Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderátor: Pavlína Hajnová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderátor: Pavlína Hajnová"— Transkript prezentace:

1 Moderátor: Pavlína Hajnová
Centers Dating 2012 Moderátor: Pavlína Hajnová

2 Role agentury CzechInvest při umisťování zahraničních investic
Ing. Miroslav Křížek, PhD. generální ředitel agentury CzechInvest

3 -- Služby CzechInvestu v oblasti nemovitostí -- Výběr lokality
Obsah -- Služby CzechInvestu v oblasti nemovitostí -- Výběr lokality -- Databáze podnikatelských nemovitostí -- Podpora během stavební fáze Atraktivita České republiky v posledních letech stoupá, a to zejména u investic směřujících do výzkumu a vývoje, do inovací, technologicky náročných projektů či do vývoje softwaru. Dokážeme nabídnout kvalifikované zaměstnance, máme špičková výzkumná a vývojová centra. Firmám, které u nás investují, se ve formě podpory může vrátit až 60 % jejich původní investice. CI funguje pro české i zahraniční investory jako zprostředkovatel dotací z evropských fondů a ze státního rozpočtu. Za rok 2011 CI zprostředkoval rekordních 233 nových zahraničních i domácích investic v celkovém, oproti roku 2010 dvojnásobném objemu 33,67 miliard korun.

4 Služby CzechInvestu -- Tvorba nabídek podnikatelských nemovitostí dle požadavků investora -- Správa databáze, registrace nových podnikatelských nemovitostí -- Monitoring trhu s nemovitostmi, osobní návštěvy podnikatelských nemovitostí -- Marketingové aktivity pro rozvoj trhu nemovitostí v ČR Podnikatelskými nemovitostmi (průmyslovými zónami, halami, areály, vědeckotechnickými parky) se v rámci CI zabývá Oddělení umístění projektů, jeho hlavní náplní je … (první 3 odrážky). Rozvoj trhu nemovitostí v ČR CI podporuje také marketingovými aktivitami. CI spolupracuje s vlastníky nemovitostí, ať se jedná o fyzické osoby, developery, kraje či obce ČR. Cílem je dostatek volných ploch pro umisťování investorů. V roce 2011 bylo vytvořeno celkem 176 nabídek podnikatelských nemovitostí pro 136 subjektů. Co se týče změny struktury poptávaných nemovitostí, zvýšila se poptávka po nájemních halách a kancelářích.

5 Výběr lokality -- Základní informace typ nemovitosti, požadovaná plocha… -- Výroba tradice, životní prostředí -- Harmonogram povolení, zahájení / ukončení stavby -- Infrastruktura dopravní síť -- Pracovní síla vzdělání, kvalifikace -- Lokalita zákazníci, dodavatelé -- Konkurence odvětví, region Nezbytné pro výběr vhodné lokality je kvalitně zpracované zadání investorem. To by mělo zohledňovat všechny kritické faktory, nejen základní informace (jako je typ nemovitosti, požadovaná plocha, nájem či koupě), ale i požadavky na dostupnost pracovní síly, infrastrukturu, umístění dodavatelů, typ odvětví a další faktory (např. investiční pobídky)

6 Databáze podnikatelských nemovitostí Strategické průmyslové zóny
-- Průmyslové areály a parky -- Kancelářské prostory -- Vědeckotechnické parky více než 300 více než 150 Strategické průmyslové zóny Triangle Žatec Ústecký kraj 360 ha Holešov Zlínský kraj 320 ha Kolín Ovčáry Střední Čechy 250 ha Mošnov Moravskoslezský kraj 200 ha Most Joseph 190 ha více než 120 více než 20 CI spravuje nejrozsáhlejší databázi podnikatelských nemovitostí svého druhu v ČR. Jejím prostřednictvím mohou municipality i podnikatelské subjekty (soukromí vlastníci) nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře, vědeckotechnické parky přímo zahraničním i domácím investorům. Zájemci o registraci nemovitosti do databáze mohou požádat o zaslání elektronického registračního formuláře na adrese Strategickými projekty v oblasti průmyslových nemovitostí jsou tzv. strategické průmyslové zóny, které jsou spolu se systémem investičních pobídek významným nástrojem pro získávání strategických investorů.

