Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zakarpatská Ukrajina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zakarpatská Ukrajina."— Transkript prezentace:

1 Zakarpatská Ukrajina

2 Odjezd z Komorní Lhotky

3 UŽHOROD

4 Užhorod - Ужгород Užhorod se rozkládá na obou březích řeky Už v nejzápadnější části Ukrajiny těsně u hranice se Slovenskem (hraniční přechod Vyšné Nemecké je vzdálen 4km z centra města). 25 km jižně od Užhorodu je Maďarsko a severně se nachází Polsko. Do Kyjeva je to autem 788 km, do Prahy 752Km. Užhorod leží v nadmořské výšce okolo 170m. Jméno Užhorodu znamená město (город) na řece Už.. V roce 2004 zde žilo okolo obyvatel (zdroje o počtu obyvatel se výrazně liší). Užhorod je administrativním centrem Zakarpatské oblasti (regionu, něco jako kraj) a také centrem Užhorodského rajonu (přirovnal bych k okresu).

5 Užhorod - Ужгород

6 UŽHOROD - SKANZÉN

7

8 MUKAČEVO

9 Stručný historický přehled města Mukačeva 9
Stručný historický přehled města Mukačeva 9. století: pravděpodobně součástí Velké Moravy 10. až 11. stol.: město se nacházelo zřejmě v hraničních oblastech Kyjevské Rusi od 10./11. stol. do roku 1538: součástí uherského království (komitát/župa Bereg) od r do konce 17. století: střídavě součástí knížectví sedmihradského a uherského království od konce 17. století do roku 1918: uherské království 1919–1938: Československo – resp. jeho součást Podkarpatská Rus 1938–1944: Maďarsko (opět župa Bereg) 1944–1945: nakrátko pod správou československé vlády 1945–1991: součást Svazu sovětských socialistických republik jakožto Zakarpatská oblast, od roku 1946 součástí Ukrajinské SSR od r do současnosti: Ukrajina – Zakarpatská oblast Mezi nejvýznamnější památky patří hrad Palanok (též Palanka, 9.–16. století), který sehrál důležitou roli v protihabsburských povstáních (17.–18. století) v přilehlém regionu. Dále je zde možné navštívit klášter ze století 14. a dřevěný kostel v ukrajinském stylu z 18. století. Mukačevo bylo též známé poměrně velkou židovskou komunitou, dnes zde ovšem žije méně než 300 Židů. Dnešní Mukačevo je silničním uzlem Zakarpatské oblasti a významnou stanicí na trati spojující Lvov se Slovenskem a Maďarskem. Průmyslová výroba je zastoupena především potravinářstvím (pivovar, produkce tabáku a vína), textilnictvím, zpracováním dřeva a nábytkářstvím. V roce 1989 v Mukačevu žilo obyvatel, při sčítání roku 2001 byl zjištěn počet obyvatel, nejaktuálnější údaje (z roku 2004) pak jako počet obyvatel udávají číslo Z etnického hlediska je město obýváno především Ukrajinci, případně Rusíny (nejsou na Ukrajině uznáváni jako samostatná menšina), dále je zde relativně četná maďarská minorita, ve městě žije též několik stovek Židů, Němců a Romů.

10 MUKAČEVO

11 IRŠAVA

12 Iršava - Іршава Iršava (ukrajinsky Іршава [Iršáva], rusky Иршава [Iršáva], maďarsky Ilosva [Ilošva], rumunsky Iloșva [Ilošva], polsky Irszawa [Iršava]) je neveliké okresní město ve střední části Zakarpatí. Iršava leží asi 4 km stranou od hlavní silnice Mukačevo - Chust. Turisticky je město atraktivní především jako konečná úzkorozchodné železnice z Vinohradova. Nachází se zde však i několik zajímavých kostelů a velmi rozlehlá tržnice. Ač Iršava leží mimo hlavní silnici a má jen necelých obyvatel, tak centrum města je velmi živé.

13 Ulice Iršavy

14 Moskevská Pravoslavná církev

15 Kostel řeckokatolické církve

16 Ukrajinská Pravoslavná církev

17

18

19

20

21

22

23 UKRAJINA - ZAKARPATSKÁ OBLAST IRŠAVSKÝ RAJÓN
I R Š A V A Brid Ilnica Osij Bilki Imstičovo Rakovec Vilchivka Trebla Midjanica Ardanovo

24 Příjezd do Iršavy

25

26

27

28 Příprava dárečků pro dětí

29 A můžeme vyjet

30

31 Kde to nejde autem tak se musí pěšky

32 Osij – Matiko Vera /vdova, 7dětí/

33

34 Prádelna, koupelna a myčka nádobí

35

36

37

38

39

40 Bilki – Zejkan Maria /vdova, 3 dětí/

41

42

43

44 Osij - Lakatošovi Romská rodina – 18 členů

45

46

47

48 Vilchivka - rodina Antoniukova
8 dětí

49

50

51

52 ARDANOVO - Anna Kapitan
samotná matka a 8 dětí

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Žalm 10, Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápení i žal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého bezbranný spoléhá, ty jsi pomocníkem sirotka!   Žalm 68,6-7 Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu.   Žalm 82,3 Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejte! 4 Chudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemů!    Izaiáš 1,17 Přestaňte jednat zle , jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov!    Jakub 1,27 Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. Kazatel 11, 1 Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Malachiáš 3,10 Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.


Stáhnout ppt "Zakarpatská Ukrajina."

Podobné prezentace


Reklamy Google