Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centers Dating 2012 Moderátor: Pavlína Hajnová. Role agentury CzechInvest při umisťování zahraničních investic Ing. Miroslav Křížek, PhD. generální ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centers Dating 2012 Moderátor: Pavlína Hajnová. Role agentury CzechInvest při umisťování zahraničních investic Ing. Miroslav Křížek, PhD. generální ředitel."— Transkript prezentace:

1 Centers Dating 2012 Moderátor: Pavlína Hajnová

2 Role agentury CzechInvest při umisťování zahraničních investic Ing. Miroslav Křížek, PhD. generální ředitel agentury CzechInvest

3 Obsah -- Služby CzechInvestu v oblasti nemovitostí -- Výběr lokality -- Databáze podnikatelských nemovitostí -- Podpora během stavební fáze

4 Služby CzechInvestu -- Tvorba nabídek podnikatelských nemovitostí dle požadavků investora -- Správa databáze, registrace nových podnikatelských nemovitostí -- Monitoring trhu s nemovitostmi, osobní návštěvy podnikatelských nemovitostí -- Marketingové aktivity pro rozvoj trhu nemovitostí v ČR

5 Výběr lokality -- Základní informace typ nemovitosti, požadovaná plocha… -- Výroba tradice, životní prostředí -- Harmonogram povolení, zahájení / ukončení stavby -- Infrastruktura dopravní síť -- Pracovní síla vzdělání, kvalifikace -- Lokalita zákazníci, dodavatelé -- Konkurence odvětví, region

6 Databáze podnikatelských nemovitostí -- Průmyslové zóny -- Průmyslové areály a parky -- Kancelářské prostory -- Vědeckotechnické parky info@czechinvest.org více než 300 více než 150 více než 120 více než 20 Strategické průmyslové zóny Triangle ŽatecÚstecký kraj360 ha HolešovZlínský kraj320 ha Kolín OvčáryStřední Čechy250 ha MošnovMoravskoslezský kraj200 ha Most JosephÚstecký kraj190 ha

7 Podpora během stavební fáze -- Zprostředkování kontaktu s místními orgány -- Zprostředkování pomoci s povolovacími procesy: -- posouzení vlivu na životní prostředí -- územní řízení -- stavební povolení -- stavba -- kolaudace

8 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky Děkuji za pozornost… www.czechinvest.org

9 GLEEDS Mezinárodní konzultanti ve stavebnictví 45 kanceláří po světě, na 5 kontinentech 1200 konzultantů Zkušenosti více než 125 let Založeno 1885 v UK Od roku 1991 v ČR POVOLOVACÍ PROCESY – EIA, ÚR, SP

10 BPB Gypsum, Horní Počáply HILLS, Hustopeče AVON, Rudnik MEL, Litvínov ELI AV ČR, Doní Břežany REFERENCE

11 PROJEDNÁNÍ EIA ODSOUHLASENÁ STUDIE INVESTOREM PŘÍPRAVA DOKUMENTACE EIA A ÚR PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE ÚR KONEC EIA, ROZHODNUTÍ A DŮSLEDKY PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI FINÁLNÍ DOKUMENTACE ÚR ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU 3 - 12 1 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚR 2 0,5 VYDÁNÍ ÚR NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ÚR PŘÍPRAVA DOKUMENTACE SP ZADÁNÍ INVESTORA STUDIE ZMĚNA ÚP ODSOUHLASENŹ ÚP EIA, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ ZÁVISÍ NA ROZSAHU PROEJKTU A PROJEDNÁNÍ EIA

12 NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ÚR PŘÍPRAVA DOKUMENTACE SP PROJEDNÁNÍ SP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP FINÁLNÍ DOKUMENTACE SP 2 0,5 VYDÁNÍ SP NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI SP PŘÍPRAVA DVZ a VÝBĚR GZ VÝSTAVBA KONTROLA STÁTNÍHO STAVEBNÍHO DOHLEDU PODPIS SMLOUVY SE ZHOTOVITELEM STAVEBNÍ POVOLENÍ ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU

