Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolorektální karcinom v pozdním věku Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolorektální karcinom v pozdním věku Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín."— Transkript prezentace:

1 Kolorektální karcinom v pozdním věku Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

2 •KR-CA je civilizační onemocnění. •Celosvětová incidence je závislá na vyspělosti dané země. •Ve vyspělých zemích je KR-CA závažný medicínský a společenský problém.

3 KR-CA v České republice •Nejčastější zhoubný nádor trávicího ústrojí •Druhá nejčastější nádorová lokalizace u obou pohlaví

4

5 KR-CA v České republice •Od roku 1960 se incidence trvale zvyšuje •Incidence 79/100 000 obyvatel •Ročně onemocnění kolem 8000 lidí •5000 osob ročně zemře v důsledku KR-CA •Od roku 1989 první místo v celosvětových statistikách v incidenci KR-CA

6 Kolorektální karcinom •screening •diagnostika •léčba

7 Screening KR-CA Situace c ČR: •Většina onemocnění zjištěna v pokročilém stadiu vysoká úmrtnost •Prognoza nemocných se v posledních 40 letech příliš nemění- 5-ti leté přežití je kolem 50% •Při včasné dg. a léčbě patří KR-CA k prognosticky nejpříznivějším nádorům trávicího ústrojí

8 ZLEPŠENÍ TOHOTO STAVU LZE OČEKÁVAT POUZE OD METOD SEKUNDÁRNÍ PREVENCE

9 Sekundární prevence KR-CA •depistáž- masový screening •časná diagnostika- kolonoskopie •profylaxe- endoskopická polypektomie •dispenzarizace vysokorizikových skupin

10 Předpoklad pro značné možnosti sekundární prevence KR-CA: •80% KR-CA- sporadický karcinom •nemá hereditární ani familiární charakter •Incidence narůstá od 50 let věku (zdvojnásobení v každém dalším deceniu) •vzniká na podkladě adenomových polypů

11 Normální sliznice Žlazový polyp karcinom metastazy Mutace APC Mutace K- ras Mutace p53 Maligní transformace adenomového polypu trvá 8-10 let. Pokročilý adenom

12 Prognoza nemocných s KR-CA •Prekanceroza (adenomý polyp)- naprostá většina lze odstranit metodou EPE •5- ti leté přežití u KR-CA: - při postižení sliznice a submukozy: 80-90% - průnik celou střevní stěnou: 60-80% - regionální lymfatické uzliny: 50-60% - vzdálené metastazy- operabilita??

13 Sekundární prevence KR-CA •Populace s nízkým rizikem vzniku KR-CA- věk nad 50 let, negativní rodinná a osobní anamneza DEPISTÁŽ •Populace s vysokým rizikem vzniku KR-CA DISPENZARIZACE

14 Depistáž (screening) KR-CA 1.TOKS 2.Flexibilní sigmoideoskopie (FSS) 3.TOKS + FSS 4.Kolonoskopie 5.CT (MR) kolonografie

15 TOKS Princip: Filtrační papír s guajakovou pryskyřicí, ta je katalyzovaná aktivitou natráveného HGB v přítomnosti alkoholového roztoku peroxidu vodíku z bezbarvé (redukované) formy na formu modrou (oxidovanou).

16 Předpoklady pro účinnost TOKS při sekundární prevenci KR-CA: •větší adenomy (nad 1 cm) intermitentně krvácí •pomalý růst adenomů Pouze s TOKS (Haemoccult) provedeny randomizované studie snížení mortality u depistážované populace o 15-33%

17 TOKS •V ČR zaveden depistážní program od r.1990 (druhá země na světě!)- Český národní program screeningu kolorektálního karcinomu •Bezpříznakoví jedinci od 50 let věku •TOKS u praktického lékaře 1x za 2 roky (ideálně 1x ročně)

18 Jednotný diagnostický postup •Pozitivní TOKS kolonoskopie (pouze při nemožnosti kolonoskopie alternativní metodou dvojkontrastní irrigografie nebo CT či MR kolografie)

19 KOLONOSKOPIE •Úspěšnost (totální koloskopie do ceka) přes 90% (95%) •Ambulantní výkon včetně EPE •Velmi nízké riziko - krvácení 1,2% - perforace 0,4%

