NÁLEŽITOSTI TABULKY  název tabulky (nadpis)  záhlaví  údajová část 1. legenda, 2. sloupce, 3. součtový řádek  poznámka  pramen  ohraničení

4 Potravina 100 g výrobku obsahuje energie (kJ) bílkoviny (g) tuky (g) Jogurt bílý3726,04,1 Jogurt ovocný4755,83,4 Tvaroh měkký38917,50,4 Součet123629,37,9 záhlaví sloupce součtový řádek legenda Zpět

5

6

7 Název tabulky – nadpis  Vychází ze zadání  Není možné pouze opsat název zadání.  Obsah můžeme libovolně upravit.  Musí být věcný a správný.  Zvýrazníme  tučným písmem nebo podtržením  Nikdy nekončí  Tečkou ani jiným interpunkčním znaménkem.

8  Delší nadpis  Můžeme rozdělit do dvou i více řádků.  Šířka nadpisu nesmí přesáhnout šířku tabulky.  Mezi nadpisem a tabulkou  Vynecháváme dva volné řádky.  Nikdy nepoužíváme  Dvojí zvýraznění  Velká písmena  Kurzívu  V nadpisu slovo „tabulka“, „přehled“

9 Měrné jednotky  Pokud jsou všechny údaje v tabulce vyjádřeny společnou měrnou jednotkou píšeme pod názvem tabulky.  Vkládáme je do závorek a nezvýrazňujeme je.  Před měrnou jednotku dáváme předložku „v“.  Např.  v kg, v Kč, v %, Vstupné na hrady a zámky v r. 2005 (v Kč)

10 Záhlaví  Je sestaveno z názvů jednotlivých sloupců, na které jsme tabulku podle obsahu rozdělili.  Názvy uvádíme obvykle v jednotném čísle a píšeme je s velkým počátečním písmenem.  Umísťujeme je na střed sloupce.  Mezi názvy a ohraničujícími čárami vynecháváme alespoň jednu mezeru.  Názvy nezvýrazňujeme.  Od údajové části tabulky je oddělujeme souvislou čarou. Jednoduché záhlaví Složené záhlaví

11 Jednoduché záhlaví Potravina (100 g) Energie (kJ) Bílkoviny (g) Tuky (g) Jogurt bílý3726,04,1 Jogurt ovocný4755,83,4 Tvaroh měkký38917,50,4 Zpět

12 Složené záhlaví Potravina 100 g výrobku obsahuje sacharidybílkovinytuky Jogurt bílý3,726,04,1 Jogurt ovocný4,755,83,4 Tvaroh měkký3,8917,50,4 Zpět

13 Legenda Je první sloupec tabulky (obvykle textový).  Všechny řádky legendy začínají vždy od stejné svislice a text by měl být zleva odsazen.  Každý údaj píšeme s velkým počátečním písmenem.  Pokud jsou některé údaje příliš dlouhé můžeme je rozdělit do dvou nebo více řádků. V tomto případě musíme číselné údaje, které k této legendě patří, zarovnat ve sloupci svisle na střed nebo k druhému řádku.

14 Sloupce Je druhý sloupec a další (obvykle číselné).  Číselné údaje  Píšeme vždy řádově pod sebou.  Za desetinnou čárkou mají vždy stejný počet desetinných míst.  Pokud používáme u peněžních částek čísla zaokrouhlená, doplňujeme za desetinnou čárkou nuly, nikoliv pomlčky.  Vždy oddělujeme tisíce (s výjimkou letopočtů).  Pokud sloupce obsahují stejnorodé údaje, musí být stejně široké. (To neplatí pouze v případě, že by se při zachování stejné šířky sloupců tabulka nevešla na šířku papíru). Značky

15 Všechny řádky ve sloupcích mají být vyplněné buď číselným údajem nebo smluvenou značkou. Zpět Ležatá čárka - se používá pro označení nevyskytujících se případů Nulu 0 zapisujeme do políčka pro označení číselného údaje, který je menší než polovina dané měrné jednotky Tečka. v řádku znamená, že příslušný údaj je neznámý nebo nespolehlivý Ležatý křížek x píšeme do políček v případě, že je číselný údaj logicky nemožný Značka plus a mínus + se užívá ve statistických tabulkách pro označení otevřených intervalů. Mezi znaménky se nedělá mezera.

16 Součtový řádek  Obsahuje součty údajů v jednotlivých sloupcích.  Tento řádek vždy oddělujeme od předcházejících řádků souvislou čarou  Vždy stejným typem čáry, který jsme použili k oddělení záhlaví tabulky. Celkem

17 Poznámka Vyplývá ze zadání tabulky.  Píšeme ji pod tabulku od stejné svislice jako ohraničení tabulky a uvádíme ji  slovním označením:  „Poznámka:“ nebo „Pozn:“  Text začíná vždy velkým písmenem a končí tečkou.  Svou délkou nesmí přesáhnout šířku tabulky (pokud je text delší rozdělíme jej do dvou nebo více řádků).  Mezi tabulkou a textem poznámky vynecháváme jeden volný řádek.

18 PRAMEN – ZDROJ Data, která obvykle čerpáme z nejrůznějších zdrojů.  Např. z časopisů, novin, statistické ročenky aj.  Data uvádíme pod tabulkou  slovním označením  „Pramen:“ nebo „Zdroj:“  Zarovnání od stejné svislice jako ohraničení tabulky.  Text začíná velkým písmem a na konci textu nikdy neděláme tečku.