7 Podpora během stavební fáze
-- Zprostředkování kontaktu s místními orgány -- Zprostředkování pomoci s povolovacími procesy: -- posouzení vlivu na životní prostředí -- územní řízení -- stavební povolení -- stavba -- kolaudace CI investorům nabízí i podporu při zajišťování nezbytných povolení a dalších administrativních záležitostí spojených se stavbou. Funguje také jako zprostředkovatel kontaktu s úřady (hygiena, stavební úřad apod.).

8 Děkuji za pozornost… www.czechinvest.org
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky

9 Mezinárodní konzultanti ve stavebnictví
POVOLOVACÍ PROCESY – EIA, ÚR, SP GLEEDS Mezinárodní konzultanti ve stavebnictví 45 kanceláří po světě, na 5 kontinentech 1200 konzultantů Zkušenosti více než 125 let Založeno 1885 v UK Od roku 1991 v ČR

10 BPB Gypsum, Horní Počáply HILLS, Hustopeče
REFERENCE AVON, Rudnik BPB Gypsum, Horní Počáply HILLS, Hustopeče MEL, Litvínov ELI AV ČR, Doní Břežany

11 EIA, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ KONEC EIA,
ROZHODNUTÍ A DŮSLEDKY PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚR 3 - 12 ODSOUHLASENŹ ÚP PROJEDNÁNÍ EIA VYDÁNÍ ÚR ZMĚNA ÚP 2 0,5 ZÁVISÍ NA ROZSAHU PROEJKTU A PROJEDNÁNÍ EIA PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE ÚR NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ÚR 1 ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU PŘÍPRAVA DOKUMENTACE EIA A ÚR PŘÍPRAVA DOKUMENTACE SP ZADÁNÍ INVESTORA STUDIE FINÁLNÍ DOKUMENTACE ÚR ODSOUHLASENÁ STUDIE INVESTOREM

12 KONTROLA STÁTNÍHO STAVEBNÍHO DOHLEDU PŘÍPRAVA DOKUMENTACE SP
STAVEBNÍ POVOLENÍ NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ÚR PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP VYDÁNÍ SP NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI SP ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU 2 0,5 PROJEDNÁNÍ SP KONTROLA STÁTNÍHO STAVEBNÍHO DOHLEDU ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU PŘÍPRAVA DOKUMENTACE SP FINÁLNÍ DOKUMENTACE SP ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU PŘÍPRAVA DVZ a VÝBĚR GZ VÝSTAVBA PODPIS SMLOUVY SE ZHOTOVITELEM

13 KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KOLAUDACI KOLAUDAĆNÍ PROHLÍDKA VYDÁNÍ KR PODMÍNKY PRO ZKUŠEBNÍ PROVOZ ZAHÁJENÍ ZP FINAL OP 0,5 ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU 0,5 ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU KONTROLA STÁTNÍHO STAVEBNÍHO DOHLEDU ZKUŠEBNÍ PROVOZ ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU PŘÍPRAVA DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SBĚR DAT, PŘÍPRAVA PROTOKOLŮ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STANDARDNÍ VÝROBA ZÁVISÍ NA TYPU PROJEKTU VÝROBA, ZÁBĚH TECHNOLOGIE VÝSTAVBA KONEC VŚTAVBY

14

15 Financovaní Nemovitostí Včera, Dnes a Zítra Christopher Guilds
Business Development Director

16 Předkrizové „Boom“ Financovaní
spekulativní development (nízký anebo žádný předprodej/předpronájem) LTV 90% a výše Nízké DSCR (poměr obratu k obsluze dluhu)

17 Krizové „Post-Lehman“ Financovaní
žádný spekulativní development (předprodej/předpronájem kolem 50% ) LTV 60% a nižší Vysoké DSCR – 1.2 a vyšší

18 Postkrizové Financovaní
návrat spekulativního developmentu? (jen z vlastních zdrojů, předprodej/předpronájem zůstává kolem 33%) LTV 70% DSCR může být nižší než 1.2 za vyšší úrok

19 Děkuji za pozornost

20 Podpora regenerace brownfieldů
Ing. arch. Igor Gargoš ředitel odboru koncepce regionálních projektů

21 Národní strategie regenerace brownfieldů 2007
-- Národní databáze brownfieldů 2008 2 235/381, 34 unikátních návštěv/den -- Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields v ČR 2005 – 2007 (identifikováno 2355 lokalit )

22 Národní databáze brownfieldů
-- Záznamy o lokalitách -- Nabízeno investorům 381 -- Průměrně 34 unikátních návštěvníků denně * - stav k