13 VÝSTAVBA KONEC VŚTAVBY PŘÍPRAVA DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KONTROLA STÁTNÍHO STAVEBNÍHO DOHLEDU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KOLAUDACI 0,5 KOLAUDAĆNÍ PROHLÍDKA 0,5 ZKUŠEBNÍ PROVOZ VYDÁNÍ KR PODMÍNKY PRO ZKUŠEBNÍ PROVOZ ZAHÁJENÍ ZP SBĚR DAT, PŘÍPRAVA PROTOKOLŮ VÝROBA, ZÁBĚH TECHNOLOGIE FINAL OP STANDARDNÍ VÝROBA KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU

14 www.gleeds.com

15 Financovaní Nemovitostí Včera, Dnes a Zítra Christopher Guilds Business Development Director

16 Předkrizové „Boom“ Financovaní • spekulativní development (nízký anebo žádný předprodej/předpronájem) • LTV 90% a výše • Nízké DSCR (poměr obratu k obsluze dluhu)

17 Krizové „Post-Lehman“ Financovaní • žádný spekulativní development (předprodej/předpronájem kolem 50% ) • LTV 60% a nižší • Vysoké DSCR – 1.2 a vyšší

18 Postkrizové Financovaní • návrat spekulativního developmentu? (jen z vlastních zdrojů, předprodej/předpronájem zůstává kolem 33%) • LTV 70% • DSCR může být nižší než 1.2 za vyšší úrok

19 Děkuji za pozornost

20 Podpora regenerace brownfieldů Ing. arch. Igor Gargoš ředitel odboru koncepce regionálních projektů

21 Národní strategie regenerace brownfieldů 2007 -- Národní databáze brownfieldů 2008 2 235/381, 34 unikátních návštěv/den www.brownfieldy.cz -- Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields v ČR 2005 – 2007 (identifikováno 2355 lokalit )

22 Národní databáze brownfieldů -- Záznamy o 2 235 lokalitách -- Nabízeno investorům 381 -- Průměrně 34 unikátních návštěvníků denně www.brownfieldy.cz * - stav k 21.3.2012

23 Statistiky -- Souhrnné informace o záznamech a nabídkách -- Nabízené lokality dle krajů a roků -- Nabízené lokality dle předchozího využití Předchozí využití201020112012*CELKEM občanská vybavenost 146121 průmysl87583148 vojenské areály3010-40 zemědělství523-55 bydlení-1-1 CELKEM183784265 Kraj201020112012*CELKEM Jihočeský 87-15 Jihomoravský 286438 Karlovarský 103-13 Královéhradecký 126-18 Liberecký 407-47 Moravskoslezský 1516-31 Olomoucký 54-9 Pardubický 37-10 Plzeňský 306-36 Středočeský 105-15 Ústecký 10 -20 Vysočina 82-10 Zlínský 41-5 Praha 1--1 CELKEM 183814268 Záznamy v SINPRO Změna oproti předchozí mu roku Veřejné záznamy v NDBF Počet nabídek investorům Počet nabízených lokalit 2010180911832028183 201120792703422481 2012*218710836224 CELKEM---54268

24 Spolupráce se samosprávou a samosprávnými celky -- PPP pro regeneraci brownfieldů -- Spolupráce s kraji na propojení databází (pilotní projekt s Olomouckým krajem)

25 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky Děkuji za pozornost… igor.gargos@czechinvest.org

26 Otevření Strategických průmyslových zón developerům Ing. Zbyněk Laube, Head of Development

27 Investor a developer průmyslových nemovitostí HISTORIE  založeno 1982 v USA  Vstup do Evropy v roce 2000  Vstup do regionu střední Evropy v roce 2005 PORTFOLIO CHARAKTERISTIKA  7,5 million m 2 skladových a výrobních prostor realizováno během posledních 5ti let celosvětově  Z toho ve střední Evropě přes 1,6milionu m 2  V České republice realizováno, v majetku a ve správě cca 250 000 m 2  Hlavní projekty: Panattoni Park Prague Airport, D5 Logistics park