19 Ohraničení  Každá tabulka musí mít vnější orámování.  Dále ohraničujeme jednotlivé sloupce, záhlaví tabulky, event. součtový řádek.  Není vhodné používat v jedné tabulce více druhů oddělovacích čar (např. dvojitou nebo silnější čáru).

20 Umístění tabulky na stránce (na elektronickém psacím stroji)  Pro umístění tabulky do středu papíru na výšku je důležité vědět kolik řádků se vejde na stránku při různém řádkování. 1. Horní okraj papíru 2,5 cm 2. Při řádkování 1 se vejde na stránku 60 řádků 3. Při řádkování 1,5 se vejde na stránku 40 řádků 4. Při řádkování 2 se vejde na stránku 30 řádků  Šíře papíru 1. 81 úhozů 2. 65 úhozů (pevně nastavitelné okraje u el. psacích strojů)

21 65 úhozů 2,5 cm okraj 40 řádků (při 1,5 řádkování) Zpět

22 ÚLOHY  Jednoduché záhlaví  Složené záhlaví Č. 1 Č. 2 Č. 3 Č. 4

23 Jednoduché záhlaví Vyhotovte přehled technických dat elektrických akumulačních kamen. Uveďte typ, příkon (W), hmotnost (kg), délku, výšku a hloubku v milimetrech. M 20 AK: 2 000; 102; 515; 680; 245; M 30 AK: 3 000; 148; 685; 680; 245; M 40 AK: 4 000; 188; 685; 680; 295; M 60 AK: 6 000; 270; 685; 890; 295; M 80 AK: 8 000; 355; 855; 890; 295.

24 jednoduché záhlaví  Vypracujte přehlednou tabulku žáků, kteří navštěvují nestátní školy v roce 2000. Údaje jsou uvedeny v procentech. V prvním sloupci uveďte region, ve druhém SOŠ, ve třetím SOU a ve čtvrtém gymnázia. Pokračování úlohy zpět

25 Pokračování úlohy  Praha: 37,26; 22,27; 21,68;  Střední Čechy: 13,57; 11,30; 5,29;  Jižní Čechy: 10,54; 7,76; 13,23;  Západní Čechy: 12,06; 2,97; 9,04;  Severní Čechy: 18,77; 7,10; 8,32;  Východní Čechy: 13,90; 6,66; 4,72;  Jižní Morava: 21,26; 13,43; 14,83;  Severní Morava: 22,69; 5,22; 5,04. Zpět

26 Úloha č. 1  Sleva cen  Zpracujte do přehledné tabulky slev a. s. RAPS. U jablek Idared bude aktuální cena Kč 8,90 za měrnou jednotku kg, sleva z původní ceny bude činit Kč 8,00, tj. 47,3%. Ředkvičky; svazek; 9,90; 3,00; 23,3. Vepřová kýta bez kosti; kg; 89,90; 10,00; 10,0. Actimel; 4 ks a 100g; 33,90; 6,00; 15,0. Máslo čerstvé; 250 g; 24,90; 2,70; 9,8. Nezapomeňte uvést, že nabídka platí od 10. do 16. dne t. m. (uveďte konkrétní datum) do vyčerpání zásob.

27 Úloha č. 2  Zaměstnanci  Zpracujte do přehledné tabulky průměrný evidenční počet zaměstnanců v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2004. Na území okresu Bruntál byl počet fyzických osob vyjádřen absolutně číslem 21 225 a v % r. 2003 byl vyjádřen číslem 93,9; počet přepočtených osob byl vyjádřen absolutně číslem 20 743 a v % r. 2003 byl vyjádřen číslem 94,1. Frýdek-Místek: 46 104; 99,7; 44 715; 99,8. Karviná: 42 411; 106,2; 41 127; 107,0. Nový Jičín: 34 805; 95,1; 34 042; 95,0. Opava: 36 458; 94,8; 35 390; 95,0. Ostrava-město: 130 043; 96,3; 127 972; 96,6. Kraj celkem: 311 076; 97,5; 303 989; 97,8. Uveďte, že údaje se týkají subjektů se sídlem na daném území, a to bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců.

28 Úloha č. 3  Zalesňování  Ze Statistické ročenky ČR 2003 máte údaje o zalesňování jehličnatými dřevinami v roce 2002. Smrkem byla zalesněna celková plocha 7 941 ha, podíl sadby na zalesňování byl 96,3 %, spotřeba sazenic činila 32 476 tis. kusů a spotřeba sazenic na 1 ha činila 4 090 kusů. Jedle – 923; 95,4; 4 337; 4 923. Douglaska – 147; 100,0; 526; 3 578. Borovice 2 267; 99,2; 2 829. Zpracujte do přehledné tabulky.

29 Úloha č. 4  Karlovarský kraj  Vypracujte přehlednou tabulku informací o Karlovarském kraji z údajů k 1. 1. 2004 s použitím následujících ukazatelů. Rozloha celkem činí 3 315 km2, rozloha okresu Cheb 933 km 2, rozloha okresu Karlovy Vary 1 628 km 2 a rozloha okresu Sokolov 754 km 2. Obce – 132; 39,55; 38. Části obcí – 516; 160; 255; 101. Obyvatelstvo – 303 757; 89 405; 121 120; 93 232. Zaměstnanci 70 435; 19 318; 29 091; 22 026. Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč – 14 778; 14 641; 14 535; 15 221. Uveďte, že zaměstnanci jsou přepočtené osoby podnikatelských subjektů s 20 a více zaměstnanci.


Stáhnout ppt "TABULKY  Jaká musí být tabulka  Náležitosti tabulky  Umístění tabulky na stránce."

Podobné prezentace


Reklamy Google