20 Endoskopická polypektomie •Diagnostická a terapeutická metoda •Histologie průkaz adenomových polypů •Riziko polypů: tubulární vilozní velikost (nad 10 mm) četnost (3 a více) dysplazie (lehká-LGD, těžká-HGD)

21

22

23

24

25

26

27 Ostatní možnosti depistáže •FSS, TOKS+FSS, KOLONO, CT-KOLO •Nejsou k dispozici studie dokazující snížení mortality •Náklady, rizika a přijatelnost pro populaci? •Screeningová kolonoskopie: -Kolonoskopie jednou za život (colonoscopy once in life) -Kolonoskopie v intervalu10 let

28 Vlastní výsledky G-E ambulance, J. Zeman 20052006 Počet kolonoskopií 869791 kolonoskopie pro TOKS+ 14483 Pac. TOKS+ s adenomy 4223 Počet KR-CA4826 KR-CA u TOKS+ pac. 1517

29 ČR v r.2005 Počet kolonoskopií139 926 Kolono pro TKS+14 885 Pac. TOKS+ s adenomy4 682 KR-CA u TOKS+951 Ale!! TOKS využívá 97% praktických lékařů. Jen 20% PL aplikuje TOKS v dostatečném rozsahu !!

30 Je tragickou skutečností, že KR-CA působí tak velké ztráty, třebaže je to ve skutečnosti jeden z nejlépe prevencí ovlivnitelných a léčitelných karcinomů, pokud se odhalí v časném stadiu. Bond: Gastroenterol.Clin.N.Amer., 1997

31 Efektivita screeningového programu zavisí na: -dlouhodobém udržování pozitivního vnímání screeningu mezi laickou veřejností -na spolupráci praktických lékařů se specialisty (gastroenterology, onkology, chirurgy). Jen trvalá aktivita odborné veřejnosti může vést ke změně nepříznivých dat v epidemiologii KR-CA v ČR.

32 Screening KR-CA v pozdním věku •Kdy ukončit screeningový program? •Není stanovena žádná horní věková hranice •Nutno postupovat individuálně •Vždy zvážit zdravotní stav (přidružené choroby), očekávaný efekt a únosnost dalšího dg. a terapeutického postupu

33 Screening KR-CA v pozdním věku •Pokud zdravotní stav pacienta neumožňuje absolvovat následné diagnostické a terapeutické výkony (kolonoskopii, polypektomii, operaci) nebo pokud pacient odmítá tyto výkony- nezařazovat do screeningového programu nebo program ukončit

34 Diagnostika KR-CA •Anamneza (rodinná zátěž, přidružené choroby) •Příznaky- krev ve stolici - změna charakteru stolice - váhový úbytek - bolesti břicha - anemie

35 Diagnostika KR-CA •Kolonoskopie- endoskopické vyšetření konečníku a tlustého střeva •Příprava perorální laváží- fosfátové sole nebo Fortrans + 4 litry tekutin

36 Diagnostika KR-CA Některé kontraindikace kolonoskopie: •závažné kardiopulmonální onemocnění •velké aneurysma břišní aorty •nespolupracující pacient •nedostatečná příprava k vyšetření

37 Diagnostika KR-CA Alternativní metody •irrigografie •CT kolografie •kapslová endoskopie Ale vždy zvážit zdravotní stav a únosnost dalších výkonů.

38 Diagnostika KR-CA Určení stadia nemoci •RTG hrudníku •UZ břicha •CT břicha •EUZ rekta •PET CT

39 Léčba KR-CA Chirurgická léčba •Resekční výkony -rektum -esovitá klička -levostranná hemikolektomie -pravostranná hemikolektomie •Paliativní výkony

40 Léčba KR-CA Odlišnosti v pozdním věku: •méně extenzivní výkony •méně nízkých resekcí rekta (riziko inkontinence)

41 Léčba KR-CA •Věk není kontraindikací resekčního výkonu •Rozhodující je celkový zdravotní stav •Pacient, který je únosný k výkonu v celkové anestezii je únosný k resekčnímu výkonu.

42

43

44 Děkuji Vám za pozornost. Děkuji za dosavadní i budoucí spolupráci s mojí gastroenterologickou ambulancí. dr.jiri.zeman@volny.cz


Stáhnout ppt "Kolorektální karcinom v pozdním věku Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín."

Podobné prezentace


Reklamy Google