28 Panattoni a Strategické průmyslové zóny  Development projekt pro společnost Johson Controls (JCi) v rámci Strategické průmyslové zóny Triangl: 7.10.2010souhlas Meziresortní komise se vstupem Panattoni do zóny Triangl 22.12.2010podpis smlouvy s Ústeckým krajem k pozemku 1.4.2011stavební povolení pro výrobní halu Jci 15.7.2011zahájení instalace strojů 15.8.2011dokončení a předání objektu klientovi  Development projekt Průmyslového parku v rámci zóny Triangl na ploše 16ha  Smlouva o partnerství s Ústeckým krajem o spolupráci při developmentu průmyslové zóny

29 Specifika projektů privátních developerů v rámci strategických průmyslových zón  Souhlas Meziresotní komise se vstupem developera do zóny  Omezení pro využitelnost realizovaných objektů s ohledem na dotační tituly poskytnuté státem na infrastrukturu při realizaci zóny  Limitování při nakládání s pozemkem v případě pozdějších prodejů  Zvláštní podmínky pro financování projektu ve vztahu k bankám  Souhlas s místní samosprávy s prodejem – na úrovni měto/ kraj

30 Přínos developerů pro rozvoj Strategických průmyslových zón  Kompletní servis výrobním investorům od vyhledání vhodné lokality po předání objektu  Možnost profinancování výstavby s možností výstavby výrobního objektu do: vlastnictví / nájmu / zpětného pronájmu  Flexibilitu při volbě způsobu financování  Projektovou a povolovací přípravu pozemků na spekulativní bázi zajišťující : časovou úsporu v harmonogramu projektu jistotu realizace projektu  Pro majitele/ správce zón pak developeři nabízejí rozšíření portfolia služeb o zajištění vlastní výstavby a marketingu v rámci korporátních struktur

31 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HEZKÝ DEN! JOHNSON CONTROLS INTERIORS STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA TRIANGL, ŽATEC

32 Sdružení pro zahraniční investice AFI Role AFI v procesu umísťování zahraničních investic Jan Bobek (Tebodin), člen řídícího výboru AFI

33 Co je AFI •Sdružení pro zahraniční investice – AFI (Association for Foreign Investment) je nevládní nezisková organizace. •AFI bylo založeno již v roce 1996 a sdružuje téměř 40 renomovaných členských firem a partnerů z řad národních i mezinárodních společností. •Podporujeme aktivity Agentury CzechInvest a zahraniční i národní investory na českém trhu. •Spolupráce soukromého a veřejného sektoru, realizována prostřednictvím AFI, je považována za „best practise“ v oblasti podpory investic v ČR. •Aktivně podporujeme rozvoj podnikatelského prostředí a konkurenceschopnost ČR, včetně zprůhledňování systému veřejných zakázek v ČR. •Vytváříme efektivní transparentní platformu pro komunikaci mezi investory, státní správou, univerzitami a dalšími subjekty českého investičního prostředí. •Jsme „opinion maker“ v oblasti investic v Česku. •Již jedenáct let vyhlašujeme prestižní ocenění Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku.

34 Příklad nedorozumění mezi lidmi ze stejného oboru z různých zemí Why do we need load design? No, we need road design!

35 AFI a umístění investice v ČR • Členové AFI – znalost odborné problematiky v ČR – znalost regionálních specifik v ČR – znalost práce v mezinárodním prostředí – zkušenosti z práce se zahraničními týmy na straně investora  Díky členům AFI zahraniční investor správně pochopí druh a míru rizika před vstupem do Česka  Po vstupu do Česka členové AFI připraví nezbytné úkony efektivně a s minimem nedorozumění

