Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pasivní obchody bank Doc.Ing. Jaroslav Slepecký, PhD Bankovníctvo a finančníctvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pasivní obchody bank Doc.Ing. Jaroslav Slepecký, PhD Bankovníctvo a finančníctvo."— Transkript prezentace:

1 Pasivní obchody bank Doc.Ing. Jaroslav Slepecký, PhD Bankovníctvo a finančníctvo

2 Definice : Pasivní obchody bank patří mezi primární obchody, protože bez získaných zdrojů není možné zabezpečit základní funkci banky – úvěrovaní subjektů. V rozvaze pasivmí obchody najdeme na straně pasiv v položce cizí zdroje.

3

4 Cizí zdroje : - primární zdroje - Sekundární zdroje Primární zdroje Zdroje získané od obyvatelstva, podnikatelů, firem, obcí a měst, státu a jiných organizací. Každá banka se stará o dostatečnou výšku těchto zdrojů, protože kromě jiného slouží pro výpočet povinných minimálních rezerv (PMR), které musí každá banka bezúročně držet na účtu centrální banky.

5 Sekundární zdroje Zdroje, získané od jiné finanční instituce – banky, která je „nakoupila“ od klientů – primární zdroje, a není je schopna optimálně zhodnotit v rámci úvěrových obchodů. Proto je nabízí za určitou cenu jiným bankám. Termíny: Evropa … vklad USA … deposit jsou to z našeho pohledu synonyma

6 Druhy vkladů v rámci pasivních produktů 1. Vklady na viděnou ( na požádání) Klasický „ běžný účet“ – podstatou je okamžitá splatnost. Představuje nejvyšší stupeň likvidity pro klienta, kterou banka nemůže omezit. Úročení je velmi nízké, někdy nulové, ale vzhledem k účelu použití ( bezhotovostní platební styk, mzdy apod. ) je velmi oblíbený a široce používaný.

7 Význam pro banky  významný finanční zdroj banky  zdroje klienta slouží k dalším obchodům - koupě cenných papírů - koupě jiných produktů banky

8 Druhy bankovních klientů • obyvatelstvo • podnikatelé, firmy • obce, města, samosprávný kraj • banky • ostatní – kombinace produktů, z výhodněné skupiny – studenti,důchodci, firmy…

9 2. Termínované vklady V rámci termínovaného vkladu musí klient respektovat určenou dobu vázanosti, kdy nemůže disponovat se svými finančními prostředky. Za to očekává vyšší úrok. Vklady mohou být vázané na : - pevně stanovenou dobu ( bez možnosti předčasného výběru ) - s výpovědní lhůtou

10 3. Úsporné vklady Úsporný vklad má podobu písemného dokladu, tzn. vystupuje v materiální podobě – vkladní knížky - na jméno, na majitele ?! Historicky je svázaný s fungováním spořitelen před rokem 1989. V současnosti se využívá méně, zejména staršími klienty, kteří si nezvykli na novější produkty. V období finančních krizí – např. v ČR a SR na jaře 1997, nefunguje základní princip, že čím delší vázanost, tím větší úrok. V té době, při devalvaci obou měn vystoupily krátkodobé (jednodenní) sazby až na 500 %-ČR, resp. 250 % - SR. Dlouhodobé sazby zůstaly neměnné.

11 4. Depozitní certifikáty Patří více do cenných papírů než ke klasickým bankovním produktům. Synonymem je pojem vkladové listy Depozitní certifikáty jsou listinné cenné papíry, vydávané bankami, kdy majitel má právo na nominální hodnotu vkladu v přesně stanovené době s příslušným výnosem, úrokem. Banky je emitují jako marketingovou náhražku termínovaných vkladů, s tím, že objem emise se na rozdíl od termínovaných vkladů nezapočítává do objemu na výpočet povinných minimálních rezerv.