23 -- Souhrnné informace o záznamech a nabídkách
Kraj 2010 2011 2012* CELKEM Jihočeský 8 7 - 15 Jihomoravský 28 6 4 38 Karlovarský 10 3 13 Královéhradecký 12 18 Liberecký 40 47 Moravskoslezský 16 31 Olomoucký 5 9 Pardubický Plzeňský 30 36 Středočeský Ústecký 20 Vysočina 2 Zlínský 1 Praha 183 81 268 Statistiky -- Souhrnné informace o záznamech a nabídkách -- Nabízené lokality dle krajů a roků -- Nabízené lokality dle předchozího využití Předchozí využití 2010 2011 2012* CELKEM občanská vybavenost 14 6 1 21 průmysl 87 58 3 148 vojenské areály 30 10 - 40 zemědělství 52 55 bydlení 183 78 4 265 Záznamy v SINPRO Změna oproti předchozímu roku Veřejné záznamy v NDBF Počet nabídek investorům Počet nabízených lokalit 2010 1809 118 320 28 183 2011 2079 270 342 24 81 2012* 2187 108 362 2 4 CELKEM - 54 268

24 Spolupráce se samosprávou a samosprávnými celky
-- PPP pro regeneraci brownfieldů -- Spolupráce s kraji na propojení databází (pilotní projekt s Olomouckým krajem)

25 Děkuji za pozornost… igor.gargos@czechinvest.org
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky

26 Otevření Strategických průmyslových zón developerům
Ing. Zbyněk Laube, Head of Development

27 Investor a developer průmyslových nemovitostí
HISTORIE založeno 1982 v USA Vstup do Evropy v roce 2000 Vstup do regionu střední Evropy v roce 2005 PORTFOLIO CHARAKTERISTIKA 7,5 million m2 skladových a výrobních prostor realizováno během posledních 5ti let celosvětově Z toho ve střední Evropě přes 1,6milionu m2 V České republice realizováno, v majetku a ve správě cca m2 Hlavní projekty: Panattoni Park Prague Airport, D5 Logistics park

28 Panattoni a Strategické průmyslové zóny
Development projekt pro společnost Johson Controls (JCi) v rámci Strategické průmyslové zóny Triangl: souhlas Meziresortní komise se vstupem Panattoni do zóny Triangl podpis smlouvy s Ústeckým krajem k pozemku stavební povolení pro výrobní halu Jci zahájení instalace strojů dokončení a předání objektu klientovi Development projekt Průmyslového parku v rámci zóny Triangl na ploše 16ha Smlouva o partnerství s Ústeckým krajem o spolupráci při developmentu průmyslové zóny

29 Specifika projektů privátních developerů v rámci strategických průmyslových zón
Souhlas Meziresotní komise se vstupem developera do zóny Omezení pro využitelnost realizovaných objektů s ohledem na dotační tituly poskytnuté státem na infrastrukturu při realizaci zóny Limitování při nakládání s pozemkem v případě pozdějších prodejů Zvláštní podmínky pro financování projektu ve vztahu k bankám Souhlas s místní samosprávy s prodejem – na úrovni měto/ kraj

30 Přínos developerů pro rozvoj Strategických průmyslových zón
Kompletní servis výrobním investorům od vyhledání vhodné lokality po předání objektu Možnost profinancování výstavby s možností výstavby výrobního objektu do: vlastnictví / nájmu / zpětného pronájmu Flexibilitu při volbě způsobu financování Projektovou a povolovací přípravu pozemků na spekulativní bázi zajišťující : časovou úsporu v harmonogramu projektu jistotu realizace projektu Pro majitele/ správce zón pak developeři nabízejí rozšíření portfolia služeb o zajištění vlastní výstavby a marketingu v rámci korporátních struktur

31 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HEZKÝ DEN!
JOHNSON CONTROLS INTERIORS STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA TRIANGL, ŽATEC

32 Sdružení pro zahraniční investice Role AFI v procesu umísťování
zahraničních investic Jan Bobek (Tebodin), člen řídícího výboru AFI

33 Co je AFI Sdružení pro zahraniční investice – AFI (Association for Foreign Investment) je nevládní nezisková organizace. AFI bylo založeno již v roce 1996 a sdružuje téměř 40 renomovaných členských firem a partnerů z řad národních i mezinárodních společností. Podporujeme aktivity Agentury CzechInvest a zahraniční i národní investory na českém trhu. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru, realizována prostřednictvím AFI, je považována za „best practise“ v oblasti podpory investic v ČR. Aktivně podporujeme rozvoj podnikatelského prostředí a konkurenceschopnost ČR, včetně zprůhledňování systému veřejných zakázek v ČR. Vytváříme efektivní transparentní platformu pro komunikaci mezi investory, státní správou, univerzitami a dalšími subjekty českého investičního prostředí. Jsme „opinion maker“ v oblasti investic v Česku. Již jedenáct let vyhlašujeme prestižní ocenění Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku.