36 Služby členů AFI Architektura a projektová příprava Auditorská činnost Právní poradenství Poradenství v oblasti realit Environmentální poradenství Řízení projektu a výstavby Finanční poradenství a služby Financování podniků Daňové poradenství a služby Personální poradenství a nábor pracovníků Vyhledávání vedoucích pracovníků Kontrola kvality Oceňování podniků a majetku Poradenské služby pro management Poradenství v oblasti logistiky Průmyslové poradenství Zdokonalování firemních procesů Strategický marketing Ostatní profesionální služby

37 Seznam členů AFI AECOM CZ AIG/LINCOLN CZ AMERICAN APPRAISAL ASB PRAGUE ATELIER TSUNAMI BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC CBRE CHEMOPRAG COLLIERS INTERNATIONAL CTP INVEST CZECHINVEST DELOITTE ADVISORY DHL SOLUTIONS DR. KAUFMANN & PARTNER EDYMAX HOLDING ENVIROS ERNST & YOUNG GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA GRAFTON RECRUITMENT HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS HAYS CZECH REPUBLIC KINSTELLAR KOVOPROJEKTA BRNO KPMG ČESKÁ REPUBLIKA NOERR NWD LEGAL PANATTONI EUROPE PETERKA & PARTNERS PWC ČESKÁ REPUBLIKA PSG – INTERNATIONAL REED SPECIALIST RECRUITMENT TEBODIN CZECH REPUBLIC TECHNOPROJEKT TÜV SÜD CZECH VCES PROPERTY DEVELOPMENT WEINHOLD LEGAL

38 Naše akce Nejlepší spolupráce roku (září 2010) Investor a Podnikatelská nemovitost roku (říjen 2010) Snídaně s hejtmanem Jihomoravského kraje (květen 2010) Neformální akce, Bowlingová liga 2009 adVENTURE (květen 2011) Nejlepší spolupráce roku (září 2010) HR Club (říjen 2010)

39 Děkuji za pozornost

40 Motto: Současná situace může dopadat na různé subjekty s různou vahou v závislosti na jejich charakteru. Nemovitosti Akcie Fondy nemovitostních akcií Podílové fondy FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

41 FONDY sdružují peněžní prostředky od: • veřejnosti nebo • kvalifikovaných investorů SPECIÁLNÍ FONDY OPERUJÍCÍ V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, KTERÉ ZDRUŽUJÍ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY OD VEŘEJNOSTI, MOHOU MÍT FORMU POUZE PODÍLOVÝCH FONDŮ FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ mohou mít formu INVESTIČNÍCH FONDŮ nebo PODÍLOVÝCH FONDŮ FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

42 PRÁVNICKÁ OSOBA – AKCIOVÁ SPOLEČNOST AKCIONÁŘI Peněžní prostředky Akcie INVESTIČNÍ FOND

43 Peněžní prostředky Podílové listy • Jménem PODÍLOVÉHO FONDU jedná k tomu zřízená OBHOSPODAŘOVATELSKÁ SPOLEČNOST • V případě kolektivního investování do nemovitostí (veřejnost) • JEDINÁ MOŽNÁ FORMA PODÍLNÍCI PODÍLOVÝ FOND NEMÁ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITU

44 • Musí mít formu AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI • Předmětem činnosti je ZAKLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ investičních a podílových fondů kolektivního investování JEDINÝ MOŽNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ A SPRÁVY PODÍLOVÉHO FONDU OBHOSPODAŘOVATELSKÁ SPOLEČNOST MŮŽE ŘÍDIT I INVESTIČNÍ FOND OBHOSPODAŘOVATELSKÁ SPOLEČNOST INVESTIČNÍ FOND PODÍLOVÝ FOND OBHOSPODAŘOVATELSKÁ SPOLEČNOST

45 V ČEM JE TEDY ROZDÍL? Nízká závislost na akciových trzích NEMOVITOSTI AKCIE FONDY NEMOVITOSTNÍ AKCIÍ PODÍLOVÝ NEMOVITOSTNÍ FOND CO KUPUJI CO VLASTNÍM TŘÍDA AKTIV Nemovitost Akcie Podílové listy Přímý podíl na nemovitosti