12 Úrok bývá výhodnější od term.vkladů, min. o sazbu odvodu PMR. ( PMR – od 0,5% - 4-5% v různých zemích.) Zvláštní formou depozitního certifikátu je pokladniční poukázka. Emitují je banky na doplnění svých peněžních zdrojů. Podstatou je písemný závazek banky vyplatit v stanoveném termínu, stanovenou sumu. Další forma – bankovní vlastní směnka. Výhody vyplývají z podstaty směnky – možnost vystavení na libovolný počet dní, libovolnou částku, obchodovatelnost, velká likvidita…

13 5. Devizové vklady Vklad je realizován v devizách a klient je vystavený možným změnám kurzu koruny vůči zahr. měně. Banky v současnosti umožňují svým klientům používat cizí měnu, řídit svoje rizika v rámci soukromých investic nebo v rámci zahraničního platebního styku.

14 6. Bankovní obligace Výhody pro banky: - Jednoduchá obchodovatelnost - Likvidita - Relativní bezpečnost a malé riziko pro klienty - Z hlediska nákladů emise nepodléhá tvorbě PMR - Stabilizace středně a dlouhodobých zdrojů banky

15 Definícia Obligácia alebo dlhopis je podľa zákona o dlhopisoch definovaná ako ”cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlhovanej čiastky v nominálnych hodnotách a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť” Zákon č.530/1990 Z.z. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

16 Zvláštní formou obligací jsou Hypoteční zástavní listy Definice: Jsou to pevně úročené cenné papíry, které jsou kryty zástavním právem k nemovitostem a v jejich textu emitent stvrzuje, že jejich krytí je jištěné formou hypotekárních nebo podobných pohledávek.

17 7. Stavební spoření Zvláštní forma úsporného vkladu, kterého účelem je zainteresovat obyvatelstvo na tvorbě soukromého majetku a zabezpečit relativní stabilitu stavebnictví. Specializované instituce - v SR První stavební spořitelna a Wunstenrot

18 Podstatou stavebního spoření je naspoření určité sumy podle smluvních pravidel, účelově vázané na koupi nebo rekonstrukci domu nebo bytu. Stát většinou potom pomáhá státním příspěvkem. - Přátelští spořitelé Smlouva o stavebním spoření má vždy dlouhodobý charakter s různými variantami spoření a získání úvěru, resp. splácení poskytnutého úvěru.

19 8. Životní pojištění Životní pojištění představuje portfolio různých druhů pojištění podobných konstrukcí s kombinací dvou možností: • pro případ smrti, na plnění má právo osoba určená pojištěným subjektem • pro případ dožití, v tomto případě se vyplácí aktuální hodnota fondu v přesně určeném termínu. Některé pojišťovny připisují klientovi speciální bonus, který je stanovený v pojistné smlouvě.

20 Životní pojištění má několik podob: - Kapitálové životní pojištění. - Variabilní životní pojištění. - Investiční životní pojištění. - Rizikové životní pojištění. - Důchodové pojištění.

21 9. Úvěry od ostatních bank Banky jsou nuceny mezi sebou aktivně obchodovat prostřednictvím mezibankovního trhu.. umísťování krátkodobých přebytků - krátkodobé doplňování nedostatku peněz ( plnění PMR ). Banky mají své stabilní a prověřené partnery, s kterými mají sjednané smlouvy - úvěrové linky

22 Formy úvěrů mezi bankami • reeskont směnek • bankovní směnky • sjednané vklady

23 Reeskont směnky Klasická forma na vyrovnávání platební rovnováhy banky. Banka má možnost prodat směnku, kterou vlastní před termínem splatnosti jiné obchodní bance nebo centrální bance. Kupující finanční instituce „účtuje“ diskont ve výšce platných úrokových sazeb v dané zemi.

24 Úvěry od centrální banky Pomocí úvěrů centrální banka reguluje množství peněz v oběhu a její funkce je nezastupitelná Celková bilanční rovnováha v národním bankovním systému zahrnuje i zdroje a úvěry centrální banky.

25 Úvěrové produkty centrální banky • reeskontní úvěr - opětovný odkup směnek • eskontní úvěr - odkup vlastní směnky vystavené bankou • lombardní úvěr - banka nemá kvalitní směnky, úvěr je ručený zástavou movitých věcí • repo operace - odkup prvotřídních cenných papírů od banky • nouzový úvěr - vynímečně a jen v případě problémů banky, kterou centrální banka prodává zahr. zájemci

26 Cvičení


Stáhnout ppt "Pasivní obchody bank Doc.Ing. Jaroslav Slepecký, PhD Bankovníctvo a finančníctvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google