34 Příklad nedorozumění mezi lidmi ze stejného oboru z různých zemí
Why do we need load design? No, we need road design!

35 AFI a umístění investice v ČR
Členové AFI znalost odborné problematiky v ČR znalost regionálních specifik v ČR znalost práce v mezinárodním prostředí zkušenosti z práce se zahraničními týmy na straně investora Díky členům AFI zahraniční investor správně pochopí druh a míru rizika před vstupem do Česka Po vstupu do Česka členové AFI připraví nezbytné úkony efektivně a s minimem nedorozumění

36 Služby členů AFI Architektura a projektová příprava Auditorská činnost
Právní poradenství Poradenství v oblasti realit Environmentální poradenství Řízení projektu a výstavby Finanční poradenství a služby Financování podniků Daňové poradenství a služby Personální poradenství a nábor pracovníků Vyhledávání vedoucích pracovníků Kontrola kvality Oceňování podniků a majetku Poradenské služby pro management Poradenství v oblasti logistiky Průmyslové poradenství Zdokonalování firemních procesů Strategický marketing Ostatní profesionální služby

37 Seznam členů AFI AECOM CZ AIG/LINCOLN CZ AMERICAN APPRAISAL ASB PRAGUE
ATELIER TSUNAMI BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC CBRE CHEMOPRAG COLLIERS INTERNATIONAL CTP INVEST CZECHINVEST DELOITTE ADVISORY DHL SOLUTIONS DR. KAUFMANN & PARTNER EDYMAX HOLDING ENVIROS ERNST & YOUNG GLEEDS ČESKÁ REPUBLIKA GRAFTON RECRUITMENT HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS HAYS CZECH REPUBLIC KINSTELLAR KOVOPROJEKTA BRNO KPMG ČESKÁ REPUBLIKA NOERR NWD LEGAL PANATTONI EUROPE PETERKA & PARTNERS PWC ČESKÁ REPUBLIKA PSG – INTERNATIONAL REED SPECIALIST RECRUITMENT TEBODIN CZECH REPUBLIC TECHNOPROJEKT TÜV SÜD CZECH VCES PROPERTY DEVELOPMENT WEINHOLD LEGAL

38 Naše akce Nejlepší spolupráce roku (září 2010)
Snídaně s hejtmanem Jihomoravského kraje (květen 2010) Nejlepší spolupráce roku (září 2010) adVENTURE (květen 2011) Investor a Podnikatelská nemovitost roku (říjen 2010) HR Club (říjen 2010) Neformální akce, Bowlingová liga 2009

39 Děkuji za pozornost

40 FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Motto: Současná situace může dopadat na různé subjekty s různou vahou v závislosti na jejich charakteru. Nemovitosti Akcie Fondy nemovitostních akcií Podílové fondy

41 FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
FONDY sdružují peněžní prostředky od: veřejnosti nebo kvalifikovaných investorů FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ mohou mít formu INVESTIČNÍCH FONDŮ nebo PODÍLOVÝCH FONDŮ SPECIÁLNÍ FONDY OPERUJÍCÍ V OBLASTI NEMOVITOSTÍ, KTERÉ ZDRUŽUJÍ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY OD VEŘEJNOSTI, MOHOU MÍT FORMU POUZE PODÍLOVÝCH FONDŮ 41

42 INVESTIČNÍ FOND PRÁVNICKÁ OSOBA – AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Peněžní prostředky AKCIONÁŘI INVESTIČNÍ FOND Akcie 42

43 PODÍLOVÝ FOND NEMÁ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITU OBHOSPODAŘOVATELSKÁ SPOLEČNOST
Jménem PODÍLOVÉHO FONDU jedná k tomu zřízená OBHOSPODAŘOVATELSKÁ SPOLEČNOST V případě kolektivního investování do nemovitostí (veřejnost) JEDINÁ MOŽNÁ FORMA Peněžní prostředky PODÍLNÍCI PODÍLOVÝ FOND Podílové listy 43