46 Investi č ní spole č nost PODÍLOVÝ FOND Real Estate Market Peněžní prostředky Podílové listy Nemovitosti Depozitář DOZOR Peněžní prostředky SCHÉMA PODÍLNÍCI

47 Právní upozornění  Tento materiál slouží pouze pro poskytnutí doplňujících informací o ČS nemovitostním fondu obhospodařovaném REICO ČS, a.s.  Základní informací o ČS nemovitostním fondu obhospodařovaném REICO ČS, a.s. je úplný statut a zjednodušený statut. Statuty fondů jsou v souladu s právními předpisy České republiky schvalovány regulátorem – Českou národní bankou a jejich aktuální verze jsou k dispozici v sídle REICO ČS, a.s. nebo na internetových stránkách www.reico.cz.  Analýzy a závěry v tomto materiálu publikované jsou obecného charakteru a neberou v úvahu osobní potřeby jednotlivých investorů co se týče příjmů, finanční situace či sklonu k riziku. V žádném případě se nejedná o investiční doporučení.  Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.  REICO ČS, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

48 Děkuji za Vaši pozornost Martin Skalický generální ředitel a předseda představenstva REICO investiční společnost České spořitelny CENTERS DATING 12. 4. 2012 nemofond@reicofunds.cz www.reico.cz

49

50 PRE-CERTIFIKACE LEED PLATINUM

51 38%

52 26%

53 BUDOVY NOVÉ GENERACE

54 Česká komora lehkých obvodových plášťů Kolize investora a projektanta Ing. Jan Bedřich

55 Česká komora lehkých obvodových plášťů •Realizace staveb z pohledu INVESTORA 1.Myšlenka investora – objekt, budova 2.Konkretizace záměru – kde, kdy, co, jak, …..Architekt 3.Projekce - snižování nákladů = snižování kvality technických řešení 4.Dodavatel – výběr dle ceny, nikoliv dle kvality a referencí 5.Realizace – průběžné kontroly při výstavbě – odborní poradci – „kvalitativní“ přínos stavbě 6.Předání – vady a nedodělky pokračování vztahu Investor – dodavatel 7.Provoz budovy – energetická náročnost

56 Česká komora lehkých obvodových plášťů •Realizace staveb z pohledu DODAVATELE 1.Normy, vyhlášky, směrnice, zákony, nařízení, 2.Projektová dokumentace podklad pro výběrové řízení Dodavatele Kvalitní a kompletní PD = základ kvality stavby 3.Stavba – realizace a koordinace stavebních prací na stavbě 4.Technologie LOP 5.Údržba a provoz – Provozní náklady

57 Česká komora lehkých obvodových plášťů •Kolize investora a dodavatele ? Vznikají •Spolupráce Investora a dodavatele? Nezbytná •Životnost stavby – minimálně 30 let – 100 let Mnoho důvodů pro společný zájem Investora a dodavatele – kvalitní budova Spolupráce = partneři = podmínka kvalitního výsledku Společný cíl Energetický průkaz budovy

58 Česká komora lehkých obvodových plášťů Prof.ing.arch.ir. Z. Zavřel– rektor ČVUT Fakulta architektury – citace z 5. Národní konference ČKLOP „Stavba není už chápána jako stroj, ale mnohem více je integrální součástí města a její role v městském mechanismu je důležitější než striktní názory na „pravdivost a čistotu“ stavby.

59 Děkuji za Vaši pozornost Ing. Jan Bedřich Česká komora lehkých obvodových plášťů Golčova 486 148 00 Praha 4 www.cklop.cz

60 Vše o kancelářských budovách

61


Stáhnout ppt "Centers Dating 2012 Moderátor: Pavlína Hajnová. Role agentury CzechInvest při umisťování zahraničních investic Ing. Miroslav Křížek, PhD. generální ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google