Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL TEORIE A ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY III. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL TEORIE A ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY III. část."— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL TEORIE A ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY III. část

2  Aktivn í a pasivn í bezpečnost vozidla jsou faktory, kter é n á m mohou pomoci k bezpečn é mu n á vratu domů ve zdrav í nebo alespoň zm í rnit n á sledky dopravn í nehody.

3  aktivní bezpečnost:  vše co zvyšuje bezpečnost vozu před nehodou jsou prvky aktivní bezpečnosti.  pasivní bezpečnost  bezpečnostní prvky a zařízení, které chrání řidiče a posádku při nehodě, patří již do pasivní bezpečnosti vozidla.

4  výhled z vozidla  pohodl í řidiče  výkon motoru a zrychlen í vozu  brzdn é schopnosti vozidla  man é vrovatelnost vozu  osvětlen í vozidla  soustava p é rov á n í a tlumičů  kola a pneumatiky

5  pasivn í bezpečnost automobilu představuje zejm é na konstrukce karoserie s odstupňovanou tuhost í. Crash test Crash 1Crash 2

6  Bezpečnostní pás musí v případě nehody zachytit cestující co nejdříve a musí proto pevně doléhat na tělo  bezpečnostní pásy snižují riziko možných následků o jeden stupeň směrem dolů  V součinnosti s airbagem je riziko zranění ještě nižší. Nechte si to projít hlavouPřipoutej sePřipoutejte se i vzádu

7  V roce 1903 vynalezl Louis Renault 5 bodový bezpečnostn í p á s, z kter é ho automobilka Volvo vyvinula p á s 3bodový.

8  V roce 1948 byl bezpečnostn í p á s ve výbavě modelu Tucker Sedan. 1948 Tucker Sedan

9  Tzv. bezpečnostní pásy v tříbodovém uchycení, jak je známe dnes (přes prsa a přes klín) si nechal patentovat švédský inženýr Nils Bohlin ve Volvu roku 1958.

10  V Česku od 1. ledna 1967 byla zavedena povinnost používat bezpečnostní pásy na předních sedadlech aut vybavených povinně bezpečnostními pásy při jízdách mimo obec.

11  Od 1. ledna 1976 tato povinnost byla roz ší řena na v š echna sedadla povinně vybaven á bezpečnostn í mi p á sy.

12  od 1. ledna 1990 musí být pásy používány i v obcích.

13  na předn í m sedadle š estkr á t, v obci dokonce osmkr á t častěji,  na zadn í m sedadle třikr á t a v obci až pětkr á t častěji než osoba připoutan á.  Již od rychlosti 7 km/h je nutn é použ í t bezpečnostn í p á sy.  N á raz vozu v rychlosti 30 km/h m á pro pasaž é ry stejný ú činek jako volný p á d z prvn í ho poschod í budovy.  Z pades á tky se n á raz rovn á p á du z třet í ho poschod í,  ze sedmdes á tky z š est é ho poschod í,  ze sedmdes á tky z š est é ho poschod í.

14  co se stane při n á razu vozidla do pevn é přek á žky v rychlosti 80 km/h bez použit í bezpečnostn í ch p á sů.  0,026 s po n á razu: Zač í n á se deformovat n á razn í k. Na vůz působ í s í la rovnaj í c í se třicetin á sobku hmotnosti automobilu. Osoby v prostoru kabiny se pohybuj í rychlost í pr á vě 80 km/h.  0,039 s: Řidič se i se sedadlem posune o 15 cm dopředu.  0,044 s: Doch á z í prudkým n á razem hrudn í ku k destrukci volantu.  0,050 s: Rychlost kles á a na cestuj í c í působ í s í ly převy š uj í c í několikan á sobně jejich hmotnost.

15  0,068 s: Řidič naraz í na př í strojovou desku, tento n á raz můžeme porovnat s dopadem břemena o hmotnosti devět tun.  0,092 s: Řidič a spolujezdec v jednom okamžiku proraz í hlavou čeln í sklo a smrtelně si poran í hlavu.  0,100 s: V t é to době je již zpravidla mrtv é tělo řidiče, opřen é o volant, vrženo zpět. VW T3Čínská autaAudi Q7 - Fiat 500lTrabant

16  Pokud prudce se š l á pnete brzdu nebo naraz í te do pevn é přek á žky při rychlosti 50 km/h, zvý ší se hmotnost va š eho těla až š edes á tkr á t? Člověk …  o hmotnosti 90 kg v á ž í 5 400 kg (5,4 t),  o hmotnosti 50 kg v á ž í 3 000 kg (3 t),  o hmotnosti 15 kg v á ž í 900 kg. děti v autosedačkách

17  Podle organizace BESIP zvy š uje nepouž í v á n í p á sů riziko smrti při nehodě na předn í m sedadle 6kr á t, v obci dokonce 8kr á t (u řidičů je to dokonce 14kr á t mimo obec, 12,8kr á t v obci).  Pasaž é ři na zadn í ch sedadlech um í raj í 3,9x častěji než připoutan í, v obci 4,2x.  Dle jiných studi í by dopravn í nehody mohlo přežit 2/3 lid í, pokud by měli bezpečnostn í p á s zapnutý.

18  nafukovac í vaky, kter é zpomaluj í setrvačný pohyb cestuj í c í ch ve vozidle při n á razu do přek á žky AIRBAG

19  V roce 1970 americk á National Highway Traffic Safety Administration  Rok 1971 – Ford experimentuje.  General Motors v roce 1973 - prvn í airbag, vybavuje prvn í ch 1000 Chevroletů  Testy Volva 1975

20  Objevuj í se znovu v roce 1984 (Ford Tempo)

21  V roce 1988 se Chrysler nab í z í airbagy pro řidiče jako standardn í vybaven í

22  Hlavn í změna nast á v á v roce 1994, kdy TWR zahajuje výrobu prvn í ch plynem plněných airbagů.  Ve Volvu 850 z roku 1995 byly jako voliteln á výbava poprv é nab í zeny bočn í airbagy; v BMW z roku 1998 byly ve standardn í výbavě hlavov é airbagy.

23  Na vhodn é m m í stě vozu je um í stěn senzor  Spust í se chemick á reakce, v okamžiku men ší m než 1/20 sekundy vyvine dostatečn é množstv í plynu, aby nafouklo airbag  Okamžitě potom – během 0,3 sekundy – doch á z í k jeho vypr á zdněn í.

24

25 Airbag pro motocyklisty

26 KONEC


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL TEORIE A ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY III. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google