44 OBHOSPODAŘOVATELSKÁ SPOLEČNOST
Musí mít formu AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Předmětem činnosti je ZAKLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ investičních a podílových fondů kolektivního investování OBHOSPODAŘOVATELSKÁ SPOLEČNOST PODÍLOVÝ FOND JEDINÝ MOŽNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ A SPRÁVY PODÍLOVÉHO FONDU INVESTIČNÍ FOND OBHOSPODAŘOVATELSKÁ SPOLEČNOST MŮŽE ŘÍDIT I INVESTIČNÍ FOND 44

45 V ČEM JE TEDY ROZDÍL? Nízká závislost na akciových trzích CO KUPUJI
TŘÍDA AKTIV CO VLASTNÍM Nemovitost NEMOVITOSTI Nemovitost Akcie AKCIE Akcie Akcie FONDY NEMOVITOSTNÍ AKCIÍ Akcie Přímý podíl na nemovitosti Podílové listy PODÍLOVÝ NEMOVITOSTNÍ FOND Nízká závislost na akciových trzích 45

46 SCHÉMA DOZOR Depozitář Investiční společnost PODÍLNÍCI
Real Estate Market PODÍLOVÝ FOND Peněžní prostředky Peněžní prostředky Nemovitosti Podílové listy

47 Právní upozornění Tento materiál slouží pouze pro poskytnutí doplňujících informací o ČS nemovitostním fondu obhospodařovaném REICO ČS, a.s. Základní informací o ČS nemovitostním fondu obhospodařovaném REICO ČS, a.s. je úplný statut a zjednodušený statut. Statuty fondů jsou v souladu s právními předpisy České republiky schvalovány regulátorem – Českou národní bankou a jejich aktuální verze jsou k dispozici v sídle REICO ČS, a.s. nebo na internetových stránkách Analýzy a závěry v tomto materiálu publikované jsou obecného charakteru a neberou v úvahu osobní potřeby jednotlivých investorů co se týče příjmů, finanční situace či sklonu k riziku. V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. REICO ČS, a.s. podléhá dohledu České národní banky.

48 Děkuji za Vaši pozornost Martin Skalický generální ředitel a předseda představenstva REICO investiční společnost České spořitelny CENTERS DATING

49

50 PRE-CERTIFIKACE LEED PLATINUM

51 38%

52 26%

53 BUDOVY NOVÉ GENERACE

54 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Kolize investora a projektanta Ing. Jan Bedřich

55 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Realizace staveb z pohledu INVESTORA Myšlenka investora – objekt, budova Konkretizace záměru – kde, kdy, co, jak, …..Architekt Projekce - snižování nákladů = snižování kvality technických řešení Dodavatel – výběr dle ceny, nikoliv dle kvality a referencí Realizace – průběžné kontroly při výstavbě – odborní poradci – „kvalitativní“ přínos stavbě Předání – vady a nedodělky pokračování vztahu Investor – dodavatel Provoz budovy – energetická náročnost

56 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Realizace staveb z pohledu DODAVATELE Normy, vyhlášky, směrnice, zákony, nařízení, Projektová dokumentace podklad pro výběrové řízení Dodavatele Kvalitní a kompletní PD = základ kvality stavby Stavba – realizace a koordinace stavebních prací na stavbě Technologie LOP Údržba a provoz – Provozní náklady

57 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Kolize investora a dodavatele ? Vznikají Spolupráce Investora a dodavatele? Nezbytná Životnost stavby – minimálně 30 let – 100 let Mnoho důvodů pro společný zájem Investora a dodavatele – kvalitní budova Spolupráce = partneři = podmínka kvalitního výsledku Společný cíl Energetický průkaz budovy

58 Česká komora lehkých obvodových plášťů
Prof.ing.arch.ir. Z. Zavřel– rektor ČVUT Fakulta architektury – citace z 5. Národní konference ČKLOP „Stavba není už chápána jako stroj, ale mnohem více je integrální součástí města a její role v městském mechanismu je důležitější než striktní názory na „pravdivost a čistotu“ stavby.

59 Děkuji za Vaši pozornost Ing. Jan Bedřich
Česká komora lehkých obvodových plášťů Golčova 486 Praha 4

60 Vše o kancelářských budovách

61


Stáhnout ppt "Moderátor: Pavlína Hajnová"

Podobné prezentace


Reklamy Google